Kwartierstaat van Joseph Theresia Gerardus SCHIFFELERS


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\SCHIFFEL
Datum:20-04-2008
Selectie:'Personen in kwartierstaat van Joseph Theresia Gerardus SCHIFFELERS [1]'
Sortering:Kwartiernummer

Generatie I

 
1    Joseph Theresia Gerardus (Jo) SCHIFFELERS, senior beleidsmedewerker/projectleider gemeente Heeze-Leende, geboren op 24-06-1951 te Schaesberg, gedoopt (rk) te Schaesberg (getuige(n): Frans Joseph Horsch en Anna Theresia Dautzenberg). In militaire dienst heeft hij bij de Administratie de opleiding gevolgd in Kampen en Middelburg. Daarna werd hij overgeplaatst naar het NATO hoofdkwartier in Rheindahlen, Mönchengladbach. Hier werd hij als administrtief medewerker in de rang van korporaal geplaatst bij Headquarters Support Command en was binnen de afdeling adjudant van twee Nederlandse officieren.

Vanaf 1963 lid van scouting. Eerst in Schaesberg bij de Pius XII groep als jeugdlid en verkennersleider en daarna in Heeze bij de St. Nicasiusgroep als penningmeester, rowanleider, voorzitter en voorlichter. Daarnaast is hij lid geweest van het gewestelijk trainingsteam voor leiding rowans (tevens mentor) en niet-direct leidinggevenden. Binnen het district Geldrop was hij trainer, speladviseur, voorlichter en de laatste voorzitter van het district voordat het opging in de regio Zuid-Oost-Brabant. Tot 1 maart 2003 was hij voorzitter van de regio.
Op 1 september 1999 legde hij de bestuursfuncties binnen de groep in Heeze neer en bleef alleen nog actief als voorlichter en eindredacteur van het groepsblad.
Vanaf 1 januari 2003 is hij accommodatieconsulent voor Scouting Nederland.

Onderscheiden met het gouden waarderingsteken van Scouting Nederland en Ridder/lid in de Orde van Oranje Nassau.
Vanaf 1998 is hij bestuurslid van de heemkundevereniging Landgraaf (OCGL). Vanaf 1 januari 2001 is hij van deze vereniging voorzitter.

Bij de gemeente Heeze begon hij als medewerker van de afdeling Algemene Zaken. In 1986 werd hij hoofd van het Bureau Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997 beleidsmedewerker bij de gemeente Heeze-Leende en vanaf oktober 1998 waarnemend sectorhoofd van de sector VROM/BOUW en afdelingshoofd van de afdeling VROM.
Met ingang van 1 juni 2002 werd hij senior beleidsmedewerker, clustercoördinator voor het cluster ruimtelijke ontwikkeling en projectleider voor grote projecten.
Vanaf 1998 is hij secretaris van de ondernemingsraad.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-09-1973 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 16-02-1974 te Nieuwenhagen met Gertruda Maria Hubertina (Gerda) Van KAN, 20 jaar oud, bejaardenverzorgster, geboren op 30-06-1953 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 04-07-1953 te Nieuwenhagen (getuige(n): Peter Joseph Hubert Vankan en Maria Gertruda Meens). Opleiding : VGLO, Huishoudschool en opleiding Kinderverzorging.
Na eerder actief te zijn geweest bij de Hobbyclub Schaesberg is ze sedert 1975 actief bij Scouting in onder meer de functies: akela, penningmeester groep en penningmeester ad interim district.
Op 25-09-1999 Koninklijk Onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op dezelfde dag werd het Gouden Waarderingsteken van Scouting Nederland ontvangen. Hierna stopte ze met haar activiteiten voor scouting.
Vanaf 1999 actief als vrijwilligster bij heemkundevereniging Landgraaf OCGL in Landgraaf.
 
Generatie II

 
2    Leonardus Hubertus Jacobus Gerardus (Leo) SCHIFFELERS, Mijnwerker, operator en magazijnmeester, geboren op 12-12-1926 te Heerlen. Geboren in ziekenhuis Heerlen. Gedoopt (rk) op 13-12-1926 te Heerlen. Hij moest in verband met het vroege overlijden van de vader al op jonge leeftijd beginnen te werken. In het begin was dat in Duitse mijn Carolus Magnus in Ubach Palenberg. Als gevolg van de tweede wereldoorlog moest hij echter te werk gesteld worden in Nederland. Dat was niet eenvoudig. Via een bevriende relatie kwam hij in dienst van de Staatsmijn Wilhelmina waar ook zijn vader gewerkt had.
Daarna was hij nog werkzaak op de Oranje Nassaumijn I in Heerlen. Vervolgens was mijnwerker op de Oranje Nassaumijn II te Schaesberg waar hij als houwer en schietmeester ondergronds werkte. Na de mijnsluiting werd hij operator bij Ornatex en vervolgens magazijnmeester bij Schmetz Naalden AG. Deze fabrieken staan op het Industrieterrein Dentgenbach in Kerkrade.

Tot de hobbies behoort in elk geval het houden van kleur- en zangvogels. Hij is enige tijd secretaris geweest van de kanarievereniging in Schaesberg. Daarnaast is hij ongeveer 12 jaar actief geweest binnen scouting met functies als vaandrig, oubaas, hopman en groepsvoorzitter.
Na arbeidsongeschiktheid werden de twee honden de trouwe begeleiders bij een andere hobby, namelijk het zoeken naar oude munten en voorwerpen met een metaaldetector. Vanaf 1994 is hij lid van de heemkundevereniging Landgraaf OCGL.
Geen militaire dienst behoeven te verrichten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-02-1950 te Schaesberg, gehuwd voor de kerk op 05-08-1950 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met de 22-jarige
3    Hubertina Gerda (Tiny) HORSCH, geboren op 04-04-1927 te Schaesberg. Heeft voor het huwelijk gewerkt als coupeuse bij zwager Wiel Louppen die kleermaker in Rimburg was. Daarna was het zorgen voor de kinderen en de ouders waar ingewoond werd. Na het overlijden van vader vroeg de verzorging van moeder de nodige aandacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Theresia Gerardus (Jo), geboren op 24-06-1951 te Schaesberg (zie 1).
   2.  Franciscus Xaverius Martha Gerarda (Frans), scheikundig ingenieur bij DSM, geboren op 24-12-1952 te Schaesberg, gedoopt (rk) te Schaesberg (getuige(n): Frans Xaverius Schiffelers en Anna Maria Martha Brassé). Studeerde scheikundige technologie aan de universiteit van Eindhoven. Militarie dienst vervult in Seedorf en Oirschot.
Gehuwd met Hubertina Wilhelmina Maria (Wilma) KREUKELS, geboren op 30-08-1954 te Schaesberg, dochter van Mathias Joseph (Joep) KREUKELS, mijnwerker, en Maria Theresia (Ria) HEIDENDAEL.
   3.  drs Maria Alexandra Gerarda (Marjo), geboren op 11-10-1955 te Schaesberg, gedoopt (rk) te Schaesberg (getuige(n): Edmund Alexander Horsch en Maria Margaretha Schiffelers). Studeerde biologie aan de universiteit van Nijmegen.
Gehuwd met Drs Karel (Karel) SADZA, zoon van Jozef SADZA en Clara Maria BEX.
   4.  Maria Helena Roberta (Lily), directeur basisschool Kakertshöfke, onderwijzeres, geboren op 11-04-1960 te Schaesberg, gedoopt (rk) te Schaesberg (getuige(n): Robert Emil Bauer en Maria Helena Horsch).
Gehuwd (1) voor 1998 te Schaesberg, gescheiden 1998 te Landgraaf van Dirk (Dirk) van DELLEN.
Samenwonend (2) 1998 te Kerkrade, gehuwd op 41-jarige leeftijd op 15-06-2001 te Kerkrade (getuige(n): Schiffelers, J.T.G., Schiffelers, F.X.M.G., Berns, en echtgenote). Het huwelijk werd voltrokken op de voormalige kloosterabdij Rolduc door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Kerkrade en broer Jo. Echtgenoot is Rut BERNS, 47 jaar oud, geboren op 02-06-1954 te Kerkrade, zoon van Joseph Gerard (Jo) BERNS en Clara Maria PAFFEN.

Generatie III

 
4    Hubertus Winandus (Winand) SCHIFFELERS, metselaar en mijnwerker, geboren op 05-03-1880 te Bocholtz, gedoopt (rk) te Bocholtz, overleden op 21-01-1939 te Heerlen op 58-jarige leeftijd, begraven te Ubach over Worms. Was mijnwerker op Staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen.
Was onder nummer 9704 geschikt voor militaire dienst. Signalement uit dienstgegevens: lengte 1 m 650 mm, ovaal aangezicht, laag voorhoofd, kleur ogen grijs, neus groot, mond gewoon, kind rond en de kleur haren en wenkbrauwen was bruin.

Na het overlijden van zijn eerste echtgenote werd ten behoeve van de twee kinderen Peter en Gertrud een boedelbeschrijving opgemaakt (akte d.d. 23-12-1918 notaris A.L.Th.M. Vogels te Nieuwenhagen). In de akte worden de nog in het huis aanwezige goederen uit het eerste huwelijk beschreven en tevens de goederen die zijn ingebracht uit het tweede huwelijk. Deze tweede lijst geeft een goed overzicht van de goederen die in het begin van de twintigste eeuw in een arbeidersgezin waren. Daarbij werd zelfs het geld beschreven. Inclusief het geld was er sprake van een totale waarde van f. 1.281,80. De goederen uit het eerste huwelijk werden getaxeerd op f. 406,--.

Aanwezige goederen tweede huwelijk:
ledikant met toebehoor f. 16.00; sluitmand f. 1.00; schilderijen f. 1.50; kapstok f. 1.00; pot met stroop f. 3.00; koffer f. 3.50; twee waschmanden f. 3.50; loopwagen f. 1.80; kinderwagen f. 10.00; linnen en lijfgoed f. 20,00; waschtobben f. 6.00; waschmachine f. 35.00; waschketel f. 5.00;
beddegoed f. 15.00; kinderledikant f. 20.00; linnen en lijfgoed f. 30.00;
tafelkleed f. 2.00; snuisterijen f. 5.00; schilderijen f. 8.00; kleederen f. 120.00; album f. 2.50; korf en waschgoed f. 2.50; kapstok f. 1.00;
kinderspeelgoed en stoel f. 10.00; keukenrek en potten f. 10.00; potten en ketels f. 15.00; etagere met beeldjes f. 2.00; lepels, kom en keukengerief f. 4.50; vogelkooi f. 2.00; vier emmers f. 5.00; waschstel f. 2.50; varkensketel f. 2.00; waschtobben f. 1.50; tafelgereedschap f. 10.00;
porcelein f. 5.00; tuingereedschap f. 5.00; kruiwagen f. 5.00; wandversieringen f. 2.50; wekker f. 5.00; gordijnen f. 2.50; kolen f. 40.00; aardappelen f. 20.00; ingemaakte groenten 5.00.
Helaas geeft de notaris bij zijn rondgang door het huis niet aan in welke kamer hij is.

Op 24 december 1918 wordt de akte verleden waarbij Winand van zijn schoonvader Johan Dautzenberg een bouwterrein koopt ter grootte van vijf aren en 36 centiaren, sectie C, nr. 1932. Hij koopt de grond voor f. 397.50. Op dit perceel werd het huis Veeweg 15 gebouwd. Voor de bouw van het huis werd via het Algemeen Mijnwerkersfonds een hypotheek genomen van f. 3.500.--.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 23-05-1910 te Echt met Maria Catharina MONNENS, 27 jaar oud, geboren op 18-05-1883 te Echt, overleden op 06-05-1913 om 11.00 uur te Bocholtz op 29-jarige leeftijd. Zij is overleden aan de gevolgen van de bevalling van een levenloos kind op dezelfde dag. De aangifte werd gedaan door haar man met de veldwachter Stoffels, Johannes Francis.

Van het overlijden zijn nog twee bewijzen van betaling gevonden. Een nota d.d. 09-05-913 voor de begrafenis met twee leesmissen, waskaarsen etc. van 63 mark. De andere nota d.d. 10-10-1913 van J. Henssen te Bocholtz betrof het maken van een doodskist met "krins" voor 21 mark.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 11-02-1916 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 12-02-1916 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Joseph Vonken en Gertrudis Schiffelers) met Anna Theresia DAUTZENBERG, 32 jaar oud (zie 5).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gertrud Hubertina Maria (Trouwtje, Gerda), geboren op 15-02-1911 te Bocholtz, overleden op 28-05-2006 te Geilenkirchten (D) op 95-jarige leeftijd. Zij verloor toen ze amper twee jaar was haar moeder. Tot aan het tweede huwelijk van haar vader werd zij in een bevriend gezin groot gebracht. Na haar huwelijk woonde zij eerst in Scherpenseel. Toen haar man in militaire dienst moest vanwege de tweede wereld oorlog werd in Erfuhrt gewoond waar ook kinderen geboren werden. Omstreeks 1953 is zij met de kinderen naar het toenmalige West-Duitsland gekomen omdat Erfuhrt door de Russen bezet gebied was. Haar man was eerder al naar Geilenkirchen vertrokken. Daar werd toen verder gewoond.
Gehuwd met Paul RUMP, kleermaker, overleden 1972 te Geilenkirchen.
   2.  Peter Joseph (Piet), mijnwerker, chauffeur internationaal transport en chauffeur regionaal transport, geboren op 21-02-1912 te Bocholtz, overleden op 16-10-1996 te Heerlen op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-10-1996 te Heerlen. Hij was amper een jaar toen hij zijn moeder verloor. Tot het moment waarop zijn vader hertrouwde werd hij opgevoed bij een bevriend echtpaar. In de tweede wereldoorlog was hij in dienst van het Duitse leger. Hij streed onder andere in Rusland. Na de oorlog werd hij na terugkomst in Nederland gerepatrieerd. Vermoedelijk was de tijd van krijgsgevangenschap ook de reden waarom zijn eerste vrouw zich liet scheiden. Op 11 november 1930 ging hij in dienst. Hij was gelegerd in Amersfoort. Op 11-11-1995 vierde hij 65 jaar vriendschap met Piet Sikkama uit Heteren die met hem in dienst zat.
Hij was vele jaren internationaal chauffeur en trok zo door veel landen in Europa. In zijn laatste actieve jaren als chauffeur werkte hij voor het Waubachse transportbedrijf Jansen.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 25-08-1933, gescheiden circa 1946 van Maria Elisabeth (Dora) SCHOENS, geboren op 10-04-1912 te Beek.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 21-02-1952 te Hoensbroek met Maria Agnes (Miep) CORDIA, 24 jaar oud, huisvrouw, geboren op 26-02-1927 te Heerlen, overleden op 25-07-2001 te Brunssum op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-07-2001 te Heerlen, dochter van Hendrik (Henk) CORDIA, bankwerker/controleur, en Maria Agnes (Maria) CLASSEN, vroedvrouw.
   3.  N.N. Overleden op 06-05-1913 om 06.00 uur te Bocholtz. Levenloos geboren kind. In de akte wordt geen geslacht genoemd.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Frans Xaverius (Frans), mijnwerker, geboren op 27-10-1917 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 29-10-1917 te Ubach over Worms (getuige(n): Franciscus Dautzenberg ex Nieuwenhagen en Maria Schiffelers ex Bocholtz), overleden op 20-09-2001 te Heerlen op 83-jarige leeftijd. Atriumziekenhuis, begraven op 25-09-2001 te Nieuwenhagen-Landgraaf. Begraafplaats Haanweg.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-08-1938 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 13-08-1938 te Nieuwenhagen (H. Hart) (getuige(n): Lamers, Antonius en Schiffelers, Maria) met Mathilda (Tilla) LAMERS, 19 jaar oud, geboren op 23-09-1918 te Veert (Duitsland), dochter van Hubert Martin LAMERS en Petronella BECKERS.
   5.  Maria Margaretha (Mia), geboren op 22-02-1919 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 22-02-1919 te Ubach over Worms (getuige(n): Leonardus Schiffelers en Maria Dautzenberg), overleden op 24-02-2005 te Landgraaf op 86-jarige leeftijd. Zorgcentrum De Dormig. Begraven op 01-03-2005 te Waubach-Landgraaf. Voor het vele vrijwilligerswerk kreeg zij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Zij was vele jaren voorzitter van de KAVO (Katholieke Vrouwenorganisatie), afdeling Ubach over Worms. Ook speelde zij toneel. De laatste jaren van het leven moet zij helaas doorbrengen in de verpleegafdeling van het Zorgcentrum De Dormig in Landgraaf.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-05-1940 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 30-05-1940 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Josephina Haan en Johan Francken) met Robert Emil (Rob) BAUER, 29 jaar oud, schoenmaker en ondergronds en bovengronds mijnwerker, geboren op 13-02-1911 te Broekhuizen-Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 23-04-1939 te Rimburg, overleden op 16-05-1991 te Kerkrade op 80-jarige leeftijd. Lückerheide kliniek, begraven op 20-05-1991 te Waubach. Had eerst de Duitse nationaliteit en was daarom ook verplicht om in Duitse dienst te komen na de inval in Nederland in 1940. Genaturaliseerd tot Nederland bij wet van 15-03-1956, staatsblad 113.
Hij was vele jaren actief in het jeugdwerk (Jong Nederland Waubach), voetbalclub en later skaatclub. Zoon van Robert Emil BAUER, mijnwerker, en Martha Helena SCHMIDT.
   6.  Leonard Joseph, geboren op 11-07-1920 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 13-07-1920 te Ubach over Worms (getuige(n): Joannes Joseph Dautzenberg en Anna Schiffelers, Aken), overleden op 07-06-1923 te Ubach over Worms op 2-jarige leeftijd.
   7.  Hubert Johan, geboren op 26-11-1921 te Heerlen, overleden op 05-12-1921 te Ubach over Worms, 9 dagen oud.
   8.  Leonardus Hubertus Jacobus Gerardus (Leo), geboren op 12-12-1926 te Heerlen (zie 2).
5    Anna Theresia DAUTZENBERG, dienstmeid, geboren op 23-07-1883 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 24-07-1883 te Ubach over Worms (getuige(n): Triebels, Petrus Joseph en Dautzenberg, Anna Gertrudis), overleden op 02-05-1967 te Ubach over Worms op 83-jarige leeftijd, begraven te Ubach over Worms. Voor haar huwelijk was zij dienstmeid in Aken. Het dienstboekje werd afgegeven op 27 april 1899. Zij was toen dus nog geen 16 jaar. Zij werkte onder andere voor Lamb. Brouken, Alexanderstrasse 68 (10-07-1900 tot 01-10-1904 en 01-09-1905 - 01-07-1910). Hoertgens, Marienstrasse 17 (15-10-1904 - 31-01-1905); Cl. Heeger, Lousbergstrasse 1 (1910) en Reinkens (1911 tot 1915).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 4).
 
6    Frans Joseph (Franciscus Josephus) (Joep) HORSCH, Meesterhouwer ON II, Schietmeester ON II nummer 390, geboren op 19-07-1886 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 20-07-1886 te Schaesberg (getuige(n): Petrus Joseph Horsch en Christina Scholtes ex Horbach), overleden op 07-05-1965 te Schaesberg op 78-jarige leeftijd. Hij was onder nummer 9729 geschikt voor militaire dienst en had bij keuring een lengte van 1,597 m.

Hij werkte vanaf 1906 tot 1909 op de Oranje Nassau mijn II te Schaesberg. Daarna ook weer van 1910 tot 1912. Na enkele omzwervingen langs de Dominiale mijn te Kerkrade, Laura te Eijgelshoven en staatsmijn Wilhelmina op Terwinselen kwam hij op 03-11-1912 definitief terug op de O.N. II. Hij werkte daar tot aan zijn pensionering op 01-05-1948.

Na zijn pensionering was hij een graag geziene hulp bij Sjeng en Antje Vrösch, die een boerderij met café aan de Hoofdstraat hadden. Aan huis werden varkens, konijnen en kippen gehouden. Ook had hij een nog een behoorlijk stuk land. Hier werden voor het hele gezin de groenten geteeld evenals aardappelen en koren.

Op 15 oktober 1927 werd ten kantore van notaris A.L.Th.M. Vogels te Nieuwenhagen een hypotheekakte verleden waarbij hij van Hendrik Joseph Eijdems, landbouwer te Schaesberg f. 800,-- leende tegen een rentepercentage van 6%. Als onderpand diende het huis met stal en tuin, kadastraal bekend nr. 3066 en groot twee aren en zeventig centiare.

Op 15 september 1928 werden ten kantore van notaris A.M.A Begheyn, notaris te Nieuwenhagen een hypotheekakte verleden waarbij van Hubert Jongen, winkelier te Schaesberg f. 1.000,-- geleend werd tegen een rentepercentage van 5½%. Als onderpand diende het hiervoor genoemde huis en een bouwland te Nieuwenhagen, sectie B, nr. 1604, groot zeventien aren en tien centiaren.

Hij was een bijzonder verdienstelijk lid van fanfare Aloysiana. De fanfare was een troetelkind en niets was voor hem teveel. Hij is meer dan 60 jaar lid geweest en bestuurslid. Zijn grote liefde was de grote (dikke) trom. Daaraan was ook zijn bijnaam en een lied te danken. Hij trok zo lang als het maar kon met de fanfare "uit". Pas nadat hij meerdere keren onder het marcheren op straat was gevallen, is hij gestopt. Eerdere pogingen om iemand anders de trom te laten dragen werden een mislukking. Hij sloeg gewoon zo hard dat niemand voor hem kon blijven lopen.

Hij heeft zich ook voor veel andere verenigingen en de gemeenschap van Schaesberg ingezet. Hij was ere-burger van de gemeente Schaesberg, had de koninklijke onderscheiding in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en kreeg als eerste in 1965 de Orde van Verdiensten van de gezamenlijke karnavalsverenigingen in Schaesberg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-10-1910 te Schaesberg met de 22-jarige
7    Anna Maria Martha BRASSÉ, geboren op 03-07-1888 om 01.00 uur te Brakken-Nuth. Bij de aangifte op 3 juli waren aanwezig: Beckers, Jan Hubert Lodewijk, 32 en Brassé, Martin, kantonnier. Overleden op 02-04-1979 te Heerlen op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena (Lena), geboren op 20-05-1914 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 21-04-1914 te Schaesberg (getuige(n): Henr. Jos. Horsch en Maria Helena Duijsings), overleden op 29-03-1998 te Ubach over Worms-Landgraaf op 83-jarige leeftijd. Overleden in bejaardencentrum "Het Heereveld". Gecremeerd op 03-04-1998 te Heerlen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-07-1937 te Schaesberg met Johan Peter Hubert (Piet) STORMS, 23 jaar oud, geboren op 05-09-1913 te Nieuwenhagen, overleden op 24-05-1994 te Heerlen op 80-jarige leeftijd, zoon van Johan Hendrik Hubert (Driek) STORMS, cafehouder, en Anna Maria MAAR.
   2.  Anna Maria, geboren op 09-05-1916 te Schaesberg, overleden op 03-02-1918 te Schaesberg op 1-jarige leeftijd.
   3.  Edmund Alexander (Alex), kleermaker, mijnwerker, geboren op 07-08-1918 te Schaesberg, overleden op 05-01-1983 te Heerlen op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1943 te Brunssum, gescheiden na 23 jaar op 04-07-1966 te Brunssum. Na deze echtscheiding wordt er op 12-09-1967 opnieuw gehuwd. Gedurende dit tweede huwelijk is er weliswaar nog even samengewoond, maar de man verbleef de meeste tijd toch in Schaesberg waar hij bij zijn moeder woonde. Volgens zijn persoonskaart is hij op 27-08-1973 afgevoerd naar Brunssum. Echtgenote is Anna Franciska Johanna (Anna) FRISSEN, geboren op 30-04-1922 te Brunssum.
   4.  Maria Lucia Johanna (Jo), geboren op 18-09-1920 te Schaesberg.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-06-1942 te Schaesberg met Willem (Wiel) LOUPPEN, 28 jaar oud, kleermaker, geboren op 04-02-1914 te Ubach over Worms, overleden op 08-07-1990 te Bad Kreuznach (Dl) op 76-jarige leeftijd. Overleden tijdens een vakantie. In zijn vrije tijd was hij een enthousiast lid van de harmonie Rimburg. Zoon van Gerard Joseph LOUPPEN, schrijnwerker, en Maria BENAU.
   5.  Leonard Joseph (Leo), mijnwerker en schilder, geboren op 14-09-1922 te Schaesberg, overleden 2006 te Heerlen, gecremeerd te Heerlen. Tijdens zijn mijnperiode werd hij geconfronteerd met een hartaanval. Ook was hij een goede schilder en behanger. Lange tijd was hij actief in de fanfare Aloysiana. Dit gold ook voor zijn zoon Jo die deze activiteit moest stoppen na een kopervergiftiging door een vuil mondstuk. Nadat Leo te maken kreeg met een hersenverbloeding verblijft hij in de Lucas Kliniek in Hoensbroek.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-12-1947 te Schaesberg met Olga Marta (Olga) PINTARIC, 21 jaar oud, geboren op 30-08-1926 te Genk (België).
   6.  Gerard Mathias (May), Electrotechnicus Philips, geboren op 12-05-1924 te Schaesberg. Nadat hij in zijn jeugdjaren gevoetbald heeft bij RKONS in Schaesberg werd tennis zijn favoriete sport. Ook was hij in zijn jeugdjaren lid van de fanfare Aloysiana Schaesberg. In Eindhoven verdiende hij zijn sporen bij een lokale vereniging. Door de gemeente werd zelfs een straat naar hem genoemd bij het sportpark. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-06-1952 te Schaesberg met Lore Josefine (Lore) FRENTROP, 23 jaar oud, geboren op 13-08-1928 te Essen-Borbeck (Dl), dochter van Johann Friedrich FRENTROP en Josephine LODEWICH.
   7.  Hubertina Gerda (Tiny), geboren op 04-04-1927 te Schaesberg (zie 3).

Generatie IV

 
8    Leonardus Josephus SCHIFFELERS, knecht, metselaar, landbouwer, geboren op 06-01-1846 om 13.00 uur te Bocholtz. Getuigen bij de aangifte waren Scepers, Hermanus Josephus, 32 jaar, veldwachter en Reits, Andreas, 46 jaar, hoefsmid.
Geboren "aan den Slaag". Gedoopt (rk) te Bocholtz, overleden op 13-07-1906 om 05.00 uur te Bocholtz op 60-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Peter Joseph en Stoffels, Johannes Francis, 40 jaar, veldwachter. Begraven te Bocholtz. Signalement militieregister: lengte 1 m en 724 mm, ovaal aangezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, grote mond, ronde kin, kleur haren en wenkbrauwen zwart. Is onder nummer 9568 vrijgesteld wegens volbrachte broederdienst.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-10-1873 te Bocholtz (getuige(n): Schillings, Martinus, 50 jaar, onderwijzer; Erkens Mathijs, oud 65 jaar, subontvanger, Merx, Nicolaus, oud 57 jaar, rijksambtenaar en Collarts, Ludovicus Hubertus, oud 41 jaar, rijksambtenaar) met de 23-jarige
9    Gertrudis Hubertina GERARDS, dienstmeid, landbouwster, geboren op 14-10-1850 te Simpelveld, overleden op 21-07-1926 te Bocholtz op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria, geboren op 15-07-1874 om 16.00 uur te Bocholtz. Getuigen waren Prickarts, Jan Peter, landbouwer en Schneiders, Joseph, landbouwer, overleden op 15-07-1948 te Bocholtz op 74-jarige leeftijd. Op 01-05-1897 vertrokken naar Haaren bij Aken.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-04-1897 te Bocholtz (getuige(n): Hissel, Johannes Hubertus, hoofd der school, 30; Senden, Leonard, 48, koster' Lindelauf, Jan Joseph, 44, bakker en Frantzen, Pieter Joseph, 33, rijksambtenaar) met Hubert SCHEEREN, 24 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 22-09-1872 te Aken, overleden op 12-08-1955 te Heerlen op 82-jarige leeftijd. Nederlandse nationaliteit wt 07-12-1908, Stb 363. Zoon van Laurens Joseph SCHEEREN, fabrieksarbeider, en Anna Catharina ORBANS.
   2.  Maria Hubertina, dienstmeid, geboren op 18-09-1875 om 05.30 uur te Bocholtz. Getuigen waren Gerards. Joseph Hubert, landbouwer en Erkens, Mathijs, sub-ontvanger.
Gehuwd (1) met LINEN.
Gehuwd (2) met Georg TROOST.
   3.  Joanna Maria Hubertina, geboren op 18-08-1876 te Bocholtz. Op 15-02-1892 vertrokken.
   4.  Pieter Joseph Hubert (Peter), pleisteraar, stukadoor, geboren op 28-11-1877 om 21.30 uur te Bocholtz. Getuigen waren Bulkens, Mathijs Joseph, landbouwer en Senden, Leonard, koster. Overleden op 22-03-1937 om 16.15 uur te Heerlen op 59-jarige leeftijd. Het overlijden werd ook in burgerlijke stand Bocholtz ingeschreven onder aktenummer 6 op 31 maart 1937. Peter was na het overlijden van de eerste echtgenote van zijn broer Winand toeziend voogd over de minderjarige kinderen Gertrud en Peter.
   5.  Hubertus Winandus (Winand), geboren op 05-03-1880 te Bocholtz (zie 4).
   6.  Johanna, geboren op 02-08-1882 om 06.00 uur te Bocholtz. Getuigen waren Brull, Willem joseph, veldwachter, 47 jaar en Senden, Leonard, koster 33 jaar. Op 17-05-1900 vertrokken naar Aken.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 09-01-1901 te Bocholtz (getuige(n): Senden, Leonard, 59 jaar, koster; Schneiders, Johan, 43 jaar, horlogemaker; Goebbels, Joseph, 36 jaar, restaurateur en Stoffels, Johannes Francis, 41 jaar, veldwachter) met Jakob Joseph VONBERG, boekdrukker, geboren circa 1878 te Aken, zoon van Joseph VONBERG en Maria DELHEIJ.
   7.  Leonard Joseph, mijnwerker, metselaar, geboren op 30-05-1885 om 07.00 uur te Bocholtz. Vertrok in 1913 naar Brazilië. Hier had hij een baan aangenomen als schoorsteenbouwer. Later begon hij een eigen aannemersbedrijf en werd zeer welvarend. In totaal waren er vijf kinderen. De jongsten werden in Brazilië geboren. Zij werden indertijd uitgeleide gedaan naar de Hauptbahnhof van Aken vanwaar de reis naar Bremen begon. Vanaf Bremen werd de overtocht per boot naar Brazilië gemaakt.
Gehuwd met Catharina BAUER, geboren op 08-02-1885 te Breitnam, overleden circa 1918 te Horizonte Brazilië.
   8.  Maria Agnes, geboren op 31-05-1888 om 19.00 uur te Bocholtz. Getuigen waren Schepers, Pieter Joseph, 45, kleermaker en Senden, Leonard, 39, koster. Overleden op 11-03-1973 te Bocholtz op 84-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1973 te Bocholtz.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-02-1912 te Bocholtz (getuige(n): Frings, Willem, broer bruidegom, 29 jaar, meestermetselaar; Senden, Leonard, 62 jaar, koster; Goebbels, Joseph, 40 jaar, restaurateur en Stoffels, Johannes Francis, 45 jaar, veldwachter) met Frederik Willem FRINGS, 25 jaar oud, metaalbewerker, geboren op 21-05-1886 te Bocholtz, overleden op 23-01-1959 te Bocholtz op 72-jarige leeftijd. Was lid van het kerkelijk zangkoor. Zoon van Frederik Joseph FRINGS, meestermetselaar, en Maria Agnes PACKBIER.
   9.  Anna Catharina, geboren op 21-04-1891 om 11.00 uur te Bocholtz. Getuigen waren Gerards, Pieter Joseph, 42, arbeider en Janssen, Joham, 34, landbouwer.
   10.  Joanna Maria Gertrudis, geboren op 20-01-1894 om 13.00 uur te Bocholtz. Getuigen waren Scheeren, Laurens Joseph, 51, arbeider en Hanneman, Andreas, arbeider. Overleden op 05-02-1971 te Bocholtz op 77-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1971 te Bocholtz.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-11-1917 te Bocholtz (getuige(n): Stoffels, Johannes Francis, 51 jaar, veldwachter en Houbiers, Joseph Willem Hubert, 24 jaar, gemeentesecretaris, wonende Simpelveld) met Joseph VONCKEN, 27 jaar oud, stukadoor, geboren op 11-10-1890 te Bocholtz, overleden op 09-11-1961 te Heerlen op 71-jarige leeftijd. Overleed in het St. Joseph ziekenhuis. Begraven op 13-11-1961 te Bocholtz, zoon van Henricus Josephus VONCKEN en Anna Maria GORISSEN.

10    Petrus Josephus DAUTZENBERG, handelaar, "plakker" (stucadoor), landbouwer (1896), geboren op 29-11-1830 om 02.00 uur te Ubach over Worms, overleden op 24-02-1911 om 06.00 uur te Ubach over Worms op 80-jarige leeftijd. Was geschikt voor militaire dienst en had een lengte van 1.572 mm.

Op tien augustus 1864 dient hij wegens diefstal een klacht in tegen Ringens, Martin Joseph, Ringens, Anna Maria, Deckers, Petronella en Deckers, Maria Theresia wegens diefstal van aren tarwe. De beschuldigden waren tussen de tien en veertien jaar oud. Zij hadden meerdere bossen tarwe omgeworpen en de aren er uitgetrokken. Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 23-10-1858 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 24-10-1858 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Dautzenberg, Joannes Josephus en Coervers, Cornelia) met Maria Anna Theresia CÖRVERS (COERVERS), 27 jaar oud, geboren op 27-04-1831 te Ubach over Worms, overleden op 24-02-1876 te Waubach-Ubach over Worms op 44-jarige leeftijd. Zij overleed als gevolg van de bevalling op 23-02 waarbij een levenloos kind geboren werd.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 10-11-1876 te Nieuwenhagen (getuige(n): Braun, Jan Mathijs, veldwachter, 38 jaar; Mulders, Willem Joseph, veldwachter, 40 jaar; Dohmen, Leonard, secretaris, 32 jaar en Triebels, Johan Wilhelmus, landbouwer, 61 jaar, vader van de bruid). De huwelijksafkondigingen vonden plaats op 29 oktober en 5 november 1876. Gehuwd voor de kerk op 13-11-1876 te Nieuwenhagen (getuige(n): Joannes Odenhausen en Maria Catharina Triebels) met Maria Theresia TRIEBELS (TRIJBELS), 28 jaar oud (zie 11).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Anna Josepha, gedoopt (rk) op 03-05-1852 te Waubach (getuige(n): Claessens, Johannes Wilhelmus en Dautzenberg, N.N.).
   2.  Johannes Josephus, arbeider, metselaar (1902), geboren op 26-07-1859 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 27-07-1859 te Ubach over Worms (getuige(n): Dautzenberg, Joannes Josephus en Cörvers, Joanna Maria), overleden op 30-06-1943 te Ubach over Worms op 83-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1943 te Waubach. Hij was geschikt voor militaire dienst en had een lengte van 1.670 mm.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 18-04-1902 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 19-04-1902 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Henricus Wolters en Maria Dautzenberg) met Anna Catharina Josepha WOLTERS, 31 jaar oud, geboren op 13-05-1870 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 16-05-1870 te Waubach, overleden op 27-09-1952 te Ubach over Worms op 82-jarige leeftijd, begraven te Waubach, dochter van Joannes Leonardus WOLTERS, arbeider, en Maria Elisabeth PLUM.
   3.  Johannes Hubertus (Jan Hubert), schoenmaker, kleinhandelaar, metselaar, mijnwerker, geboren op 10-06-1863 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 12-06-1863 te Ubach over Worms (getuige(n): Dautzenberg, Joannes), overleden op 28-01-1933 te Ubach over Worms op 69-jarige leeftijd. Hij was vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst. Signalement: lengte 1.700 mm, breed aangezicht, gewoon voorhoofd, bruine ogen, kleine neus, gewone mond, brede kin en bruine haren en wenkbrauwen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1892 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 09-05-1892 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Henricus Pelser en Gertrudis Dautzenberg) met Maria Josepha PELZER, 27 jaar oud, geboren op 08-08-1864 te Ubach over Worms, overleden op 10-12-1940 te Ubach over Worms op 76-jarige leeftijd, begraven op 13-12-1940 te Waubach, dochter van Petrus Josephus PELZER, werkman, en Anna Catharina KNUBBEN.
   4.  Jacobus Hubertus, mijnwerker, metselaar, bakker, winkelier, geboren op 23-12-1866 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 23-12-1866 te Ubach over Worms (getuige(n): Cörvers, Jacobus en Dautzenberg, Maria Margaretha), overleden op 06-02-1937 te Ubach over Worms op 70-jarige leeftijd. Jacobus was werkzaam in de glasfabriek in Herzogenrath terwijl zijn echtgenote een bijverdienste had in het bereiden van deeg en, na verloop van tijd, het zelf bakken van brood. De bakkers werkzaamheden werden steeds drukker en al spoedig was het niet langer meer een bijverdienste zodat besloten werd een eigen bakkerij in de Kantstraat te beginnen.
Hij was geschikt voor militaire dienst. Signalement: lengte 1.710 mm, ovaal aangezicht, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, blonde haren en wenkbrauwen.
Vanaf 1888 was hij lid van de schutterij St. Joseph in Waubach.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-04-1896 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 18-04-1896 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Joseph Dautzenberg en Maria Nievelstein) met Maria Elisabeth (Set) HAANRAETS (HAENRAETS), 28 jaar oud, geboren op 17-11-1867 te Groenstraat-Ubach over Worms, overleden op 05-02-1953 te Ubach over Worms op 85-jarige leeftijd, dochter van Mathijs Joseph HAANRAETS (HAENRAETS), handelaar, en Anna Maria CREMERS (KREMERS), dienstmeid in Schaesberg.
   5.  Anna Gertrud, religieuze, zuster Erharda van het Arme Kind Jezus, geboren op 11-04-1871 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 12-04-1871 te Ubach over Worms (getuige(n): Hanssen, Goswinus en Dautzenberg, Anna Gertrud), overleden op 20-04-1939 te Roermond op 68-jarige leeftijd. Overleden in het klooster "Steenen Trappen". Opgenomen in de Congregatie van de Zusters van het Kind Jezus te Simpelveld op 15-10-1894. Geprofest op 17-04-1897.
   6.  Levenloos, geboren op 23-02-1876 te Waubach-Ubach over Worms, overleden op 23-02-1876 te Waubach-Ubach over Worms, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Anna Barbara Josepha, geboren op 23-07-1877 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 23-07-1877 te Ubach over Worms (getuige(n): Dautzenberg, Johannes Joseph en Frings, Anna Barbara Josepha), overleden op 07-07-1884 te Nieuwenhagen op 6-jarige leeftijd.
   8.  Maria Margaretha, geboren op 24-07-1878 te Ubach over Worms. Getuigen van de aangifte waren Reinartz, Gerard Joseph, landbouwer en van Steenwinkel, Adrianus, veldwachter. Gedoopt (rk) op 24-07-1878 te Ubach over Worms (getuige(n): Triebels, Joannes Wilhelmus en Dautzenberg, Anna Margaretha), overleden op 05-11-1948 te Ubach over Worms op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1906 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 05-06-1906 te Waubach (getuige(n): Dautzenberg, Franciscus en Francken, Joseph) met Martinus Joseph FRANKEN, 26 jaar oud, fabrieksarbeider, mijnwerker, geboren op 11-12-1879 te Nieuwenhagen (te Heide). Getuigen van de aangifte waren Braun, Jan Mathijs, veldwachter en Dohmen, Leonard, gemeentesecretaris. Overleden op 16-03-1949 te Waubach-Ubach over Worms op 69-jarige leeftijd, begraven op 19-03-1949 te Waubach, zoon van Pieter Joseph FRANKEN, arbeider, en Maria Josepha PETERS.
   9.  Anna Maria Hubertina, religieuze, geboren op 22-11-1879 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 22-11-1879 te Ubach over Worms (getuige(n): Hamers, Godefridus en Triebels, Anna Maria Hubertina), overleden op 05-03-1908 om 20.00 uur te Simpelveld op 28-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door Martin, Johan Joseph, 50 jr, schoenmaker en Paulussen, Johan, 36 jr, arbeider.
   10.  Maria Catharina Hubertina (Triena), naaister, geboren op 08-01-1881 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 08-06-1881 te Ubach over Worms (getuige(n): Dautzenberg, Joannes Josephus en Triebels, Maria Catharina Hubertina), overleden op 24-05-1945 te Ubach over Worms op 64-jarige leeftijd, begraven op 29-05-1945 te Waubach.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-05-1909 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 01-05-1909 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Martinus Schorman en Josepha Dautzenberg) met Hendrik Willem SCHORMANS, 27 jaar oud, winkelier/smid, geboren op 08-05-1881 te Ubach over Worms, overleden op 11-10-1957 te Ubach over Worms op 76-jarige leeftijd. Overleden in bejaardentehuis Heereveld. Begraven op 15-10-1957 te Waubach. In 1925 bouwde het echtpaar het grote winkelpand met smederij op de hoek Kantstraat/Sloterstraat. Op deze plaats lag eerst een weiland zogenaamd "dreesjgrond" dat open en vrij lag en gebruikt werd om er karren, ploegen en ander landbouwgereedschap te plaatsen. De grond voor het nieuwe pand werd gekocht van de gemeente Ubach over Worms in 1924. Het kocht toen voor f. 300,-- en moest een passende plaats geven aan het oudere kruis of een nieuw kruis oprichten. Willem gebruikte het eerst als "parkeerplaats" voor te repareren en gerepareerd langbouwgereedschap.De oude smederij lag aan de overkant van de Kantstraat.
Op deze plaats stond een oud houten kruis onder een lindenboom. Het was er geplaatst door de buurtbewoners in 1767 tijdens een miltbrandepidemie onder het vee. De boeren kwamen en bader ter afzwering van de gevreesde ziekte.
Het kruis verdween bij het bouwen van het nieuwe pand. Op de hoek, in een inham van het nieuwe winkelpand, liet de familie een kapel bouwen voorzien van altaar met kruis en beelden. De kapel lag op de parochiegrens van Waubach en Lauradorp en werd bij de processie (de groete Bronk) als rustaltaar gebruikt door zowel Lauradorp als Waubach. De versiering werd verzorgd door de buurtbewoners. De rekwisieten voor de aankleding en het rustaltaar werd door de familie bewaard. Een afgesloten ijzeren hekwerk sloot de toegang tot het altaar en het kruis af.
Op enkele giften na (Boerenleenbank f. 100,--, Willem Mostard en Renier Jongen elk f. 50,--) bekostigde Willem de kapel zelf. Aannemer en architect was de heer Peters uit Waubach. Op 18 maart 1927 schonk de gemeente Ubach over Worms voor de kapel op de Rank f. 300,--. De dakbedekking bestond uit asfaltplaten.
Begin zestiger jaren raakte de kapel echter in verval en was omstreeks 1970 meer een ruine. Wim Schormans, een kleinzoon van de oprichter liet de kapel in 1975 afbreken. De vrijgekomen plaats werd bij de winkel gevoegd en thans bevindt zich de hoofdingang op de plaats waar eens de kapel heeft gestaan. Zoon van Frans Joseph SCHORMANS, smid, en Anna Maria SOUREN.
   11.  Barbara Josepha (Josephina), geboren op 03-06-1882 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 03-06-1882 te Ubach over Worms (getuige(n): Triebels, Petrus en Barbara Dautzenberg), overleden op 08-10-1940 te Ubach over Worms op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19-08-1914 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Petrus Höppener en Theresia Dautzenberg) met Johan Jacob OELERS, 34 jaar oud, geboren op 19-06-1880 te Eijgelshoven, overleden op 19-12-1945 te Ubach over Worms op 65-jarige leeftijd.
   12.  Anna Theresia, geboren op 23-07-1883 te Ubach over Worms (zie 5).
   13.  Francicus Joseph Hubert, fabrieksarbeider, Mijnwerker, geboren op 20-12-1884 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 21-12-1884 te Ubach over Worms (getuige(n): Triebels, Franciscus Joseph Hubertus en Maria N.N.), overleden op 04-07-1973 te Heerlen op 88-jarige leeftijd. Hij was vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst. Zijn lengte was 1.659 mm.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-05-1911 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 31-05-1911 te Nieuwenhagen (getuige(n): Joseph Franken en Josepha Dautzenberg) met Anna Maria FRANKEN, 28 jaar oud, geboren op 23-02-1883 te Nieuwenhagen, overleden op 24-11-1961 te Nieuwenhagen op 78-jarige leeftijd, dochter van Pieter Joseph FRANKEN, arbeider, en Maria Josepha PETERS.
   14.  levenloos kind, geboren op 14-06-1886 te Ubach over Worms, overleden op 14-06-1886 te Ubach over Worms, 0 dagen oud.
   15.  Anna Barbara, geboren op 04-07-1887 te Ubacn over Worms, gedoopt (rk) op 04-07-1887 te Ubach over Worms (getuige(n): Gerards, Anna Barbara), overleden op 03-01-1914 te Ubach over Worms op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29-01-1913 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Peter Michel Simons en Josepha Dautzenberg) met Martinus Joseph ODENHAUSEN, 31 jaar oud, geboren op 10-02-1881 te Ubach over Worms, zoon van Petrus Josephus ODENHAUSEN en Maria Catharina JETTEN.
   16.  Maria Catharina Philomena, geboren op 08-03-1889 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 08-03-1889 te Ubach over Worms (getuige(n): Rothkranz, Mathias Joseph en Jetten, Maria Catharina), overleden op 07-03-1985 te Brunssum op 95-jarige leeftijd. Overleden in verpleegkliniek Schuttershof. Begraven op 12-03-1985 te Nieuwenhagen. Zie voor verdere gegevens kinderen stamboom Vankan.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-10-1912 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 16-10-1912 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Math. Römkens en Josepha Dautzenberg) met Willem VREULS, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 14-04-1889 te Nieuwenhagen, overleden op 14-12-1975 te Kerkrade op 86-jarige leeftijd, zoon van Pieter Joseph VREULS, landbouwer, en Anna Gertrud SCHILLINGS.
   17.  Johannes Wilhelmus, geboren op 09-04-1891 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 10-04-1891 te Ubach over Worms (getuige(n): Dautzenberg, Joannes Wilhelmus en Borjans, Anna Barbara), overleden op 22-12-1891 te Ubach over Worms, 257 dagen oud.
11    Maria Theresia TRIEBELS (TRIJBELS), geboren op 05-04-1848 te Nieuwenhagen, overleden op 23-06-1908 te Ubach over Worms op 60-jarige leeftijd. In akte voornaam: Thrisea met geslachtsnaam Tribels.
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 10).
 
12    Hendrik Joseph (Jos) HORSCH, arbeider, houthakker, geboren op 19-10-1858 te Schaesberg. Als getuigen bij de aangifte waren aanwezig Gerard Jozef Ruiters, veldwachter en Jan Leonard Borghans. Overleden op 01-08-1941 te Schaesberg op 82-jarige leeftijd. Hij was onder nummer 9617 vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon. Hij had een lengte van 1,646 m.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-10-1885 te Horbach Duitsland, gehuwd voor de kerk op 17-10-1885 te Horbach (getuige(n): Anna Maria Schultes en Johannes Peter Engelen) met de 23-jarige
13    Anna Maria SCHULTEIS, geboren op 14-06-1862 te Horbach Duitsland, gedoopt (rk) op 15-06-1862 te Horbach, overleden op 14-09-1933 om 11.00 uur te Schaesberg op 71-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door de echtgenot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Joseph (Franciscus Josephus) (Joep), geboren op 19-07-1886 te Schaesberg (zie 6).
   2.  Edmond Alexander, mijnwerker, winkelier-groentehandelaar, geboren op 05-04-1888 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 05-04-1888 te Schaesberg (getuige(n): Alexander Edmond Schulteis em Anna Elisabeth Robberts ev Horsch), overleden op 27-08-1959 te Schaesberg op 71-jarige leeftijd. Hij was onder nr. 9737 vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst. Hij had een lengte van 1,665 m.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24-08-1923 te Dremmen (Duitsland), gehuwd voor de kerk op 25-08-1923 te Aken met Cornelia GERHARDS, 28 jaar oud, geboren op 23-02-1895 te Dremmen (Duitsland), overleden op 18-08-1969 te Schaesberg op 74-jarige leeftijd.
   3.  Mathieu Johannes (Martin Johannes), geboren op 09-09-1889 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 09-09-1889 te Schaesberg (getuige(n): Joannes Reintjens en Barbara Engels ev Scholtis), overleden op 11-09-1889 te Schaesberg, 2 dagen oud.
   4.  Leonard Joseph (Leo), mijnwerker, geboren op 05-01-1891 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 06-01-1891 te Schaesberg (getuige(n): Leonardus Joseph vinken ex Horbach en Anna Maria Gertrud Mewissen-Horsch), overleden op 08-06-1956 te Heerlen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-11-1918 te Schaesberg, gehuwd voor de kerk op 30-11-1918 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met Maria Louisa KOCKELKORN, 22 jaar oud, kapster, geboren op 29-01-1896 te Heerlen, overleden op 19-09-1979 te Heerlen op 83-jarige leeftijd, begraven te Schaesberg. Samen met haar dochter had ze een kapsalon in de Pieterstraat.
   5.  Willem Joseph, cafehouder, mijnwerker, geboren op 10-05-1893 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 11-05-1893 te Schaesberg (getuige(n): Wilhelm Joseph Engels ex Kerkrade en Anna Maria Elisabeth Reintjens-Horsch), overleden op 23-09-1963 te Schaesberg op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-11-1926 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 13-11-1926 te Nieuwenhagen (H. Hart) (getuige(n): Voncken, Joannes en Haan, Gertrudis) met Maria Gertrud HAAN, 23 jaar oud, geboren op 13-01-1903 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 14-01-1903 te Nieuwenhagen, overleden op 02-06-1983 te Schaesberg op 80-jarige leeftijd, begraven op 07-06-1983 te Schaesberg, dochter van Johan Willem HAAN en Gertrud Hubertina BASS.
   6.  Maria Lucia Anna (Antje), winkelierster, geboren op 10-09-1895 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 10-09-1895 te Schaesberg (getuige(n): Franciscus Caspar Mewissen en Maria Lucia Johanna Scholtis-Körver ex Kerkrade), overleden op 10-06-1976 te Heerlen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1919 te Schaesberg, gehuwd voor de kerk op 25-10-1919 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met Hubertus Jacobus KÖLGEN, 24 jaar oud, groentehandelaar/kruidenier, geboren op 02-12-1894 te Nieuwenhagen, overleden op 29-05-1985 te Schaesberg op 90-jarige leeftijd, zoon van Caspar Hubert KÖLGEN en Anna Hubertina THEUNISSEN.
   7.  Anna Maria Sophia, geboren op 12-02-1898 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 13-02-1898 te Schaesberg (getuige(n): Joannes Mathias Rinkens en Anna Maria Sophia Vinken-Schulteis ex Horbach), overleden op 10-01-1978 te Schaesberg op 79-jarige leeftijd, begraven op 13-01-1978 te Schaesberg.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-10-1920 te Heerlen met Lambert BREMEN, 22 jaar oud, winkelier, geboren op 05-10-1898 te Kohlscheid (DL), overleden op 26-11-1968 te Heerlen op 70-jarige leeftijd. Overleden in ziekenhuis. Heeft in 1939 staatsblad 1210 de Nederlandse nationaliteit gekregen. Had eerder de Duitse nationaliteit. In het begin was hij ijsventer. Samen met zijn kinderen groeide de zaak uit. Zij hadden op de hoek Streeperstraat - Ruiterstraat verschillende zaken zoals slagerij, rookwaren en snoepwinkel en een friture met lunchroom. Zoon van Heinrich BREMEN en Maria Catharina Josephina BRAUNEN.
   8.  Johan Joseph (Joannes Joseph), geboren op 21-09-1900 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 21-09-1900 te Schaesberg (getuige(n): Leonardus Joseph Horsch en Anna Maria Barbara Engels-Schulteis), overleden op 27-04-1902 te Schaesberg? op 1-jarige leeftijd.
   9.  Peter Joseph, geboren op 22-01-1903 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 22-01-1903 te Schaesberg (getuige(n): Petrus Joseph Hinskens en Anna Maria Rosalia Horsch-Hanssen), overleden op 19-04-1923 te Schaesberg op 20-jarige leeftijd.
   10.  Maria Helena, geboren op 16-03-1904 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 17-03-1904 te Schaesberg (getuige(n): Petrus Joseph Hrosch en Maria Helena Küppers), overleden op 01-09-1980 te Heerlen op 76-jarige leeftijd. Tante Leen, zoals wij haar noemden, had een kleine kruidenierswinkel aan de Hoofdstraat in de voormalige ouderlijke woning. Als kind kregen we altijd wel iets lekkers en op zondag gingen we voor ons zondagsgeld snoep kopen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-08-1933 te Schaesberg, gehuwd voor de kerk op 16-08-1933 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Hubert Tilmans en Maria Wetzels) met Jacobus Aloysius JACOBS, 24 jaar oud, timmerman, magazijnknecht, magazijnmeester, mijnwerker, geboren op 10-06-1909 te Wandelgem (B), gedoopt (rk) op 21-06-1909 te Wandelgem (B), overleden op 03-09-1989 te Kerkrade op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelius Celestinus JACOBS en Rosalie HAMERLINCK.
   11.  Maria Elisa Hubertina, geboren op 23-10-1906 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 23-10-1906 te Schaesberg (getuige(n): Henricus Jos. Simons ex Nieuwenhagen en Maria Elisabeth Hubertina Beugels), overleden op 16-06-1931 te Schaesberg op 24-jarige leeftijd.

14    Paulus Joseph BRASSÉ, knecht, geboren op 26-04-1846 te Hoensbroek. Als geboortedatum is de datum uit de huwelijksakte aangehouden tot controle. Op de persoonskaart van dochter Anna Maria Martha staat als geboortedatum evenwel 26 november 1840. Overleden op 18-03-1916 te Nuth op 69-jarige leeftijd. Signalement militieregister: lengte 1,553, klein aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, grote mond, spitse kin en bruine haren en wenkbrauwen. Hij was onder nummer 9569 geschikt voor dienst.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-10-1876 te Nuth (getuige(n): Jan Louis Hubert Kerckhoffs, oud 30 jaar, landbouwer wonende te Nuth; Jan Nicolaus Wintgens, oud 39 jaar, herbergier, wonende te Nuth; Gerard Snackers, oud 64 jaar, veldwachter, wonende te Nuth en Hubert Curfs, oud 46, landbouwer wonende te Nuth). Opvallend is, dat bij de getuigen geen familieleden optreden, maar uitsluitend bekenden van de bruid. De veldwachter is de buurman. Echtgenote is de 23-jarige
15    Anna Maria Helena DUIJSINGS, dienstmeid, werkvrouw, geboren op 23-02-1853 om 07.00 uur te Nuth. De aangifte wordt gedaan op 24 februari 1853. Overleden op 10-08-1922 te Nuth op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina Rosalina, geboren op 29-08-1877 te Nuth, overleden op 29-07-1946 te Kerkrade op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 28-09-1905 te Heerlen met Nicolaus Joseph SCHOENMAKERS, 30 jaar oud, mijnwerker, geboren op 11-04-1875 te Klimmen.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 18-06-1915 te Kerkrade met Gerard Willem WIJNEN, 25 jaar oud, meesterhouwer, geboren op 21-11-1889 te Kerkrade, overleden op 04-09-1979 te Kerkrade op 89-jarige leeftijd. Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice vanwege verdiensten voor de RK Mijnwerkersbond en ere-kerkmeester van de parochie Terwinselen. Heeft 43 jaar in de mijn gewerkt. Hij was 70 jaar lid van de RK Mijnwerkersbond en is meer dan 25 jaar aktief geweest in het kerkbestuur. Zoon van Jan Joseph WIJNEN, schoenmaker, en Maria Josepha HAMERS.
   2.  Maria Sophia Hubertina, geboren op 10-03-1879 te Nuth.
Gehuwd met Petrus STARMANS.
   3.  Jan Willem, geboren 1882 te Nuth, overleden 1889 te Nuth.
   4.  Anna Maria Josephina, geboren op 19-03-1885 om 09.00 uur te Nuth, overleden op 10-01-1913 te Spaubeek op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joannes Nicolaas HEIJNEN, overleden op 17-12-1913 te Spaubeek, zoon van Hendricus Hubertus HEIJNEN en Maria Anna WENMAKERS.
   5.  Anna Maria Martha, geboren op 03-07-1888 te Brakken-Nuth (zie 7).
   6.  Maria Hubertina (Tina), geboren op 07-07-1892 te Brakken-Nuth, overleden op 31-01-1992 te Venlo op 99-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-06-1915 te Nuth met Martinus RIJNDERS, 25 jaar oud, seinhuiswachter NS, geboren op 17-07-1889 te Asten, overleden op 27-05-1968 te Oosterhout op 78-jarige leeftijd, zoon van Willem RIJNDERS en Anna Maria LINDERS.
   7.  Wilhelmina (Mina), dienstmeid, geboren op 09-12-1895 om 0700 uur te Nuth, overleden 1965 te Nuth.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-04-1920 te Nuth met Simon SLOOTBEEK, mijnwerker, remmer op het spoor, geboren 1895 te Lisse, overleden 1967 te Nuth, zoon van Nicolaas SLOOTBEEK en Adriana van der VOORST.

Generatie V

 
16    Hendrik Joseph SCHIFFELERS, landbouwer, dagloner, geboren op 11-10-1806 te Kerkrade. Als getuigen waren bij de geboorte-aangfite aanwezig: Hamers, Jean Pierre, dagloner, oud 66 jaar, wonende te Speckholzerhyde en Knoubben, Hubert, dagloner, oud 75 jaar, wonende te Speckholzerheyde. Gedoopt (rk) te Kerkrade, overleden op 29-07-1885 om 22.00 uur te Bocholtz op 78-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Leonard Joseph en Frings, Frederik Joseph, metselaar, 30 jaar. Inwonend is broer Pieter Jos. geboren te Kerkrade op 09-08-1803.
Bij zijn huwelijk woont hij in Eijs onder Wittem en is landbouwer van beroep.

Bij de keuring voor dienst is hij dagloner van beroep. Overigens staat hij ingeschreven onder de naam: "Schiffelaers". Hij is geschikt voor dienst. Signalement: lengte 1,60 m, ovaal aangezicht, bedekt voorhoofd, kleur ogen is bruin, de neus is dik, de mond is middelmatig, de kin is rond en de kleur haar en wenkbrauwen is bruin. Als bijzonderheid wordt genoemd een kuiltje onder de kin.

Uit de aangiften bij de burgerlijke stand blijkt, dat hij niet kan schrijven.

Op 12 juni 1855 verkoopt Johanna Maria daartoe door haar man gemachtigd, aan Pieter Ubachs, landbouwer en wonende te Bornheide (vermoedelijk wordt hier Banenheide bedoeld) en gehuwd met Johanna Elisabeth Bosten een stuk bouwland ter grootte van 8 roeden en 90 ellen voor de prijs van f. 80,--. De grond was kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie B, nr. 1987 en gelegen in het Mutsveld. De grond had zij ontvangen uit de nalatenschap van haar ouders. De akte werd gepasseerd door notaris Jan Lodewijk Feij te Gulpen. (RAL 09.008 Notarissen, inv.nr. 8318, nr. 38)

Bij akte van 8 februari 1880 lenen zij van hun zoon Leonard Joseph een bedrag van f. 182,95. De rente werd vastgesteld op 5%. De akte werd gepasseerd voor notaris Joannes Mathias Adolphus Wijnans te Gulpen. (RAL 09.008 Notarissen, inv.nr. 8392).

Op 12-08-1880 verhuren zij aan hun zoon Leonard Joseph voor de tijd van zes jaar:
1. een huis met stal, schuur en mestplaats en bijbehorende boomgaard en tuin gelegen aan de Steinbusch, groot 31 aren en 80 centiaren;
2. een bouwland gelegen in den Berg, groot 18 aren en 60 centiaren;
3. een bouwland gelegen in het Boschveld, genaamd den Kluppel, groot 17 aren en 59 centiaren;
4. een bouwland gelegen in het Langveld op de Crapoel, groot 25 aren en 23 centiaren en nog een aldaar gelegen bouwland van 4 aren en 10 centiaren.
Tevens verhuren zij hun vruchtgebruik op:
1. een bouwland aan de Wei, groot 16 aren en 82 centiaren;
2. een bouwland aan de Proetersweg, groot 16 aren en 82 centimeter;
3. een bouwland in de Oudehei, groot 15 aren en 39 centiaren;
4. een bouwland op het Veldje, groot 20 aren en 8 centiaren;
5. een beemd op de Stein, groot 20 aren en 26 centiaren.
De huur is jaarlijks f. 63,56 voor de percelen die zij in eigendom hebben en f. 18,90 voor het land in vruchtgebruik. De huur voor de beemd is f. 10,75 per jaar.
Daarnaast mogen zij tot hun overlijden blijven wonen in de grootste kamer van het hiervoor genoemde huis.
De`akte werd opgemaakt door notaris Wijnans te Gulpen op 12-08-1880. (RAL 09.008 Notarissen, inv.nr. 8392).

Op 12-08-1880 verkopen zij tevens aan hun zoon de roerende goederen in genoemde woning bestaande uit: een kast, zeven stoelen, een tafel, een bank, een kruikenbank, een ...., vier tobben, vijf ketels, een molt?, een haarbol?, een kruiwagen, twee ladders, drie kettingen, een vuurtang, vier koffiepotten, enige tinne voorwerpen, de kelder en melkwerktuigen, een hekselkist, manden, een spar, gaffel en stikker (hooivork), een vrucht...., drie ...., 24 perkplanten, planken, houtwerk en een koe, een varken, 12 kippen voor de prijs van f. 193,--. (RAL 09.008 Notarissen inv. nr. 8392).

Uit de Memorie van Successie d.d. 4 maart 1886 blijkt, dat hij aan zijn zeven kinderen en nog levende echtgenote heeft nagelaten:
oude kleren ter waarde van f. 5,--;
de helft van het perceel Bocholtz, Steen A 1410, weiland, 26 are en 95 centiare, voor de helft geschat op f. 130,--. De totale waarde van de nalatenschap is f. 135,--. De kosten van de begrafenis bedroegen f. 92,11.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-08-1837 te Wittem (getuige(n): Leonard Creusen, 38 jaar, landbouwer, Gabriël, Beucken, 40 jaar, landbouwer, Antoon Gilles, 38 jaar, landbouwer en Johan Pieter Erens, 33 jaar, herbergier.) met de 26-jarige
17    Johanna Maria WIERTS, landbouwster, geboren op 29-08-1810 te Bocholtz, overleden op 06-05-1890 te Bocholtz op 79-jarige leeftijd. Ten tijde van huwelijk was vrouw herbergierster van beroep en woonde zij te Nijswiller onder Wittem. Eerder gehuwd geweest met Vankan, Johan Andreas Hubert Joseph, overleden te Wittem op 09-06-1836 te Wittem, oud 36 jaar en wonende te Nijswiller.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-10-1832 te Bocholtz met Andreas Hubert Joseph van KAN, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 20-09-1803 te Bocholtz, overleden op 09-06-1836 te Nijswiller, Wittem op 32-jarige leeftijd. Hij was onder nummer 9445 geschikt voor militaire dienst. Hij had een lengte van 1 m 680 mm.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 03-08-1837 te Wittem (getuige(n): Leonard Creusen, 38 jaar, landbouwer, Gabriël, Beucken, 40 jaar, landbouwer, Antoon Gilles, 38 jaar, landbouwer en Johan Pieter Erens, 33 jaar, herbergier.) met Hendrik Joseph SCHIFFELERS, 30 jaar oud (zie 16).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren op 21-01-1838 te Wittem.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-04-1861 te Simpelveld (getuige(n): onleesbaar) met Joannes Petrus (Peter) SCHROEDERS (SCHREUDER), 31 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 31-12-1829 te Simpelveld, zoon van Henricus SCHROEDERS (SCHREUDER) en Anna Regina PALANT.
   2.  Andreas Hubertus, metselaar, geboren op 06-12-1839 om 22.00 uur te Bocholtz. De aangifte werd gedaan door vader en Herman Joseph Scepers, 24 jaar, veldwachter en Dieudonne Joseph Tisken, 37 jaar, koster. Overleden op 14-04-1926 om 20.30 uur te Bocholtz op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 15-01-1869 te Bocholtz (getuige(n): Erkens, Mathijs, 60 jaar, rijksontvanger; Schaeken, Joseph Hubert, 49 jaar, rijksambtenaar; Van der Geer, Jan Caspar, 39 jaar, rijksambtenaar en Schillings, Martinus, 46 jaar, onderwijzer) met Maria Catharina Hubertina VANWERSCH, 36 jaar oud, naaister, geboren op 20-08-1832 te Bocholtz, overleden op 02-11-1887 te Bocholtz op 55-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerard VANWERSCH, dagloner, kleermaker, en Maria Elisabeth HANSSEN.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 18-10-1888 te Bocholtz (getuige(n): Kreutzer, Jan Willem, 63, landbouwer; Senden, Leonard, 39, koster; Lindelauf, Jan Joseph, 34, bakker en Steinbusch, Jan Willem, 33, veldwachter) met Maria Catharina SCHMEETS, 40 jaar oud, geboren op 28-02-1848 te Bocholtz, overleden op 07-01-1916 om 18.00 uur te Bocholtz op 67-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door de echtgenoot en Vanhommerig, Willem, 25 jaar, schrijnwerker. Dochter van Joannes Wilhelmus SCHMEETS en Anna Maria HENSSEN (HENSEN).
   3.  Maria Agnes, dienstmeid, geboren op 10-04-1842 te Bocholtz, overleden op 17-04-1899 te Vaals op 57-jarige leeftijd. Vertrekken op 09-04-1877 naar Amby.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 25-11-1864 te Bocholtz (getuige(n): Steinschuls, Pieter Joseph, 34 jaar, veldwachter; Rhoen, Karel, 26 jaar, landbouwer; Erkens, Mathijs, 56 jaar, rijksambtenaar en Schillings, Martinus, 41 jaar, onderwijzer) met Jan Hubert BROUWERS (BRAUERS), 24 jaar oud, dienstknecht, geboren op 09-03-1840 te Vaals, zoon van Jan Peter BROUWERS (BRAUERS) en Joanna Maria THIMISTER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 16-04-1873 te Maastricht met Christianus DACHUS, 20 jaar oud, geboren op 02-12-1852 te Amby.
   4.  Maria Helena, geboren op 10-09-1843 om 08.00 uur te Bocholtz. Getuigen bij de aangifte waren Scepers, Herman Joseph, 29 jaar, veldwachter en Vanwers, Willem Gerard, 40 jaar, kleermaker.
Gehuwd met Egidius KERSTGENS, arbeider.
   5.  Leonardus Josephus, geboren op 06-01-1846 te Bocholtz (zie 8).
   6.  Petrus Josephus, knecht, metselaar, geboren op 05-02-1849 om 22.00 uur te Bocholtz. Getuigen bij de aangifte waren Scheeren, Joannes Leonardus Hubertus, 38 jaar, landbouwer en Dautzenberg, Joannes Willem, 42 jaar, landbouwer. Geboren in de Drievert. Lengte ingevolge militieregisters is 1 m en 620 mm. Bij beschikking van 10-03-1869 onder nummer 9580 vrijgesteld van dienst wegens volbrachte broederdienst. Op persoonskaart kinderen zijn voornamen Peter Joseph.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-02-1875 te Bocholtz (getuige(n): Erkens, Mathijs, 67 jaar, subontvanger; Schillings, Martin, 52 jaar, onderwijzer; Schaeken, Joseph Hubert, 55 jaar en Senden, Leonard, 26 jaar, koster) met Joanna Hubertina GERARDS, 21 jaar oud, landbouwster, geboren op 24-06-1853 te Simpelveld, overleden op 05-04-1914 om 02.00 uur te Bocholtz op 60-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door de echtgenoot en Hursel, Johan, 35 jaar, boerenarbeider. Dochter van Joannes Wilhelmus GERARDS (zie 18) en Maria Magdalena Hubertina PLOUMEN (zie 19).
   7.  Anna Catharina, geboren op 21-08-1853 om 05.00 uur te Bocholtz. Getuigen waren Juneman, Joannes Josephus, schoenmaker, 42 jaar en Ploumen, Hendrik Joseph, landbouwer, 37 jaar. Overleden op 09-12-1925 te Wittem op 72-jarige leeftijd. Heeft onecht kind Gertrudis, geboren te Bocholtz op 28-02-1875.
Overlijden kind op 10-12-1877 te Bocholtz.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-08-1880 te Bocholtz (getuige(n): Schillings, Martin, 56 jaar, onderwijzer; Senden, Leonard, 31 jaar, koster; Buning, Hendrikus Petrus, 44 jaar, rijksambtenaar en van den Eertwegh, Hubert, 31 jaar, rijksambtenaar) met Mathias SCHREUDER, 32 jaar oud, dagloner, arbeider, landbouwer, geboren op 30-09-1847 te Wittem, overleden op 08-05-1916 te Wittem op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas SCHREUDER en Gertrudis HUPPERETZ.

18    Joannes Wilhelmus GERARDS, knecht, landbouwer, geboren op 29-11-1815 te Bocholtz, overleden op 05-08-1878 om 01.00 uur te Bocholtz op 62-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door schoonzoon Leonard Joseph Schiffelers en Grooten, Willem, landbouwer, 37 jaar.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-11-1846 te Bocholtz (getuige(n): Reits, Andreas, oud 47 jaar, wonende te Bocholtz, hoefsmid, nabuur bruid; Hamers, Jacobus, oud 68 jaar, wonende te Bocholtz, landbouwer, nabuur van de bruid; Scepers, Hermanus Josephus, oud 32 jaar, veldwachter, wonende te Bocholtz, nabuur van de bruid en Bulkens, Mathijs Joseph, oud 42 jaar, wonende te Bocholtz, landbouwer, nabuur van de bruid.). Het huwelijk werd voltrokken om 18.00 uur. De wettelijke huwelijksafkondiging werd gedaan op zondag 8 november 1846 en werd opgemaakt onder akte nr. 15. Echtgenote is de 21-jarige
19    Maria Magdalena Hubertina PLOUMEN, geboren op 04-10-1825 om 05.00 uur te Bocholtz, overleden op 17-08-1860 te Simpelveld op 34-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, geboren op 04-09-1848 te Simpelveld.
   2.  Petrus Josephus, opperman,arbeider, geboren op 06-02-1849 te Simpelveld, overleden op 12-12-1912 om 19.30 uur te Bocholtz op 63-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door Vaessen, Hendrik, 33 jaar, mijnwerker en zoon Gerards, Pieter Joseph, 22 jaar, mijnwerker.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-07-1875 te Bocholtz (getuige(n): Erkens, Mathijs; Schillings, Martin; Senden, Leonard en Schouben) met Ida HAMERS, 18 jaar oud, geboren op 18-05-1857 te Bocholtz, overleden voor 1912, dochter van Pieter Joseph HAMERS, metselaar, dagloner, en Anna Maria LEDUQ, landbouwster.
   3.  Gertrudis Hubertina, geboren op 14-10-1850 te Simpelveld (zie 9).
   4.  Joanna Hubertina, landbouwster, geboren op 24-06-1853 te Simpelveld, overleden op 05-04-1914 om 02.00 uur te Bocholtz op 60-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door de echtgenoot en Hursel, Johan, 35 jaar, boerenarbeider.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-02-1875 te Bocholtz (getuige(n): Erkens, Mathijs, 67 jaar, subontvanger; Schillings, Martin, 52 jaar, onderwijzer; Schaeken, Joseph Hubert, 55 jaar en Senden, Leonard, 26 jaar, koster) met Petrus Josephus SCHIFFELERS, 25 jaar oud, knecht, metselaar, geboren op 05-02-1849 om 22.00 uur te Bocholtz. Getuigen bij de aangifte waren Scheeren, Joannes Leonardus Hubertus, 38 jaar, landbouwer en Dautzenberg, Joannes Willem, 42 jaar, landbouwer. Geboren in de Drievert. Lengte ingevolge militieregisters is 1 m en 620 mm. Bij beschikking van 10-03-1869 onder nummer 9580 vrijgesteld van dienst wegens volbrachte broederdienst. Op persoonskaart kinderen zijn voornamen Peter Joseph. Zoon van Hendrik Joseph SCHIFFELERS (zie 16) en Johanna Maria WIERTS (zie 17).
   5.  Maria Anna, geboren op 09-08-1855 te Simpelveld.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-10-1882 te Bocholtz (getuige(n): Brouwers, Hendrik Hubert, 37 jaar, rijksambtenaar; van den Eertwegh, Hubert, 34 jaar, rijksambtenaar; Schillings, Martin, 58 jaar, onderwijzer en Senden, Leonard, 33 jaar, koster.) met Joannes Josephus RAMAKERS, 30 jaar oud, metselaar, geboren op 04-05-1852 te Bocholtz, zoon van Andreas RAMAKERS en Maria Elisabeth Josepha HAMERS, landbouwster.
   6.  Willem Hubert, geboren 27-00-1856 te Simpelveld.
   7.  Winandus, geboren op 15-08-1858 te Simpelveld.

20    Johannes Josephus DAUTZENBERG, handelsman, kramer, geboren op 15-01-1798 te Waubach-Ubach over Worms, 26 nivose an VI. Gedoopt (rk) op 16-01-1798 te Marienberg (Dld) (getuige(n): Dautzenberg, Johannes Leonardus loco Zaunbrecher, Joannes Reinerus en Claessen, Maria Sybilla), overleden op 23-03-1883 te Scherpenseel op 85-jarige leeftijd. Hij was geschikt voor militaire dienst.

Op 27 augustus 1845 dient Jan Gerard Kremers, 48 jaar, handelaar, een klacht in tegen zijn vrouw en zoon. Tijdens het verblijf in de woning had Kremers woorden gekregen met de vrouw over het gebruik van een weg die hen gezamenlijk toebehoort. Zij was daarop op hem afgesprongen met een riek in de hand waarbij zij dreigde hem in het lijf te steken. Kremers had haar toen gegrepen en op de grond gegooid. Zij had de klager bij de kiel gegrepen en haar zoon Pieter Joseph te hulp geroepen. Deze wierp de klager toen een steen in het gezicht waardoor een gat onder oog en een verwonding aan de neus het gevolg was. De zoon had daarop de vlucht genomen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-10-1821 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 23-10-1821 te Waubach-Ubach over Worms met de 22-jarige
21    Maria Josepha (Marie Josephine) NEULEN, dienstmaagd, geboren op 16-04-1799 te Finkenrath-Herzogenrath, 28 ger an VII. Gedoopt (rk) op 17-04-1799 te Afden (getuige(n): Savelsberg, Joannes Petrus en Ernst, Joanna Clara), overleden op 01-11-1846 te Waubach-Ubach over Worms op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Margaretha, geboren op 14-07-1822 om 07.00 uur te Ubach over Worms, overleden op 26-01-1910 te Ubach over Worms op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-10-1849 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 28-10-1849 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Dautzenberg, Petrus Jos en Dautzenberg, Anna Maria) met Henricus Josephus (Hendrik) DAUTZENBERG, 30 jaar oud, handelaar, dagloner, geboren op 17-01-1819 om 11.00 uur te Waubacherstraat - Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 17-01-1819 te Waubach (getuige(n): Pelzer, Henricus Josephus en Erens, Anna Maria), overleden op 03-02-1898 te Ubach over Worms op 79-jarige leeftijd, zoon van Gerardus DAUTZENBERG, handelaar, en Maria Magdalena ERENS, huishoudster uit Nieuwenhagen.
   2.  Anna Tecla, geboren op 29-03-1825 te Ubach over Worms, overleden op 20-01-1826 te Waubach-Ubach over Worms, 297 dagen oud.
   3.  Mathias Joseph, geboren op 10-02-1828 om 13.00 uur te Ubach over Worms, overleden op 20-05-1828 te Waubach-Ubach over Worms, 100 dagen oud.
   4.  Petrus Josephus, geboren op 29-11-1830 te Ubach over Worms (zie 10).
   5.  Anna Barbara Josepha, geboren op 17-06-1833 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 17-06-1833 te Ubach over Worms (getuige(n): Mathias Josephus Neulen ex Merkstein en Anna Barbara Thewissen), overleden op 22-11-1913 te Ubach over Worms op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-05-1862 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 11-05-1862 te Ubach over Worms (St. Joseph) met Godefridus Joseph HAMERS, 28 jaar oud, kleermaker, geboren op 01-04-1834 te Ubach over Worms, overleden op 06-12-1916 te Ubach over Worms op 82-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Josephus HAMERS, linnenwever, en Tecla THOLEN.
   6.  Johannes Leonardus, geboren op 20-05-1836 om 03.00 uur te Ubach over Worms. Bij de aangifte was als getuige Jan Leonard Dautzenberg, kramer, 34 jaar. Gedoopt (rk) op 20-05-1836 te Ubach over Worms (getuige(n): Joannes Leonardus Dautzenberg en Anna Clara Vleu ex Merkstein), overleden op 24-06-1836 te Waubach-Ubach over Worms, 35 dagen oud.
   7.  Anna Gertrud, geboren op 08-06-1837 om 11.00 uur te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 08-06-1837 te Ubach over Worms (getuige(n): Joannes Petrus Simons en Anna Gertrud Willems), overleden op 14-06-1925 te Scherpenseel op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-04-1861 te Scherpenseel, gehuwd voor de kerk op 28-04-1861 te Marienberg (getuige(n): Beckers, Henricus Josephus en Dautzenberg, Maria Josepha) met Cornelius Josephus BECKERS, 29 jaar oud, geboren op 08-09-1831 te Scherpenseel (Dl), gedoopt (rk) op 08-09-1831 te Marienberg (getuige(n): Pennarz, Cornelis Josephus en Plaum, Anna Christina), overleden op 25-06-1903 te Scherpenseel (Dl) op 71-jarige leeftijd, zoon van Mathias BECKERS en Anna Catharina PENNARZ.
   8.  Johannes Josephus, handelaar, geboren op 19-01-1840 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 20-01-1840 te Ubach over Worms (getuige(n): Dautzenberg, Joannes Josephus en Vliegen, Clara Josepha), overleden op 05-07-1913 te Ubach over Worms op 73-jarige leeftijd. Hij was vrijgesteld van militaire dienst. Zijn lengte was 1.630 mm.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 21-10-1864 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 23-10-1864 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Jongen, Renerus en Mahr, Joanna Margaretha) met Anna Barbara GERARDS, 23 jaar oud, dienstmeid, geboren op 14-11-1840 te Grotenrath, overleden op 29-12-1899 te Ubach over Worms op 59-jarige leeftijd, dochter van Johannes Leonardus GERARDS, dagloner, en Anna Catharina ROSENBAUM.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 26-04-1901 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 29-04-1901 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Carolus Schmeets en Leonardus Gerards) met Anna Gertrud HAENRAETS, 50 jaar oud, geboren op 06-01-1851 te Ubach over Worms, overleden op 15-09-1926 te Heerlen op 75-jarige leeftijd. Het overlijde werd ingeschreven in burgerlijke stand Ubach over Worms. Dochter van Mathijs Joseph HAANRAETS (HAENRAETS), handelaar, en Anna Maria CREMERS (KREMERS), dienstmeid in Schaesberg.
   9.  Johannes Wilhelmus, handelaar, geboren op 02-07-1842 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 02-07-1842 te Ubach over Worms (getuige(n): Plum, Joannes Wilhelmus en Anna Catharina N.). Hij was vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst. Zijn lengte was 1.720 mm.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-08-1867 te Pannesheide, gehuwd voor de kerk op 31-08-1867 te Kohlscheid (getuige(n): Neulen, Mathias Joseph en Pohlen, Maria) met Anna Maria DESERNO, 25 jaar oud, geboren op 11-11-1841 te Vorscheid, dochter van Joseph DESERNO en Catharina OLIGSCHLEGER (OLIGSCHLÄGER).

22    Johan Wilhelmus TRIEBELS (TRIJBELS), landbouwer, geboren op 25-12-1814 te Schaesberg, overleden op 17-01-1890 te Nieuwenhagen op 75-jarige leeftijd. Bij overlijden zijn voornamen Jan Willem. Gegevens kloppen met echtgenote.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-10-1845 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 05-10-1845 te Nieuwenhagen (getuige(n): Joannes Joseph Triebels en Johanna Maria Frings) met de 26-jarige
23    Anna Barbara Josefa FRIJNS (FRINGS), geboren op 10-07-1819 te Nieuwenhagen, overleden op 10-11-1890 te Nieuwenhagen op 71-jarige leeftijd. In geboorteakten van kinderen wordt aan de oorspronkelijke voornamen Anna Barbara toegevoegd Josefa of Josepha. De geslachtsnaam wordt ook als Frins geschreven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Hubertina, geboren op 06-10-1846 te Schaesberg, overleden op 07-12-1920 te Nieuwenhagen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-01-1878 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 22-01-1878 te Nieuwenhagen (getuige(n): Mathias Joseph Römkens en Maria Catharina Triebels) met Mathijs Joseph ROOTKRANS (ROTHKRANS), 53 jaar oud, landbouwer, geboren op 19-02-1824 te Nieuwenhagen, overleden op 25-09-1889 te Nieuwenhagen op 65-jarige leeftijd. Voornaam bij huwelijk Mathis Joseph, zoon van Joannes ROTHKRANZ, werkman, landbouwer, en Gertrudis DAUTZENBERG.
   2.  Maria Theresia, geboren op 05-04-1848 te Nieuwenhagen (zie 11).
   3.  Maria Catharina Josepha TRIEBELS, geboren op 16-06-1851 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 16-06-1851 te Nieuwenhagen (getuige(n): Joannes Jos. Triebels en Maria Catharina Josepha Frings), overleden op 10-08-1921 te Nieuwenhagen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26-10-1888 te Nieuwenhagen met Jan Gerardus Hubertus ZENDEN, 40 jaar oud, handelaar bij huwelijk, geboren op 02-10-1848 te Nieuwenhagen, overleden op 23-09-1933 te Nieuwenhagen op 84-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Hubertus ZENDEN en Anna Catharina Hubertina CORTISSE.
   4.  Willem Jozef TRIEBELS, geboren op 14-04-1854 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 14-04-1854 te Nieuwenhagen (getuige(n): Wilhelmus Jos. Frings en Johanna Maria Römkens), overleden op 18-05-1910 te Nieuwenhagen op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 10-04-1891 te Aken (Dld) met Anna Clara MICKARTZ, 35 jaar oud, geboren op 18-02-1856 te Maastricht, overleden op 18-12-1948 te Nieuwenhagen op 92-jarige leeftijd.
   5.  Pieter Jozef TRIEBELS, landbouwer, geboren op 19-02-1856 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 19-02-1856 te Nieuwenhagen (getuige(n): Petrus Jos. Tribels en Maria Elisabeth Josepha Scheren), overleden op 08-06-1927 te Nieuwenhagen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-10-1890 te Nieuwenhagen met Anna Maria BORGHANS (BORJANS), 37 jaar oud, geboren op 01-09-1853 te Grotenrath (Dld), overleden 1938 te Nieuwenhagen.
   6.  Anna Catharina Josepha TRIEBELS, geboren op 24-11-1858 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 25-11-1858 te Nieuwenhagen (getuige(n): Joannes Petrus Tribels en Anna Catharina Josepha Rosenboom), overleden op 24-07-1859 te Nieuwenhagen, 242 dagen oud.
   7.  Frans Jozef Hubertus TRIEBELS, geboren op 27-06-1864 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 28-06-1864 te Nieuwenhagen (getuige(n): Franciscus Jos. Hub. Cortisse en Maria Anna Gertrud Kunkels), overleden op 30-10-1947 te Heerlerbaan-Heerlen op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met DEBETS.

24    Peter Joseph HORSCH, landbouwer, geboren op 07-02-1818 te Schaesberg. Als getuigen bij aangifte geboorte waren aanwezig: Peter Joseph Jongen en Hendrick Joseph Jongen. Overleden op 10-10-1897 te Schaesberg op 79-jarige leeftijd. In de aangifte van successie noemen de kinderen zichzelf "Horst". Eigenaardig is, dat Hendrik Joseph wel weer ondertekent met "Horsch".
Door notaris Smeets te Nieuwenhagen is op 11 september 1887 een testament opgemaakt, waarbij zijn vrouw Anna Elisabeth Robberts het levenslange vruchtgebruik van de nalatenschap van Peter Joseph kreeg.

De nalatenschap bestond uit grond ter grootte van totaal 89 aren en 34 centiaren bestaande uit gebouwen, tuin, weiland, boomgaard en bouwland en kadastraal gelegen in de gemeente Schaesberg:
sectie A, nummers, 1155, 1157, 1427 en 1164
sectie B, nummers, 1706, 1303, 1731, 1732, 464, 447, 1477 en 1097.

In de gemeente Nieuwenhagen lag nog bouwland sectie B, nr. 755 en 809, groot 17 aren en 1 centiare.

De gezamenlijke waarde van de onroerende goederen werd vastgesteld op f. 1.700,--. De roerende goederen werden geschat op f. 40,--.
In korting werden gebracht de kosten verbonden aan de begrafenis ad. f. 70,--, zodat de totale erfenis f. 1.670,-- bedroeg.
Zoon Jos en schoonzoon Reintjens konden schrijven. Schoonzoon Mevissen niet.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 04-04-1855 te Schaesberg, gehuwd voor de kerk op 19-04-1855 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met de 30-jarige
25    Anna Elisabeth ROBBERTS, geboren op 19-09-1824 te Teveren Duitsland, overleden op 26-11-1904 te Schaesberg op 80-jarige leeftijd. Bij de aangifte van successie bij haar overlijden verklaren, de erfgenamen dat zij niets anders heeft nagelaten dan haar kleren die op een waarde van tien gulden geraamd worden. Daarnaast wordt aangegeven dat door het overlijden het vruchtgebruik vervallen is van het huis met aangehorigheden, tuin, boomgaard en gronden in Schaesberg en Nieuwenhagen. Verder heeft zij geen goederen nagelaten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria, geboren op 26-01-1856 te Schaesberg, overleden op 19-03-1941 te Schaesberg op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1879 te Schaesberg met Joannes Mathias REINTJENS, 25 jaar oud, geboren op 09-01-1854 te Hulsberg, overleden op 03-01-1936 te Schaesberg op 81-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik Joseph (Jos), geboren op 19-10-1858 te Schaesberg (zie 12).
   3.  Geertruid, geboren op 01-12-1862 te Schaesberg, overleden op 09-03-1911 te Schaesberg op 48-jarige leeftijd. Uit de aangifte van successie bij haar overlijden blijkt dat zij nalaat:
1. de helft van sectie b, nr. 1028 en sectie A, nr. 1152, 1427 (geerfd van vader) en 1839, gelegen onder Schaesberg;
2. gelegen onder Nieuwenhagen nr. 755 en 809 groot 16.80 aren. Deze percelen waren eerder eigendom van haar vader. Toen waren ze overigens 17.01 aren groot.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-10-1885 te Schaesberg met Jan Casper (Joannes Casparus) MEEUWISSEN, 30 jaar oud, dagloner, mijnwerker, geboren op 08-04-1855 te Schaesberg. De geboorte werd op 11-09-1885 ingeschreven in Schaesberg op last van de arrondissementsrechtbank Maastricht. Lastgeving d.d. 02-09-1885. Overleden op 21-01-1941 te Nieuwenhagen op 85-jarige leeftijd, zoon van Frans MEWISSEN en Johanna Maria KLEIKERS.

26    Johannes Peter Hubert SCHULTES (SCHULTHEIS), geboren op 29-12-1817 om 02.00 uur te Horbach, gedoopt (rk) op 29-12-1817 te Horbach (getuige(n): Johannes Peter Meyer en Maria Hermans), overleden op 11-01-1887 te Horbach op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 27-04-1840 te Horbach (getuige(n): Peter Joseph Schultes en Josepha Junemans uit Bremenberg) met Maria Johanna (Anna Maria en Maria Josepha) JUNEMANS, overleden op 12-11-1856 te Horbach.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 15-08-1857 te Horbach (getuige(n): Peter Joseph Kuckelkorn en Maria Catharina Bindels uit Bocholtz) met Maria Christina ENGELEN (ENGELS), 34 jaar oud (zie 27).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth SCHULTES, geboren op 08-01-1841 te Horbach, gedoopt (rk) op 09-01-1841 te Horbach.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26-10-1867 te Horbach (getuige(n): Johannes Peter Schultheis en Maria Johanna Junemans) met Peter Joseph KUCKELKORN, 28 jaar oud, gedoopt (rk) op 05-03-1839 te Kohlscheid.
   2.  Johanna, gedoopt (rk) op 27-02-1843 te Horbach (getuige(n): Heinrich Jeunemanns en Elisabeth Huppertz).
   3.  Maria Josepha, gedoopt (rk) op 27-02-1845 te Horbach (getuige(n): Maria Josepha Jeandré en Johannes Joseph Junemanns), overleden op 26-01-1853 te Horbach op 7-jarige leeftijd.
   4.  Maria, gedoopt (rk) op 27-09-1846 te Horbach (getuige(n): Johanna Maria Jungen en Johannes Joseph Schultheis).
   5.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 11-11-1848 te Horbach (getuige(n): Catharina Krelle en Peter Joseph Schultes), overleden op 13-04-1849 te Horbach, 153 dagen oud.
   6.  Maria Anna, geboren op 12-07-1850 te Horbach, gedoopt (rk) op 14-07-1850 te Horbach (getuige(n): Maria Anna Jenadre en N.N. Junemann), overleden op 08-08-1851 te Horbach op 1-jarige leeftijd.
   7.  Elisabeth Hubertina, geboren op 01-07-1852 te Horbach, gedoopt (rk) op 02-07-1852 te Horbach (getuige(n): Johannes Joseph Jeandre en Elisabeth Schultes).
   8.  Henrica, geboren op 11-09-1854 te Horbach, gedoopt (rk) op 11-09-1854 te Horbach. Nooddoop door de vroedvrouw Mommer. Overleden op 11-09-1854 te Horbach, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Anna Maria Josepha, geboren op 09-06-1858 te Horbach, gedoopt (rk) op 09-06-1858 te Horbach (getuige(n): Josephina Jeandre en Joseph Engelen), overleden op 27-06-1858 te Horbach, 18 dagen oud.
   10.  Anna Maria Barbara, geboren op 17-08-1859 te Horbach, gedoopt (rk) op 18-08-1859 te Horbach.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 08-09-1883 te Horbach (getuige(n): Heinrich Engels en Maria Schultes) met Wilhelm Joseph ENGELS, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 19-02-1857 te Kerkrade.
   11.  Alexander Edmond SCHULTEIS, geboren op 05-11-1860 te Horbach, gedoopt (rk) op 06-11-1860 te Horbach (getuige(n): Alexander Beckers en Helena Schultheis).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1885 te Kerkrade met Maria Agatha KÖRVER, dochter van Willem Joseph KÖRVER en Maria Elisabeth HERMANS.
   12.  Anna Maria SCHULTEIS, geboren op 14-06-1862 te Horbach Duitsland (zie 13).
   13.  Elisabeth SCHULTEIS, geboren op 28-05-1864 te Horbach, gedoopt (rk) op 29-05-1864 te Horbach (getuige(n): Maria Elisabeth Pfennings en Johannes Joseph Jeandre), overleden op 27-09-1864 te Horbach, 122 dagen oud.
   14.  Anna Sophia SCHULTEIS, geboren op 01-12-1865 te Horbach.
Gehuwd met VINKEN.
   15.  Leonard SCHULTEIS.
27    Maria Christina ENGELEN (ENGELS), gedoopt (rk) op 29-11-1822 te Hoensbroek, overleden 1921 te Horbach.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 26).
 
28    Jan Jacob (Jean Jacques) BRASSÉ, dienstknecht 1844, dagloner 1852, arbeider 1855 kantonier 1864, geboren op 27-07-1818 te Nuth. Hunnecum, overleden op 08-05-1878 te Nuth op 59-jarige leeftijd. Bij huwelijk is hij dienstknecht. Bij huwelijk zoon is hij kantonier en bij overlijden schoonmoeder werkman.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-11-1844 te Hoensbroek (getuige(n): Nicolaas Reijnardts, oud 67 jaar, wonende te Hoensbroek; Jan Jacob Eymael, oud 41 jaar, landbouwer, wonende te Hoensbroek; Joseph Diederen, oud 74 jaar, landbouwer wonende te Hoensbroek en Christiaan Hubert Slangen, oud 44 jaar, landbouwer wonende te Hoensbroek.) met de 21-jarige
29    Sophia Barbara OTTEN, dienstmeid, geboren op 13-10-1823 te Hoensbroek, overleden op 05-09-1895 te Nuth op 71-jarige leeftijd. Overleden Brakken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Joseph, geboren op 26-04-1846 te Hoensbroek (zie 14).
   2.  Jan Hendrik, geboren 1848 te Nuth, overleden 1852 te Nuth.
   3.  Maria Anna, geboren 1851 te Nuth, overleden 1854 te Nuth.
   4.  Willem Joseph, knecht, hoefsmid, geboren op 29-06-1852 te Nuth, overleden op 06-02-1938 om 23.00 uur te Nuth op 85-jarige leeftijd. Signalement militieregister: lengte 1,644 m, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, grote mond en bruine haren en wenkbrauwen. Hij was onder nr. 9713 vrijgesteld van dienst wegens volbrachte broederdienst.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-04-1885 te Nuth met Maria Hubertina CAELEN, 25 jaar oud, geboren op 15-07-1859 om 08.00 uur te Nuth, overleden op 27-05-1930 om 21.00 uur te Nuth op 70-jarige leeftijd, dochter van Servaes CAELEN en Maria Catharina CROESEN.
   5.  Martinus (Martin), knecht, kantonnier, geboren op 10-11-1855 te Nuth, overleden op 06-11-1942 te Nuth op 86-jarige leeftijd, begraven te Nuth. Hij was onder nummer 9605 wegens broederdienst vrijgesteld van militaire dienst en had een lengte van 1,622 m.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-10-1886 te Nuth, gehuwd voor de kerk op 12-10-1886 te Nuth (St. Bavo) met Anna Maria DIEDEREN, 25 jaar oud, dienstmeid, herbergierster, geboren op 16-04-1861 te Schinnen, overleden op 10-03-1931 te Nuth op 69-jarige leeftijd, begraven te Nuth, dochter van Jan Mathijs DIEDEREN, landbouwer, arbeider, dagloner, en Maria Anna (Anna) DRIESSEN.
   6.  Maria Josephina, geboren 1859 te Nuth, overleden 1877 te Nuth.
   7.  Anna Elisabeth, geboren 1862 te Nuth, overleden 1944 te Maastricht.
Gehuwd 1900 te Maastricht met Joannes Wilhelmus Alphons BUDÉ, geboren op 10-01-1861 te Margraten, overleden op 24-06-1907 te Visé op 46-jarige leeftijd.
   8.  Maria Christina Barbara, geboren 1864 te Nuth, overleden 1956 te Noorbeek.
Gehuwd met Joseph Hubertus WEIJSEN, geboren 1860 te St. Geertruid, overleden 1929 te St. Geertruid.

30    Johannes Mathijs DUSINGS (DUIJSINGS), landbouwer, arbeider, geboren op 04-03-1821 te Schimmert.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-02-1851 te Nuth met de 22-jarige
31    Anna Catharina Van der HAGEN (VANDERHAGEN), geboren op 27-01-1829 te Nuth-Hellebroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Helena DUIJSINGS, geboren op 23-02-1853 te Nuth (zie 15).
   2.  Jan Hendrik, landbouwer, geboren op 28-08-1858 te Nuth.
Gehuwd 00-11-1888 te Oirsbeek met Maria Elijzabeth RITZEN, huishoudster, geboren op 17-10-1857 te Oirsbeek, dochter van Jan Willem RITZEN en Maria Gertrudis ARETS.
   3.  Anna Maria DUISINGS, geboren op 27-01-1864 te Nuth, overleden op 14-01-1943 te Bocholtz op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-11-1890 te Nuth met Joannes Petrus JUNEMAN, 35 jaar oud, schoenmaker, geboren op 22-03-1855 te Bocholtz, overleden op 05-03-1940 te Bocholtz op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan Joseph JUNEMAN en Anna Maria JONGEN.
   4.  Agnes Philomena DUIZINGS, geboren op 01-11-1866 te Nuth, overleden op 20-05-1946 te Nuth op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan Leonard KLEINTJENS, geboren op 17-08-1862 te Hunnecum-Nuth, overleden op 16-02-1941 te Nuth op 78-jarige leeftijd, zoon van Frans Adolf (Frans) KLEINTJENS (KLINTJENS), dienstknecht, landbouwer, en Maria Agnes SCHIFFELERS.

Generatie VI

 
32    Mathijs Joseph SCHIFFLAERS, kweker, landbouwer, timmerman (1815), gedoopt (rk) op 10-12-1767 te Kerkrade (getuige(n): Crumbach, Joannes Mathias en van Austen, Maria Gertrudis, beiden uit Spekholzerheide (Kerkrade)), overleden op 11-11-1851 te Kerkrade op 83-jarige leeftijd. De overlijdensaangifte werd gedaan door: Spiertz, Mathijs Joseph, oud 69 jaar, werkman en Spierts, Pieter Joseph, oud 70 jaar. In het kerkelijk doopregister staat hij met de voornamen Joannes Mathias opgenomen. De voornamen zijn overgenomen uit de overlijdensakte. Voornaam in huwelijksakte zoon Hendrik Joseph is "Mathias". Opmerkelijk is dat dan ook als woonplaats Eijs onder Wittem wordt aangegeven.
In de huwelijksakte van Hendrik Joseph staat als beroep Landbouwer te Eijs. In de militieregisters Limburg staat evenwel bij de verschillende zonen het beroep dagloner en timmerman. De overlijdensaangiften burgerlijke stand Kerkrade voegen daar nog werkman aan toe.

Op 23-12-1815 verkoopt hij aan Pierre Jaques Joseph Meijers . Anna Marie Therese Mostart een stuk grond in het Heijveld in Kerkrade.(RAL Notarissen 09.001 inv.nr. 1016). De akte werd gepasseerd door notaris Struijk.

Bij overlijden laat hij aan zijn 6 kinderen en 5 kleinkinderen, zoals uit de aangifte van successie blijkt, na:
"een vierde en de helfte der drie overige vierden der volgende goederen gelegen in de gemeente Kerkrade te weten:
1. een huis en tuin gelegen te Spekholtzerheide groot 3 roeden, 25 ellen, sectie D, nr. 934 en 935;
2. een boomgaard aldaar groot 12 roeden, 20 ellen, sectie D, nr. 2431;
3. ten dito aldaar groot 6 roeden, 80 ellen, sectie D, nr. 2650;
4. een bouwland aldaar groot 32 roeden, 20 ellen, sectie D, nr. 1067;
5. ten dito in het Heiveld groot 18 roeden, sectie D, nr. 1079.
De aangifte van successie wordt gedaan op 4 februari 1852.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 19-07-1795 te Laurensberg/Richterich (getuige(n): Wilhelmus Schiffelers en Maria Gertrude Crombach). Het huwelijk is ingeschreven in het kerkregister van Laurensberg. In dit register wordt overigens de datum van 02-08-1795 genoemd! Echtgenote is de 26-jarige
33    Anna Mechtildis SCHILLINGS, geboren te Hasenwald, gedoopt (rk) op 22-03-1769 (getuige(n): Paulus Ortmans en Anna Funcken), overleden op 16-02-1855 om 20.30 uur te Bocholtz op 85-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Hendrik Joseph en Schepers, Peter Joseph, kleermaker, 38 jaar. Uit doopregister van Lambertus kerk Kerkrade blijkt, dat het huwelijk voltrokken is in Richterich (kerk Laurensberg).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Agnes SCHIFFELAERS, gedoopt (rk) op 05-05-1796 te Kerkrade (getuige(n): Crumbach, Mathias uit Spekholzerheide en Schillings, Maria Agnes uit Horbach in naam van Ortmans, Maria Agnes). De geboorteplaats is Spekholzerheide, gemeente Kerkrade. Moeder krijgt bij geboorte als eerste voornaam Maria in plaats van Anna.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-10-1827 te Kerkrade (getuige(n): Wetzelaer, Pieter Joseph, oud 24 jaar, dagloner, Bellen, Nicolaas Joseph, oud 22 jaar, boer, Plum, Willem, oud 44 jaar, schoonmaker, Ploum, Pieter, oud 77 jaar.) met Pieter Joseph Ignas PELZER, mijnwerker, dagloner (1827), werkman (1831), geboren circa 1797 te Ubach over Worms, overleden op 17-02-1832 te Kerkrade.
   2.  Jan (Johan) Joseph SCHIFFELAERS, arbeider, timmerman, geboren op 18-02-1798 te Kerkrade. Bij de geboorte-aangifte waren als getuigen aanwezig: Schellings (=Schillings), Jean, kweker, oud 46 jaar wonende in Heyden (Ter Heyden Duitsland?) en Schiffelaers, Maria Thereseia, oud 33 jaar wonende te Kerkrade. In de huwelijksakte staat, dat hij geboren is op 17-02-1798. Overleden op 19-08-1842 te Kohlscheid op 44-jarige leeftijd. Is onder nummer 9433 geschikt voor militaire dienst. Een signalement ontbreekt helaas. Ten tijde van het huwelijk is de geslachtsnaam Schiffelers.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-01-1825 te Heerlen (getuige(n): Willem Joseph Robroek, oud 59 jaar, heelmeester; Johan Hendrik Krop, oud 68 jaar, zonder beroep; Johan Gerard Schils, oud 26 jaar, landbouwer en Nicolaas Crins, oud 75 jaar, landbouwer allen wonende te Heerlen.). Uit de huwelijksakte blijkt, dat de bruidegom en Nicolaas Crins niet konden schrijven. Echtgenote is Maria Sibilla PEUKENS, 29 jaar oud, zonder, geboren op 14-02-1795 te Heerlen. Uit de huwelijksakte blijkt, dat zij een dochter is van Johan Peukens, overleden te Heerlen op 16-07-1809 en Johanna Maria Claessen, overleden te Heerlen op 01-09-1822. Zij is een kleindochter van Laurens Peukens, overleden te Heerlen op 20-04-1801 en Cornelia Palmen, overleden te Heerlen op 07-06-1795 en van Mathijs Claessen, overleden te Heerlen op 13-09-1797 en Catharina Brouns, overleden te Heerlen op 12-07-1771.
   3.  Jan Willem (Joseph) SCHIFFELAERS, dagloner, werkman, geboren op 19-10-1800 te Kerkrade. Bij de aangifte van de geboorte waren als getuigen aanwezig: Schifflaers, Jean Guilleaume Joseph, oud 28 jaar, brouwer, wonende te Aken en Schillings, Mari Ida, oud 43 jaar, wonende te Horbach. Overleden op 05-09-1872 te Heerlen op 71-jarige leeftijd. Signalement dienstplicht: ovaal aangezicht, bedekt voorhoofd, kleur ogen blauw, platte neus, middelmatige mond, ronde kin, kleur haren en wenkbrauwen is zwart. Is onder nummer 9439 vrijgesteld van dienst wegens mismaaktheid van de linkerhand. Als bijzonderheid is vermeld een litteken op de rechterwang.
Als vertaling van de voornamen kan voorlopig worden aangehouden: Johannes Wilhelmus Joseph. Bij het overlijden van vader wordt in de aangifte van successie gesproken van Willem Joseph.
Gehuwd met Maria Theresia BUNDJENS (BUNTJENS), werkvrouw, geboren op 19-05-1799 te Vetschet-Laurensberg. Bij overlijden was zij 71 jaar. Overleden op 08-02-1871 om 01.00 uur te Heerlen op 71-jarige leeftijd. De aangifte van overlijden werd gedaan door: Jan Jozef Thewissen, dienstknecht, oud 48 jaar, schoonzoon en Jan Servaas Gerards, werkman, oud 56 jaar, buurman, beiden wonende te Heerlen. Dochter van Johannes Leonardus BUNDJENS (BUNTJENS) en Theresia BINDELS.
   4.  Pieter Joseph SCHIFFELERS, dienstknecht, geboren op 09-08-1803 te Kerkrade. Bij de geboorte-aangifte waren als getuigen aanwezig: Schiffelaers, Jean Gerard, oud 63 jaar en Crombag, Marie Anne, oud 44 jaar. Overleden op 17-06-1875 te Norg op 71-jarige leeftijd. De naam is in burgerlijke stand Scheffelaer. De voornaam van vader is Martin en de naam van moeder Schillens, Martille. Hij is overleden in het 3e gesticht in Veenhuizen. Bij de keuring voor dienst geeft hij aan, dat hij landbouwer van beroep is. Hij is overigens onder nummer 9445 geschikt en heeft een lengte van 1,62 m.
Uit het bevolkingsregister Bocholtz 1850-1860 blijkt echter, dat hij dienstknecht is bij landbouwer Grooten, Vlengendaal 101 te Bocholtz.
Woont ingevolge bevolkingsregister 1860-1900 Bocholtz in bij broer Hendrik Joseph en vertrekt op 8 oktober 1864 naar Duitsland. Het is nog niet bekend wanneer hij weer in Nederland teruggekomen is omdat overlijden wel in Nederland is.
   5.  Hendrik Joseph SCHIFFELERS, geboren op 11-10-1806 te Kerkrade (zie 16).
   6.  Jan Leonard Joseph SCHIFFELERS, schaapsherder, akkerbouwer, geboren op 06-04-1809 te Kerkrade. Bij de geboorte-aangifte waren als getuigen aanwezig: Hamers, Jean Pierre, oud 65 jaar, arbeider, wonende te Speckholzerheyde en Kuckelkorn, Guilleaume, oud 65 jaar, arbeider, wonende te Speckholzerheyde. Overleden op 03-09-1865 te Kerkrade op 56-jarige leeftijd. Bij overlijdensaangifte waren aanwezig: Bellen, Nicolas Joseph, oud 61 jaar, veldwachter en Wiertz, Pieter Joseph, oud 46 jaar, kantonier. Signalement uit militieregisters: lengte 1 m en 447 mm, ovaal aangezicht, bedekt voorhoofd, kleur ogen grijs, matige neus, kleine mond, ronde kin, kleur haar en wenkbrauwen is bruin. Hij is onder nummer 9457 vrijgesteld van dienst wegens twee broers in dienst en gebrek aan maat.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-04-1841 te Baesweiler met Anna Elisabetha FORST, 27 jaar oud, geboren op 20-06-1813 om 16.00 uur te Baesweiler (Dl). De aangifte werd gedaan op 21-06-1813. Als Getuigen waren aanwezig Guillaume Koch, 34, landbouwer en Zilekens, Guillaume, 55, dagloner beiden te Baesweiler. Gedoopt (rk) op 20-06-1813 te Baesweiler (getuige(n): Derichs, Henricus Antonius en Zilgens, Anna Elisabetha), overleden op 30-03-1866 te Kerkrade op 52-jarige leeftijd. Bij overlijden wordt de naam geschreven als Vorst. Zij is een dochter van Forst, Winnand en Sillekens, Agnes. Dochter van Johan Winand FORST, dagloner, en Maria Agnes ZILCKENS.
   7.  Mathias Joseph SCHIFFELERS, geboren op 10-06-1813 te Kerkrade. Bij de geboorte-aangifte waren als getuigen aanwezig: Wiertz, Henri, oud 40 jaar, arbeider, wonende te Kerkrade en Potgens, Nicolas, oud 22 jaar, herder, wonende te Kerkrade.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28-05-1841 te Heijden met Anna Catharina KREU, 23 jaar oud, geboren op 03-04-1818 te Richterich, overleden op 24-04-1874 te Kohlscheid op 56-jarige leeftijd, dochter van Egidius KREU en Anna Catharina KERSTGENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 18-11-1848 te Afden met Anna Catharina WILLINGS.

34    Joannes Leonardus WIERTS, landbouwer, geboren te Bocholtz, gedoopt (rk) op 08-12-1777 te Simpelveld (getuige(n): Crombach, Joannes Leonardus en Walmans, Anna Gertrude), overleden op 01-02-1851 om 08.00 uur te Bocholtz op 73-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Willem Joseph en Bulkens, Mathias Joseph, landbouwer, 47 jaar. Geboorteplaats is Bocholtz. Op adres woont verder Vaassen, Maria Catharina, geboren te Simpelveld, weduwe. Komt in op 01-10-1853 en huwt in 1858. Verder staat bij het gezin ingeschreven Wierts, Nicolaus Josephus, geboren te Bocholtz op 19-04-1860. In huwelijksakte dochter zijn de voornamen Johan Leonard, landbouwer van beroep en wonende te Wittem.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-10-1806 te Bocholtz met de 18-jarige
35    Johanna Maria HENNEN, landbouwster, gedoopt (rk) op 01-03-1788 te Wittem, kerk Mechelen (getuige(n): van Gulpen, Jacobus en Prickartz, Joanna Maria), overleden op 01-04-1853 om 17.00 uur te Bocholtz op 65-jarige leeftijd. De aangifte van overlijden werd gedaan door zoon Willem Joseph Wierts, oud 41 jaar. Bij overlijden is ze 65 jaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Josepha, landbouwster, geboren op 16-10-1808 te Bocholtz.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-02-1840 te Bocholtz (getuige(n): Herman Joseph Scepers, 26 jaar, veldwachter; Andreas Reits, 41 jaar, hoefsmid; Dieudonne Joseph Tisken, 48 jaar, koster en Antonius Peters, 38 jaar, rijksambtenaar) met Joannes Fredericus AELMANS, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-04-1810 te Richterich, zoon van Joannes AELMANS en Maria Elisabeth HORSCHMAN.
   2.  Johanna Maria, geboren op 29-08-1810 te Bocholtz (zie 17).
   3.  Willem Joseph, landbouwer, geboren 1812 te Bocholtz. Gehuwd in 1858.
   4.  Joannes Joseph, dagloner, geboren op 06-06-1814 te Bocholtz, overleden op 20-06-1864 om 06.00 uur te Bocholtz op 50-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door Schiffelers, Hendrik Joseph, dagloner, 59 jaar, zwager en Wierts, Pieter Joseph, dagloner, 38 jaar, neef.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-11-1851 te Bocholtz (getuige(n): Reits, Andreas, 54 jaar, hoefsmid; Hamers, Jacobus, 74 jaar, landbouwer; Leers, Jan Hubert, 31 jaar, hoefsmid en Brull, Pieter Joseph, 34 jaar, veldwachter) met Anna Gertrud GIMMINIG, 25 jaar oud, landbouwster, geboren op 05-12-1825 te Bocholtz, dochter van Gilles GIMMINIG en Maria Barbara HOFFMAN, landbouwster.
   5.  Maria Helena, landbouwster, geboren op 23-10-1817 te Bocholtz.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 03-06-1858 te Bocholtz (getuige(n): Reits, Andreas, 59 jaar, hoefsmid; Hendriks, Frans Joseph, 26 jaar, schoenmaker; Steinschuld, Peter Joseph, 28 jaar, veldwachter en Rhoen, Jan Anton, 26 jaar, hoefsmid.) met Joannes Henricus SCHLUPER, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 16-06-1831 te Wittem, zoon van Jan SCHLUPER, landbouwer, en Maria Catharina CREUSEN.
   6.  Leonard Joseph, landbouwer, geboren op 26-08-1820 te Bocholtz, overleden op 11-05-1877 om 07.00 uur te Bocholtz op 56-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door koster Leonard Senden, 28 jaar en postbode Brull, Willem Joseph, 43 jaar.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-05-1856 te Bocholtz (getuige(n): Hamers, Jacobus, 78 jaar, landbouwer; Leers, Jan Hubert, 36 jaar, hoefsmid; Reits, Andreas, 59 jaar, hoefsmid en Steinschuld, Peter Joseph, 26 jaar, veldwachter) met Joanna Catharina HUPPERTZ, 25 jaar oud, landbouwster, geboren op 25-03-1831 te Bocholtz, overleden voor 1891, dochter van Christianus HUPPERTZ, landbouwer, en Maria Ida KLEIJNEN, landbouwster.
   7.  Petrus Josephus, geboren circa 1822, overleden op 14-09-1836 om 04.00 uur te Bocholtz. De aangifte werd gedaan door vader en Joannes Josephus Penners, 23 jaar, landbouwer, nabuur.
   8.  Maria Josepha, landbouwster, geboren op 11-11-1824 te Bocholtz, overleden op 07-06-1877 om 21.00 uur te Bocholtz op 52-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door onderwijzer Martin Schillings, 55 jaar en kleermaker Peter Joseph Schepers, 34 jaar.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-02-1853 te Bocholtz (getuige(n): Hamers, Jacobus, 76 jaar, landbouwer; Reits, Andreas, 56 jaar, hoefsmid; Brull, Petrus Josephus, 36 jaar veldwachter en Janssen, Anton Abraham, 38 jaar, ambtenaar) met Leonard Joseph HENSSEN (HENSSGENS), 33 jaar oud, rademaker, geboren op 30-05-1819 te Bocholtz, zoon van Joannes Leonardus HENSSEN (HENSSGENS), landbouwer, en Anna Maria BROUWERS, landbouwster.
   9.  Winandus Josephus, landbouwer, geboren 1827 te Bocholtz, overleden op 23-02-1848 om 06.00 uur te Bocholtz. De aangifte werd gedaan door vader en Penners, Joannes Josephus, landbouwer, 35 jaar.

36    Joannes Henricus (Hendrik) GERARDS, landbouwer, gedoopt (rk) op 17-03-1781 te Simpelveld (getuige(n): Gerardts, Joannes Henricus en Brouwers, Maria Catharina).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-08-1814 te Bocholtz (getuige(n): Franckort, Mathijs, 32,schoenmaker; Dautzenberg, Joan Leonard, ackersman; Brocheler, Wilm en Daniels, Joan Leonard), gehuwd voor de kerk op 28-08-1814 te Simpelveld (getuige(n): onbekend) met de 36-jarige
37    Maria Theresia FRANCKORT (FRANCKOTTE), gedoopt (rk) op 16-04-1778 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, Franciscus Wilhelmus en Franckotte, Maria Theresia), overleden op 24-03-1850 om 23.00 uur te Bocholtz op 71-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door Merx, Pieter Joseph, dagloner, 31 jaar, schoonzoon en Vijgen, Laurent, kleermaker, 32 jaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Wilhelmus, geboren op 29-11-1815 te Bocholtz (zie 18).
   2.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 07-09-1820 te Simpelveld (getuige(n): Francotte, Mathias en Gerards, Joanna Maria).
Gehuwd met Pieter Joseph MERX, landbouwer.

38    Petrus Josephus PLOUMEN, schoenmaker, landbouwer, geboren op 28-02-1786 te Simpelveld, overleden op 20-08-1859 te Bocholtz op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 22-11-1823 te Simpelveld (getuige(n): Schroeders, Laurent, oud 55 jaar; Schroeders, Henricus, akkerman, oud 46 jaar; Leurenberg, Nicolaas, oud 72 jaar en van Wersch, Johannes, winkelier, oud 42 jaar). Huwelijk werd voltrokken om 10.00 uur. Echtgenote is de 22-jarige
39    Joanna Maria HASSELIER, geboren op 08-12-1800 te Simpelveld, gedoopt (rk) op 28-01-1801 te Simpelveld (getuige(n): Schroeders, Laurentius en Vincken, Joanna Maria), overleden op 15-02-1876 om 09.00 uur te Bocholtz op 75-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Gilles en postbode Willem Joseph Brull.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, naaister, geboren circa 1824, overleden op 27-03-1876 om 20.00 uur te Bocholtz. De aangifte werd gedaan door broer Gilles en postbode Willem Joseph Brull.
   2.  Maria Magdalena Hubertina, geboren op 04-10-1825 te Bocholtz (zie 19).
   3.  Joannes Josephus, dienstknecht, geboren 1830 te Bocholtz, overleden op 18-08-1848 om 06.00 uur te Bocholtz. De aangifte werd gedaan door vader en Vincken, Wilhelmus, landbouwer, 45 jaar.
   4.  Gilles Hubert, landbouwer, geboren circa 1833 te Bocholtz.
   5.  Maria Anna, geboren circa 1834, overleden op 08-12-1912 om 10.00 uur te Bocholtz. De aangifte werd gedaan door zoon Scheeren, Gilles Joseph en veldwachter Stoffels, Johannes Francis.
Gehuwd met Jan Leonard Hubert SCHEEREN.
   6.  Elisabeth Hubertina, geboren op 27-11-1836 om 12.00 uur te Bocholtz. De aangifte werd gedaan door vader en Dieudonne Tisken, 44 jaar, veldwachter en Jacobus Hamers, 57 jaar, landbouwer. Overleden op 11-11-1837 om 11.00 uur te Bocholtz, 349 dagen oud. De aangifte werd gedaan door vader en Frans Xaverius vincken, landbouwer, nabuur.
   7.  Pieter Joseph, dienstknecht, geboren circa 1838 te Bocholtz, overleden op 12-04-1866 om 04.00 uur te Aken. De aangifte van het overlijden in Bocholtz gebeurde door broer Aegidius en broer Hubert.
   8.  Hubert Leonard, landbouwer, geboren circa 1843.

40    Joannes DAUTZENBERG, detailhandelaar, marskramer (1808), dagloner (1805), bleker, geboren op 20-12-1763 te Ubach over Worms, gedoopt (rk) op 20-12-1763 te Eijgelshoven (getuige(n): Thecla .....), overleden op 20-08-1836 te Waubach-Ubach over Worms op 72-jarige leeftijd. Bij de aangifte was zoon Dautzenberg, Renerus Josephus, handelsman, 40 jaar.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30-10-1792 te Eygelshoven (getuige(n): Ernst, Petrus Joseph en Weeretz, Anna Gertrud) met de 25-jarige
41    Anna Tecla (=Helena) ERNST (ERENS), gedoopt (rk) op 22-05-1767 te Eijgelshoven (getuige(n): Petrus Flecken en Erretz Anna Thecla), overleden op 30-06-1835 te Groenstraat-Ubach over Worms op 68-jarige leeftijd. Bij de aangifte was Dautzenberg, Jan Joseph, kramer, 36, zoon.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinerus Joseph (Réné), handelsman, kramer, koopman (1825), geboren op 25-08-1793, gedoopt (rk) op 25-08-1793 te Eijgelshoven (getuige(n): Ernst, Reinerus en Mahr, Joanna Catharina), overleden op 14-10-1877 te Ubach over Worms op 84-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door schoonzoon Jan Peter Heidendal, werkman, 52. Hij was door zijn huwelijk op 23-12-1816 vrijgesteld van militaire dienst.

Op 02-04-1823 verkopen zij voor notaris Smeets te Heerlen aan Johan Hendrik Otermans, landbouwer te Heerlerheide aan het Einde x Anna Mechtilde Packbier 25 roede, 46 ellen, 10 palmen heigrond te Heerlen aan de Langeberg, e.a. de Koolbaansweg, e.h. Peter Wehlen en wed. Sijstermans, a.s. Jan Pakbier, a.h. de gemeente heigrond.
De grond hebben zij geërfd van de grootvader Johan Jongen.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-11-1815 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 15-11-1815 te Ubach over Worms (St. Joseph) (getuige(n): Figen, Joannes Antonius en Schormans, Maria Sijbilla), 3e graad bloedverwantschap. Echtgenote is Anna Catharina Josepha JONGEN, 31 jaar oud, breister, geboren op 11-06-1784 te Groenstraat-Ubach over Worms, overleden op 06-10-1852 te Waubach-Ubach over Worms op 68-jarige leeftijd. Bij de aangifte was Dautzenberg, Jan Wijnand, onderwijzer, 24 jaar. Dochter van Peter JONGEN en Catharina NELIS.
   2.  Wilhelmus Joseph, handelaar, geboren op 14-08-1795 te Groenstraat, gedoopt (rk) op 17-07-1795 te Eijgelshoven (getuige(n): Dautzenberg, Wilhelmus en Dautzenberg, Anna Maria), overleden op 19-01-1814 te Groenstraat-Ubach over Worms op 18-jarige leeftijd.
   3.  Johannes Josephus, geboren op 15-01-1798 te Waubach-Ubach over Worms (zie 20).
   4.  Joannes Leonardus, koopman, handelaar, kramer (1828) en herbergier/tapper (1840, 1845), geboren op 08-09-1800 te Waubach-Ubach over Worms, 21 fruc an VIII. Gedoopt (rk) op 08-09-1800 te Marienberg (Dld) (getuige(n): Ernst, Johannes Leonardus en Henrichs, Anna Elisabetha), overleden op 29-01-1884 te Ubach over Worms op 83-jarige leeftijd, 's Morgens dood gevonden. Hij was voor een jaar vrijgesteld van militaire dienst wegens gebrek aan maat en zwakte. Signalement: lengte 1.448 mm, rond aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, dikke neus, middelmatige mond, ronde kin en bruine haren en wenkbrauwen.

Op 30 augustus 1844 dient hij een klacht in tegen Jan Leonard Cremers, handelsman uit de Groenstraat die zijn dochter Maria Josepha van 13 jaar een oorvijg zou hebben gegeven. Hij sloeg zo hard dat het kind op de grond viel. Verder werd aangegeven, dat dit niet de eerste keer was dit gebeurde.

In 1845 is hij in een proces verwikkeld met Prisack, Joahn Pieter, koopman te Elberfeld (Firma J.P. Prisack-Willemszoon). Hij had in Elberfeld lintwerk gekocht, maar niet betaald.
De gezamenlijke kosten waren inmiddels opgelopen tot een bedrag van f. 136,50. Dit kon hij niet betalen. De partijen troffen daarom een vergelijk. De vordering werd omgezet in een niet-eisbaar kapitaal met een jaarlijks te betalen rente van f. 4,095. De vervaldag is 5 januari.
Als pand stelde hij:
een tuin in de Groenstraat, groot 2 roeden 30 ellen, sectie C, nr. 301
een gebouw in de Groenstraat groot 45 ellen, sectie C, nr. 398
een huis in de Groenstraat, 40 ellen, sectie C 1714.
De akte van dit vergelijk werd verleden voor notaris Smeets te Heerlen op 05-01-1845. De eigendom was verkregen uit een onderhandse akte van koop van 16-05-1833 en een akte van koop van 29 nov 1837 verleden voor notaris Vreuls. Uit de akte blijkt, dat hij niet kan schrijven.

Bij zijn overlijden wordt de aangifte gedaan door twee dochters. Hieruit blijkt, dat de overige kinderen zijn overleden.
Hij liet na in Ubach over Worms:
01. sectie c, nr. 391, tuin, 2 aren 30 centiaren
02. sectie C, nr. 398, gebouw, 45 centiaren
03. sectie C, nr. 1714, huis en erf Groenstraat, 40 centiaren
04. sectie C, nr. 2272, boomgaard, 2 aren 5 centiaren
05. sectie B, nr. 1173, bos, 2 aren 91 centiaren
06. sectie B, nr. 1018, bos, 9 aren.

De waarde van de goederen werd geschat op f. 150,--. Aan lijfsgoed was er nog voor f. 12,-- en het meubilair werd geschat op f. 15,--.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-01-1825 te Ubach over Worms met Anna Gertrud WILLEMS, 24 jaar oud, handelsdochter, geboren op 10-05-1800 te Ubach over Worms, 20 flor an VIII. Overleden op 30-03-1880 te Ubach over Worms op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes Petrus WILMS (WILLEMS), landbouwer, en Catharina COONEN (KOONEN).
   5.  Petrus Dominicus, geboren op 16-05-1803 te Ubach over Worms, 26 flot an 11. Gedoopt (rk) op 15-05-1803 te Waubach (getuige(n): Neelse, Petrus Dominicus en Plum, Maria Gertrudis), overleden op 09-08-1804 te Waubach-Ubach over Worms op 1-jarige leeftijd.
   6.  Anna Maria, geboren op 16-05-1803 te Ubach over Worms, 26 flor an 11. Gedoopt (rk) op 16-05-1803 te Waubach (getuige(n): Mostart, Joannes Petrus en Borjans, Anna Maria), overleden op 29-08-1804 te Waubach-Ubach over Worms op 1-jarige leeftijd.
   7.  Hendrik Joseph, geboren op 29-08-1805 te Waubach-Ubach over Worms, 11 fruc an XIII. Overleden op 07-11-1805 te Waubach-Ubach over Worms, 70 dagen oud. Overleed op huisnummer 16.
   8.  Anna Maria Josepha, geboren op 17-01-1808 te Groenstraat-Ubach over Worms, overleden op 09-06-1871 te Ubach over Worms op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-07-1836 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 10-07-1836 te Eygelshoven (getuige(n): Winand Vlecken en Anna Gertruda Niesters) met Jan Pieter (Johannes Petrus) SIMONS, 29 jaar oud, handelsman, geboren op 17-08-1806 te Ubach over Worms, overleden op 08-02-1871 te Ubach over Worms op 64-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus SIMONS en Maria Catharina JANSSEN.

42    Johannes Martinus NEULEN, dagloner (1810), gedoopt (rk) op 03-04-1758 te Merkstein (getuige(n): Neulen, Mathias en Schwoll, Joanna M.), overleden op 20-11-1814 te Vinkenrath op 56-jarige leeftijd. Op 17 juli 1810 verkopen zij aan Schwartz, Joes. Leon x Hulzgens, Sibylla Catharina, landbouwer te Hofstadt, gemeente Merkstein:
1. een stuk land gelegen aan de Boursgracht, groot 7 are 69 centiare, e.s Math. Hermans, e.h de weg en a.s Leon Erens;
2. een stuk akkerland aan de Vinkenraderweg, groot 14 are, 91 centiare e.s Simon Werden, e.h de weg, a.s Leon Gohr en a.h diverse erven, alles gelegen in de gemeente Merktstein.
Perceel nr. 1 heeft hij op 16-03-1809 gekocht van Leon Erens. Perceel nr. 2 is afkomstig van zijn overleden moeder. De verkoopsom bedroeg 334,50 frs. (Notaris Daelen, Kerkrade).

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 01-03-1791 te Merkstein (getuige(n): Nöhlen, Mathias en Kessels, Maria Teresia) met de 19-jarige
43    Maria Margaretha (Magdalena) ERENS (ERRENS, ERNST), landbouwster, gedoopt (rk) op 15-03-1771 te Merkstein (getuige(n): Schwartz, Joannes Petrus en Krickelbergs, Maria Margaretha).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria NÖHLEN (NEULEN), geboren op 05-12-1791 te Merkstein, Finkenrath, gedoopt (rk) op 05-12-1791 te Merkstein (getuige(n): Kessels, J.L. en Königs, A.M.).
   2.  Maria Josepha NÖHLEN (NEULEN), geboren op 03-04-1795 te Merkstein, Finkenrath, gedoopt (rk) op 03-04-1795 te Merkstein (getuige(n): Savelsberg, J. Jos. en Schrouff, Clara Agnes).
   3.  Joannes Dionysius NÖHLEN (NEULEN), geboren op 12-05-1796 te Merkstein, Finkenrath, gedoopt (rk) op 13-05-1796 te Merkstein (getuige(n): Errens, J.D. en Neulen, Joanna M.).
   4.  Maria Josepha (Marie Josephine), geboren op 16-04-1799 te Finkenrath-Herzogenrath (zie 21).
   5.  Marie Catherine, geboren op 13-05-1802 te Rimburg, 23 flo an X.
   6.  Mathieu Joseph, geboren op 03-06-1807 te Rimburg.
   7.  Jean Leonard, geboren op 04-04-1811 te Vinckenrad-Rimburg.

44    Joannes Mathias (Mathijs) TRIEBELS (TRIJBELS), gedoopt (rk) op 09-04-1786 te Schaesberg (getuige(n): Scholtes, Petrus en van Weersch, Anna Catharina), overleden op 06-01-1861 te Schaesberg op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-10-1812 te Schaesberg met de 25-jarige
45    Maria Theresia NIJSTEN (NIJSSEN), gedoopt (rk) op 06-07-1787 te Heerlen (getuige(n): Ruijters, Mathias, van der Heijden, Anna Catharina en Nijsten, Maria Catharina), overleden op 08-12-1843 te Schaesberg op 56-jarige leeftijd. Volgens de akte is zij bij overlijden 56 jaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Wilhelmus, geboren op 25-12-1814 te Schaesberg (zie 22).
   2.  Johan Jozef, geboren op 07-02-1820 te Schaesberg, overleden op 25-07-1876 te Schaesberg op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Gertruda KRE(U)KELS. Afkomstig van Brunssum.
   3.  Pieter Jozef, geboren op 13-10-1822 te Schaesberg, overleden op 15-03-1899 te Schaesberg op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21-11-1847 te Nieuwenhagen (getuige(n): Joannes Joseph Triebels en Maria Catharina Frings) met Johanna Maria FRINS (FRINGS), 22 jaar oud, geboren op 29-08-1825 te Nieuwenhagen, overleden op 20-02-1904 te Schaesberg op 78-jarige leeftijd.

46    Gerard Joseph FRIJNS, landbouwer, gedoopt (rk) op 30-03-1795 te Schaesberg, overleden op 18-12-1864 te Nieuwenhagen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-11-1815 te Nieuwenhagen met de 23-jarige
47    Anna Gertrudis RÖMKENS, gedoopt op 05-03-1792.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Barbara Josefa FRIJNS (FRINGS), geboren op 10-07-1819 te Nieuwenhagen (zie 23).
   2.  Maria Magdalena FRINS, geboren 1822, overleden op 12-11-1824 te Nieuwenhagen.

48    Henricus Josephus HORSCH, schrijner, gedoopt (rk) op 06-03-1791 te Schaesberg (getuige(n): Spirtz, Henricus en Prickartz, Maria Anna), overleden op 08-07-1850 te Schaesberg op 59-jarige leeftijd. Uit de aangifte van successie blijkt, dat hij aan zijn kinderen de volgende eigendommen naliet die gelegen waren in Schaesberg en Nieuwenhagen:
1. een boomgaard, sectie B, nr. 464 groot 7 roeden en 10 ellen;
2. een huis, sectie B, nr. 636 groot 1 roede en 5 ellen;
3. tuin, sectie B, nr. 634, groot 3 roeden;
4. bakoven, sectie B, nr. 635, groot 40 ellen;
5. boomgaard, sectie B, nr. 636, groot 1 roede en 80 ellen;
6. bouwland, sectie B, nr. 1264, groot 12 roeden en 30 ellen;
7. bouwland, sectie B, nr. 1265, groot 8 roeden en 30 ellen;
8. bouwland de helft van sectie B, nr. 136, groot 14 roeden en 20 ellen;
9. bouwland sectie B, nr. 393 de helft van 6 roeden en 40 ellen;
10. bouwland sectie C, nr. 115, de helft van 7 roeden en 60 ellen;
11. bouwland sectie B, nr. 1099, de helft van 17 roeden en 70 ellen;
12. bouwland sectie B, nr. 114 de helft van 7 roeden en 60 ellen;
13. bouwland, sectie B, nr. 1303, de helft van 9 roeden en 50 ellen;
14. bouwland sectie B, nr. 1477, de helft van 12 roeden en 55 ellen;
15. tuin sectie B, nr. 628, groot 80 ellen;
16. boomgaard sectie B, nr. 631, de helft van 2 roeden en 10 ellen;
17. huis, sectie B, nr. 632 2 helften van 85 ellen;
18. bouwland sectie B, nr. 447, de helft van 14 roeden en 10 ellen;

Onder de gemeente Nieuwenhagen lag nog een stuk bouwland sectie B, nr. 1580, groot 3 roeden en 90 ellen.
De aangifte werd gedaan op 18 oktober 1850. Van de kinderen kon dochter Maria Anna niet schrijven.

In 1823 maakte hij voor de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg 28 kerkbanken. De kosten hiervan bedroegen 420 franc.

Omstreeks 1828 werden door hem uit eikenhout de twee biechtstoelen gemaakt voor de St. Remigius kerk in Simpelveld. Ook de preekstoel werd door hem gemaakt. De biechtstoelen en de preekstoel zijn thans nog in de kerk aanwezig.

De preekstoel is een zogenaamde zwevende preekstoel. Op de kuip drie panelen, waaromheen diverse ornamenten. Op de panelen in relief de voorstellingen:
de dood: geraamte met zeis, zwevend boven een kerkhof;
het laatste oordeel: Christus op wolk met bazuinblazende engelen, linksonder engelen die gelukzaligen verwelkomen; rechtsonder een hellemonster, dat de verdoemden opeet;
de hel: monsters en verdoemden in het hellevuur.
Aan de benedenrand van de kuip lauwerbladwerk. Op het dorsaal een paneel met een voorstelling van de hemel: Maria wordt omringd door apostelen en heiligen en een bebaarde figuur, die wijst op een tetragram in de wolken. Op het klankbord in fronton een buste van Christus met doornenkroon en een kruis over de rechterschouder. Bovenop het preekgestoelte een bazuinstotende engel met de wetstafelen aan zijn rechterzijde

De twee biechtstoelen zijn zogenaamde driezitstoelen, in het midden neemt de priester plaats en aa beide zijkanten kunnen biechtenden plaatsnemen. Met diverse versieringen en snijwerk, dat overeenkomsten vertoont met de preekstoel. Midden op de biechtstoelen is een buste van respectievelijk H. Petrus met twee gekruiste sleutels en van H. Johannes Nepomuk met kruis geplaatst, aan weerszijden geflankeerd door een vaas.


Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-06-1813 te Schaesberg met de 23-jarige
49    Maria Elisabeth VINCKEN, geboren te Schaesberg, gedoopt (rk) op 07-10-1789 te Schaesberg (getuige(n): Jongen, Franciscus Wilhelmus en Spirtz, Elisabeth), overleden op 11-12-1854 te Schaesberg op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna, geboren op 28-03-1814 te Schaesberg, overleden op 25-01-1818 te Schaesberg op 3-jarige leeftijd.
   2.  Peter Joseph, geboren op 07-02-1818 te Schaesberg (zie 24).
   3.  Maria Theresia, geboren op 25-10-1820 te Schaesberg, overleden op 08-06-1821 te Schaesberg, 226 dagen oud.
   4.  Johan Leonard, schrijnwerker, landbouwer (1891), geboren op 29-05-1822 te Schaesberg, overleden op 14-02-1907 te Schaesberg op 84-jarige leeftijd. In bevoklkingsregister Schaesberg staat na 1860 bij gezin ingeschreven: Lammertz, Maria Josepha. Wellicht tweede echtgenote.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-06-1848 te Schaesberg met Anna Maria Catharina DEFOSSEE, 25 jaar oud, geboren op 22-09-1822 te Teveren (DL), overleden op 19-01-1854 te Schaesberg op 31-jarige leeftijd, dochter van Martin DEFOSSEE en Maria Anna PAULUS.
   5.  Maria Anna, geboren op 04-08-1825 te Schaesberg, overleden op 23-11-1853 te Schaesberg op 28-jarige leeftijd.
   6.  Maria Geertruid, geboren op 18-03-1829 te Schaesberg, overleden op 10-07-1844 te Schaesberg op 15-jarige leeftijd.

50    Peter Joseph ROBBERTS, arbeider, geboren op 16-01-1800 te Teveren, geboren 25 nivose an VIII.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-07-1824 te Teveren met
51    Anna Elisabeth SCHMITZ, spinster, geboren circa 1794 te Wesel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth, geboren op 19-09-1824 te Teveren Duitsland (zie 25).
   2.  Margaretha, geboren op 01-04-1830 te Teveren.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-01-1854 te Teveren met Michael Paul PAULUS, 28 jaar oud, handelsman, geboren op 04-11-1825 te Teveren, zoon van Heinrich PAULS, handelsman, en Maria Catharina ROEMGENS.

52    Johannes Mathias SCHULTES (SCHULTHEIS), koopman, handelaar in boter, geboren 1773 te Laurensberg, gedoopt (rk) op 19-07-1773 te Laurensberg (getuige(n): Anna Margaretha Linckens en Wilhelmus Jungen), overleden op 02-08-1845 te Horbach.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1804 met Maria Catharina FROHN, geboren 1773, overleden op 02-04-1811 te Horbach.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-06-1811 te Horbach (getuige(n): Peter Joseph Huppertz en Maria Josepha Kirchhoffs) met Elisabeth HUPPERTS (HUPPERTZ) (zie 53).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Joseph, geboren op 12-05-1805 te Horbach, gedoopt (rk) op 12-05-1805 te Horbach (getuige(n): Johannes Joseph Meyer en Ida Grooten).
   2.  Franz Joseph, gedoopt (rk) op 03-07-1808 te Horbach.
   3.  N.N. Gedoopt (rk) op 22-11-1810 te Horbach. Nooddoop door de vroedvrouw.
Overleden op 22-11-1810 te Horbach, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  N.N. Geboren op 28-02-1812 te Horbach. Nooddoop door de vroedvrouw, overleden op 28-02-1812 te Horbach, 0 dagen oud.
   5.  Maria Lucia, gedoopt (rk) op 28-02-1812 te Horbach (getuige(n): Heinrich Joseph Geyr en Lucia Hupperts), overleden op 28-02-1812 te Horbach, 0 dagen oud.
   6.  Peter Joseph, gedoopt (rk) op 15-08-1813 te Horbach (getuige(n): Anna Catharina Knops en Johannes Joseph Huppertz), overleden op 23-08-1813 te Horbach, 8 dagen oud.
   7.  Peter Joseph Hubert, gedoopt (rk) op 23-12-1814 te Horbach (getuige(n): Peter Joseph Hupperts en Maria Elisabeth Lynen).
   8.  Johannes Peter Hubert, geboren op 29-12-1817 te Horbach (zie 26).
53    Elisabeth HUPPERTS (HUPPERTZ), geboren 1774 te Horbach, overleden op 22-10-1850 te Horbach.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 52).
 
54    Jan Pierre (Joannes Petrus) ENGELEN, gedoopt (rk) op 06-03-1777 te Heerlen (getuige(n): Petrus Beckers en Cecilia Stijfs), overleden op 23-11-1841 te Hoensbroek op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-10-1802 te Hoensbroek, 28 vend XI. Echtgenote is de 21-jarige
55    Marie Ida Van der MULLEN, gedoopt (rk) op 20-06-1781 te Hoensbroek, overleden op 02-02-1854 te Hoensbroek op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Josepha, geboren op 02-02-1807 te Hoensbroek.
   2.  Jean Guillaume, geboren 00-12-1809 te Hoensbroek.
   3.  Hubert Joseph, geboren op 11-08-1812 te Hoensbroek, overleden op 14-10-1870 te Hoensbroek op 58-jarige leeftijd.
   4.  Mathieu Joseph, geboren op 16-05-1815 te Hoensbroek, overleden op 09-04-1820 te Hoensbroek op 4-jarige leeftijd.
   5.  Willem Joseph, geboren op 07-09-1818 te Hoensbroek, overleden op 12-09-1888 te Hoensbroek op 70-jarige leeftijd.
   6.  Maria Christina ENGELEN (ENGELS), gedoopt (rk) op 29-11-1822 te Hoensbroek (zie 27).

56    Paulus BRASSÉ, dagloner 1802, baardscheerder en schoenmaker 1832, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt (rk) op 08-09-1777 te Nuth (getuige(n): Cobben, Paulus en Eurlings, Anna Maria), overleden op 25-01-1848 te Nuth op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-10-1802 te Nuth (getuige(n): Limpens, Jean Pierre, oud 30 jaar, landbouwer (verder onleesbaar)). Huwelijk op 26 vend. an 11. Echtgenote is de 35-jarige
57    Maria Catharina JANSSEN, geboren op 06-05-1767 te Moresnet (België), overleden op 27-01-1844 te Nuth op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, geboren 1803 te Nuth, overleden 1884 te Maastricht.
Gehuwd (1) 1832 te Maastricht met Antoon DRIESSEN.
Gehuwd (2) 1850 te Maastricht met Willem Jozef MICHON, geboren 1804 te Maastricht, overleden 1871 te Maastricht.
   2.  Anne Marie, geboren 1806 te Nuth, overleden 1842 te Nuth.
Gehuwd 1840 te Nuth met Joannes Wilhelmus SOUREN, geboren 1792 te Nuth.
   3.  Joannes Andreas (Andries), schoenlapper, dagloner, geboren op 03-02-1809 te Nuth, overleden op 23-09-1868 te Hoensbroek op 59-jarige leeftijd. Signalement militieregister: lengte 1,425 m, rond aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, matige mond, ronde kin, blonde haren en wenkbrauwen. Was onder nummer 9557 vrijgesteld omdat hij te klein was.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-04-1835 te Voerendaal met Johanna Maria HOEFSTEDERS, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 01-03-1808 te Hoensbroek, overleden op 09-02-1880 te Hoensbroek op 71-jarige leeftijd, dochter van Herman HOEFSTEDERS, dagloner, en Joanna Maria BUDÉ.
   4.  Jan Pieter, schoenmaker, brikkebekker, geboren op 09-04-1811 te Nuth, overleden op 18-05-1865 te Nuth op 54-jarige leeftijd. Hij was onder nummer 9733 geschikt voor militaire dienst en had een lengte van 1,570 m.
Gehuwd (1) 1834 te Nuth met Maria Catharina HEUTS, geboren 1811 te Nuth, overleden 1840 te Nuth.
Gehuwd (2) met Maria Elisabeth SCHAAPS, geboren 1811 te Nuth.
   5.  Maria Gertruida, geboren op 14-11-1813 te Nuth, overleden op 18-10-1855 te Nuth op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan Theodoor MEULENBERG, geboren 1811 te Bingelrade.
   6.  Jan Jacob (Jean Jacques), geboren op 27-07-1818 te Nuth (zie 28).

58    Henricus OTTEN, dagloner, handelaar in lompen (Lumpenhändler), geboren op 26-07-1774 te Aken, gedoopt (rk) op 26-07-1774 te Aken. St. Foliant. Overleden op 08-01-1834 te Hoensbroek op 59-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door een van zijn zonen, oud 31 jaar.
Gehuwd (1) circa 1800 met Anna Maria HEILSER (PELSERS, COENEN), overleden op 01-03-1819 te Hoensbroek. Het overlijden is aangegeven door schoonzoon Nicolaus Extra.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 23-09-1819 te Hoensbroek met Joanna Barbara PHILIPPENS, 36 jaar oud (zie 59).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martijn, geboren op 06-11-1803 te Voerendaal, overleden op 18-07-1865 te Hoensbroek op 61-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Helena, geboren op 03-08-1820 te Hoensbroek, overleden op 10-08-1820 te Hoensbroek, 7 dagen oud.
   3.  Maria Agnes, geboren op 10-07-1821 te Hoensbroek, overleden op 13-07-1822 te Hoensbroek op 1-jarige leeftijd.
   4.  Sophia Barbara, geboren op 13-10-1823 te Hoensbroek (zie 29).
59    Joanna Barbara PHILIPPENS, geboren op 30-08-1783 te Hoensbroek, gedoopt (rk) op 30-08-1783 te Hoensbroek (getuige(n): Mengelers, Anna Maria loco Thewissen, Anna Barbara en Pijls, Wilhelmus), overleden op 17-12-1845 om 22.00 uur te Hoensbroek op 62-jarige leeftijd. De aangifte van het overlijden werd gedaan door Jan Jacob Brassé, oud 27 jaar, werkman en wonende te Schuren onder Hoensbroek en Christiaan Smeets, veldwachter, oud 47 jaar en wonende te Hoensbroek. Bij overlijden was zij 63 jaar.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 58).
 
60    Hendrikus DUSINGS (DUIJSINGS), knecht, gedoopt (rk) op 20-07-1789 te Schimmert (getuige(n): Dusings, Henricus en Frissen, Anna Mechtildis), overleden op 16-09-1829 te Schin op Geul op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-01-1819 te Klimmen met de 22-jarige
61    Anna Maria CRANEN (KRAENEN), geboren op 19-12-1796 te Braunsrath (Dl), gedoopt (rk) op 19-12-1796 te Braunsrath (getuige(n): Henrichs, Peter en Cranen, Maria), overleden op 08-10-1832 te Klimmen op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 15-01-1819 te Klimmen met Hendrikus DUSINGS (DUIJSINGS), 29 jaar oud (zie 60).
Gehuwd (2) met Michael PAESCHEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Mathijs, geboren op 04-03-1821 te Schimmert (zie 30).
   2.  Jan Willem (Joannes Wilhelmus), dienstknecht, dagloner, werkman, geboren op 16-04-1822 te Schin op Geul, overleden op 26-09-1900 te Meerssen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-11-1852 te Meerssen met Agnes GULIKERS, 21 jaar oud, geboren op 16-06-1831 te Meerssen, overleden op 15-07-1910 te Meerssen op 79-jarige leeftijd.
   3.  Joannes Henricus, geboren op 09-06-1823 te Schin op Geul, overleden op 24-09-1904 te Schimmert op 81-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   4.  Jacobus, geboren op 07-08-1824 te Schin op Geul.
   5.  Joannes Petrus, geboren op 27-12-1825 te Schin op Geul.
   6.  Kristian Joseph, geboren op 01-04-1827 te Schin op Geul.
   7.  Wijnandus, geboren op 01-08-1828 te Schin op Geul, overleden op 02-10-1829 te Schin op Geul op 1-jarige leeftijd.

62    Joannes Petrus Christianus Van der HAEGEN, dagloner, gedoopt (rk) op 23-02-1799 te Nuth-Hellebroek (getuige(n): Roox, Joannes Petrus Christianus en Roox, Maria Helena loco van der Hagen, Elisabeth), overleden op 20-03-1834 te Rothem-Meerssen op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 28-09-1827 te Klimmen (getuige(n): Pluymen, Jacob Antoon, onderwijzer, Packbier, Martien, dagloner, Pluymen, Petrus, akkerman) met Maria Josepha (Anna Catharina) HAEMERS, 26 jaar oud (zie 63).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 30-08-1832 te Meerssen met Anna Catharina WIJNANDS, 41 jaar oud, geboren op 17-11-1790 te Meerssen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Catharina Van der HAGEN (VANDERHAGEN), geboren op 27-01-1829 te Nuth-Hellebroek (zie 31).
63    Maria Josepha (Anna Catharina) HAEMERS, dienstmaagd, geboren op 25-12-1800 te Heerlen, overleden op 18-09-1831 te Hellebroek-Nuth op 30-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 62).
 
Generatie VII

 
64    Mathijs Joseph SCHIFFLAERS, landbouwer, geboren 00-00-1716 te Kerkrade, gedoopt (rk) 00-00-1716 te Kerkrade, overleden op 17-03-1803 om 13.00 uur te Heerlen. De aangifte van overlijden werd gedaan door Guillaume Groeneschild, wonende te Heerlen landbouwer, schoonzoon en Denis Schils wonende te Heerlen, landbouwer, buurman. De schoonzoon kon niet schrijven. In het kerkelijk register wordt aangegeven, dat hij uit Schoss komt. Er wordt bij andere huwelijken ook wel van den Schoss als plaats genoemd. Uit nader onderzoek is gebleken, dat Schoss een straat in Kerkrade was die nu verdwenen is. Het was een zijstraat van de Gracht waaraan maar enkele woningen gelegen waren. In de directe omgeving lag ook de Crombacherhoeve en Schifferheide. Schoss lag direct aan de huidige Duitse grens.
In Kerkrade is in de kerkelijke doopregisters slechts een Mathias met vader Franciscus Henricus te vinden. Deze is gedoopt op 22-10-1700 en heeft Eva Weiszkorn als moeder. Het is voor die tijd haast onmogelijk, dat iemand de bijzonder respectabele leeftijd van 103 jaar krijgt.
Aan de hand van de gezinskaarten Heerlen en burgerlijke stand Heerlen is evenwel de akte van overlijden gevonden. In de overlijdensakte wordt aangegeven dat hij 87 jaar is geworden. Dit betekent, dat hij zoals ook de gezinskaart aangeeft geboren zou moeten zijn in 1716. De akte geeft als geboorteplaats Kerkrade aan. Tevens worden als ouders genoemd Goswin Schiffelers en Catharina Moberts. In de kerkelijke registers van Kerkrade is evenwel in het geboorteregister van 1700 tot 1725 niets aangetroffen. Alleen de vermelding van 22-10-1700. Hoe de opsteller van het getikte register uit dit handschrift de naam Schiffelers of Schiffelaer heeft kunnen afleiden is evenwel een raadsel omdat de geslachtsnaam onleesbaar is. Een geboorte in 1716 is evenwel niet uitgesloten omdat in de registers de inschrijvingen van juni tot en met december 1716 ontbreken. Ook de voornaam Goswin en de geslachtsnaam Moberts komt in Kerkrade niet verder voor.
Uitkomst biedt in deze gelukkig de lijst van parochianen zoals die door de pastoor in 1764 in Kerkrade werd aangelegd. Onder nummer 27 van bewoners van de Gracht treffen we de volgende tekst aan:
"Mathias Schifflaers, et Anna Barbe Crumbach conj. files mana Cathan 7, Joa Maria 5, mana Theo.. Joseph, neonys
- vid Catharina Vernoven mater (of mator) mariti (of manti):
cry Anna Cathrin Aretz".
Aangezien de ouders Crombach bekend zijn, kan niet anders dan geconlcudeerd worden, dat het hier daadwerkelijk om de moeder van Mathias gaat. Bij haar overlijden in 1793 wordt aangegeven, dat zij de weduwe is van Franciscus Henricus Schifflaers.
Ook het feit, dat zij als meter optreedt bij de geboorte van het eerste kind -een dochter- en het feit, dat vroeger de ouders altijd bij de eerste kinderen als doopgetuigen optraden, bewijst, rechtvaardigd de aanname, dat we hier inderdaad met de moeder te maken hebben.

Uit de akte van het overlijden van dochter Maria Theresia blijkt, dat hij niet kan schrijven.
Gehuwd voor de kerk op 20-10-1754 te Kerkrade (Lambertus) (getuige(n): Schifflaers. Godefridus en Crumbach, Joannes Leonardus) met de 24-jarige
65    Anna Barbara CRUMBACH, gedoopt (rk) op 09-11-1729 te Richterich (getuige(n): Winand Crombach en Agnes Crombach), overleden op 20-09-1793 te Kerkrade op 63-jarige leeftijd. De naam wordt in Burgerlijke Stand Kerkrade Crombach! Zij sterft aan koorts en tering. Bij overlijden wordt aangegeven, dat zij echtgenote van is. Nu de aanduiding weduwe ontbreekt moet worden aangenomen, dat de man nog in leven is. Tot 1797 is in de kerkelijke registers niets opgenomen. In de registers burgerlijke stand en met name de klappers is nog geen overlijden aangetroffen van de echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina SCHIFFELAERS, gedoopt (rk) op 28-01-1757 te Kerkrade (getuige(n): Joannes Wilhelmus Crumbach en Catharina Vernoven). Getuigen komen beide uit Spekholzerheide. Overleden op 08-07-1833 om 23.00 uur te Merkelbeek op 76-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Arnold en Weustenrade, Jan Hendrik, veldwachter.
Gehuwd met Joannes (Henricus) HENDRICKS, overleden voor 1833, zoon van Wilhelmus HENDRICHS en Elisabeth CLAESSENS.
   2.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 14-04-1759 te Kerkrade (getuige(n): Paulus Josephus Crumbach en Schifflaers, Joanna Maria). Getuigen komen beiden uit Spekholzerheide. Overleden op 13-06-1785 te Kerkrade op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 18-05-1784 te Kerkrade (St. Lambertus) (getuige(n): Crumbach, Stephanus, Spekholzerheide en Schieffelaer, Maria theresia, Horbach) met Petrus Josephus CHAINE (gezindte: rk), overleden op 06-05-1826 te Afden (D). Volgens gegevens Genadlim vond overlijden plaats op 06-05-1805 te Afden. Bij huwelijk is hij afkomstig uit Vaals.
   3.  Anna Elisabetha, gedoopt (rk) op 01-05-1761 te Kerkrade (getuige(n): Joannes Leonardus Crumbach en Anna Catharina Kuckelkorn). Beide doopgetuigen wonen in Spekholzerheide. Overleden op 11-01-1763 te Kerkrade op 1-jarige leeftijd. Bij overlijden wordt als eerste voornaam Maria gebruikt.
   4.  Maria Theresia Josepha, gedoopt (rk) op 26-03-1764 te Kerkrade (getuige(n): Abraham Joseph Spiertz en Crumbach, Maria Josepha). Beide getuigen wonen in Spekholzerheide. Overleden op 28-04-1835 om 02.00 uur te Heerlen op 71-jarige leeftijd. De aangifte van overlijden werd gedaan door Mathijs Schiffelaars, oud 70 jaar, landbouwer, wonende te Spekholtzerheide, gemeente Kerkrade, broer van de overledene en Jakob Jozef Gelekirchen, oud 39 jaar, werkman wonende aan de Drieveugel, gemeente Kerkrade nabuur van de overledene. Overigens is Mathijs bij de aangifte geen 70 jaar, maar 67 jaar. In de akte is de verklaring opgenomen, dat beide aangevers niet kunnen schrijven.
Ondertrouwd op 18-04-1789 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-05-1789 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Eijmael, Joan. Wilh. en Spiekers, Elisabetha) met Wilhelmus GROONESCHILT (GROENE(N)SCHILD), 51 jaar oud, gedoopt (rk) op 07-08-1737 te Kerkrade (getuige(n): Mobis, Wilhelmus en Korvers, Maria Catharina), overleden op 26-02-1816 te Heerlen op 78-jarige leeftijd, zoon van Willem Henricus GRUNESCHILT en Anna Gertrudis ESSERS.
   5.  Mathijs Joseph, gedoopt (rk) op 10-12-1767 te Kerkrade (zie 32).
   6.  Wilhelmus Joseph, brouwer, gedoopt (rk) op 10-12-1771 te Kerkrade (getuige(n): Wilhelmus Joseph Austen en Maria Elisabetha Paffen). Beide getuigen komen uit Spekholzerheide.

66    (Joannes) Petrus SCHILLINGS, geboren te Kerkrade, gedoopt (rk) te Kerkrade.
Gehuwd voor de kerk op 04-05-1749 te Richterich (getuige(n): Joannes Wilhelmus Schillings en Ida Ortmans) met de 25-jarige
67    (Maria) Agnes ORTMANS, gedoopt (rk) op 11-02-1724 te Horbach (getuige(n): Orthmans, Franciscus en Becker, Elisabetha).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabetha, geboren te Horbach, gedoopt (rk) op 25-06-1749 te Richterich (getuige(n): Joannes Ortmans en Anna Elisabeth Schillings).
   2.  Joannes, geboren te Hasenwald, gedoopt (rk) op 14-04-1752 te Richterich (getuige(n): Joannes Schillings en Maria Josepha Ortmans).
   3.  Joanna, geboren te Hasenwald, gedoopt (rk) op 06-02-1755 te Richterich (getuige(n): Ferdinandus Schillings en Anna .... in plaats van Joanna Ortmans).
   4.  Maria Agnes, geboren te Hasenwald, gedoopt (rk) op 18-05-1761 (getuige(n): Arnoldus Bischoff in de plaats van Petrus Quadflieg en Maria Agnes Schillings).
   5.  Joannes Leonardus, geboren te Hasenwald, gedoopt (rk) op 14-08-1765 (getuige(n): Joannes Leonardus Consten en Ida Consten).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17-01-1802 te Richterich met Maria Sybilla BRAUERS, gedoopt (rk) te Simpelveld, dochter van Wilhelm BRAUERS en Anna Catharina HUPPERTS.
   6.  Anna Mechtildis, geboren te Hasenwald (zie 33).

68    Nicolaas WIERTS, gedoopt (rk) op 11-01-1729 te Simpelveld (getuige(n): Handbuckers, Nicolaus en Schwartzen, Barbara).
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 05-09-1768 te Simpelveld (getuige(n): Wirts, Winandus en Schiffelaerts, Anna Catharina) met de 20-jarige
69    Maria Josepha CROMBACH, gedoopt (rk) op 04-02-1748 te Banck - Laurensberg (getuige(n): Frohn, Christian en Prickartz, Maria Josepha).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria WIRTS, gedoopt (rk) op 21-02-1770 te Simpelveld (getuige(n): Crombach, Joannes Wilhelmus en Handbuckers, Anna Barbara loco Handbückers, Anna Maria).
   2.  Winandus, gedoopt (rk) op 15-06-1771 te Simpelveld (getuige(n): Wierts, Winandus en Handbuckers, Maria Elisabetha), begraven op 20-09-1781 te Simpelveld op 10-jarige leeftijd.
   3.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 26-03-1774 te Simpelveld (getuige(n): Crombach, Matthias en Wouben, Anna Adelaijdis).
   4.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 29-09-1776 te Simpelveld (getuige(n): Crombach, Joannes Leonardus en Nevelstein, Anna Margaretha).
   5.  Joannes Leonardus, geboren te Bocholtz (zie 34).
   6.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 04-05-1781 te Simpelveld (getuige(n): van Wers, Wilhelmus en Gimmenich, Joanna Catharina).
   7.  Winandus, gedoopt (rk) op 05-10-1782 te Simpelveld (getuige(n): Wierts, Winandus en Hanbuckers, Anna Barbara).
   8.  Joannes Mathias, dagloner, geboren te Bocholtz, gedoopt (rk) op 05-11-1783 te Simpelveld (getuige(n): Handbuckers, Mathias en Crombach, Maria Anna), overleden op 04-03-1854 om 22.00 uur te Bocholtz op 70-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Peter Joseph en Frohn, Joan Peter, metselaar, 46 jaar.
Gehuwd met Maria Catharina BLEIJLEVENS.
   9.  Petrus Josephus, geboren te Bocholtz, gedoopt (rk) op 02-11-1787 te Simpelveld (getuige(n): Gimmenich, Petrus Josephus en Gimmenich, Maria Anna).

70    Joannes HENNEN (HENNET, HENNE), geboren circa 1761, overleden op 15-02-1803 te Nijswijler, Mechelen. Was bij overlijden 41 jaar.
Gehuwd voor de kerk op 16-04-1787 te Mechelen (getuige(n): Braun, Wilhelmus en Ortmans, Maria Agnes) met de 21-jarige
71    Anna Maria ORTMANS, gedoopt (rk) op 25-01-1766 te Simpelveld (getuige(n): Handbuckers, Matthias en Brouwers, Anna Maria), overleden op 27-11-1829 te Nijwiller-Wittem op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 16-04-1787 te Mechelen (getuige(n): Braun, Wilhelmus en Ortmans, Maria Agnes) met Joannes HENNEN (HENNET, HENNE) (zie 70).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 29-09-1803 te Wittem met Johannes Wilhelmus PLUM, 26 jaar oud, landbouwer, dagloner, geboren op 24-12-1776 te Orsbach, overleden op 13-05-1845 te Nijswiller op 68-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Maria HENNEN, gedoopt (rk) op 01-03-1788 te Wittem, kerk Mechelen (zie 35).

72    Johannes Henricus GERARDS, gedoopt (rk) op 25-05-1753 te Simpelveld (getuige(n): Gerardtz, Henricus en Heckmans, Maria Sophia), overleden op 03-01-1789 te Simpelveld (Boschenhuysen) op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-11-1776 te Simpelveld (getuige(n): Gerardts, Nicolaus en Brouwers, Maria Catharina) met de 27-jarige
73    Maria Catharina HAMERS, gedoopt (rk) op 17-11-1749 te Eijs (getuige(n): Hamers, Petrus en Hamers, Maria Catharina), overleden op 21-10-1832 te Simpelveld op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 25-11-1776 te Simpelveld (getuige(n): Gerardts, Nicolaus en Brouwers, Maria Catharina) met Johannes Henricus GERARDS, 23 jaar oud (zie 72).
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 08-11-1790 te Simpelveld (St. Remigius) (getuige(n): Petrus Joseph Hamers uit Voerendaal en Maria Catharina Immelen) met Joannes IMMELEN, 30 jaar oud, gedoopt (rk) op 02-01-1760 te Eys, overleden op 06-07-1811 te Bocholtz op 51-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Elisabetha GERARDTS, gedoopt (rk) op 08-10-1777 te Simpelveld (getuige(n): Geraerdts, Joannes Winandus en Maes, Anna).
   2.  Johanna Maria GERARDTS, gedoopt (rk) op 18-04-1779 te Simpelveld (getuige(n): Hamers, Josephus en Gerardts, Joanna Maria).
   3.  Joannes Henricus (Hendrik), gedoopt (rk) op 17-03-1781 te Simpelveld (zie 36).
   4.  Maria Adelaidis GERAERDTS, gedoopt (rk) op 27-01-1784 te Simpelveld (getuige(n): Rohen, Godefridus en Pelser, Maria Adelaidis).
   5.  Anna Gertrudis GERAERDTS, gedoopt (rk) op 26-07-1786 te Simpelveld (getuige(n): Brouwers, Gerardus Josephus en Drechx, Maria Barbara).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Maria Helena, gedoopt (rk) op 29-01-1793 te Simpelveld (getuige(n): Joannes Petrus Didden en Maria Helena Gerardts).

74    Joannes Wilhelmus FRANCKOTTE, gedoopt (rk) op 10-12-1742 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Wilhelmus en Heckmans, Anna Sophia).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-11-1774 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, Joannes en Franckotte, Theresia) met de 36-jarige
75    Joanna Maria HORBACH, gedoopt (rk) op 22-05-1738 te Simpelveld (getuige(n): Jungen, Daniel en Knops, Joanna).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Mathias, gedoopt (rk) op 09-05-1775 te Simpelveld (getuige(n): Franckotte, Joannes en Schefers, Anna Margaretha).
   2.  Maria Anna, gedoopt (rk) op 30-08-1776 te Simpelveld (getuige(n): Franckotte, Joannes en Beucken, Anna Maria).
   3.  Maria Theresia FRANCKORT (FRANCKOTTE), gedoopt (rk) op 16-04-1778 te Simpelveld (zie 37).
   4.  Anna Marquarita FRANKOT, gedoopt (rk) op 10-05-1781 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, Joannes Petrus en Nevelstein, Anna Marquarita).

76    Joannes Leonard PLUMEN, gedoopt (rk) op 31-08-1749 te Simpelveld (getuige(n): Plumen, Joannes en Maes, Catharina), overleden op 09-08-1836 om 19.00 uur te Bocholtz op 86-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Peter Joseph, 48 jaar, schoenmaker en zoon Egidius, 52 jaar, landbouwer.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 09-09-1782 te Simpelveld (getuige(n): Gimmenich, Aegidius en Gimmenich, Maria Anna) met de 23-jarige
77    Joanna Catharina GIMMENICH, gedoopt (rk) op 05-04-1759 te Simpelveld (getuige(n): Huppertz, Nicolaus en Dautzenberg, Joanna Gertrudis), overleden op 01-04-1803 te Bocholtz op 43-jarige leeftijd. Overleden op 11 germinal an 11.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus PLOUMEN, gedoopt (rk) op 24-12-1783 te Simpelveld (getuige(n): Gimmenich, Joannes Leonardus en Maes, Maria Cornelia).
   2.  Petrus Josephus PLOUMEN, geboren op 28-02-1786 te Simpelveld (zie 38).
   3.  Aegidius PLOUMEN, landbouwer, gedoopt (rk) op 19-09-1788 te Simpelveld (getuige(n): Gimmenich, Aegidius en Ploumen, Gertrudis).
Gehuwd (1) voor 1838 met Joanna Elisabetha Van WERSCH, overleden op 19-06-1838 te Bocholtz.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 20-06-1840 te Bocholtz (getuige(n): Herman Joseph Scepers, 26 jaar, veldwachter; Jacobus Hamers, 63 jaar, landbouwer; Andreas Reits, 41 jaar, hoefsmid en Joannes Leonardus Ploumen, 24 jaar, zoon bruidegom, landbouwer) met Joanna Helena LINNERTS, 47 jaar oud, landbouwster, geboren op 10-09-1792 te Laurensberg, dochter van Joannes Wilhelmus LINNERTS, landbouwer, en Joanna Maria HUPPERTZ.
   4.  Joanna Maria PLOUMEN, landbouwster, geboren op 15-12-1790 te Simpelveld.
Gehuwd (1) voor 1842 met Pieter Joseph BLEIJLEVENS.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 20-01-1842 te Bocholtz (getuige(n): Herman Jozef Schepers, 28 jaar, veldwachter; Dieudonne Jozef Tisken, 48 jaar, koster; Andreas Reits, 43 jaar, hoefsmid en Hamers, Jacobus, 65 jaar, landbouwer) met Remigius BAUWENS, 52 jaar oud, schrijnwerker, geboren op 15-05-1789 te Teuven (B), zoon van Remigius BAUWENS en Anna Catharina HESSELLE.
   5.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 06-12-1791 te Simpelveld (getuige(n): Ploumen, Jacobus en Crombach, Ida Maria).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-10-1818 te Bocholtz met Pieter Joseph (Petrus Josephus) BLEIJLEVENS, 22 jaar oud, landbouwer, gedoopt (rk) op 11-08-1796 te Bocholtz, zoon van Jacob BLEIJLEVENS en Maria Anna BECKERS.
   6.  Maria Anna PLOUMEN, gedoopt (rk) op 07-01-1795 te Simpelveld (getuige(n): Gimmenick, Joannes en Plumen, Maria Lucia).
   7.  Maria Anna PLOUMEN, gedoopt (rk) op 17-01-1800 te Simpelveld (getuige(n): Steinbusch, Petrus Aegidius en Palm, Maria Anna).
   8.  Andreas PLOUMEN, gedoopt (rk) op 23-03-1803 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, Andreas en Gemmenick, Maria Agnetes).

78    Johannes Leonard HASSELIERS, gedoopt (rk) op 19-01-1769 te Simpelveld (getuige(n): Vincken, Joannes Leonardus en Hasseliers, Adelaijdis).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 05-10-1795 te Simpelveld (getuige(n): onleesbaar) met de 28-jarige
79    Maria Magdalena VLIEXS (VLICKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 18-03-1767 te Simpelveld (getuige(n): Schroeders, Petrus en Brouwers, Maria magdalena).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 09-08-1796 te Simpelveld (getuige(n): Vliexs, Laurentius en Boijmans, Anna Cecilia).
   2.  Joannes Joseph HASSELIER, gedoopt (rk) op 27-01-1798 te Simpelveld (getuige(n): Haseliers, Joannes en Hanbuckers, Joanna Maria).
   3.  Joanna Maria HASSELIER, geboren op 08-12-1800 te Simpelveld (zie 39).
   4.  Martinus, gedoopt (rk) op 15-01-1804 te Simpelveld (getuige(n): Haseliers, Martinus en Wouben, Anna Barbara), overleden op 10-07-1812 te Simpelveld op 8-jarige leeftijd.

80    Wilhelmus DAUTZENBERG, landbouwer, geboren op 11-04-1736, gedoopt (rk) op 11-04-1736 te Eijgelshoven (getuige(n): N.N. en Dautzenberg, Elisabeth), overleden op 31-01-1807 te Waubach-Ubach over Worms op 70-jarige leeftijd. Overleden op huisnummer 52.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07-01-1762 te Eygelshoven (getuige(n): Frins, Paulus en Nelis, Emerentiana) met de 25-jarige
81    Joanna Catharina MAAR (MAHR), geboren op 31-07-1736 te Groenstraat, gedoopt (rk) op 03-08-1736 te Eijgelshoven (getuige(n): Werden, Joannes franciscus en Bäumer, Catharina), overleden op 03-04-1812 te Waubach-Ubach over Worms op 75-jarige leeftijd. Overleden in huis W 52 sectie C.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina, geboren op 09-10-1762 te Eygelshoven, gedoopt (rk) op 09-10-1762 te Eygelshoven (getuige(n): Dautzenberg, Petrus en Mahr, Anna), overleden op 10-10-1829 te Waubach-Ubach over Worms op 67-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door zoon Petrus Josephus, kramer, 28 en zoon Jacobus Josephus, kramer, 26 jaar.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-11-1786 te Eygelshoven (getuige(n): Jacobus Neumann en Catharina Mahr) met Mathias Arnold NEUMAN (NENMAN), 21 jaar oud, dagloner, handelaar, kramer, geboren op 15-09-1765, gedoopt (rk) op 15-09-1765 te Eijgelshoven, overleden op 06-01-1840 te Ubach over Worms op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacobus (Joseph) NEUMAN (NENMAN), kleermaker, en Maria ARETZ.
   2.  Joannes, geboren op 20-12-1763 te Ubach over Worms (zie 40).
   3.  Joannes Leonardus, dagloner, "Schwegelsöpper" (maker zwavelstokken, lucifers), geboren op 04-03-1766, gedoopt (rk) op 04-03-1766 te Eijgelshoven (getuige(n): Mayers, Joannes Leonardus en Neelis, Maria Agnes), overleden op 09-04-1803 te Ubach over Worms op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 05-02-1788 te Eygelshoven (getuige(n): Dautzenberg, Wilhelmus en Meijers, Joannes Henricus) met Anna Elisabeth HENRICHS (HENDRICKS), geboren 1763 te Scherpenseel, gedoopt (rk) op 25-07-1763 te Marienberg (getuige(n): Derichs, Cornelius en Eijgelshoven, Anna Gertrudis), overleden op 04-04-1808 te Ubach over Worms, dochter van Franciscus Petrus HENRICHS (HENDRICKS) en Gertrudis PENNARTZ.
   4.  Maria Ida, geboren op 01-03-1768, gedoopt (rk) op 01-03-1768 te Eijgelshoven (getuige(n): Jungen, Joannes Petrus en Kempen, Maria).

82    (Joannes) Reinerus ERENS (ERETZ, ERENTZ, EERENS), gedoopt (rk) op 29-11-1727 te Eijgelshoven (getuige(n): Erens, Renerus en Fischer, Anna Maria), overleden op 24-01-1800 te Groenstraat op 72-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1800 te Eijgelshoven.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 08-06-1758 te Eijgelshoven (getuige(n): Beckers, Joannes en Cohnen, Anna Maria) met Anna Maria HAUPTMANS (HAUBTMANS) (zie 83).
Gehuwd (2) met Catharina HAMERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus ERETZ, gedoopt (rk) op 29-09-1759 te Eijgelshoven (getuige(n): Ertz, Nicolaas en Eretz, Maria Elisabetha).
   2.  Joannes Petrus ERETZ, gedoopt (rk) op 05-02-1762 te Eijgelshoven (getuige(n): Beckers, Joannes en Haemers, Maria Elisabetha).
   3.  Franciscus ERETZ, gedoopt (rk) op 17-11-1764 te Eijgelshoven (getuige(n): Klee, Franciscus en Vahssen, Anna).
   4.  Anna Tecla (=Helena) ERNST (ERENS), gedoopt (rk) op 22-05-1767 te Eijgelshoven (zie 41).
   5.  Petrus Casparus ERETZ, gedoopt (rk) op 21-03-1769 te Eijgelshoven (getuige(n): Werden, Petrus Caspar en Plum, Anna Gertrudis).
   6.  Petrus Josephus ERENTZ, gedoopt (rk) op 31-05-1770 te Eijgelshoven (getuige(n): Wölkens, Petrus en Vaessen, Anna Gertrudis).
83    Anna Maria HAUPTMANS (HAUBTMANS), overleden op 27-01-1776 te Groenstraat.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 82).
 
84    Martinus NEULEN, schepen, gedoopt (rk) op 19-09-1712 te Merkstein (getuige(n): Mickartz, Petrus en Palmen, Sijbilla), overleden op 14-04-1772 te Rimburg op 59-jarige leeftijd. Martin was schepen van de heerlijkheid Rimburg. In de processtukken met betrekking tot de zogenaamde "Bokkerijders" werd hij omschreven "als middelmatig kleen van postuur en dragende een paruk, die ook overal mede naar de huizen inging en wezende dezelve Feldwebel (sergeant-majoor) onder de compagnie der gauwdieven." Hij was gedetineerd op het kasteel van Rimburg; scherper examen op 13-04-1772. Hij bekende tot de bende gehoord te hebben. Hij pleegde de volgende dag zelfmoord in de gevangenis door zich met een touw, dat hij uit stro en hooi vervaardigd had, te verhangen. Vonnis: zijn lijk werd op 16-04-1772 in het gebied van Rimburg aan één been opgehangen. (Bron: Anton Blok "De Bokkerijders"). Sleinada schrijft indertijd "had zig in de gevangenisse met hooy geworgd, en daerom is hy uitgesleept en aen een been gehangen".
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 28-01-1744 te Merkstein (getuige(n): Ginnetthi, Lambertus en Nöhlen, Martinus) met de 26-jarige
85    Anna Maria KÖNINGS, gedoopt (rk) op 06-05-1717 te Merkstein (getuige(n): Savelbergh, Franciscus en Mitdereinerhand, Anna), overleden op 01-10-1794 te Merkstein op 77-jarige leeftijd. Op 12-08-1779 verkoopt zij 1 morgen bos inhet Nievelsteiner bosje aan Corneli, J.J. schout van Rimburg, Welz en Roerdorp. Schepen Röhrings Joannes is voogd van de minderjarige kinderen Merten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 16-12-1744 te Merkstein (getuige(n): Neulen, J. en Brulls, Johanna Marg.).
   2.  Maria Anna, gedoopt (rk) op 01-02-1746 te Merkstein (getuige(n): Reiffen, J. en Savelsberghs, M.).
   3.  Maria Helena, gedoopt (rk) op 01-02-1748 te Merkstein (getuige(n): Savelberg, Servatius en Nöhlen, Maria Agnes).
   4.  Henricus Josephus, gedoopt (rk) op 24-05-1750 te Merkstein (getuige(n): Mennens, H. en Nöhlen, Maria Agnes).
   5.  Joanna Gertrudis, gedoopt (rk) op 01-03-1753 te Merkstein (getuige(n): Muller, J. Adamus en Wolffs, G.).
   6.  Joannes Mathias, gedoopt (rk) op 22-10-1755 te Merkstein (getuige(n): Hermans, J. Mat. en Trumpener, M.A.).
   7.  Johannes Martinus, gedoopt (rk) op 03-04-1758 te Merkstein (zie 42).

86    Mathias ERENS (ERRENS), timmerman en steenhouwer, gedoopt (rk) op 13-12-1735 te Merkstein (getuige(n): Erens, Mathias en Frohns, Maria), overleden voor 1776 te Merkstein. Hij was afkomstig uit Worms. Hij werd gevangen genomen als lid van de bokkerijders. Hij is overleden in detentie voor het begin van 1776. Met betrekking tot zijn beroep werd vermeld: hebben gewerkt met de timmerluiden en op de steenkuilen. (Bron: Anton Blok, de Bokkerijders).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-04-1759 te Merkstein met de 22-jarige
87    Clara Agnes SCHROUFF, gedoopt (rk) op 26-01-1737 te Merkstein (getuige(n): Schultheis, Franciscus Wilhelmus en Reiffen, Clara Agnes).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Clara, gedoopt (rk) op 02-09-1760 te Merkstein (getuige(n): Errens, Wilhemus en Scheren, Clara).
   2.  Joannes Mathias, gedoopt (rk) op 08-03-1762 te Merkstein (getuige(n): Mehlkop, Joannes Petrus en Erens, Elisabeth).
   3.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 18-11-1763 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Joannes Petrus en Schrouff, Maria Catharina).
   4.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 13-07-1766 te Merkstein (getuige(n): Schrouff, Joannes Leonardus en Errens, Tecla).
   5.  Joannes Dionijsius, gedoopt (rk) op 02-01-1768 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Dionysius en Savelsbergs, Sijbilla Catharina).
   6.  Maria Margaretha (Magdalena) ERENS (ERRENS, ERNST), gedoopt (rk) op 15-03-1771 te Merkstein (zie 43).

88    Henricus TRIBELS, gedoopt (rk) op 07-05-1747 te Schaesberg (getuige(n): Quaedvlieg, Andreas en Tribels, Helena), overleden op 23-11-1827 te Schaesberg op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-04-1773 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Demacker, Mathias en Chorus, Petrus), 3e en 4e graad van bloedverwantwchap. Echtgenote is de 30-jarige
89    Maria Margaretha BECKERS, gedoopt (rk) op 16-12-1742 te Schaesberg (getuige(n): Cremers, Balthasar en Dortant, Anna Christina), overleden op 01-11-1811 te Schaesberg op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna, gedoopt (rk) op 08-07-1773 te Schaesberg (getuige(n): Tribels, Mathias en Dortants, Anna Maria).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-04-1797 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met Johan Balthasar BORGHANS, 23 jaar oud, geboren op 14-02-1774 te Schaesberg.
   2.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 09-11-1774 te Schaesberg (getuige(n): Lindelauf, Wilhelmus en Quaedvlieg, Anna), overleden op 08-07-1777 te Schaesberg op 2-jarige leeftijd.
   3.  Anna Barbara, gedoopt (rk) op 24-11-1776 te Schaesberg (getuige(n): Beckers, Nicolaus en Tribels, Anna Barbara), overleden op 07-08-1777 te Schaesberg, 256 dagen oud.
   4.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 19-10-1778 te Schaesberg (getuige(n): Tribels, Mathias; Joeannes Petrus Tribels en Beckers, Petronella).
   5.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 28-04-1781 te Schaesberg (getuige(n): Peuskens, Mathias; Beckes, Nicolaus en Hansen, Maria Catharina).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-09-1811 te Schaesberg met Jan Joseph CREMERS, 31 jaar oud, geboren op 01-10-1779 te Schaesberg.
   6.  Andreas, gedoopt (rk) op 11-12-1783 te Schaesberg (getuige(n): Tribels, Andreas en Beckers, Maria), overleden op 18-05-1784 te Schaesberg, 159 dagen oud.
   7.  Joannes Mathias (Mathijs) TRIEBELS (TRIJBELS), gedoopt (rk) op 09-04-1786 te Schaesberg (zie 44).

90    Joannes Wilhelmus (Willem) NIESTEN (NIJSSEN, NEISSEN), geboren op 28-08-1737 te Heerlen, gedoopt (rk) op 28-08-1737 te Heerlen (getuige(n): Legro, Joannes en Orlings, Catharina), overleden op 26-01-1807 te Schaesberg op 69-jarige leeftijd. Is volgens akte bij overlijden 65 jaar.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 18-05-1778 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Raphael, Petrus en Spiertz, Balthasar) met de 25-jarige
91    Johanna Maria STEVENS, gedoopt (rk) op 18-10-1752 te Heerlen (getuige(n): Heusschen, Joannes en Dautzenberg, Maria Christina), overleden op 23-11-1816 te Schaesberg op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina NIJSSEN, gedoopt (rk) op 28-11-1778 te Schaesberg (getuige(n): Nijssen, Joannes en Stevens, Anna Catharina).
   2.  Joannes Christianus NIJSSEN, geboren te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 29-12-1779 te Schaesberg (getuige(n): Heuschen, Christianus en Stevens, Maria Margaretha), overleden op 24-07-1840 te Schaesberg op 60-jarige leeftijd. Was volgens akte bij overlijden 62 jaar. ongehuwd.
   3.  Joannes Antonius NIJSTEN, gedoopt (rk) op 06-05-1781 te Heerlen (getuige(n): Quaetvlieg, Antonius en Boon, Maria).
   4.  Joannes Petrus NIJSTEN, dagloner, gedoopt (rk) op 12-09-1782 te Heerlen (getuige(n): Eijmael, Joannes Wilhelmus, Nijsten, Gerardus en Stevens, Maria Josepha), overleden op 11-10-1850 te Schaesberg op 68-jarige leeftijd. Was bij overlijden volgens akte 68 jaar.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-06-1813 te Kerkrade (getuige(n): Scholtes, Petrus, 72 jr, timmerman, vader bruid, Schaesberg; Hahn, Jacobus, 27 jr, stalknecht, Schaesberg; Spelthahn, Joannes Josephus, 27 jr, boer, Schaesberg en Rutters, Henricus Wilhelmus, 25 jr, boer, Schaesberg) met Maria Josepha SCHOLTES, 23 jaar oud, geboren op 15-03-1790 te Kerkrade, dochter van Petrus SCHOLTES en Anna Barbara TRIPELS.
   5.  Joannes Gerardus NIJSTEN, gedoopt (rk) op 24-04-1785 te Heerlen (getuige(n): Stevens, Joannes Gerardus en Heusschen, Agatha).
   6.  Maria Theresia NIJSTEN (NIJSSEN), gedoopt (rk) op 06-07-1787 te Heerlen (zie 45).
   7.  Joannes Petrus Caspar NIJSSEN, gedoopt (rk) op 06-01-1790 te Heerlen (getuige(n): Tribels, Joannes Petrus en Hanssen, Maria Catharina).
   8.  Anna Catharina Josepha NIJSSEN, gedoopt (rk) op 29-08-1792 te Heerlen (getuige(n): de Hesselle, Joannes Wilhelmus en Dressers, Anna Catharina), overleden op 12-05-1847 te Schaesberg op 54-jarige leeftijd. Was bij overlijden 53 jaar.
Gehuwd met Johan Jos. MEIJS, overleden voor 1847.

92    Joannes Petrus (Johan Peter) (Pieter) FRINS, gedoopt (rk) op 21-11-1757 te Schaesberg (getuige(n): Demacker, Mathias, Ketels, Joannes en Zimmermans, Gertrudis), overleden op 14-12-1824 te Nieuwenhagen op 67-jarige leeftijd. Is bij overlijden volgens akte 70 jaar. Bij huwelijk woonde hij in Nieuwenhagen.
Ondertrouwd op 01-01-1791 te Heerlen. Getuigen was Frings, Mathias. Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 16-01-1791 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Robroeck, Theresia en Spieckers, Elisabetha) met de 36-jarige
93    Anna Maria ROSBAUM (ROSENBAUM), gedoopt (rk) op 29-04-1754 te Schaesberg (getuige(n): Roosbaum, Reinerus en Römkens, Anna), overleden op 20-12-1829 te Nieuwenhagen op 75-jarige leeftijd. Is volgens akte bij overlijden 77 jaar. Bij huwelijk woonde zij op de Lichtenberg onder Schaesberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Joseph, geboren circa 1793, overleden op 27-12-1860 te Nieuwenhagen. Was ongehuwd.
   2.  Gerard Joseph FRIJNS, gedoopt (rk) op 30-03-1795 te Schaesberg (zie 46).
   3.  Maria Gertruda, geboren circa 1799, overleden op 04-07-1828 te Nieuwenhagen. Is bij overlijden 29 jaar.
Gehuwd met Johan Peter OFFERMANS.

94    Joannes Simon RÖMKENS, landbouwer, burgemeester van Nieuwenhagen, geboren op 04-12-1765 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 04-12-1765 te Heerlen (getuige(n): Reumkens, Joannes, Schul, Angela en Schul, Anna Mechtildis), overleden op 17-04-1846 te Nieuwenhagen op 80-jarige leeftijd. Bij overlijden woonde hij op de boerderij "a genne Put" aan het Nolensplein in Nieuwenhagen. Hij kocht in 1801 een deel van deze oude hoeve van zijn neef Peter Hanssen x Mechtild Schull (zie stamboom Hanssen). Op 12-07-1845 maakt hij bij notaris Vreuls te Ubach over Worms de verdeling van zijn nalatenschap op.

Op 02-10-1827 verkopen voor notaris Sanders te Heerlen zijn kinderen Römkens, Johan Herman, Römkens, Johan Joseph, Römkens, Johan Pieter, Römkens Johanna Maria allen landbouwers te Nieuwenhagen en Römkens, Anna Geertruid gehuwd met Gerard Joseph Frijns, lanbouwer te Nieuwenhagen

een perceel land in Nieuwenhagen in het Hoofveld e.d. de straat, e.s. Willem Jacob Janssen, a.h. de verkopers a.s. Peter Jos. Hanssen voor de som van 35 gulden. Op dit perceel hebben de kopers een huis met toebehoren laten bouwen op eigen kosten en aldus hun eigendom is. Het perceel is verkregen door de verkopers bij acte van 06-05-1821 not. Smeets door koop van Johan Willem Römkens, wever te Zwelm-Elberfeld (D).

De acte is verleden ten huize van Johan Michael Cleven, geestelijk bedienaar van der hulpkapel te Nieuwenhagen. Getuigen waren Joh. Nic. Boermans, schoolonderwijzer te Nieuwenhagen en Pieter Jos, Vaessen, timmerman te Nieuwenhagen.

De kopers waren Zengen, Frans Theodoor, Janssen, Johan, Kempen, Johan, Pelzer Arnold landbouwers te Nieuwenhagen en Zengen, Hendrik en Erens Mathijs landbouwers te Schans gemeente Ubach over Worms.
Ondertrouwd (1) op 02-12-1787 te Heerlen met Maria Barbara DAUTZENBERG, 24 jaar oud (zie 95).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 09-02-1807 te Eijgelshoven met Anna Maria GOFFIN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Henricus, gedoopt op 27-09-1788.
   2.  Maria Catharina, gedoopt op 30-06-1790.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-04-1817 te Nieuwenhagen met Peter Joseph WERDEN, 26 jaar oud, geboren op 19-09-1790 te Ubach, zoon van Peter WERDEN en Anna Maria GOFFIN.
   3.  Anna Gertrudis, gedoopt op 05-03-1792 (zie 47).
   4.  Johan Joseph, gedoopt op 31-05-1794, overleden op 08-08-1796 op 2-jarige leeftijd.
   5.  Johanna Maria, gedoopt (rk) op 21-09-1796 te Heerlen, overleden op 22-01-1883 te Nieuwenhagen op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22-10-1835 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 25-10-1835 te Nieuwenhagen (getuige(n): Joannes Petrus Römkens en Anna Barbara Josepha Frins) met Leonardus Hubertus DAUTZENBERG, 39 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-04-1796 te Ubach over Worms, 16 Germ an V. Gedoopt (rk) op 05-04-1796 te Eygelshoven (getuige(n): Spirtz, Leonardus en Offermans, Catharina), overleden op 31-12-1878 te Nieuwenhagen op 82-jarige leeftijd. Hij was vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon. Zijn lengte was 1.530 mm.
Hij is lid geweest van de gemeenteraad van Ubach over Worms.

Rond 1835 was hij eigenaar van het huisje Hereweg 32. Het pandje bestond als in 1773. Zoon van Joannes Ignatius (Ignatius) DAUTZENBERG, landbouwer, marskramer, en Maria Helena SPIERTZ (SPIRTZ), landbouwerse.
   6.  Johannes Hermannus, geboren op 04-09-1798 te Nieuwenhagen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-04-1825 te Nieuwenhagen met Maria Catharina KESSELS, 26 jaar oud, geboren op 05-01-1799 te Nieuwenhagen, dochter van Joannes Leonardus KESSELS en Anna Catharina RÖMKENS.
   7.  Jan Joseph, geboren op 23-12-1800 te Nieuwenhagen.
Gehuwd met Maria Elisabeth SCHEEREN. Komt bij huwelijk uit Kerkrade.
   8.  Marie Anne (Maria Joanna), geboren op 25-01-1803 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 25-01-1803 te Schaesberg (getuige(n): Joannes Leonardus Brull en Maria Johanna Borghans).
   9.  Jan Pieter, landbouwer, geboren op 09-02-1806 te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 10-02-1806 te Schaesberg (getuige(n): Joannes Petrus Tribels en Anna Catharina Kochs).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 26-02-1851 te Ubach over Worms met Maria Josepha SCHOBBEN, 35 jaar oud, huishoudster, geboren op 22-02-1816 te Ubach over Worms. Komt bij huwelijk uit Waubach. Dochter van Hendricus SCHOBBEN en Anna Elisabetha JONGEN.
95    Maria Barbara DAUTZENBERG, geboren te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 15-07-1763 te Schaesberg (getuige(n): Dautzenberg, Herman en Dautzenberg, Odilia), overleden op 31-05-1806 te Nieuwenhagen op 42-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 94).
 
96    Leonardus HORSCH (HORST), timmerman, geboren circa 1747 te Keulen? Overleden op 16-12-1816 te Schaesberg. In het huwelijksregister van de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg staat, dat Leonardus uit Keulen (Duitsland) komt. In de registers van burgerlijke stand van Schaesberg staat bij het overlijden de vermelding, dat de ouders onbekend zijn.
Op 30 november 1788 wordt in Schaesberg het huwelijk voltrokken tussen Tilmannus (Herman) Jong en Maria Catharina Horsch, gedoopt in Reckheim of Reekheim. Bij dit huwelijk waren als getuigen aanwezig: Joannes Horsch, Catharina Horsch en Anna Maria Minckten. Er was een dispensatie afgegeven door de pastoor in Vlodrop. Bij het overlijden van Maria Catharina op 01-03-1838 staat als vader Jan vermeld. Zij is dan 75 jaar en is dus geboren in of 1762 of 1763. Haar naam wordt vermoedelijk ook weergegeven als Anna Maria Catharina of alleen Maria. In 1774 en 1782 zien we bij de doopgetuigen twee keer de naam Horsch voorkomen. Namelijk Horst, Theodorus Josephus en Horst, Anna Maria.
Hoewel er een leeftijdsverschil bestaat van circa 18 jaar is het niet uit te sluiten, dat Leoardus en Anna Maria Catharina broer en zus zijn. In verband hiermede is er vooralsnog voor gekozen om Jan als stamvader aan te houden.
Eerst wanneer we weer een duidelijke aanwijzing krijgen zal in dit geslacht een verdere studie kunnen worden gedaan. Voor het vinden van de aanwijzing zal ook concreet naar het omgevangrijke geslacht Horst gekeken worden zoals dat ook in Nederland voorkomt en op zeer brede schaal verspreid is.

Hoewel de bron niet werd aangegeven hebben eerdere onderzoekers aangegeven, dat Leonard naar Schaesberg is gekomen in verband met bouw- en retauratiewerkzaamheden aan de kerk. In 1774 is in elk geval aan de kerk een reparatie geweest. Een bewijs is daarvan niet gevonden. Uit te sluiten valt het echter ook niet omdat zijn zoon de biechtstoelen en preekstoel in de Remigiuskerk in Simpelveld heeft gemaakt en beroepen toch vaak van vader op zoon overgaan.
Gehuwd voor de kerk op 16-05-1773 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Cremers, Bartholomeus en Spijerts, Anna Gertrudis) met de 23-jarige
97    Maria Elijsabetha SPIERTZ (SPIJERTS), gedoopt (rk) op 23-09-1749 te Schaesberg (getuige(n): Demacher, Mathias; Keebeeks (Keijbecks), Reinerus en Speirtz, Elisabeth), overleden op 06-07-1800 te Schaesberg op 50-jarige leeftijd. Schrijfwijze naam: Speirts, Spirts, Spirtz en Spierts na 1800.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodoor Jozef HORSCH, gedoopt (rk) op 07-03-1774 te Schaesberg (getuige(n): Spirtz, Mathias loco Horst,Theodorus Joseph en Jongen, Elisabeth), overleden op 06-03-1798 te Schaesberg op 23-jarige leeftijd.
   2.  Maria Anna HORSCH, gedoopt (rk) op 15-03-1776 te Schaesberg (getuige(n): Hanssen, Johannes en Spirtz, Anna Gertrude), overleden op 03-09-1777 te Schaesberg op 1-jarige leeftijd.
   3.  Anna Maria HORSCH, gedoopt (rk) op 25-03-1778 te Schaesberg (getuige(n): Leijen, Joannes en van Weers, Anna Catharina), overleden op 16-09-1795 te Schaesberg op 17-jarige leeftijd.
   4.  Bartholomeus HORSCH, landbouwer, gedoopt (rk) op 03-10-1780 te Schaesberg (getuige(n): Cremers, Bartholomeus van Hoof, Joanna Maria en van den Hoof, Anna Maria), overleden op 23-06-1849 te Schaesberg op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-08-1802 te Schaesberg (getuige(n): Spierts, Abraham in plaats van Hensgens, Arnoldus en Sophia Jacobs uit Nuth) met Marie Sophie HENSGEN (HENSKENS, HINSKENS), 23 jaar oud, gedoopt (rk) op 09-05-1779 te Kerkrade (getuige(n): Spiertz, Abraham Josephus uit Kerkrade i.p.v. Hensgen, Arnoldus uit Nuth en Jacobs, Sophia uit Onderspeckholtz.), overleden op 19-11-1862 te Schaesberg op 83-jarige leeftijd, dochter van Joannes Petrus HENSGEN en Maria Christina TUMMERS.
   5.  Joannes Mathias HORSCH, gedoopt (rk) op 20-10-1782 te Schaesberg (getuige(n): Spirtz. Mathias; Bongaerts, Anna Maria loco Horst, Anna Maria), overleden op 07-04-1785 te Schaesberg op 2-jarige leeftijd.
   6.  Maria Gertrude HORSCH, gedoopt (rk) op 18-07-1785 te Schaesberg (getuige(n): van den Hooff, Henricus en Jongen, Anna Gertrudis), overleden op 24-05-1834 te Schaesberg op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17-11-1819 te Schaesberg met Lambert COBBEN.
   7.  Maria Anna HORSCH, gedoopt (rk) op 05-04-1788 te Schaesberg (getuige(n): Janssen, Josephus en Jongen, Anna), overleden op 12-10-1796 te Schaesberg op 8-jarige leeftijd. Getuigen bij doop: Janssen, Joseph en Jongen Anna.
   8.  Henricus Josephus HORSCH, gedoopt (rk) op 06-03-1791 te Schaesberg (zie 48).

98    Joannes Petrus VINCKEN, werkman, gedoopt (rk) op 09-01-1763 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Joannes Petrus en Kohls, Anna Catharina), overleden op 26-11-1825 te Merkstein op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-08-1785 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Vincken, Joannes Leonard en Luppen, Maria Gertrudis) met de 28-jarige
99    Maria Odelia LUPPEN, geboren op 27-12-1756, gedoopt (rk) op 27-12-1756 te Schaesberg (getuige(n): Speirtz (Spiertz), Joannes en Speirtz (Spiertz), Odelia), overleden op 31-10-1835 te Schaesberg op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 13-08-1786 te Schaesberg (getuige(n): Vincken, Joannes Leonardus en Luppen, Maria Catharina).
   2.  Maria Elisabeth, geboren te Schaesberg (zie 49).
   3.  Mathias Josephus, gedoopt (rk) op 08-03-1793 te Schaesberg (getuige(n): Luppen, Mathias en Aretz, Eva).
   4.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 15-10-1797 te Schaesberg (getuige(n): Kerens, Henricus en Hansen, Anna Christina).

100    Leonardus ROBERTS, gedoopt (rk) op 22-06-1769 te Geilenkirchen (Dl) (getuige(n): Moschard, Leonardus en Rütten, Anna Maria).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-10-1791 te Teveren (getuige(n): Palmer, Leonard en Mehlkop, Wilhelmus) met de 22-jarige
101    (Maria) Gertrudis KRICHELBERG (KREKELS), gedoopt (rk) op 19-03-1769 te Teveren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Gerardus ROBBERTS, gedoopt (rk) op 28-07-1792 te Teveren (Dl) (getuige(n): Robberts, Maria en Jansen, Joanna Elisabetha).
   2.  Maria Margaretha ROBBERTS, gedoopt (rk) op 30-10-1794 te Teveren (Dl) (getuige(n): Blaum, Arnoldus en Maubach, Maria Margaretha uit Windhausen).
   3.  Anna Catharina ROBBERTS, gedoopt (rk) op 09-11-1797 te Teveren (Dl) (getuige(n): Scherers, Mathias en Plum, Anna Catharina).
   4.  Peter Joseph ROBBERTS, geboren op 16-01-1800 te Teveren (zie 50).

102    Martin SCHMITZ.
Gehuwd met
103    Helena KILLS, overleden voor 1824.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth, geboren circa 1794 te Wesel (zie 51).

104    Mathias SCHULTES (SCHULTHEIS).
Gehuwd met
105    Anna Catharina JUNGEN, gedoopt (rk) op 24-03-1751 te Laurensberg (getuige(n): Joannes Funcken en Anna Catharina N.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Mathias, geboren 1773 te Laurensberg (zie 52).

108    Gerardus ENGELEN, gedoopt (rk) op 14-01-1748 te Hoensbroek.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-10-1774 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Gerardus Damen en Catharina Dirks) met
109    Maria Anna BECKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Magdalena, gedoopt (rk) op 19-08-1775 te Heerlen (getuige(n): Gerardus Wiertz in de plaats van Melchior Engelen en Maria Magdalena Wiertz).
   2.  Jan Pierre (Joannes Petrus), gedoopt (rk) op 06-03-1777 te Heerlen (zie 54).
   3.  Maria Barbara, gedoopt (rk) op 28-10-1780 te Heerlen (getuige(n): Joannes Wilhelmus Eijmael in de plaats van Godefridus Heuts en Cecilia Stijfs in de plaats van Maria Barbara Engelen).

110    Michel Van der MULLEN, gedoopt (rk) te Hoensbroek.
Gehuwd met
111    Anna Elisabeth VAESSEN (VOSSENS), gedoopt (rk) te Nuth, overleden op 08-03-1807 te Hoensbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Michael, gedoopt (rk) op 29-09-1764 te Hoensbroek.
   2.  Maria Anna, gedoopt (rk) op 15-10-1767 te Hoensbroek.
   3.  Maria Gertrudis, gedoopt (rk) op 09-10-1770 te Hoensbroek.
   4.  Joannes Michaël, gedoopt (rk) op 02-02-1774 te Hoensbroek.
   5.  Jean Renier, gedoopt (rk) op 06-02-1774 te Hoensbroek.
   6.  Joannes Wilhelmus, gedoopt (rk) op 18-03-1775 te Hoensbroek, overleden op 18-03-1775 te Hoensbroek, 0 dagen oud.
   7.  Joannes Wilhelmus, gedoopt (rk) op 09-05-1776 te Hoensbroek.
   8.  Marie Ida, gedoopt (rk) op 20-06-1781 te Hoensbroek (zie 55).

112    Hermanus Bernardus BRASSÉ, dagloner, wolspinner, geboren te Margraten. In kerkregisters Nuth wordt aangegeven, dat hij geboren is in Mergerath. Gedoopt (rk) op 26-04-1740 te Margraten (getuige(n): Gorren, Christianus en Jehai, Maria), overleden op 28-04-1803 om 20.00 uur te Nuth op 63-jarige leeftijd. Aangifte van overlijden is gedaan door Paes, Pierre en Curfs, Henri. In de kerkregisters van Nuth wordt slechts de voornaam Bernardus gebruikt. De ouders hebben echter twee kinderen waarbij de naam Bernardus voorkomt, namelijk Hermanus Bernardus en Joannes Bernardus. Bekend is, dat de namen Bernardus en Leonardus door elkaar worden gebruikt. In 1739 overlijdt Joannes Leonardus. Het vermoeden bestaat, dat het hier gaat om Joannes Bernardus. In de registers van Margraten is geen andere familie Brassé aangetroffen.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 28-10-1770 te Meerssen (hervormd) met de 19-jarige
113    Anna Maria URLINGS (EURLINX), gedoopt (rk) op 02-07-1751 te Nuth (getuige(n): Waltmans, Antonius en van Dorpe, Anna Maria), overleden op 04-06-1794 te Nuth op 42-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus BRASSARD, gedoopt (rk) op 25-07-1772 te Nuth (getuige(n): Urlinx, Petrus en Urlinx, Ida), overleden op 04-12-1772 te Nuth, 132 dagen oud.
   2.  Maria Anna Catharina BRASSARD, gedoopt (rk) op 19-03-1775 te Nuth (getuige(n): Janssens, Theodorus en Urlinx, Maria Catharina).
   3.  Paulus, geboren te Hunnecum-Nuth (zie 56).
   4.  Maria Ida, geboren op 28-12-1779 te Nuth, gedoopt (rk) op 28-12-1779 te Nuth (getuige(n): Cobben, Laurentius en Rameckers, Ida uit Schimmert), overleden op 01-05-1803 te Nuth op 23-jarige leeftijd.
   5.  Jacobus (Jacques), dagloner, geboren op 16-03-1783 te Nuth, gedoopt (rk) op 16-03-1783 te Nuth (getuige(n): Lijskens, Michael uit Gangelt loca Van de Wylzen, Jacob uit Maastricht en Urlinghs, Cath. ELis.). Uit het militieregister blijkt, dat hij in Franse dienst was.
   6.  Bernardus, dagloner, wolspinner, geboren op 22-07-1785 te Nuth, gedoopt (rk) op 22-07-1785 te Nuth (getuige(n): Goossens, Joes Casparus loco Plumeckers, Maxim. uit Klimmen en Gijsens, Joanna Maria uit Aelbeek loco Brassé, Anna Dorothea uit Margraten), overleden op 30-08-1857 te Nuth op 72-jarige leeftijd. Vrijgesteld van militaire dienst wegens huwelijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-04-1812 te Nuth met Maria Helena PACKBIER, 48 jaar oud, geboren op 22-07-1763 te Merkelbeek, overleden 1852 te Nuth, dochter van Mathias PACKBIER en Marie EIJMAEL.
   7.  Maria Helena, geboren op 07-06-1788 te Nuth, gedoopt (rk) op 08-06-1788 te Nuth (getuige(n): Waltmans, Franciscus en Degens, Maria Helena uit Heerlen), overleden op 15-06-1794 te Nuth op 6-jarige leeftijd.
   8.  Petrus, geboren op 06-07-1791 te Nuth, gedoopt (rk) op 06-07-1791 te Nuth (getuige(n): Beckers, Gabriël loco Meyers, Joes Fredericus pastoor te Hulsberg en Beckers, Anna Maria), overleden op 02-12-1795 te Nuth op 4-jarige leeftijd.
   9.  Catharina Elisabeth, geboren op 06-07-1791 te Nuth, gedoopt (rk) op 06-07-1791 te Nuth (getuige(n): Lammerinc, Jacob uit Klimmen en Schongaerts, Maria Elisabeth uit Kampen), overleden op 23-11-1792 te Nuth op 1-jarige leeftijd.

114    Michel JANSEN, gedoopt (rk) op 24-10-1748 te Gemmenich (B), overleden na 1802.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-11-1774 te Gemmenich (B) met de 22-jarige
115    Maria Elisabeth HEUSCH, gedoopt (rk) op 16-09-1752 te Gemmenich (B).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina JANSSEN, geboren op 06-05-1767 te Moresnet (België) (zie 57).

116    Joannes Franciscus Henricus OTTEN, nadlermeister, gedoopt (rk) op 01-11-1738 te Aken. St, Foliant, overleden circa 1794 te Aken. Overleden in het ziekenhuis aan koorts. In de overlijdensverklaring van de Vredesrechter van 8 september 1800 wordt hij genoemd als vader van Heinrich Otten Lumpenhändler zu hungsbrouk kanton Orsbeck.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 14-08-1768 te Aken (St. Jacob) met de 30-jarige
117    Catharina (Maria) Elisabeth MEUTHEN, gedoopt (rk) op 18-11-1737 te Aken, overleden op 16-09-1779 te Aken op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 09-11-1762 te Aken (St. Jakob) met Joannes Petrus GÖBBELS, geboren circa 1735, overleden op 18-06-1766 te Aken, parochie St. Jakob.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 14-08-1768 te Aken (St. Jacob) met Joannes Franciscus Henricus OTTEN, 29 jaar oud (zie 116).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Henricus, geboren op 26-07-1774 te Aken (zie 58).

118    Godefridus (Gerard, Geurt) PHILIPPENS, dagloner, geboren te Vaesrade, gedoopt (rk) op 26-04-1750 te Nuth, overleden op 01-08-1817 te Hoensbroek op 67-jarige leeftijd. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door Henricus Thewissen landbouwer en Andreas van den Bosch. Als echtgenote wordt dan genoemd Maria Sleijpen. RAL LvO 2136, 449: Op 9 januari 1773 verschenen Maria Gerets, weduwe Wilm Flippens, en haar zoon Geurt Flippens, gehuwd met Anna Catharina Tevissen voor de schepenbank Vaesrade. Nadat zijn moeder afstand had gedaan van het recht op vruchtgebruik verkocht Geurt Plippens 54 1/2 kleine roeden weiland " in het gatsken" te Vaesrade, grenzend aan Nenlis Schetjens en Joannes Mathijs Ritzen, belast met drie malder haver aan het kapittel van St. Servatius, aan Joanes Mathijs Ritzen, gehuwd met Elisabeth Crijns. Elke kleine roede kostte 55 stuivers.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1773 met Anna Catharina (Anna Maria) THEWISSEN (PALMEN) (zie 119).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 09-06-1800 te Oirsbeek met Maria Helena SLEIJPEN, 50 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt (rk) op 08-03-1750 te Nuth.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Henricus, gedoopt (rk) op 04-01-1777 te Hoensbroek.
   2.  Maria Agnes, gedoopt (rk) op 23-01-1780 te Hoensbroek (getuige(n): Knorren, Laurentius te Nuth en Palmen, Agnes, geboren te Nuth, wonende te Hoensbroek).
   3.  Joanna Barbara, geboren op 30-08-1783 te Hoensbroek (zie 59).
119    Anna Catharina (Anna Maria) THEWISSEN (PALMEN), gedoopt (rk) op 07-12-1743 te Hoensbroek, overleden op 10-03-1800 te Hoensbroek op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 118).
 
120    Joannes Ludovicus DEUSENS (DUIJSINGS), gedoopt (rk) op 10-02-1757 te Wijlre (getuige(n): Franssen, Adolphus loco Franssen, Arnoldus en Jabeks, Catharina loco Deussens, Anna Maria), overleden op 07-06-1835 om 14.30 uur te Schimmert op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met
121    Joanna Maria MULKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus DUSINGS (DUIJSINGS), gedoopt (rk) op 20-07-1789 te Schimmert (zie 60).
   2.  N.N. DUSINGS (DUIJSINGS), geboren op 07-03-1791 te Schimmert, overleden op 07-03-1791 te Schimmert, 0 dagen oud.
   3.  Maria Catharina DUIJSINGS, gedoopt (rk) op 27-07-1792 te Hulsberg (getuige(n): Mulkens, Joannes en Duysings, Maria Barbara).
   4.  Maria Elisabeth DUIJSINGS, gedoopt (rk) op 27-07-1792 te Hulsberg (getuige(n): Mulkens, Joannes Petrus en Duysinghs, Elisabeth).
   5.  Joannes Petrus DUIJSENS, gedoopt (rk) op 20-01-1798 te Wijlre (getuige(n): Mulckens, Petrus en Duijsens, Maria Catharina Christina).
   6.  Joanna Maria DUIJSENS, gedoopt (rk) op 09-03-1800 te Wijlre (getuige(n): Rocks, Joanns en Muijlkens, Maria Catharina).

122    Johannes Mathias CRANEN, gedoopt (rk) op 02-09-1758 te Braunsrath (getuige(n): Cranen, Johann en Keymis, Elisabeth).
Gehuwd met
123    Ida HULSTROCH (MÜHLSTROH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Theresia, gedoopt (rk) op 21-05-1789 te Braunsrath (getuige(n): Schrauff, Leonard en Cranen, Ida).
   2.  Maria Margaretha, gedoopt (rk) op 10-12-1790 te Braunsrath (getuige(n): Pelzers, Jakob en Laumen, Maria Margaretha).
   3.  Maria Barbara, gedoopt (rk) op 29-06-1792 te Braunsrath (getuige(n): Schroeders, Leonard en Mühlstroh, Maria Barbara).
   4.  Johann Peter, gedoopt (rk) op 16-12-1793 te Braunsrath (getuige(n): Kranen, Johan en Frenzen, Gertrud), overleden op 09-01-1797 te Braunsrath op 3-jarige leeftijd.
   5.  Anna Maria CRANEN (KRAENEN), geboren op 19-12-1796 te Braunsrath (Dl) (zie 61).

124    Arnoldus Van der HAEGEN, gedoopt (rk) op 31-12-1758 te Nuth (getuige(n): Eurlinx, Arnoldus en Knoren, Gertrudis).
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 07-06-1795 te Nuth (St. Bavo) (getuige(n): Roox, Joannes Petrus en Alfers, Maria Sophia) met de 28-jarige
125    Anna Catharina ROOX (ROEX), gedoopt (rk) op 13-12-1766 te Nuth (getuige(n): Roox, Christianus en Bruls, Helena loco Houben, Catharina), overleden op 12-09-1849 om 05.00 uur te Nuth op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena, gedoopt (rk) op 15-10-1796 te Nuth-Hellebroek (getuige(n): Wolters, Henricus loco van der Haegen, Leonardus en Rox, Helena, Oirsbeek).
   2.  Joannes Petrus Christianus, gedoopt (rk) op 23-02-1799 te Nuth-Hellebroek (zie 62).

126    Jan Petrus (Pieter) HAEMERS, dagloner, werkman, gedoopt (rk) op 28-04-1771 te Heerlen, overleden op 16-12-1847 te Laurensberg op 76-jarige leeftijd. Op 08-02-1848 wordt voor notaris Smeets te Heerlen de akte verleden tot openbare verkoop van een huisje, tuin en boomgaard te Schandelen, Heerlen en van twee akkers aldaar, de ene 5 roeden 65 ellen en de andere 5 roeden 20 ellen. Zijn kleindochter Anna Catharina van der Haegen wordt vertegenwoordigd door Snackers, Pieter, landbouwer te Nuth als voogd en Engelen, Pieter Joseph, landbouwer te Heerlen als toeziendvoegd.
Ondertrouwd (1) op 26-09-1795 te Heerlen. Getuigen was Hendricus Haemers. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-10-1795 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Caspar, Spieckers, Joannes, Schils, Maia en Mausbier, Balbina) met Balbina Joseph (Barbara) LEUNISSEN (LENSSEN), 27 jaar oud (zie 127).
Gehuwd (2) 1808 te Heerlen met Maria Agnes BOUR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Michael, arbeider, gedoopt (rk) op 14-07-1796 te Heerlen (getuige(n): Eijmael, Joannes Henricus, Hamers, Joannes Michael en Beumers, Maria Catharina).
   2.  Johanna Maria, geboren circa 1798 te Heerlen.
Gehuwd op 11-11-1820 te Richterich met Heinrich Joseph (Hendrik) HAMERS, arbeider, geboren circa 1800 te Richterich, zoon van Petrus Joseph HAMERS en Anna Maria SCHMITZ.
   3.  Maria Josepha (Anna Catharina), geboren op 25-12-1800 te Heerlen (zie 63).
127    Balbina Joseph (Barbara) LEUNISSEN (LENSSEN), gedoopt (rk) op 08-03-1768 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Casper loco Spieckers, Joannes, Schils, Maria loco Mausbier, Balbina), overleden op 07-12-1807 te Heerlen op 39-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 126).
 
Generatie VIII

 
128    Franciscus Henricus SCHIFFLAR, gedoopt (rk) op 15-12-1675 te Kerkrade (getuige(n): Franciscus Rameckers en Chaunneux, Maria). Is kind van een tweeling, overleden circa 1746 te Kerkrade. In de parochielijst van 1755 staat zijn vrouw als weduwe vermeld. Daarnaast is uit het kasboek van Pastoor Schmitz gebleken, dat zijn begrafenis betaald werd op 22 oktober 1746. Hoewel er in de kerkregisters slachts het dopen van een zoon is teruggevonden, wijzen de parochielijsten uit, dat er vier kinderen zijn. Ook elders is nog geen spoor van deze geboorten aangetroffen. Dit kan best zijn omdat de mensen in die tijd vanwege het werken als seizoenarbeiders en dagloners toch meer mobiel waren dan wij in de hudige moderne tijd denken.
Gehuwd (1) met Catharina VERNOVEN (zie 129).
Gehuwd (2) met Eva WEISZKORN, geboren te Ottweiler (Dl). De naam Weiszkorn kom je maar zelden tegen. In de Ubacher Gerichtsbucher vinden we in 1696 (20 december) een Sybilla Weyskorn die weduwe is van Jacob Romckens en in proces is tegen Gerard Weerden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathijs Joseph SCHIFFLAERS, geboren 00-00-1716 te Kerkrade (zie 64).
   2.  Michael SCHIFFELAR, geboren te Kerkrade, gedoopt (rk) op 19-01-1726 te Kerkrade (getuige(n): Michael Schiffelar en Gertrudis Rutzelfelt). Geboortedatum staat als penaantekening in klapper. De getuigen komen beiden uit Schoss. Overleden op 10-01-1735 te Kerkrade op 8-jarige leeftijd. Naam van moeder staat in klapper kerk als Herckhoven.
   3.  Joanna Maria SCHIFFLAERTS. Van de geboorte ontbreken alle gegevens. Zij is als kind terug gevonden in de parochielijst van Kerkrade van 1740. De parochielijst geeft tevens aan, dat zij bij het opmaken niet thuis woonde. Wellicht was zij ergens werkzaam als dienstmeid.
   4.  Anna Margaretha SCHIFFLAERTS (gezindte: rk). In de kerkregisters zijn geen gegevens over het dopen c.q. geboorte teruggevonden. Uit de parochielijst opgemaakt in 1740 blijkt haar bestaan. Zij woont op dat moment bij haar ouders. Zij is de enige Anna Margaretha die voor dit huwelijk in aanmerking komt.
Gehuwd met Henricus Wilhelmus MÜLLER.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Matthias SCHIFFELAR, gedoopt (rk) op 22-10-1700 te Kerkrade (getuige(n): Weiszkorn, Matthias en Weitzkörn, Maria). In de klapper werd deze geboorte weliswaar aangetroffen doch in het register zelf is de geslachtsnaam van de vader nagenoeg onleesbaar. Niet duidelijk is hoe de opsteller van de klapper aan de naam Schifflar is gekomen. Het is niet uit te sluiten, dat het hier om de zoon van een andere Franciscus Henricus handelt.
129    Catharina VERNOVEN, overleden op 26-10-1773 te Gracht (Kerkrade). In 1764 (lijst parochianen) woont zij in bij haar zoon Mathijs Joseph in Kerkrade. Bij geboorte zoon Michael staat zij vermeld als Herckhoven. Het is evenwel de vraag of de naam juist is omdat er nergens een aanduiding terug te vinden is. Bij het overlijden van zoon Mathijs Joseph wordt in de overlijdensakte als geslachtsnaam Moberts gebruikt. Wellicht, dat hierdoor nog een oplossing kan worden gevonden. In de kerkelijke registers komt zij ook voor onder de naam Herckhoven, Vernover en Noveren.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 128).
 
130    Paulus CROMBACH.
Gehuwd voor de kerk op 27-11-1728 te Richterich (getuige(n): Matthias Kockelkor en Maria Frawer). Klapper huwelijken Lambertus kerk Kerkrade geeft als huwelijksdatum 26-11-1728. Echtgenote is
131    (Maria) Elisabetha NEUS (NAUS, NAUTZ), geboren te Horbach.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guilleaume (Willem) CROMBAG, dagloner, geboren circa 1729, overleden op 26-11-1802 te Kerkrade. Bij overlijdensaangifte waren aanwezig: Frantzen, Francois Guernard, kweker, buurman, wonende te Onderspeckholtz en Urlichs, Guillaume Joseph, dagloner, buurman, wonende te Onderspeckholtz.
   2.  Anna Barbara CRUMBACH, gedoopt (rk) op 09-11-1729 te Richterich (zie 65).
   3.  Joannes, gedoopt (rk) op 19-01-1737 (getuige(n): Joannes Handels en Agnes Rutzelfelt in de plaats van Maria Catharina Handels).
   4.  Elisabetha, gedoopt (rk) op 31-01-1739 (getuige(n): ..... Kockelkor en Anna Catharina Rütten).
   5.  Mathias, geboren circa 1744 te Richterich, overleden op 28-03-1811 te Kerkrade. Bij overlijdensaangifte waren aanwezig: Crombach, Etienne, oud 41 jaar, timmerman, neef en Urlichs, Guillaume Josephe, oud 41 jaar, boer, wonende te Kerkrade.
   6.  Maria Josepha, gedoopt (rk) op 26-04-1745 te Richterich (getuige(n): Lenert Kockelkorn en Maria Somnia).

134    Joannes ORTMANS.
Gehuwd met
135    Mechtildis BECKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 15-03-1720 te Steinstrass Horbach (getuige(n): Kockelkorn, Mathias en Rowet, Helena).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 29-11-1746 te Laurensberg (getuige(n): Peltzer, Balthasar, Conzen, Maria Catharina en Vossen, Agnes) met Ida CONSTEN, 20 jaar oud, gedoopt (rk) op 06-07-1726 te Laurensberg, dochter van Mathias CONSTEN en Maria Agnes ORTMANS.
   2.  Paulus, gedoopt (rk) op 16-04-1722 te Steinstrasse Horbach (getuige(n): Orthmans, Paulus en Orthmans, Maria).
   3.  (Maria) Agnes, gedoopt (rk) op 11-02-1724 te Horbach (zie 67).
   4.  Ida, gedoopt (rk) op 23-02-1726 te Horbach (getuige(n): Becker, Henricus en Theylen, Ida).
   5.  Maria Josepha, gedoopt (rk) op 30-01-1728 te Horbach (getuige(n): Becker, Arnold loco Blijsen, Leonardus en Rowet, Maria).
   6.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 27-02-1731 te Horbach (getuige(n): Orthmans, Joannes en Merckelbach, Anna).

136    Andreas WERTZ (WIERTS), overleden op 12-03-1753 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op 24-06-1721 te Simpelveld (getuige(n): N.N. Chrispianus en N.N. Abinus) met
137    Maria HANBUCKERS (HAENBUCKERS), overleden op 15-10-1777 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus WERTZ, gedoopt (rk) op 06-03-1722 te Simpelveld (getuige(n): Hanbuckers, Petrus en Wertz, Catharina).
   2.  Anna Maria WERTZ, gedoopt (rk) op 08-09-1724 te Simpelveld (getuige(n): Schröders, Petrus en Heckmans, Joanna).
   3.  Anna Catharina WERTZ, gedoopt (rk) op 10-12-1726 te Simpelveld (getuige(n): Finders, Mathijs en Wertz, Anna).
   4.  Nicolaas WIERTS, gedoopt (rk) op 11-01-1729 te Simpelveld (zie 68).
   5.  Casparus WERTZ, gedoopt (rk) op 10-08-1731 te Simpelveld (getuige(n): Crutzen, Casparus en Pauli, Angela).
   6.  Bartholomeus WERTZ, gedoopt (rk) op 13-11-1732 te Simpelveld (getuige(n): Fransen, Bartholomeus en Finders, Maria Barbara).
   7.  Winandus WERTZ, gedoopt (rk) op 25-01-1734 te Simpelveld (getuige(n): Frantzen, Winandus en Nivelstein, Agnes).
   8.  Maria Elisabeth WERTZ, gedoopt (rk) op 02-10-1736 te Simpelveld (getuige(n): Hensen, Joannes en Bindels, Anna Elisabeth).
   9.  Joanna Maria WIRTZ, gedoopt (rk) op 26-06-1739 te Simpelvld (getuige(n): Handbuckers, Petrus en Steinbusch, Joanna Maria).

138    Mathias CROMBACH.
Gehuwd met
139    Maria ACKERMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 26-07-1744 te Banck - Laurensberg (getuige(n): Coruer, Peter en Merckelbach, Gertrud).
   2.  Maria Josepha, gedoopt (rk) op 04-02-1748 te Banck - Laurensberg (zie 69).
   3.  Henricus, gedoopt (rk) op 12-02-1751 te Banck - Laurensberg (getuige(n): ..ckleder, Henricus en Merx, Maria Catharina).
   4.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 30-03-1753 te Banck-Laurensberg (getuige(n): Ackerman, Henricus en Prickartz, Catharina).
   5.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 28-11-1757 te Banck-Laurensberg (getuige(n): Simens, Christian en Bindels, Catharina).

142    Martinus ORTMANS, gedoopt (rk) op 22-07-1721 te Simpelveld (getuige(n): Hambuckers, Petrus en Pelsers, Anna), overleden op 29-10-1791 te Simpelveld op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 19-02-1756 te Simpelveld (getuige(n): Beckers, Matthias en Ortmans, Catharina) met de 18-jarige
143    Joanna Maria PRICKAERTZ, gedoopt (rk) op 30-06-1737 te Simpelveld (getuige(n): Huben, Petrus en Prickarts, Maria Elisabeth).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 21-10-1756 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Joannes en Steinbusch, Caecilia).
   2.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 23-12-1757 te Simpelveld (getuige(n): Prickartz, Henricus en Ortmans, Catharina).
   3.  Joannes Wilhelmus, gedoopt (rk) op 30-05-1759 te Simpelveld (getuige(n): Prickartz, Wilhelmus en Steinbusch, Joanna Maria).
   4.  Maria Gertrudis, gedoopt (rk) op 01-10-1761 te Simpelveld (getuige(n): Handbuckers, Wilhelmus Henricus en Prickartz, Maria Gertrudis).
   5.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 25-09-1763 te Simpelveld (getuige(n): Hamers, Joannes Petrus en Handbückers, Joanna Barbara).
   6.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 25-01-1766 te Simpelveld (zie 71).
   7.  Maria Agnes, gedoopt (rk) op 09-07-1767 te Simpelveld (getuige(n): Melckop, Joannes Nicolaas en Ploumen, Anna Catharina).
   8.  Jacobus, gedoopt (rk) op 05-02-1769 te Simpelveld (getuige(n): Rhoe, Jacobus en Prickarts, Lucia).
   9.  Henricus, gedoopt (rk) op 01-03-1771 te Simpelveld (getuige(n): Jägers, Henricus en Steinbusch, Maria Catharina).
   10.  Caspar, gedoopt (rk) op 21-03-1773 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Petrus Caspar en Handbuckers, Joanna Maria).
   11.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 23-07-1777 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Michael Arnoldus en Lindelauff, Maria Catharina).
   12.  Joannes Nicolaus, koopman, gedoopt (rk) op 04-08-1780 te Simpelveld (getuige(n): Handbuckers, Nicolaas en Schiffelers, Maria Josepha).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 02-11-1822 te Bocholtz met Maria Jopseha BINDELS, 39 jaar oud, landbouwster, gedoopt (rk) op 15-10-1783 te Simpelveld (getuige(n): Schiffelaerts, Joannes Wilhelmus en Pütz, Maria), overleden op 23-07-1848 om 19.00 uur te Bocholtz op 64-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door broer Aegidius Bindels en Christianus Hupperts, landbouwer, 60 jaar. Dochter van Michael Arnoldus BINDELS, burgemeester van Bocholtz, en Maria Josepha (Josephina) SCHIFFELAERTS.

144    Johannes Winandus GERARDS, gedoopt (rk) op 09-04-1731 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Joannes Winandus en Geminich, Maria Catharina), 02-03-1768 leende hij van de weledelgb. hr. Johann Friedericus de Pelser, heer van Berensberh en Oud Valkenburg, schepen van de koninklijken stoel en de vrije rijksstad Aken 150 rdl (nalatenschap pastoor Russel OCGL).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 19-02-1753 te Simpelveld (getuige(n): Gerardts, Joannes Henricus en Gerardtz, Maria) met de 20-jarige
145    Maria Helena MELKOPP (MEELCOPF), gedoopt (rk) op 16-10-1732 te Simpelveld (getuige(n): Meelcopf, Nicolaus en Schneiders, Helena), overleden op 10-02-1783 te Simpelveld op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Henricus, gedoopt (rk) op 25-05-1753 te Simpelveld (zie 72).
   2.  Aegidius Nicolaus GERARDTZ, gedoopt (rk) op 05-03-1757 te Simpelveld (getuige(n): Melkopp, Johannes Nicolaus en Gerardtz, Anna Catharina).
Gehuwd met Maria Odilia CREMERS.
   3.  Maria Helena GERARDTS, gedoopt (rk) op 23-10-1759 te Simpelveld (getuige(n): Gerardts, Daniel en Schneiders, Maria Helena), overleden op 18-01-1845 om 21.00 uur te Bocholtz op 85-jarige leeftijd. De aangifte werd gedaan door neef Joannes Leonardus Knops, landbouwer en Reits, Andreas, hoefsmid, 46 jaar.
   4.  Maria Catharina GERARDTZ, gedoopt (rk) op 11-10-1762 te Simpelveld (getuige(n): Gerardtz, Johannes Wilhelmus en Henraets, Maria Catharina).
   5.  Hermannus Josephus GERARDTZ, gedoopt (rk) op 07-04-1764 te Simpelveld (getuige(n): Gerardtz, Joannes Henricus en Prickaertz, Lucia).
   6.  Joannes Josephus, landbouwer, geboren 1767 te Bocholtz, overleden op 01-12-1843 om 00.30 uur te Bocholtz. De aangifte werd gedaan door zoon Henricus en Leonard Wetzeler, rademaker, 30 jaar.
Gehuwd met Maria Anna GIMMENIG, overleden voor 1843.
   7.  Joanna Maria GERARDTZ, gedoopt (rk) op 28-07-1767 te Simpelveld (getuige(n): Bosten, Joannes Josephus en Gerardtz, Johanna Maria).
   8.  Johannes Leonardus GERARDTS, gedoopt (rk) op 07-01-1771 te Simpelveld (getuige(n): Gerardts, Johannus Henricus en Brouwers, Maria Christina).
   9.  Joannes Wilhelmus, landbouwer, geboren circa 1774 te Bocholtz, overleden op 26-01-1842 om 04.00 uur te Bocholtz.
Gehuwd met Maria Catharina VANWERS.

146    Joannes HAMERS, gedoopt (rk) op 03-08-1715 te Eijs (getuige(n): Klinckhamers, Nicolaus en Offermans, Elisabetha), overleden op 26-09-1758 te Eijs op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 21-11-1745 te Eijs met
147    Maria HAUERS (HEUTS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus, landbouwer, gedoopt (rk) op 09-10-1747 te Eijs (getuige(n): Starmans, Maria en Hamers, Theodorus), overleden op 24-04-1803 te Eys op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 13-08-1775 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Maes en Maria Catharina Hamers). Dispensatie derde graad verwantschap. Echtgenote is Anna MAES(en), gedoopt (rk) te Voerendaal, overleden op 23-07-1772 te Eys. Vermoedelijk dochter van Petrus Maes en Anna Herberichs die op 26 april 1746 in Heerlen trouwden.
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 22-11-1788 te Eys (getuige(n): koster Joannes Petrus van Weersch en Maria Catharina van Mechelen) met Maria Catharina SPARLA, 44 jaar oud, gedoopt (rk) op 12-05-1744 te Klimmen, overleden op 08-03-1810 te Eys op 65-jarige leeftijd, dochter van Franciscus SPARLA en Anna Catharina van MECHELEN.
   2.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 17-11-1749 te Eijs (zie 73).

148    Hubertus FRANCKOTT, gedoopt (rk) op 19-12-1715 te Simpelveld (getuige(n): Franckot, Hubertus en Heiliger, Catharina), overleden op 26-03-1765 te Simpelveld op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 7-jarige leeftijd op 02-05-1723 te Simpelveld (getuige(n): Horrion, Joannes en Schutz, Jacobus) met Anna Elisabetha FRÖSCH, overleden op 01-10-1733 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk (2) op 18-jarige leeftijd op 03-01-1734 te Simpelveld (getuige(n): Loosens, Joannes en Koemaes, Franciscus Guilielmus) met Maria Catharina BÖCKEN (BUCKEN, BUCK), 16 jaar oud (zie 149).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Cecilia, gedoopt (rk) op 20-05-1724 te Simpelveld (getuige(n): Franckort, Winandus en Frösch, Maria).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 29-03-1726 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Leonardus en Schlepers, Maria).
   3.  Guilielmus, gedoopt (rk) op 07-02-1731 te Simpelveld (getuige(n): Franckort, Guilielmus en Koemaes, Joanna).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Joannes FRANKCOT, gedoopt (rk) op 21-02-1735 te Simpelveld (getuige(n): Loosen, Joannes en Schneiders, Joanna).
   5.  Hubertus FRANCKOT, gedoopt (rk) op 10-09-1736 te Simpelveld (getuige(n): Bocken, Hubertus en Jungen, Mechtildis).
   6.  Mathias FRANKOTT, gedoopt (rk) op 18-05-1738 te Simpelveld (getuige(n): Vinners, Mathias en van Kan, Gertrudis).
   7.  Maria Agnes FRANCKOTS, gedoopt (rk) op 13-12-1740 te Simpelveld (getuige(n): Rosenholtz, David en Franckots, Maria).
   8.  Joannes Wilhelmus FRANCKOTTE, gedoopt (rk) op 10-12-1742 te Simpelveld (zie 74).
   9.  Leonardus FRANKCOTT, gedoopt (rk) op 02-01-1745 te Simpelveld (getuige(n): Jungen, Leonardus en Horion, Catharina).
   10.  Franciscus, gedoopt (rk) op 01-09-1746 te Simpelveld (getuige(n): Stassen, Franciscus en Stevens, Anna Gertrudis).
   11.  Petrus FRANKOTT, gedoopt (rk) op 29-06-1747 te Simpelveld (getuige(n): Veldroedts, Petrus en Bucken, Joanna).
   12.  Joannes FRANKOTT, gedoopt (rk) op 29-12-1748 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Joannes en Koomoess, Maria Elisabeth).
   13.  Maria Theresia FRANKCOTT, gedoopt (rk) op 14-11-1752 te Simpelveld (getuige(n): Olles, Palmatius en Corneitz, Maria Theresia).
   14.  Conradus FRANCKORT, gedoopt (rk) op 14-10-1755 te Simpelveld (getuige(n): Bücken, Conradus en Knops, Anna Elisabeth).
149    Maria Catharina BÖCKEN (BUCKEN, BUCK), gedoopt (rk) op 06-11-1717 te Simpelveld (getuige(n): Geminich, Leonardus en Froesch, Maria), overleden op 15-02-1794 te Simpelveld op 76-jarige leeftijd. Op 12-09-1786 cedeert zij aan haar zoon Joannes Wilhelmus en dochter Maria Theresia ½ m land à 18 pattacons.
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 148).
 
150    Mathias HORBACH, gedoopt (rk) op 02-06-1707 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, mathias en Brewers, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-01-1730 te Simpelveld (getuige(n): Schiffelaers, Dionisius en Horbach, Anna Barbara) met
151    Anna Margaretha SCHEFERS (SCHEFFERS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 27-12-1730 te Simpelveld (getuige(n): Scheffers, Joannes en Horbach, Anna Barbara).
   2.  Franciscus Wilhelmus, gedoopt (rk) op 12-02-1734 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Henricus en Horbach, Joanna Maria).
   3.  Franciscus Wilhelmus, gedoopt (rk) op 21-02-1736 te Simpelveld (getuige(n): Koocks, Joannaes Guilielmus en Nevelstein, Maria).
   4.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 22-05-1738 te Simpelveld (zie 75).
   5.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 16-03-1741 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, Joannes Petrus en Wertz, Anna Catharina).

152    Renerus PLUMEN, gedoopt (rk) op 24-12-1718 te Simpelveld (getuige(n): Plum, Renerus en N.N. Anna Elisabeth), overleden op 21-11-1771 te Simpelveld op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-10-1743 te Simpelveld (getuige(n): Maes, Laurentius en Fröosch, Margaretha) met de 21-jarige
153    Maria Cornelia MAES, gedoopt (rk) op 25-09-1722 te Simpelveld (getuige(n): Schuts, Petrus en Rho, Maria Gertrudis), overleden op 03-07-1811 te Simpelveld op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 31-08-1744 te Simpelveld (getuige(n): Maes, Leonardus en Lindelauff, Anna Maria).
   2.  Joanna Ida, gedoopt (rk) op 25-08-1745 te Simpelveld (getuige(n): Fraipont, Joannes en Cardols, Oda).
   3.  Joannes Jacobus, gedoopt (rk) op 06-09-1746 te Simpelveld (getuige(n): Maes, Joannes Jacobus en Brawers, Maria).
   4.  Joannes Leonard, gedoopt (rk) op 31-08-1749 te Simpelveld (zie 76).
   5.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 01-09-1752 te Simpelveld (getuige(n): Wauben, Jacobus en Frösch, Joanna Maria).
   6.  Maria Lucia, gedoopt (rk) op 30-04-1754 te Simpelveld (getuige(n): Schols, Joannes Henricus en Wauben, Maria Lucia).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27-02-1775 te Simpelveld met Joannes Nicolaus STEINBUSCH, 43 jaar oud, gedoopt (rk) op 06-12-1731 te Simpelveld, zoon van Joannes STEINBUSCH en Gertrudis VINCKEN.
   7.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 28-10-1757 te Simpelveld (getuige(n): Scheilen, Nicolaus en Bischoff, Maria Catharina).
   8.  Joannes Josephus PLOUMEN, gedoopt (rk) op 02-12-1760 te Simpelveld (getuige(n): Botteliers, Joannes en Ploumen, Maria Barbara).
   9.  Maria Gertrudis PLOUMEN, gedoopt (rk) op 15-11-1763 te Simpelveld (getuige(n): Fröosch, Joannes Leonardus en Frösch, Maria Josepha).

154    Joannes Leonardus GIMMINICH, gedoopt (rk) op 15-12-1725 te Simpelveld (getuige(n): Schelen, Hilgerus en Gimmenich, Maria Elisabeth).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 22-07-1749 te Simpelveld (getuige(n): Schelen, Heijligerus en Geminich, Wilhelmus Henricus) met de 22-jarige
155    Joanna Maria KROMBACH, gedoopt (rk) op 26-06-1727 te Simpelveld (getuige(n): Krombach, Paulus en Crutzen, Elisabeth in de plaats van Huppertz, Joanna).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes GEMENICH, gedoopt (rk) op 23-12-1750 te Simpelveld (getuige(n): Geminich, Joannes en Ortmans, Catharina).
   2.  Joannes Wilhelmus GEMENICH, gedoopt (rk) op 24-08-1753 te Simpelveld (getuige(n): Krumbach, Joannes Wilhelmus en Gemenich, Anna Mechtildis).
   3.  Aegidius GIMMENICH, gedoopt (rk) op 31-01-1756 te Simpelveld (getuige(n): Dautzenberg, Aegidius en Bindels, Anna Maria).
   4.  Joanna Catharina GIMMENICH, gedoopt (rk) op 05-04-1759 te Simpelveld (zie 77).
   5.  Maria Anna GIMMENICH, gedoopt (rk) op 12-02-1764 te Simpelveld (getuige(n): Dautzenberg, Joannes Wilhelmus en Bindels, Anna).
   6.  Maria Agnes GIMMENICH, gedoopt (rk) op 05-05-1767 te Simpelveld (getuige(n): van Wers, Wilhelmus en Pelser, Maria Agnes).
   7.  Nicolaus GIMMENICH, gedoopt (rk) op 07-06-1770 te Simpelveld (getuige(n): Brouwers, Nicolaus en Gimmenich, Maria Agnes).

156    Franciscus Guilielmus (Wilhelmus) HASSELIERS, gedoopt (rk) op 08-04-1729 te Simpelveld (getuige(n): Prickartz, Franciscus Guilielmus en Moulen, Maria Catharina), overleden op 18-11-1790 te Simpelveld op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 25-11-1767 te Simpelveld (getuige(n): Boijmans, Joannes Wilhelmus en Hassiliers, Adelaijdis) met de 28-jarige
157    Anna Caecilia BOIJMANS, gedoopt (rk) op 09-06-1739 te Simpelveld (getuige(n): Vinners, Mathias en Frösch, Anna Cicilia), overleden op 24-04-1803 te Simpelveld op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Leonard, gedoopt (rk) op 19-01-1769 te Simpelveld (zie 78).
   2.  Joannes, gedoopt (rk) op 27-08-1771 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Joannes en Hasseliers, Anna Catharina).
   3.  Joanna Catharina, gedoopt (rk) op 23-01-1774 te Simpelveld (getuige(n): Boijmans, Dionisius en Hasseliers, Ida Catharina).
   4.  Martinus, gedoopt (rk) op 11-09-1776 te Simpelveld (getuige(n): Vincken, Wilhelmus en Kleinen, Maria Gertrudis).
   5.  Maria Elisabeth, gedoopt (rk) op 26-11-1778 te Simpelveld (getuige(n): Gimmenich, Joannes Leonardus en Ortmans, Maria Elisabetha).
   6.  Arnoldus HASSELIER, gedoopt (rk) op 14-09-1781 te Simpelveld (getuige(n): Hasselier, Arnoldus en Bischoff, Maria Anna).
   7.  Maria Agnes, gedoopt (rk) op 16-05-1784 te Simpelveld (getuige(n): Moulen, Joannes Wilhelmus en Smeets, Maria Agnes).

158    Laurentius Josephus FLIEGS (VLICKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 31-12-1730 te Simpelveld (getuige(n): Prickartz, Franciscus Gullielmus pro Cox, Guillielmus en Schniders, Odelia pro Cox, Anna Gertrude), overleden op 29-06-1800 te Simpelveld op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 23-11-1751 te Simpelveld (getuige(n): Vlicks, Michael, Vlicks, Hubertus, Handbuckers, Maria Agnes en Steinbusch, Maria Catharina) met de 24-jarige
159    Joanna Maria HANDBÜCKERS, gedoopt (rk) op 11-01-1727 te Simpelveld (getuige(n): Steinbusch, Guillielmus en Steinbusch, Anna Maria), overleden op 02-08-1800 te Simpelveld op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria VLICKS (VLECKS), gedoopt (rk) op 03-12-1753 te Simpelveld (getuige(n): Handbückers, Petrus en Cox, Anna Maria). Vermoedelijk jong gestorven.
   2.  Maria Agnes VLICKS (VLECKS), gedoopt (rk) op 30-11-1754 te Simpelveld (getuige(n): Vlieks, Hubertus en Handbuckers, Maria Agnes).
   3.  Anna Maria VLICKS (VLECKS), gedoopt (rk) op 03-09-1757 te Simpelveld (getuige(n): Vlicks, Michael en Steinbüsch, Maria). Vermoedelijk jong gestorven.
   4.  Hubertus VLICKS (VLECKS), gedoopt (rk) op 04-02-1759 te Simpelveld (getuige(n): Vlicks, Hubertus en Prickartz, Joanna Maria).
   5.  Maria Elisabeth VLECKX (VLICKS), gedoopt (rk) op 20-06-1762 te Simpelveld (getuige(n): Handbuckers, Wilhelmus Henricus en van de Wijer, Maria Elisabetha).
   6.  Anna Maria VLECKS (VLICKS), gedoopt (rk) op 14-12-1764 te Simpelveld (getuige(n): Hahnbuckers, Matthias en Vlecks, Anna Maria).
   7.  Maria Magdalena VLIEXS (VLICKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 18-03-1767 te Simpelveld (zie 79).
   8.  Maria Barbara Josephina VLECKS (VLICKS), gedoopt (rk) op 18-03-1767 te Simpelveld (getuige(n): Handbuckers, Joannes Petrus en Handbuckers, Anna Barbara).

160    Petrus DAUTZENBERGS, geboren te Waubach, gedoopt (rk) op 31-12-1705 te Eygelshoven (getuige(n): Werden, Petrus en Conemans, Catharina), overleden op 21-01-1769 te Waubach op 63-jarige leeftijd, begraven te Eygelshoven. Op 15 april 1735 ontvangt hij van Jan Werden (x Maria Moers) 110 pattacon à 5%. Hij verpandt daartoe zijn huis en weide gelegen te Waubach aan het kerkhof, plus nog enkele percelen land.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 01-02-1727 te Eygelshoven (getuige(n): Dutzenberg, Mathias en Anna Luppen loco ....). Huwelijk in de 3e en 4e graad van verwantschap. Echtgenote is de 25-jarige
161    Ida LOUPPEN, geboren op 11-05-1701 te Waubach, gedoopt (rk) op 11-05-1701 te Eijgelshoven (getuige(n): Flecken, Leonardus en Werden Ida), overleden op 17-06-1772 te Waubach op 71-jarige leeftijd, begraven te Eygelshoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrud DAUTZENBERG, geboren op 27-10-1728, gedoopt (rk) op 27-10-1728 te Eijgelshoven (getuige(n): Jansen, Joannes en Luppen, Christina).
   2.  Maria Agnes DAUTZENBERG, geboren op 10-10-1730, gedoopt (rk) op 10-10-1730 te Eijgelshoven (getuige(n): Freins, Joannes en Werden, Agnes), overleden op 22-10-1803 te Ubach over Worms op 73-jarige leeftijd, 29 vendémaire an XII. In de akte wordt zij vermeld als "pauvre" (arm).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 19-10-1756 te Eijgelshoven (getuige(n): Nenman, Jacobus en Mahr, Joanna Catharina loco ...) met Mathias Arnold SCHURGERS, landbouwer-grondeigenaar, geboren circa 1730, overleden op 21-11-1792 te Waubach, 4 maart 1790 realisatie van een akte van erfbuiting d.d. 2 september 1776 waarin Anna Mechtildis Douven, grootjarige jongedochter, geruil heeft met Arnoldus "een oude vervallen en gantz onbewoonbaere behuijsinghe gestaen en gelegen tot Waubach aen die Drieschen, bestaende in ceucken, nehren en kamergen, jedoch met den grond alwaer het selve op is staende met oock haer part in den misthof met e.s. de straet; e.h. de Drieschen; a.s. en a.h. Geurt Haemers, groot 4r-2vm met de gerechtigheijt van op en afvaeren met uijt drijven gaen en staen van Deurt Haemers aen Mechtilda Douven volgens lothcedule toe competerende", tegen een heller houtgerechtigheid op den Abdisschenbosch gelegen omtrent de Wolfscuijl met e.h. de Boschdrieschen. Arnoldus verplicht zich verder Anna Mechtildis Douven in huis op te nemen als zij afflijvig wordt en niet meer ergens als dienstmeid in dienst kan zijn. Zou dit niet het geval zijn dan moet hij haar begrafeniskosten betalen bij haar dood ten bedrage van 7 pattacon.
(Bron Ubacher gerichtsbucher). Zoon van Hendrik SCHURGERS en Agnes SCHEVERS.
   3.  Wilhelmus DAUTZENBERG, geboren op 27-10-1732, gedoopt (rk) op 27-10-1732 te Eijgelshoven (getuige(n): Louppen, Wilhelmus en Coenen, Catharina), overleden voor 1736. Jong overleden.
   4.  Anna Gertrud DAUTZENBERG, geboren op 15-01-1734, gedoopt (rk) op 15-01-1734 te Eijgelshoven (getuige(n): Hermans, Joannes en Metzmecher, Gertrudis).
   5.  Wilhelmus DAUTZENBERG, geboren op 11-04-1736 (zie 80).
   6.  Leonardus DAUTZENBERG, geboren op 06-09-1738, gedoopt (rk) op 06-09-1738 te Eijgelshoven (getuige(n): Vaessen, Leonardus en Flecken, Maria).
   7.  Joannes Gerardus DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 06-09-1738 te Eijgelshoven (getuige(n): Mahr, Joannes Gerardus en Wintrath, Maria Josepha).

162    Joannes MAHR, gedoopt (rk) op 28-12-1700 te Eijgelshoven (getuige(n): Putmans, Joannes en Vaessen, Anna Elisabeth), overleden op 04-12-1779 te Eijgelshovens op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 22-06-1727 te Eijgelshoven (getuige(n): Mahrr, Gerardus en Mahrr, Joanna) met de 26-jarige
163    Christina ROBBARTS (RABBARTS, RABATZ), gedoopt (rk) op 14-04-1701 te Marienberg (getuige(n): Jansen, Leonardus en Henrichs, Christina), overleden op 10-07-1746 te Eijgelshoven op 45-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (rk) op 26-10-1727 te Eijgelshoven (getuige(n): Mahr, Jacob en Creins, Anna), overleden op 24-10-1778 te Waubach op 50-jarige leeftijd, begraven te Eygelshoven.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13-01-1756 met Wilhelmus KEMPEN, 24 jaar oud, gedoopt (rk) op 31-03-1731 te Eygelshoven, overleden op 03-02-1782 te Waubach op 50-jarige leeftijd, begraven te Eygelshoven, zoon van Joannes KEMPEN en Maria TIMMERMANS.
   2.  Gerardus, gedoopt (rk) op 22-03-1731 te Eijgelshoven (getuige(n): Mahr, Gerardus en Maassen, Margaretha).
   3.  Catharina, gedoopt (rk) op 26-11-1733 te Eijgelshoven (getuige(n): Dortants, Wilhelmus en Werden, Catharina).
   4.  Joanna Catharina MAAR (MAHR), geboren op 31-07-1736 te Groenstraat (zie 81).
   5.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 12-03-1740 te Eijgelshoven (getuige(n): Rothkrans, Wilhelmus en Zaunbrecher, Maria), overleden op 12-10-1816 te Ubach over Worms op 76-jarige leeftijd.
   6.  Anna Gertrudis, gedoopt (rk) op 21-06-1743 te Eijgelshoven (getuige(n): Peters, Petrus en Melcop, Anna Gertrudis).

164    Leonardus (Reinerus) ERENS (EERENS). Bij de geboorte van de kinderen wordt de voornaam Leonardus gebruikt. Bij het overlijden van zijn zoon Reinerus krijgt ook hij als voornaam Reinerus.
Hoewel niet wordt aangegeven, dat hij weduwnaar was mag toch worden aangenomen, dat hij een tweede huwelijk ia aangegaan met Anna Werden.
Zij woonden in de Groenstraat (nu gemeente Landgraaf). Hij werd op 28-03-1743 samen met zijn vrouw gearresteerd als leden van de bokkerijders. Het verhoor volgde op 26 april 1743 met confrontaties op 2 mei 1743, een scherper examen van 2 uur op 5 juni en nogmaals 6 uur op 6 juni 1743. Hij overleed op 6 juni 1743 in detentie vermoedelijk aan de gevolgen van de op hem toegepaste tortuur. Hij werd niet in gewijde aarde begraven. Een getuige verklaarde, dat de vaste vergaderplaats in de Groenstraat was onder de linden tegenover het huis van Leonard Errens. (Bron: Anton Blok de Bokkerijders).
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-10-1726 te Eijgelshoven (getuige(n): Romgens, Nicolaus en Fischer, Anna Maria) met Anna MITDEREIGENER HANDT (zie 165).
Gehuwd voor de kerk (2) 1738 te Eijgelshoven met Anna WERDEN, overleden op 10-09-1743 te Rimburg. Zij werd op 27 maart 1743 gearresteerd als lid van de bokkerijders. Het verhoor volgde op 4 mei en confrontaties op 13 augustus 1743. Het scherper examen volgde op 14 augustus en de recollectie op 19 augustus 1743. Zij revoceerde en herriep de revocatie na de tortuur. Op 22 augustus 1743 werd het doodvonnis uitgesproken, dat op 10 september 1743 ten uitvoer werd gebracht. (Bron: Anton blok de bokkerijders).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  (Joannes) Reinerus ERENS (ERETZ, ERENTZ, EERENS), gedoopt (rk) op 29-11-1727 te Eijgelshoven (zie 82).
   2.  Catharina ERENS, gedoopt (rk) op 22-12-1729 te Eijgelshoven (getuige(n): Dorrenberg, Godefridus en Konings, Catharina).
   3.  Petrus EERENS, gedoopt (rk) op 17-10-1732 te Eijgelshoven (getuige(n): Peters, Nicolaas en van der Heyden, Maria).
   4.  Nicolaus EERENS, gedoopt (rk) op 24-04-1735 te Eijgelshoven (getuige(n): Eerens, Nicolaus en Savelsberg, Sybilla).
165    Anna MITDEREIGENER HANDT, overleden op 20-07-1736 te Eijgelshoven. Gelsachtsnaam is ook: Mit der Eygener Hand, Ergener Sandt, Uit der eigner Sandt.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 164).
 
166    Franciscus HAUBTMANS.
Gehuwd met
167    Thecla BECKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria HAUPTMANS (HAUBTMANS) (zie 83).

168    Joannes NEULEN, gedoopt (rk) op 10-09-1677 te Merkstein (getuige(n): Scheren, Joannes en Janssen, Regina).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 24-10-1708 te Merkstein (getuige(n): Driessen, Wilhelmus en Fleu, Matthis) met
169    Maria DOUBEN (DOUVEN, DAUVEN), overleden op 02-06-1732 te Merkstein. Bij overlijden ex Hostard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 15-09-1709 te Merkstein (getuige(n): Flew, Mathias en Aretz, Maria).
   2.  Sophia, gedoopt (rk) op 31-08-1710 te Merkstein (getuige(n): Douben, Herman en Essers, Anna).
   3.  Martinus, gedoopt (rk) op 19-09-1712 te Merkstein (zie 84).
   4.  Maria Agnes, gedoopt (rk) op 06-01-1716 te Merkstein (getuige(n): Mickartz, Mathias en Feys, Maria).
   5.  Wilhelmus Henricus, gedoopt (rk) op 13-04-1718 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Wilhelmus en Douven, Maria).
   6.  Maria Gertrudis, gedoopt (rk) op 11-04-1719 te Merkstein (getuige(n): Kessels, Joannes en Baurs, Gertruda).
   7.  Petrus, gedoopt (rk) op 14-03-1720 te Merkstein (getuige(n): Dormans, Petrus en Drechers, Anna).
   8.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 18-09-1724 te Merkstein (getuige(n): Paffen, Arnoldus en Erenst, Maria).

170    Petrus KÖNINGS, overleden op 30-10-1736 te Merkstein. Bij overlijden ex Finckenrath.
Gehuwd voor de kerk op 22-09-1710 te Merkstein (getuige(n): Hessels, Nicolaus en Werden, Joanna) met de 32-jarige
171    Anna MITDEREINNERHAND, gedoopt (rk) op 30-03-1678 te Merkstein (getuige(n): Hausmans, Petrus en Savelberg, Gertruda dochter van Savelberg, Arnoldus), overleden op 29-05-1728 te Merkstein op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 06-05-1717 te Merkstein (zie 85).

172    Joannes ERENS (ERRENS), gedoopt (rk) op 03-02-1709 te Merkstein (getuige(n): Ginetthi Joannes P. en Schwartz, Clara).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 01-02-1735 te Merkstein (getuige(n): Könings, Joannes en Krichelbergh, Anna Catharina) met Maria KRICHELBERG, 23 jaar oud (zie 173).
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 21-05-1745 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Catharina en Clothen, Leonardus), 2e en 3e graad verwantschap. Echtgenote is Anna HANSSENS, overleden op 14-02-1747 te Merkstein.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 13-12-1735 te Merkstein (zie 86).
   2.  Joannes Wilhelmus (Willem), steenhouwer, gedoopt (rk) op 07-03-1738 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Joannes en Erenst, Maria). Hij was voortvluchtig omdat hij gezocht werd als lid van de Bokkerijders.
   3.  Alexander, gedoopt (rk) op 29-10-1740 te Merkstein (getuige(n): Sauren, Alexander en Errens, Elisabeth).
173    Maria KRICHELBERG, gedoopt (rk) op 26-11-1711 te Merkstein (getuige(n): Schieffers, Nicolaas en Delahaije, M.), overleden op 28-04-1741 te Merkstein op 29-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 172).
 
174    Paulus SCHROUFF, overleden op 26-02-1756 te Merkstein.
Gehuwd voor de kerk op 26-10-1721 te Merkstein (getuige(n): Gierlings, Matthias en Scheren, Helena) met de 23-jarige
175    Clara SCHEREN, gedoopt (rk) op 01-02-1698 te Merkstein (getuige(n): Scheren, Gert. en Krichelbergh, Servatius), overleden op 13-12-1762 te Merkstein op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 05-04-1724 te Merkstein (getuige(n): Scheren, Joannes en Scheren, Helena).
   2.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 05-03-1728 te Merkstein (getuige(n): Consten, J. Leonardus en Nevelsteijn, M.).
   3.  Nicolaas, gedoopt (rk) op 04-04-1732 te Merkstein (getuige(n): Vincken, Nicolaas en Konigs, Joanna).
   4.  Clara Agnes, gedoopt (rk) op 26-01-1737 te Merkstein (zie 87).
   5.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 10-10-1740 te Merkstein (getuige(n): Kessels, Joannes Petrus en Fincken, Maria Joanna).

176    Mathias TRIBELS, gedoopt (rk) op 19-01-1721 te Schaesberg (getuige(n): Tribels, Bartholomeus en Meessen, Anna), overleden op 10-04-1805 te Schaesberg op 84-jarige leeftijd. Overleden 20 ger van het jaar 13 op een leeftijd van 84 jaar volgens akte.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-09-1745 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Aretz, Petrus en Demacker, Mathias) met de 26-jarige
177    Anna QUAEDVLIEG, gedoopt (rk) op 03-05-1719 te Schaesberg (getuige(n): Arretz, Thomas en Strijdhagen, Elisabeth), overleden op 12-06-1802 te Schaesberg op 83-jarige leeftijd. Overleden 23 pra an x en was volgens akte 84 jaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 09-12-1745 te Schaesberg (getuige(n): Tribels, Joannes; Quaedvlieg, Anna en Crutzen, Angela), overleden op 16-12-1745 te Schaesberg, 7 dagen oud.
   2.  Henricus, gedoopt (rk) op 07-05-1747 te Schaesberg (zie 88).
   3.  Waltherus Josephus, gedoopt (rk) op 15-08-1750 te Schaesberg (getuige(n): Tribels, Welterus Henricus en Melchers, Anna Maria), overleden op 17-03-1783 te Schaesberg? op 32-jarige leeftijd.
   4.  Anna Barbara, gedoopt (rk) op 18-02-1753 te Schaesberg (getuige(n): Haerst, Joannes en Melchers, Anna Barbara).
   5.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 05-05-1756 te Schaesberg (getuige(n): Jungen, Petrus en Quaedvlieg, Petronella).
   6.  Franciscus (Leonardus), gedoopt (rk) op 18-11-1761 te Schaesberg (getuige(n): Quaedvlieg, Franciscus, Quaedvlieg, Andreas; Stassen Franciscus en Aretz, Cornelia).
   7.  Andreas, gedoopt (rk) op 20-11-1762 te Schaesberg (getuige(n): Quaedvlieg, Andreas en Prickarts, Joanna Maria).

178    Nicolaus BECKERS, gedoopt (rk) op 25-05-1717 te Schaesberg (getuige(n): Spijckers, Woltherus en Vaessen, Maria), overleden op 13-11-1796 te Schaesberg op 79-jarige leeftijd. Overleden 23 bru V op een leeftijd van 79 jaar.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 23-09-1742 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Cremers, Balthasar en Jungen, Catharina) met de 25-jarige
179    Anna Maria DORTANTS, gedoopt (rk) op 21-01-1717 te Schaesberg (getuige(n): Valkenburgh, Arret en Moors, Christina loco Dortants, Elisabeth), overleden op 17-12-1800 te Schaesberg op 83-jarige leeftijd. Overleden 26 fri an IX. Volgens de akte was ze 83 jaar. Begraven op 19-12-1800 te Schaesberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margaretha, gedoopt (rk) op 16-12-1742 te Schaesberg (zie 89).
   2.  Franciscus Wilhelmus, gedoopt (rk) op 03-08-1748 te Schaesberg (getuige(n): Beckers, Reinerus; Dortant, Petrus en Beckers, Gertrudis).
   3.  Petronella, gedoopt (rk) op 21-02-1752 te Schaesberg (getuige(n): Demacker, Mathias; Pelzer, Paulus en Jansen, Petronella).
   4.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 16-03-1756 te Schaesberg (getuige(n): Dortant, Franciscus Wilhelmus en Beckers, Anna Maria).

180    Joannes NIJSSEN.
Ondertrouwd op 26-10-1720 te Heerlen. Getuigen waren Niessen, Areth en Eurlings, Catharina. Joannes Niessen en en Maria Eurlings waren beide van "gen Haenbruck". Gehuwd voor de kerk op 11-11-1720 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Doutzenbergh, Joannes en Jacobus Douven) met de 19-jarige
181    Maria URLINGS (ORLINGS, EURLINGS), gedoopt (rk) op 08-06-1701 te Heerlen (getuige(n): Lochmans, Martinus; Meens, Laurentius en Urlinx, Gertrudis).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 20-05-1722 te Heerlen (getuige(n): Nijssen, Arnoldus en Hamers, Agnes).
   2.  Anna Barbara, gedoopt (rk) op 09-10-1724 te Heerlen (getuige(n): Maessen, Joannes, Hamers, Joannes en Orlings, Catharina).
   3.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 06-04-1726 te Heerlen (getuige(n): Hamers, Wilhelmus en Orlings, Margaretha).
   4.  Maria Elisabetha, gedoopt (rk) op 01-06-1729 te Heerlen (getuige(n): Krekels, Simon en Erets, Maria).
   5.  Gerardus, gedoopt (rk) op 08-09-1731 te Heerlen (getuige(n): Hamers, Gerardus en Nijssen, Joanna).
   6.  Joannes Wilhelmus (Willem) NIESTEN (NIJSSEN, NEISSEN), geboren op 28-08-1737 te Heerlen (zie 90).
   7.  Reijnerus, gedoopt (rk) op 30-09-1740 te Heerlen (getuige(n): Roebroeck, Anton, Groenenschildt, Reijnerus, Hamers, Elisabeth en ..eten, Maria Catharina).

182    Joannes Casparus STEVENS, gedoopt (rk) op 12-06-1725 te Heerlen (getuige(n): Maessen, Joannes en Doutzenbergh, Catharina). In de akte van ondertrouw wordt aangegeven, dat hij van de Rouwenhof is (Scheijdt).
Ondertrouwd op 22-01-1752 te Heerlen. Getuigen waren Jacobus Eijmael en Agatha Heuschen. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 06-02-1752 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Wilhelmus) met de 26-jarige
183    Joanna BOON (BONEN), gedoopt (rk) op 06-12-1725 te Heerlen (getuige(n): Bon, Joannes en Lausberg, Maria). Tot nu toe is geen andere doop gevonden dan deze in Heerlen. De familie moet in eerste instantie ook niet in de directe omgeving van Heerlen gewoond hebben. In de akte van ondertrouw wordt aangegeven, dat zij van Gitsbach onder Heerlen komt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria, gedoopt (rk) op 18-10-1752 te Heerlen (zie 91).
   2.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 18-03-1754 te Heerlen (getuige(n): Heusschen, Franciscus Wilhelmus en Dautzenberg, Anna Catharina).

184    Gerardus (Jacobus) (Gradus) FRIJNS, gedoopt (rk) op 18-06-1727 te Heerlen (getuige(n): Hall, Rutgerus, Brull, Mathias en Smeets, Gertrudis), overleden op 16-10-1793 te Heerlen op 66-jarige leeftijd.
Uit de registers van de hervormde gemeente Heerlen blijkt, dat hij uit Nieuwenhagen komt. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-06-1755 te Heerlen (getuige(n): Borghans, Johannes en Frins, Gertrudis), gehuwd voor de kerk op 20-07-1755 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met de 24-jarige
185    Maria Christina KETELS (KESSELS), gedoopt (rk) op 08-05-1731 te Schaesberg (getuige(n): Beckers, Hermannus en Ketels, Christina), overleden op 02-06-1790 te Schaesberg op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 28-11-1755 te Schaesberg (getuige(n): Frins, Wilhelmus en Thijssen, Maria), overleden op 13-02-1800 te Nieuwenhagen op 44-jarige leeftijd. Overleden 8 pluviose an 8. Ze was 45 jaar oud.
   2.  Joannes Petrus (Johan Peter) (Pieter) FRINS, gedoopt (rk) op 21-11-1757 te Schaesberg (zie 92).
   3.  Paulus FRINS, gedoopt (rk) op 13-07-1760 te Schaesberg (getuige(n): Jansen, Paulus en Peters, Catharina).
   4.  Anna Gertrudis FRINS, gedoopt (rk) op 20-07-1763 te Schaesberg (getuige(n): Jongen, Mathias en Wetzels, Anna Gertrudis), overleden op 02-07-1822 te Nieuwenhagen op 58-jarige leeftijd. Ze was bij overlijden volgens de akte 65 jaar.
Gehuwd met Johan Simon ROMKENS.
   5.  Maria Ida FRINS, gedoopt (rk) op 28-09-1766 te Schaesberg (getuige(n): Borghans, Petrus en Frins, Ida), overleden op 27-04-1806 te Nieuwenhagen op 39-jarige leeftijd.
   6.  Mathias FRINS, gedoopt (rk) op 28-09-1766 te Schaesberg (getuige(n): Aelmans, Mathias en N.N.).
   7.  Maria Christina FRINS, gedoopt (rk) op 29-01-1773 te Schaesberg (getuige(n): Frösch, Paulus en Dirx, Maria Christina).

186    Wilhelmus ROSBAUM (ROOSBAUM, ROSENBAUM), gedoopt (rk) op 25-05-1716 te Heerlen (getuige(n): Fransen, Peter en Crouwen, Joanna), overleden op 01-01-1808 te Sschaesberg op 91-jarige leeftijd. Was bij overlijden 92 jaar.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 05-10-1750 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Rosbaum, Henricus en Wetzels, Maria Gertrudis) met de 27-jarige
187    Joanna Barbara SPERTS (SPEERTS, SPIERTS), gedoopt (rk) op 04-12-1722 te Schaesberg (getuige(n): Spierz, Joannes en N.N. Joannes), overleden op 14-04-1797 te Schaesberg op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Henricus ROSENBAUM, gedoopt (rk) op 05-07-1752 te Schaesberg (getuige(n): Rosbaum, Henricus, Spiertz, Joanna en Wetzels, Anna Maria), overleden op 14-05-1829 te Nieuwenhagen op 76-jarige leeftijd. Was bij overlijden volgens de akte 78 jaar.
   2.  Anna Maria ROSBAUM (ROSENBAUM), gedoopt (rk) op 29-04-1754 te Schaesberg (zie 93).
   3.  Joannes Thomas ROOSBAUM, gedoopt (rk) op 31-08-1757 te Schaesberg (getuige(n): Roosbaum, Thomas en Dortants, Anna Christina).
   4.  Petrus Josephus ROOSBAUM (ROSENBAUM), landbouwer, gedoopt (rk) op 10-04-1760 te Schaesberg (getuige(n): Spiertz, Joannes Petrus en Dautzenberg, Joanna Maria), overleden op 16-07-1847 te Schaesberg op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-11-1800 te Ubach over Worms met Anna Catharina RÖMKENS, 27 jaar oud, geboren op 22-03-1773 te Ubach over Worms, dochter van Petrus RÖMKENS en Anna Maria LUCHTMANS.
   5.  Gerardus ROOSBAUM, gedoopt (rk) op 09-03-1763 te Schaesberg (getuige(n): Ritzen, Gerardus en Wetzels, Anna Catharina).
   6.  Wilhelmus Josephus ROSENBAUM, gedoopt (rk) op 11-11-1765 te Schaesberg (getuige(n): Robroeck, Wilhelmus en Spiertz, Anna Catharina), overleden op 24-01-1841 te Nieuwenhagen op 75-jarige leeftijd. Was bij overlijden volgens akte 75 jaar.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-03-1800 te Schaesberg met Maria Catharina BORGHANS, 36 jaar oud, gedoopt (rk) op 01-11-1763 te Schaesberg (getuige(n): Haen, Antonius en Römgens, Maria), overleden op 16-06-1809 te Nieuwenhagen op 45-jarige leeftijd, dochter van Godefridus (Frederic) (Frin) BORGHANS en Anna Catharina van der HEIJDEN.

188    Johannes Henricus RÖMKENS, gedoopt (rk) op 28-04-1728 te Heerlen (getuige(n): Roomkens, Henricus en Rademaeckers, Barbara). Het gezin woonde op een grote hoeve op de hoek Hereweg/Delleweg in Nieuwenhagen.
Ondertrouwd (1) op 23-09-1764 te Heerlen. Getuigen bij de ondertrouw waren Johannes Reumkens en Schul, Anna Elisabeth. Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 07-10-1764 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Wilhelmus en Werens, Gertrudis). Het huwelijk werd voltrokken met dispensatie van de 3e en 4e graad van bloedverwantschap. Echtgenote is Anna Gertrudis SCHULL, 27 jaar oud (zie 189).
Ondertrouwd (2) op 02-10-1779 te Heerlen. Getuigen waren Joseph Simon Reumkens en Maria Lucia Dirks. Gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op 17-10-1779 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Eijmael, Joannes Wilhelmus en Robroeck, Maria Theresia) met Eva DIRCKS, geboren 1716.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Simon, geboren op 04-12-1765 te Nieuwenhagen (zie 94).
   2.  Maria Catharina, werkvrouw, geboren te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 09-03-1770 te Heerlen (getuige(n): Reumer, Joannes en Reumkens, Catharina), overleden op 24-01-1843 te Nieuwenhagen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 15-07-1792 te Heerlen (Pancratius) met Joannes Petrus DAUTZENBERG, 27 jaar oud, werkman, landbouwer, gedoopt (rk) op 26-12-1764 te Schaesberg (getuige(n): Borghans, Bartholomeus loco Borghans, Peter en Evertz, Joanna), overleden op 27-02-1843 te Nieuwenhagen op 78-jarige leeftijd. Op 11-11-1827 wordt voor notaris Sanders te Heerlen een akte opgemaakt waarbij zij aangegeven schuldig te zijn aan Dautzenberg, Pieter Joseph, rentenier te Gitsbach gemeente Heerlen de som van 108,40 gulden voor de tijd van 10 jaar tegen 5% rente.
Als onderpand stellen zij enkele percelen grond in Nieuwenhagen die ofkomstig zijn van hun ouders en grootouders. 1 perceel werd verkregen bij koop via notaris Chaineux d.d. 01-07-1811.
Zoon van Joannes DAUTZENBERGH (zie 190) en Joanna Maria BORGHANS (zie 191).
   3.  Joannes Henricus, gedoopt (rk) op 20-02-1774 te Heerlen?
   4.  Anna Gertruda. Doodgeboren.
189    Anna Gertrudis SCHULL, gedoopt (rk) op 17-09-1737 te Heerlen (getuige(n): Haehnraodt, Martinus en Spirts, Gertrude), overleden 1777 te Nieuwenhagen, begraven op 27-12-1777 te Heerlen.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 188).
 
190    Joannes DAUTZENBERGH, landbouwer, geboren te Schaesberg, gedoopt (rk) op 26-05-1740 te Heerlen (getuige(n): Hanssen, Joannes en Pelsers, Elisabeth loco Flecken, Maria), overleden op 10-06-1815 te Nieuwenhagen op 75-jarige leeftijd. De familie Dautzenberg-Borghans was een van de goed gesitueerde boerenfamilies uit Nieuwenhagen.
Ondertrouwd (1) op 03-10-1762 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10-11-1762 te Heerlen (Pancratius) met Joanna Maria BORGHANS, 25 jaar oud (zie 191).
Ondertrouwd (2) op 25-06-1775 te Heerlen met (Maria) Gertrude LUPPEN, 38 jaar oud, gedoopt (rk) op 19-02-1737 te Schaesberg (getuige(n): Keybecks, Reinerus en Groenenschild, Gertrudis), overleden op 08-04-1801 te Nieuwenhagen op 64-jarige leeftijd, 18 germinal am IX.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Barbara DAUTZENBERG, geboren te Nieuwenhagen (zie 95).
   2.  Joannes Petrus DAUTZENBERG, werkman, landbouwer, gedoopt (rk) op 26-12-1764 te Schaesberg (getuige(n): Borghans, Bartholomeus loco Borghans, Peter en Evertz, Joanna), overleden op 27-02-1843 te Nieuwenhagen op 78-jarige leeftijd. Op 11-11-1827 wordt voor notaris Sanders te Heerlen een akte opgemaakt waarbij zij aangegeven schuldig te zijn aan Dautzenberg, Pieter Joseph, rentenier te Gitsbach gemeente Heerlen de som van 108,40 gulden voor de tijd van 10 jaar tegen 5% rente.
Als onderpand stellen zij enkele percelen grond in Nieuwenhagen die ofkomstig zijn van hun ouders en grootouders. 1 perceel werd verkregen bij koop via notaris Chaineux d.d. 01-07-1811.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-07-1792 te Heerlen (Pancratius) met Maria Catharina RÖMKENS, 22 jaar oud, werkvrouw, geboren te Nieuwenhagen, gedoopt (rk) op 09-03-1770 te Heerlen (getuige(n): Reumer, Joannes en Reumkens, Catharina), overleden op 24-01-1843 te Nieuwenhagen op 72-jarige leeftijd, dochter van Johannes Henricus RÖMKENS (zie 188) en Anna Gertrudis SCHULL (zie 189).
   3.  Bartholomeus, landbouwer, gedoopt (rk) op 06-09-1766 te Schaesberg (getuige(n): Borghans, Bartholomeus en Hanssen, Anna Barbara Hanssen), overleden op 13-07-1852 te Nieuwenhagen op 85-jarige leeftijd. Op 17 juni 1818 bekent hij voor notaris Smeets te Heerlen schuldig te zijn aan zijn schoonzoon Rothkrantz, Joannes x Dautzenberg, Anna Gertruda, werklieden, wonende in de Dorpstraat in Nieuwenhagen;
de som van 1991,83 gulden wegens verdiende arbeidsloon sedert 1-11-1813 tot 1-11-??. Hij zal de som zonder interest te allen tijde voldoen na een oproep geschiedende 6 maanden tevoren. Als onderpand stelt hij 3 stukken heidegrond onder Nieuwenhagen.

Op 18 juni 1818 maakt Theresia Borghans, zijn tweede vrouw, haar testament op bij notaris Smeets te Heerlen. Hij krijgt alle onroerende goederen, verworven tijdens het huwelijk en alle roerende goederen die zij in gemeenschap hebben. Hij wordt daarbij verplicht na haar dood de kerkdiensten te betalen en aan haar kinderen uit haar 1e en 2e huwelijk, een jaar na haar dood uit te betalen f. 82,21 (5 x) of 30 kronen.
Het testament werd opgemaakt in de slaapkamer van de vrouw die ziek in bed lag.

Op 27-12-1825 verkoopt hij voor notaris Smeets te Heerlen (hij is dan gehuwd met Maria Gertrud Dortans), is landbouwer en woont in de Dorpstraat in Nieuwenhagen,
aan Souren, Lenard x Catharina Elisabeth Baumans, landbouwers te Nieuwenhagen een woonhuis in de Dorpstraat, deel uitmakend van het woonhuis van de verkoper, bestaande uit voorhuis, keuken, zolder, bedekt met dak van stro, bakhuis en moestuin, e..s de bouw v.d. verkoper, e.h. de Dorpstraat, a.s Nicolaas Savelberg, a.h de verkoper, groot 2 roeden en 69 ellen.
De verkoopprijs is 272,00 gulden.

Op 27-12-1833 wordt voor notaris Smeets te Heerlen mede namens Dautzenberg, Jenne, weduwe van Theunis Sleijpen verklaart:
schuldig te zijn een opeisbaar kapitaal van 426,23 frs met een intrest van 4% per jaar, vervallend op 16 mei en (resulterende uit een actie van 16-05-1738 voor het gerecht te Heerlen) t.b.v. de Gereformeerde Gemeente van Aken.
De schuld wordt opnieuw verklaard met aanwijzing van onderpanden voor notaris J.W.D. Smeets te Heerlen. Tot zekerheid van genoemd kapitaal en nog een kapitaa van 121,56 frs stelt de comparant Dautzenberg de navolgende goederen:
1. een huis, schuur, stallen en aangehorigheden met tuin en weide te Nieuwenhagen in de Dorpstraat, e.s. erfg. Borghans, e.d de wed Keibetz, a.s. Nicolaas Savelberg, a.h een straat, groot 18 roeden, sectie B, nrs. 700, 701 en 702;
2. ee stuk bouwland in den Heijkamp te Nieuwenhagen genaamd Schöllerkamp e.s. Gerard Borghans, a.s erfg. Albert Borghans, e.h de erfg Borghans en a.h een weg, de Landgraaf, groot 13 roeden, sectie A nr. 709;
3. een stuk bouwland in de Aretsdel te Nieuwenhagen e.s Simon
Römkens e.h div. erven, a.s Pieter Dautzenberg, a.h een weg, groot 25 roeden, sectie A, nr. 137;
4. een stuk bouwland te Schaesberg op den Schwartzemig e.s Pieter Dautzenberg, a.s Gerard Borghans, e.h den Eikenbosch, a.h div erven groot 10 roeden, 35 ellen, sectie B, nr. 39.

Onder de akte staat een aantekening: Den Betrag von verstehenden Capitaal nebst Zinsen bis heute empfangen worüber Quittung. Aachen den 29 July 1854. Den Kassier der Reformisten w.g. J.S. Settingen.

Ondertrouwd (1) op 05-08-1792 te Heerlen met Maria Catharina HENCKENS, geboren te Schaesberg, overleden op 02-01-1801 te Nieuwenhagen. Overleden 12 nivose an IX.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 30-04-1801 te Nieuwenhagen. Huwelijk op 10 floreal an IX. Echtgenote is Anna Theresia BORGHANS, 40 jaar oud, gedoopt (rk) op 02-01-1761 te Schaesberg (getuige(n): Luppen, Renier en Baumans, Anna Theresia), overleden op 27-08-1818 te Nieuwenhagen op 57-jarige leeftijd, dochter van Godefridus (Frederic) (Frin) BORGHANS en Anna Catharina van der HEIJDEN.
Gehuwd (3) op 57-jarige leeftijd op 12-11-1823 te Nieuwenhagen, gehuwd voor de kerk op 12-11-1823 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met Maria Gertrudis DORTANTS, 44 jaar oud, gedoopt (rk) op 17-03-1779 te Kerkrade (getuige(n): Dortants, Joannes Balthasar uit Bruchhausen en Dortants, Joanna Christina uit Eijgelshoven), overleden op 22-10-1845 te Nieuwenhagen op 66-jarige leeftijd, begraven op 24-10-1845 te Nieuwenhagen, dochter van Wilhelmus Henricus DORTANTS en Anna Elisabeth SIEGERS.
   4.  Petronella DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 31-12-1768 te Schaesberg (getuige(n): Borghans, Bartholomeus en Hanssen, Petronella), overleden op 20-11-1795 te Schaesberg op 26-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 28-10-1792 te Heerlen met Joannes Leonard BRULL, 24 jaar oud, landbouwer, gedoopt (rk) op 26-07-1768 te Schaesberg, overleden op 10-03-1854 te Schaesberg op 85-jarige leeftijd, zoon van Joannes BRULL en Joanna Maria SPIERTZ.
   5.  Herman DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 04-01-1771 te Schaesberg (getuige(n): Dautzenberg, Herman en Dautzenberg, Odilia).
   6.  Joannes DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 16-05-1773 te Schaesberg (getuige(n): Borghans, Petrus loco Borghans, Joannes en Wetzels, Maria Elisabeth).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Joannes Joseph DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 15-09-1775 te Heerlen (getuige(n): Borghans, Joannes Gerardus en Reumkens, Anna Catharina).
   8.  Reinerus DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 06-05-1776 te Schaesberg (getuige(n): Lupen, Reinerus en Hanssen, Maria), overleden op 08-05-1776 te Schaesberg, 2 dagen oud.
   9.  N.N. DAUTZENBERG, geboren op 05-04-1778 te Schaesberg.
   10.  N.N. DAUTZENBERG, geboren op 09-09-1781.
191    Joanna Maria BORGHANS, gedoopt (rk) op 07-10-1737 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Wilhelmus en Schleepen, Elsa), overleden op 10-03-1775 te Nieuwenhagerheide op 37-jarige leeftijd, begraven te Heerlen.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 190).
 
192    Joannes HORSCH (HORS, HORST), Timmerman, geboren te Eifelgebied. Woont tijdens de Franse volkstelling in Reckheim. In de telling wordt aangegeven, dat hij er sinds 1764 woont.
Gehuwd met
193    Maria (Digna) MEIJERS, gedoopt (rk) op 05-02-1735 te Rekem (getuige(n): N. Meijers (grootmoeder) en Digna Janssens).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus HORSCH (HORST), geboren circa 1747 te Keulen? (zie 96).
   2.  Anna Maria Catharina HORSCH, gedoopt (rk) 1760 te Reckheim, overleden op 01-03-1838 te Schaesberg.
Gehuwd op 30-11-1788 te Schaesberg, gehuwd voor de kerk op 30-11-1788 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Horsch, Joannes; Horsch Catharina en Vinckten, Anna Maria) met Hermannus Tilmannes JONGEN, 20 jaar oud, gedoopt (rk) op 10-06-1768 te Schaesberg (getuige(n): Nijsters, Gerardus en Wiertz, Odilia), overleden op 25-02-1837 te Schaesberg op 68-jarige leeftijd, zoon van Joannes JONGEN en Petronella BRAUN.
   3.  Catharina HORSCH, gedoopt (rk) op 06-01-1777 te Rekem (getuige(n): Benedictus Meijers en Maria Catharina Debije), overleden op 02-10-1810 te Rekem op 33-jarige leeftijd.
   4.  Joanna HORSCH.

194    Mathias SPIERTZ (SPIJERTS, SPEIRTS), gedoopt (rk) op 19-10-1713 te Schaesberg (getuige(n): Spiertz, Joannes; Spiertz, Lambertus en Meijers, Eva), overleden op 13-03-1792 te Schaesberg op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-10-1742 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Spiertz, Joannes en Haen, Anna) met de 30-jarige
195    Maria Elisabeth JUNGEN, gedoopt (rk) op 07-01-1712 te Schaesberg (getuige(n): Arretz, Petrus en Keullartz, Maria), overleden op 25-11-1779 te Schaesberg op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Odilia SPIERTZ, gedoopt (rk) op 18-08-1743 te Schaesberg (getuige(n): Jungen, Mathias en Latten, Odilia).
   2.  Maria Elisabeth SPIERTZ, gedoopt (rk) op 08-08-1746 te Schaesberg (getuige(n): Demacker, Mathias, Spiertz, Joannes en Spiertz, Elisabeth).
   3.  Maria Elijsabetha SPIERTZ (SPIJERTS), gedoopt (rk) op 23-09-1749 te Schaesberg (zie 97).
   4.  Anna Gertrudis SPIERTZ, gedoopt (rk) op 26-07-1752 te Schaesberg (getuige(n): Spiertz, Henricus en Jungen, Anna Gertrudis).

196    Mathias VINCKEN, gedoopt (rk) op 04-02-1710 te Merkstein (getuige(n): Ginetthi, Joannes Petrus en Werden, Maria). Was onwettig kind. Moeder huwde later. Juridisch had zijn geslachtsnaam Schwartz moeten worden. In de registers werd echter de naam Vincken aangehouden.
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 07-07-1742 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Joannes en Bodeliers, Petronella) met Anna Catharina ZENTISSEN, overleden op 04-11-1748 te Merkstein.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 23-02-1749 te Merkstein (getuige(n): Petrus Fincken en Anna Gertrudis Gillis), 3e graad verwantschap. Echtgenote is Maria Elisabeth VINCKEN, 30 jaar oud (zie 197).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 23-10-1742 te Merkstein (getuige(n): Trumpener, Joannes en Coenen, Maria Catharina).
   2.  Anna Gertrudis, gedoopt (rk) op 24-03-1745 te Merkstein (getuige(n): Fincken, Wilhelmus en Gillis, Anna Gertruda).
   3.  Anna Margaretha, gedoopt (rk) op 26-10-1747 te Merkstein (getuige(n): Fincken, Petrus en Bucks, Anna Margaretha).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maria Helena, gedoopt (rk) op 11-07-1750 te Merkstein (getuige(n): Gillis, Petrus en Mitdereinderhand, Maria).
   5.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 02-02-1752 te Merkstein (getuige(n): Boutz, Joannes Petrus en Errens, Elisabeth).
   6.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 07-10-1753 te Merkstein (getuige(n): Colon, Joannes Leonardus en Bucks, Catharina).
   7.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 25-12-1755 te Merkstein (getuige(n): Dreschers, Antonius en Fuhrmans, Anna Catharina).
   8.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 09-01-1763 te Merkstein (zie 98).
197    Maria Elisabeth VINCKEN, geboren op 21-10-1718 te Merkstein, gedoopt (rk) op 21-10-1718 te Merkstein (Dl) (getuige(n): Dreschers, Paulus en Steinmetzer, Anna).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 196).
 
198    Fredericus LUPPEN, gedoopt (rk) op 15-10-1723 te Schaesberg (getuige(n): Keijbecks, Fredericus en Luppen, Joanna), overleden op 01-03-1772 te Schaesberg op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-08-1751 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Aretz, Paulus en Aretz, Eva) met de 34-jarige
199    Elisabeth SPIERTZ, gedoopt (rk) op 13-06-1717 te Schaesberg (getuige(n): Latten, Paulus loco Römkens, Petrus en Panhausen, Catharina), overleden op 13-12-1797 te Schaesberg op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 05-06-1753 te Schaesberg (getuige(n): Aretz, Paulus en Keijbecks, Gertrudis).
   2.  Paulus, gedoopt (rk) op 14-05-1755 te Schaesberg (getuige(n): Luppen, Mathias en Aretz, Eva).
   3.  Maria Odelia, geboren op 27-12-1756 (zie 99).

200    Gerardus ROBERTS, geboren circa 1714, overleden op 18-01-1791 te Geilenkirchen (Gilrath) (Dl). Was bij overlijden 76 jaar.
Gehuwd voor de kerk op 06-02-1755 te Geilenkirchen (Gilrath) (Dl) (getuige(n): Nelles, Maria Francisca en Buscheuers, Wilhelmus) met de 24-jarige
201    Maria Anna BUSCHEUERS (BUSCHHEURS), gedoopt (rk) op 27-07-1730 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Verschen, Joannes en Zinn, Maria Magdalena), overleden op 18-07-1785 te Geilenkirchen (D) op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, geboren op 22-10-1755 te Gileroth (Geilenkirchen Dl), gedoopt (rk) op 22-10-1755 te Gileroth (Geilenkirchen Dl) (getuige(n): Roberts, Matheus en von Relorerath, Anna Catharina dicta Buscheuers, Anna Catharina).
   2.  Joannes Petrus, geboren op 26-07-1757 te Geilenkirchen, gedoopt (rk) op 27-07-1757 te Geilenkirchen (Dl) (getuige(n): Buschheuer, Joannes Petrus en Hanhen, Anna Catharina).
   3.  Wilhelmus, geboren 1758 te Geilenkirchen, gedoopt (rk) op 11-11-1758 te Geilenkirchen (Dl) (getuige(n): Frising, Wilhelmus en Knibelen, Anna Catharina).
   4.  Anna Catharina, geboren op 02-08-1761 te Geilenkirchen (Dl), gedoopt (rk) op 02-08-1761 te Geilenkirchen (Dl) (getuige(n): Buscheuer, Wilhelmus en Wellems, Anna Catharina).
   5.  Maria Gertrudis, gedoopt (rk) op 03-11-1763 te Geilenkirchen (Dl) (getuige(n): Hahnen, Joannes en Renders, Gertrudis).
   6.  Martinus, geboren op 07-06-1765 te Geilenkirchen (Dl), gedoopt (rk) op 08-06-1765 te Geilenkirchen (Dl) (getuige(n): Wellems, Martinus en Hahnen, Maria).
   7.  Leonardus, gedoopt (rk) op 22-06-1769 te Geilenkirchen (Dl) (zie 100).

202    Joannes Petrus KRICHELBERG (KREKELS), gedoopt (rk) op 10-11-1739 te Merkstein (getuige(n): Buck, Franciscus en Fincken Odilia).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16-08-1764 te Teveren met
203    Gerarda Elisabeth JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  (Maria) Gertrudis, gedoopt (rk) op 19-03-1769 te Teveren (zie 101).

210    Simon JUNGEN, gedoopt (rk) op 20-10-1720 te Laurensberg (getuige(n): Simon Peys en Maria Schull), overleden op 05-03-1785 te Horbach op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 01-07-1742 te Laurensberg (Sankt Laurentius) (getuige(n): Christian Jungen en Agidius Funcken) met Catharina FUNCKEN, overleden circa 1743 te Laurensberg.
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-jarige leeftijd op 25-02-1743 te Laurensberg (Sankt Laurentius) (getuige(n): Paul Ritzerfeldt en Catharina Jungen) met Gertrud PAFFEN (zie 211).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Petrus, gedoopt (rk) op 19-09-1744 te Laurensberg (getuige(n): Peter Crop en Maria Elisabeth Houben).
   2.  Joannes Wilhelm, gedoopt (rk) op 20-10-1748 te Laurensberg (getuige(n): Joannes Hammers en Maria Geusen).
   3.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 24-03-1751 te Laurensberg (zie 105).
   4.  Maria Lisbeth, gedoopt (rk) op 29-01-1753 te Laurensberg (getuige(n): Mathias Paffen en Maria Lisbeth Paffen).
   5.  Maria Mechtild, gedoopt (rk) op 08-11-1754 te Laurensberg (getuige(n): Leonard Paffen en Maria Mechtild Paffen).
211    Gertrud PAFFEN.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 210).
 
216    Melchior ENGELEN, gedoopt (rk) op 05-05-1725 te Hoensbroek, begraven op 10-07-1776 te Hoensbroek op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 16-08-1746 te Hoensbroek (St. Jan) met
217    Cecilia STIJFFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, gedoopt (rk) op 02-11-1746 te Hoensbroek.
   2.  Gerardus, gedoopt (rk) op 14-01-1748 te Hoensbroek (zie 108).
   3.  Abraham, gedoopt (rk) op 24-11-1751 te Hoensbroek.
   4.  Maria Barbara, gedoopt (rk) op 25-02-1755 te Hoensbroek.
   5.  Joanna Christina, gedoopt (rk) op 12-11-1757 te Hoensbroek.
   6.  Maria Caecilia, gedoopt (rk) op 17-05-1761 te Nuth (getuige(n): Christianus Bruls en Caecilia Galles), begraven op 27-12-1780 te Hoensbroek op 19-jarige leeftijd.
   7.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 26-03-1764 te Nuth (getuige(n): Maria Heuten en Petrus Engelen).
   8.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 05-10-1767 te Nuth (getuige(n): Joanna Engelen en Gerardus Goossens als vervanger van Michael Boomers), overleden op 25-08-1818 te Hoensbroek op 50-jarige leeftijd.

224    Bernardus BRASSÉ, gerechtsbode bij de bank van Margraten, gedoopt (rk) op 13-05-1693 te Aubel (B), overleden op 11-10-1756 te Margraten op 63-jarige leeftijd. Aangezien in Margraten maar een Bernardus Brassé wordt aangetroffen, moet worden aangenomen, dat het hier om de juiste persoon gaat. Hij is gedoopt in Aubel als illigitieme zoon van Bernardus, Bras, "captaine Brandeborg".
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25-07-1724 te Aubel met
225    Maria Margaretha BEX (BECKS), geboren circa 1702 te Diedesfeldt (Vienna Wilmerdingen), overleden op 03-04-1771 te Margraten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Dorothea, geboren 1727 te Aubel, overleden 1789 te Maastricht.
Gehuwd met Jacob van der WILLIGEN, overleden an XII te Maastricht.
   2.  Joannes Bernardus, gedoopt (rk) op 04-04-1730 te Margraten (getuige(n): Smets, Joannes en Jacobs, Anna), overleden op 10-06-1739 te Margraten op 9-jarige leeftijd. Zie info bij broer Hermanus Bernardus. Bij overlijden worden voornamen Joannes Leonardus gebruikt. De verbastering Leonardus en Bernardus komt vaker voor.
   3.  Franciscus Antonius (Antoon) (de Mox), gedoopt (rk) op 10-11-1732 te Margraten (getuige(n): Brouwers, Joannes;Bemelmans, Antonius; Nicolaus, Josephus en Mullenaerts, Barbara), overleden op 17-08-1775 te Valkenburg op 42-jarige leeftijd. Datum terechtstelling als bokkerijder. Zie hiervoor. Uit het boek "De Bokkerijders" van Anton Blok blijkt, dat hij door het hooggerecht van Valkenburg berecht is als bokkerijder. Aan dit boek ontlenen we, dat hij behalve in Margraten en Schimmert laatstelijk "in de poort" te Schin op Geul, naast Caspar van Mechelen tegenover de kerk heeft gewoond. Hij was geletterd, schoenmaker en bakker en later vagebonderend. Hij behoorde tot de bende van Schin op Geul. Hij vervulde een hoofdrol bij de laatste operatie van de bokkerijders. Het verzoek tot detentie werd door de hoog-drossaard Vignon gedaan op 10 januari 1775 in verband met de overval op de pastorie van Margraten in november 1774. Op 11 januari 1775 werd hij gevangen genomen en gedetineerd op kasteel Amstenrade. De confrontatie met Meijs Trachten vond plaats op 4 februari 1775 en de scherpere examens op 8,9 en 11 februari en 11 augustus 1775. Tijdens de verhoren gaf hij aan, dat hij op wacht had gestaan, maar dit was een leugen omdat hij geholpen had om gaten in de lemen wand te breken. Ook bedreigde hij de huishoudster met een mes. Op 14 augustus werd hij veroordeeld tot radbraken na wurging. Het vonnis werd uitgevoerd op 17 augustus 1775 op de Lommelenberg onder Valkenburg. In het vonnis werd als volgt naar de doeleinden van de bende verwezen: "daerenboven sig door een hels, verbond vereenigt en verbonden hebben van 't heele land af te lopen, alle goede ingezetenen welke niet meede wilde doen te vermoorden, om daer door hun doelwit van alle goederen gemeen te maken te bereiken".

Ook Ramaekers en Passing geven in hun boek "De woeste avonturen van de bokkerijders" aan, dat Antoon een man was die snel driftig werd en zijn vuisten wilde gebruiken. Zo schijnt hij tijdens een woordenwisseling zijn moeder Margaretha ernstig te hebben mishandeld. Hij had haar in het gezicht gespuwd en geslagen, waarbij hij zo driftig was geworden, dat hij de arme vrouw vastgegrepen had en op een stoel had gegooid. De vrouw sloeg moet zo'n kracht op het meubelstuk, dat de spaanders in het rond vlogen. Margaretha brak daarbij een rib.

Op 11 september 1765 had hij met gekapt lood en hagel geschoten op Gilles Smeets. De man raakte ernstig gewond.

LVO RAL Schin op Geul 7918
4 december 1769. Comp Anthoon Brassé inw. Margraten x Anna van Stockem, als mede syne zwagerse Maria van Stockem meerderj. jonge dochter tegenw. als dienstmeyt by d'Hr Borgem. Saeren binnen de stadt Thongeren. Broer Hendrick is buyten lants. Tegen syn schoonvader en haeren vader Joes van Stockem weduwnaar van Maria Kleynen woonachtig tot Aken op de Roode aengaende een leening staande op panden v.d. erffgen Herman Habets inw tot Ransdael.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 01-02-1757 te Margraten (getuige(n): Smeets, Joannes en Thomassen, Wilhelmus) met Anna (Maria Joanna) van STOCKEM, 21 jaar oud, gedoopt (rk) op 14-02-1735 te Schin op Geul (getuige(n): van Stockem, Henricus en Habets, Maria Anna), overleden op 25-11-1818 te Schin op Geul op 83-jarige leeftijd, dochter van Joannes van STOCKEM en Anna Maria KLEINEN.
   4.  Nicolaus, gedoopt (rk) op 16-05-1735 te Margraten (getuige(n): Brouwers, Walterus en Brouwers, Anna), overleden op 29-05-1774 te Zwolle op 39-jarige leeftijd.
   5.  Maria Joanna, gedoopt (rk) op 14-10-1737 te Margraten (getuige(n): Jacobs, Joannes; Thijssen, Anna Maria en Thunissen, Judith), overleden op 12-04-1795 te Margraten op 57-jarige leeftijd.
   6.  Hermanus Bernardus, geboren te Margraten (zie 112).
   7.  Rosa Margaritha, gedoopt (rk) op 04-03-1743 te Margraten (getuige(n): Daertnoijs, Joannes Gerardus; Brouwers, Ida en Snackers, Helena).
Gehuwd met Theodorus JANSEN.
   8.  Maria Francisca, gedoopt (rk) op 17-04-1747 te Margraten (getuige(n): Vilvoi, Daniel; Brouwers, Ida en Raath, Maria Francisca), overleden te Tongeren?
Gehuwd voor de kerk 1774 te Tongeren met Gilles ARKENS.

226    Petrus EURLINX, gedoopt (rk) op 15-04-1712 te Schinnen, overleden op 29-11-1796 te Heerlen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 26-01-1735 te Nuth met Anna NOLS, overleden op 20-12-1739 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 15-05-1740 te Nuth (St. Bavo) met Mechtildus van LOO (van LOEIJ), 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 21-02-1714 te Nuth, overleden op 22-07-1748 te Nuth op 34-jarige leeftijd. Hellebroek.
Gehuwd voor de kerk (3) op 36-jarige leeftijd op 07-01-1749 te Sittard (getuige(n): Luyten, Jacobus en Franssen, N.N.) met Anna Maria WALTMANS, 39 jaar oud (zie 227).
Ondertrouwd (4) op 04-06-1774 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 62-jarige leeftijd op 26-06-1774 te Heerlen (St. Pancratius) met Maria Magdalena DEGENS, 46 jaar oud, gedoopt (rk) op 02-04-1728 te Heerlen.
Uit het derde huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth, gedoopt (rk) op 12-04-1750 te Nuth (getuige(n): Spijkers, Servatius en Waltmans, Elisabeth).
   2.  Anna Maria URLINGS (EURLINX), gedoopt (rk) op 02-07-1751 te Nuth (zie 113).
   3.  Catharina Elisabeth, gedoopt (rk) op 31-10-1754 te Nuth (getuige(n): Ummelen, Petrus en Waltmans, Catharina).
227    Anna Maria WALTMANS, gedoopt (rk) op 04-02-1709 te Hoensbroek, overleden op 12-01-1773 te Nuth op 63-jarige leeftijd. Hunnecum.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 15-07-1732 te Nuth (St. Bavo) met Petrus COBBEN, 31 jaar oud, gedoopt (rk) op 23-07-1700 te Nuth, overleden op 18-07-1745 te Nuth op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 07-01-1749 te Sittard (getuige(n): Luyten, Jacobus en Franssen, N.N.) met Petrus EURLINX, 36 jaar oud (zie 226).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen (zie onder 226).
 
228    Leonardus JANSEN, gedoopt (rk) op 01-03-1721 te Gemmenich (B).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-05-1746 te Gemmenich (B) met
229    Anna Gertrudis GOBLET, overleden op 21-03-1784 te Gemmenich.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel, gedoopt (rk) op 24-10-1748 te Gemmenich (B) (zie 114).

230    Andreas HEUSCH, gedoopt (rk) op 30-11-1726 te Gemmenich (B).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 02-11-1751 te Gemmenich (B) met de 24-jarige
231    Anna Elisabeth BROECKHANS, gedoopt (rk) op 13-03-1727 te Gemmenich.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, gedoopt (rk) op 16-09-1752 te Gemmenich (B) (zie 115).

232    Franciscus Henricus OTTEN, gedoopt (rk) op 13-08-1686 te Aken.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 25-08-1715 te Aken (St. Foliant) met
233    Gertrudis HOCHKIRCHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus Henricus, gedoopt (rk) op 01-11-1738 te Aken (zie 116).

234    Joannes MEUTHEN, gedoopt (rk) op 04-04-1692 te Aken.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 09-10-1727 te Aken (St. Peter) met
235    Anna Catharina JUNGBLUTH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (Maria) Elisabeth, gedoopt (rk) op 18-11-1737 te Aken (zie 117).

236    Wilhelmus (Guilielmus) PHILIPPENS, gedoopt (rk) op 24-11-1710 te Schinnen, overleden op 09-07-1750 te Nuth op 39-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 22-10-1746 te Klimmen met de 25-jarige
237    Maria GERAERTS (SPORCKEN), gedoopt (rk) op 09-09-1721 te Klimmen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Godefridus (Gerard, Geurt), geboren te Vaesrade (zie 118).

238    Joannes THEWISSEN, gedoopt (rk) op 01-12-1707 te Wijnandsrade, overleden op 13-01-1768 te Hoensbroek op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 09-10-1740 te Schin op Geul met de 28-jarige
239    Agnetis (Agnes) PALMEN, gedoopt (rk) op 24-09-1712 te Nuth (getuige(n): Schlangen, Petrus loco Ruyters, Petrus en Meyers, Maria), overleden op 11-11-1787 te Hoensbroek op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus, gedoopt (rk) op 04-11-1741 te Hoensbroek.
   2.  Anna Catharina (Anna Maria) THEWISSEN (PALMEN), gedoopt (rk) op 07-12-1743 te Hoensbroek (zie 119).
   3.  Joanna Barbara, gedoopt (rk) op 18-03-1748 te Hoensbroek (getuige(n): Slangen, Balthasar en Nelissen, Catharina).
   4.  Henricus, gedoopt (rk) op 26-09-1751 te Hoensbroek (getuige(n): Tewissen, Laurentius en Beents, Gertruda).

240    Henricus (Casparus) DUIJSINS, gedoopt (rk) op 06-01-1724 te Schin op Geul (getuige(n): Conjaerts, Joannes en Jongen, Helena), overleden op 11-04-1796 te Schin op Geul op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-01-1752 te Wijlre (getuige(n): Fransen, Adolphus en Duijsins, Barbara) met
241    Catharina FRANSSEN, overleden op 10-03-1772 te Schin op Geul.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Barbara, gedoopt (rk) op 23-06-1752 te Wijlre (getuige(n): Franssen, Adolphus en Duijsins, Barbara).
   2.  Joannes Ludovicus DEUSENS (DUIJSINGS), gedoopt (rk) op 10-02-1757 te Wijlre (zie 120).
   3.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 06-12-1761 te Wijlre (getuige(n): Fransen, Petrus en Poke, Agnes).
   4.  Maria Christina DUIJSINGS, gedoopt (rk) op 10-10-1764 te Schin op Geul (getuige(n): Linckens, Joannes en Herberichs, Maria Christina).
   5.  Elisabeth DUIJSINGS, gedoopt (rk) op 21-01-1768 te Schin op Geul (getuige(n): Boumans, Godefridus en Petermans, Agnes).

244    Peter CRANEN, gedoopt (rk) op 16-03-1714 te Braunsrath (getuige(n): Rademeckers, Peter en Ingenwahrt, Kornelia).
Gehuwd met
245    Maria Gertrud JORIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Ida, gedoopt (rk) op 14-10-1750 te Braunsrath (getuige(n): Cranen, Reiner en Peulen, Margaretha).
   2.  Christian Theodor, gedoopt (rk) op 21-05-1752 te Braunsrath (getuige(n): Peulen, Dirck en Schmitz, Mechtild).
   3.  Johann Mathias, gedoopt (rk) op 21-03-1756 te Braunsrath (getuige(n): Cranen, Johann en Jöris, Anna Elisabeth).
   4.  Johannes Mathias, gedoopt (rk) op 02-09-1758 te Braunsrath (zie 122).

248    Christianus Van der HAEGEN, gedoopt (rk) op 24-12-1712 te Nuth (getuige(n): Urlings, Joannes loco Schutgens, Gerardus en Schillings, Catharina), overleden op 14-04-1783 te Nuth op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 29-10-1741 te Nuth (St. Bavo) (getuige(n): van der Hagen, Thomas en Keulen, Mathias) met de 22-jarige
249    Maria KEULEN, gedoopt (rk) op 05-02-1719 te Merkelbeek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 29-10-1742 te Nuth (getuige(n): Keulen, Leonardus en van der Hagen, Margaretha).
   2.  Leonardus, gedoopt (rk) op 19-03-1747 te Nuth (getuige(n): Keulen, Leonardus en Urlinxc, Maria).
   3.  Anna Gertrudis, gedoopt (rk) op 27-07-1751 te Nuth (getuige(n): van der Hagen, Thomas en Keulen, Catharina).
   4.  Maria Mertildis, gedoopt (rk) op 15-09-1754 te Nuth (getuige(n): Keulen, Reijnerus en Bocken, Mechtildis).
   5.  Arnoldus, gedoopt (rk) op 31-12-1758 te Nuth (zie 124).

250    Reinerus ROOX (ROEX), gedoopt (rk) op 24-08-1732 te Nuth (getuige(n): Crins, Reinerus en Roox, Anna), overleden op 14-06-1793 te Nuth-Hellebroek op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 24-10-1763 te Nuth (St. Bavo) (getuige(n): Roox, Mathias en Houben, Joannes Petrus) met
251    Maria Helena ROEX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus, gedoopt (rk) op 16-10-1764 te Nuth (getuige(n): Roox, Leonardus en Wijnen, Maria).
   2.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 13-12-1766 te Nuth (zie 125).
   3.  Joannes Wilhelmus, gedoopt (rk) op 03-03-1769 te Nuth (getuige(n): Goossens, Gerardus loco Roox, Mathias en Houben, Mechtildis).
   4.  Joannes Wilhelmus, gedoopt (rk) op 14-12-1771 te Nuth (getuige(n): Roox, Godefridus en Houben, Anna loco Roox, Maria).
   5.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 19-02-1774 te Nuth (getuige(n): Goossens, Joannes Casper loco Crijns, Petrus en Hennen, Maria).

252    Michael HAEMERS, landbouwer, gedoopt (rk) op 04-02-1735 te Heerlen, overleden op 12-07-1816 te Nieuwenhagen op 81-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 18-01-1766 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 02-02-1766 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met
253    Jo(h)anna Maria AUSTEN (OUSTEN, VERNANS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Petrus (Pieter), gedoopt (rk) op 28-04-1771 te Heerlen (zie 126).
   2.  Nicolaas.
Gehuwd met Anna Barbara HORENS.

254    Petrus LEUNES (LEUNISSEN).
Gehuwd voor de kerk op 07-10-1759 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Franciscus Weissenbach en Gertrudis Weerens) met
255    Maria Catharina BEUMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Wilhelmus LEUNIS(SEN), gedoopt (rk) op 01-09-1760 te Heerlen (getuige(n): Lindelauf, Maria Catharina en Beumerts, Joannes Wilhelmus).
   2.  Joannes Petrus LEUNIS(SEN), gedoopt (rk) op 04-10-1763 te Heerlen (getuige(n): Winder, Joannes Petrus en Gasberts, Anna Maria).
   3.  Thomas LEUNIS(SEN), gedoopt (rk) op 07-12-1764 te Heerlen (getuige(n): Scheepers, Wilhelmus, Jaspers, Thomas en Ruyters, Maria Elisabeth).
   4.  Balbina Joseph (Barbara) LEUNISSEN (LENSSEN), gedoopt (rk) op 08-03-1768 te Heerlen (zie 127).

Generatie IX

 
256    Godefridus SCHIFFELARTZ, geboren circa 1650, overleden op 14-10-1721 te Kerkrade. Na het overlijden van Henricus en het vertrek van zijn weduwe en bekende kinderen, blijft er in Kerkrade maar één gezin Schiffelers over. Daarvoor was er ook slechts sprake van één gezin.
Godefridus moet geboren zijn omstreeks 1650. Juist van deze tijd zijn geen doopregisters van Kerkrade meer voorhanden.
Het gezin van Godefridus woont op "Schoss", een gehucht in de nabijheid van de Gracht en op steenworp afstand van de Crombacher hoeve.
Er stonden slechts enkele woningen, die mogelijk uitsluitend door familieleden werden bewoond. Schoss bestaat thans niet meer en maakt in feite deel uit van de wijk de Gracht in Kerkrade. Ook van de woningen is ter plaatse niets meer terug te vinden. De woningen lagen eigenlijk tegenover de Gracht, in de buurt van de Eick, ook wel Hertogen Eick genoemd, en hoeve Crombach. Het lag eigenlijk op de grens met Duitsland.
Het ontbreken van de naam Schiffelers bij de doopgetuigen van zijn kinderen geeft ook aan, dat geen directe familie in Kerkrade woonde. In die tijd werd een kind in het algemeen op de dag van geboorte gedoopt. Hoewel een tocht van bijvoorbeeld Simpelveld naar Kerkrade wel te doen was, lag dat blijkbaar niet geheel voor de hand. Ook al niet omdat de familie in Oirsbeek, Schinnen en Schin op Geul c.q. Klimmen woonde.
Omdat er in Kerkrade geen gegeven van andere families zijn aangetroffen, kan met een vrij grote mate van zekerheid aangenomen worden, dat Godefridus een zoon was van Henricus.
Dit gegeven wordt versterkt door een protocolle van de bank Simpelveld van 2 mei 1690. Daaruit blijkt, dat Godefridus 18 pattacons moet betalen uit kracht van de scheiding en deling van de erfgenamen Hendrik Schiffelers. Hieruit blijkt ook weer, dat Maria, de weduwe van Lemmen Spee een zus was. Voor haar en haar kinderen betaalt hij 14 pattacons min 2 stuvers en 4 pattacons interesten. (Hamers Bulletin 14/98-31).

Uit de lijst van overleden leden van de schutterij Kerkrade blijkt, dat hij daarvan lid was.

LVO RAL 7089 pag 106.
2 januari 1676 Godefridus Schiffelers x Jenne Oilty geass. met sijne moeder Marg. Huntgens verk. aen Frans Roebroex x Christina Moenen
1 bunder en 2 clein roeden gelegen Groenewegh reign d'erfge Hubrecht Cloots t.a.s. Henr. Schiffelaers vhr gemeine wegh uytg. v. Hulsberg naer Valkenb. a.vh. de hoff van Meer.
1 morgen 16 cl roeden op de Dorrecuyl reign heer baron Basschen t.a.s. gemeene wegh voorh, Willem Lammerschap.

In een overdracht voor de schepenbank van Kerkrade op 28 juni 1709 waarbij Jan Creuwen x Ceacilia Urlichs aan Lothar Pissers x Jenne Cruitsen overdracht akkerland op de Kolbert wordt aangegeven dat er een grondlast is van 1 kop haver in de herenpacht bij te leveren in de hoef van Godfried Schiffelaerts.

Op 12-12-1755 verklaart Clara Agnes Thielen voor broers dat haar ouders wijlen Lenard Thielen x Agnes Panhausen eens kochten van Matthys en Jan Vincken 2¼ m beemd Brouckhauser Anstelleen.
Sr. Philip Vaessen verklaart voor zijn zwagers en schoonzusters dat wijlen zijn schoonvader Willem Panhausen voor het gerecht te Kerkrade kocht van Godefridus Schiffelaerts en de erfgenamen Vincken 278 roeden beemd van het hiervoor genoemde leen. (Nalatenschap pastoor Russel OCGL).
Gehuwd voor de kerk circa 1675 met
257    Joanna GEILTIJ (GELTEIJ).
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Henricus SCHIFFLAR, gedoopt (rk) op 15-12-1675 te Kerkrade (zie 128).
   2.  Maria Margarita SCHIFFLAR, gedoopt (rk) op 15-12-1675 te Kerkrade (getuige(n): Merkelbach, Leonardus en Blaustet, Margarita echtgenote van Amezaga). Kind van tweeling.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-10-1700 te Kerkrade (Lambertus) (getuige(n): Franciscus Henricus Schifflartz en Paffen, Wernerus) met Marcellus (Carcillus) PAFFEN, 32 jaar oud, burgemeester, gedoopt op 15-04-1668 te Kerkrade.
   3.  Michael SCHIFFLAR, gedoopt (rk) op 14-11-1677 te Kerkrade (getuige(n): Offermans, Michael en Pelser, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 23-08-1726 te Aubel (België) met Maria NELIS.
   4.  Joannes SCHIFFLAR, gedoopt (rk) op 17-10-1679 te Kerkrade (getuige(n): Scheren, Henricus en Dautzenberg, Regina).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19-07-1705 te Kerkrade (Lambertus) (getuige(n): Schiffelar, Godfridus) met Elisabetha GEILENKIRCHEN, 27 jaar oud, gedoopt (rk) op 06-04-1678 te Kerkrade (getuige(n): Adam Savelsberg en Johanna Samen), overleden op 26-08-1759 te Kerkrade op 81-jarige leeftijd, dochter van Joannes GEILENKIRCHEN en Mechtildis SAVELSBERG.
   5.  Dionysius, gedoopt (rk) op 24-06-1682 te Kerkrade (getuige(n): Crombach, Godefridus en Vroen, Beatrix), overleden circa 1749 te Kerkrade. In de parochielijst van 1755 staat zijn vrouw als weduwe vermeld. Daarnaast is uit het kasboek van pastoor Schmitz gebleken, dat zijn begrafenis voldaan werd op 1 november 1749. In de kerkregisters is slechts de geboorte van een kind aangetroffen. Uit de parochielijst van 1740 blijkt evenwel, dat er meerdere kinderen zijn.
Hij woont in 1740 in Kerkrade in het gehucht Schoss. In 1744 geeft de parochielijst aan, dat hij op de Gracht woont.
Gehuwd voor de kerk circa 1711 met Anna ENGELHOVEN (ENGELDORP). Bij de geboorte van dochter Joanna Maria wordt zij Engelhouen genoemd.
   6.  Godefridus, gedoopt (rk) op 13-02-1684 te Kerkrade (getuige(n): Görtzen, Godefridus en Herteij, Martha), overleden circa 1685 te Kerkrade. Hij is vermoedelijk jong overleden gelet op de doop van een tweede Godefridus in hetzelfde gezin. Overigens is in de overlijdensregisters van Kerkrade geen overlijden aangetroffen. Dit behoeft op zichzelf niet vreemd te zijn omdat de registers van Kerkrade overgeschreven zijn. Gelet op het handschrift heeft dit of in 19e of vroeg in de 20 ste eeuw plaatsgevonden.
   7.  Godefridus SCHIFFLARTZ, gedoopt (rk) op 11-03-1686 te Kerkrade (getuige(n): Custers, Wilhelmus en de Hessel, Maria), overleden circa 1743 te Kerkrade. In Kerkrade ontbreken de kerkelijke registers van 1707 tot 1754. Uit de parochielijst van 1743 blijkt, dat hij is overleden. Zijn weduwe woont dan nog met de kinderen in Schoss. Woont in 1740 met het gezin in Schoss.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 28-02-1724 te Hoensbroek (getuige(n): Schiffelaerts, Michael en Bruls, Maria) met Catharina SCHMETS (SMEETS), 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 08-01-1698 te Kerkrade (getuige(n): Harnnischmecher, Melchior en Raven Catharina), overleden op 07-09-1779 te Kerkrade op 81-jarige leeftijd, dochter van Joannes SCHMETS (SMEETS) en Helene ARETS.

284    Joannes ORTMANS, gedoopt (rk) op 14-08-1678 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Joannes en Schlag, Agnes).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 09-02-1709 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Andreas en Moulen, Joannes) met de 25-jarige
285    Gertrudis HUPPERTZ, gedoopt (rk) op 06-11-1683 te Simpelveld (getuige(n): N.N. en Zavelsberg, Mechtildis), overleden op 04-11-1753 te Simpelveld op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 16-05-1710 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Leonardus en Hupperts, Mechtildis).
   2.  Dionisius, gedoopt (rk) op 20-01-1712 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Dionisius en Horbach, Maria).
   3.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 20-01-1714 te Simpelveld (getuige(n): Frosch, Wilhelmus en Ortmans, Maria).
   4.  Agnes, gedoopt (rk) op 29-08-1715 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Christianus en Hupperts, Agnes).
   5.  Nicolaus, gedoopt (rk) op 06-03-1718 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Nicolaus en Hupperts, Sophia). Vermoedelijk jong gestorven.
   6.  Nicolaus, gedoopt (rk) op 21-04-1719 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Nicolaus en Fransen, Joanna Theresia).
   7.  Martinus, gedoopt (rk) op 22-07-1721 te Simpelveld (zie 142).
   8.  Catharina, gedoopt (rk) op 23-02-1725 te Simpelveld (getuige(n): Huppertz, Joannes en Finkens, Catharina).

286    Henricus PRICKARTS, gedoopt (rk) op 12-03-1704 te Simpelveld (getuige(n): Rurins, Henricus en Prickarts, Maria), overleden op 09-02-1778 te Simpelveld op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 01-10-1730 te Simpelveld (Remigius) (getuige(n): Steinbusch, Joannes en Prickarts, Mechtildis) met (Anna) Cecilia STEINBUSCH, 34 jaar oud (zie 287).
Gehuwd voor de kerk (2) op 61-jarige leeftijd op 18-11-1765 te Simpelveld (Remigius) (getuige(n): Beckers, Henricus en Ploumen, Catharina) met Anna Catharina PLOUMEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Gertrudis PRICKARTZ, gedoopt (rk) op 03-02-1733 te Simpelveld (getuige(n): Jungen, Wilhelmus en Steinbusch, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 15-jarige leeftijd op 27-11-1748 te Simpelveld (Remigius) (getuige(n): Wirths, Nicolaus en Handbuckers, Anna e.a.) met Joannes Petrus HANDBUCKERS.
   2.  Joanna Maria PRICKAERTZ, gedoopt (rk) op 30-06-1737 te Simpelveld (zie 143).
287    (Anna) Cecilia STEINBUSCH, gedoopt (rk) op 21-10-1695 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Henricus en Minten, Catharina), overleden op 30-01-1763 te Simpelveld op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 286).
 
288    Henricus GERARDS, overleden op 13-07-1769 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op 07-10-1720 te Simpelveld (getuige(n): Boemans, Martina en Girits, Henricus) met de 19-jarige
289    Anna Elisabeth BOIEMANS (BOYMANS), gedoopt (rk) op 22-02-1701 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Nicolaus en Dautzenberg, Maria Elizabetha).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Agnes GERAETS, gedoopt (rk) op 08-04-1723 te Simpelveld (getuige(n): Geraerds, Jacobus en Schlepen, Maria).
   2.  Joannes Henricus GERARTS, gedoopt (rk) op 21-07-1727 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Johannes en Frösch, Maria).
   3.  Johannes Winandus, gedoopt (rk) op 09-04-1731 te Simpelveld (zie 144).
   4.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 09-04-1731 te Simpelveld (getuige(n): Gerards, Joannes Henricus en Frösch, Anna).
   5.  Joannes Fredericus GERARD (GERITZ), gedoopt (rk) op 01-03-1734 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Joannes Fredericus en Stassen, Elisabeth).
   6.  Anna Catharina GERARDTS, gedoopt (rk) op 17-11-1737 te Simpelveld (getuige(n): Schleipen, Balthasar en Frösch, Anna Cecilia).
   7.  Joannes Wilhelmus GERARDTZ, gedoopt (rk) op 24-03-1741 te Simpelveld (getuige(n): Brawers, Joannes Wilhelmus en Boymans, Anna Elisabeth).
   8.  Joanna Maria GERARDTZ, gedoopt (rk) op 14-04-1745 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Wilhelmus en Gerardtz, Maria).

290    Aegidius Balthasar MELKOPP (MEELCOPF), gedoopt (rk) op 06-01-1696 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Henricus en Frosch, Anna), overleden op 30-04-1738 te Simpelveld op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 09-02-1728 te Simpelveld (Remigius) met de 23-jarige
291    Odilia Margaretha SCHNIEDERS (SCHNEIDERS), gedoopt (rk) op 06-01-1705 te Simpelveld (getuige(n): Schiffelaert, Dionisius en Schneiders, Elisabetha), overleden op 29-08-1744 te Simpelveld op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 09-02-1728 te Simpelveld (Remigius) met Aegidius Balthasar MELKOPP (MEELCOPF), 32 jaar oud (zie 290).
Gehuwd (2) met Franciscus Wilhelmus ARETZ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Helena, gedoopt (rk) op 16-10-1732 te Simpelveld (zie 145).
   2.  Nicolaus MELKOP (MEELCOPF), gedoopt (rk) op 08-02-1736 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Nicolaus en Albrechts, Anna Maria).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Gerardus Mathias, gedoopt (rk) op 30-04-1740 te Simpelveld (getuige(n): Aretz, Gerardus en Heckmans, Maria Elisabeth).
   4.  Maria Elisabeth, gedoopt (rk) op 08-07-1742 te Simpelveld (getuige(n): Albrechts, Gaspar Nicolaus en van Wers, Maria Elisabetha).

292    Godefridus HAMERS, gedoopt (rk) op 26-02-1687 te Eijs (getuige(n): Heutz, Dionisius en van de Wier, Anna), overleden op 23-04-1757 te Eijs op 70-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) 1709 te Eijs. Hij gaat met Cecilia alleen in ondertrouw. Echtgenote is Cecilia CORNIPS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-jarige leeftijd op 02-10-1712 te Eijs (getuige(n): Hammers, Judocus en Thijssen, Catharina) met Catharina STARMANS (zie 293).
Gehuwd voor de kerk (3) op 61-jarige leeftijd op 22-04-1748 te Eys met Catharina GIELEN, overleden op 22-07-1794 te Eys.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 03-08-1715 te Eijs (zie 146).
293    Catharina STARMANS, overleden op 20-11-1747 te Eijs.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 292).
 
296    Hermannus FRANCKOT (FRANCKEN), gedoopt (rk) op 15-07-1687 te Simpelveld (getuige(n): Horbachs, Franciscus en Francken, Joanna), overleden op 06-02-1759 te Simpelveld op 71-jarige leeftijd. De naam Francken wordt maar eenmaal gebruikt. Daarna wordt evenals bij vader de naam Franckot gebruikt.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14-11-1714 te Simpelveld (getuige(n): Frankott, Joannes en Frosch (of Frischen) Sijbilla.) met
297    Elisabeth KRIENS (KRINGS, CRINS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus FRANCKOTT, gedoopt (rk) op 19-12-1715 te Simpelveld (zie 148).
   2.  Maria Elisabeth FRANCKOT, gedoopt (rk) op 18-02-1718 te Simpelveld (getuige(n): Frosch, Nicolaas en Frosch, Maria).
   3.  Maria Odilia FRANCKOT, gedoopt (rk) op 27-01-1720 te Simpelveld (getuige(n): Franckot, Herman en Smetz, Oda).
   4.  Mechtildis FRANCKOT, gedoopt (rk) op 02-08-1722 te Simpelveld (getuige(n): Moulen, Martinus en Jungen, Mechtildis).
   5.  Thomas FRANCKOT, gedoopt (rk) op 21-12-1725 te Simpelveld (getuige(n): Beucken, Joannes en Rurings, Margaretha).

298    Joannes BÖCKEN (BUCKEN), gedoopt (rk) op 14-01-1694 te Simpelveld (getuige(n): Diden, Arnoldus en Bocken, Maria).
Gehuwd met
299    Maria FRANCKORT (FRANKOT, FRANKOTTE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina BÖCKEN (BUCKEN, BUCK), gedoopt (rk) op 06-11-1717 te Simpelveld (zie 149).
   2.  Hubertus BUCKERS, gedoopt (rk) op 10-01-1722 te Simpelveld (getuige(n): Franckotte, Hubertus en Dericks, Elisabeth).
   3.  Maria Elisabeth BUCKENS, gedoopt (rk) op 30-12-1724 te Simpelveld (getuige(n): Reulins, Henricus en Krins, Elisabeth).
   4.  Joannes BUCKENS, gedoopt (rk) op 03-01-1729 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, Mathias en Jungen, Mechtildis).

300    Mathias HORBACH, gedoopt (rk) op 27-06-1672 te Simpelveld (getuige(n): Browers, Gerardus en Welters, Catharina).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-09-1697 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Joannes en Diden, Georgius) met de 25-jarige
301    Maria STRALENBERGH (STALLENBERG), gedoopt (rk) op 28-04-1672 te Simpelveld (getuige(n): Kevers, Bartholomeus en Kevers, Barbara), overleden op 02-10-1736 te Simpelveld op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Caspar, gedoopt (rk) op 06-01-1698 te Simpelveld (getuige(n): Venners, Mathias en Habracken, Joanna).
   2.  Joanna Catharina HORBACHS, gedoopt (rk) op 20-01-1699 te Simpelveld (getuige(n): Koijmans, Nicolaus en Keve..., Joanna).
   3.  Maria Elizabetha, gedoopt (rk) op 13-09-1700 te Simpelveld (getuige(n): Browers, Henricus en Welters, Maria).
   4.  Anna Margaretha HORBACHS, gedoopt (rk) op 01-03-1702 te Simpelveld (getuige(n): Browers, Dionijsius en Schielen, Anna Maria).
   5.  Bartholomeus HORBACHS, gedoopt (rk) op 18-09-1703 te Simpelveld (getuige(n): Stallenberg, Bartholomeus en Bocholt, Maria).
   6.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 23-06-1705 te Simpelveld (getuige(n): Custers, Wilhelmus en Coemans, Barbara).
   7.  Mathias, gedoopt (rk) op 02-06-1707 te Simpelveld (zie 150).
   8.  Leonardus, gedoopt (rk) op 20-06-1709 te Simpelveld (getuige(n): Flieg, Hubertus en Vaussen, Helena).
   9.  Maria Sophia, gedoopt (rk) op 26-09-1711 te Simpelveld (getuige(n): Koemaess, Angelus en Linniss, Catharina).
   10.  Catharina Joseph, gedoopt (rk) op 19-12-1712 te Simpelveld (getuige(n): Brouers, Gerardus en Koemaes, Catharina).

304    Joannes PLUMEN, gedoopt (rk) op 07-10-1690 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Joannes en Rutzelfeld, Catharina).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-10-1717 te Simpelveld (getuige(n): Plumen, Renerus en Frösch, Elisabetha) met
305    Joanna FROESCH (FRÖSCH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Renerus, gedoopt (rk) op 24-12-1718 te Simpelveld (zie 152).
   2.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 16-04-1721 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Wilhelmus en Frösch, Maria).
   3.  Barbara, gedoopt (rk) op 04-08-1723 te Simpelveld (getuige(n): Frosch, Nicolaas en Ritzerfeldt, Barbara).
   4.  Leonardus, gedoopt (rk) op 06-04-1726 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Leonardus en Plumen, Maria).

306    Leonardus MAESS, overleden op 29-03-1747 te Simpelveld. Overlijden kan ook 28-03-1745 zijn.
Gehuwd voor de kerk op 19-01-1704 te Simpelveld (getuige(n): onbekend) met
307    Ida CORDOLS (DORDOLIJ, CARTOUSSE), overleden op 24-10-1763 te Simpelveld. Geslachtsnaam wordt ook nog Carthous, Dolff en Knollens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 19-01-1704 te Simpelveld (getuige(n): Maess, Leonardus en Bocholtz, Maria).
   2.  Joannes Winandus MAES, gedoopt (rk) op 26-03-1706 te Simpelveld (getuige(n): van Wersch, Joannes Hermanus en Prickarts, Elisabetha).
   3.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 18-04-1707 te Simpelveld (getuige(n): Maess, Jacobus en Fransen, Elisabeth).
   4.  Godefridus, gedoopt (rk) op 13-08-1712 te Simpelveld (getuige(n): Kleinen, Martinus en Maess, Maria).
   5.  Catharina, gedoopt (rk) op 06-12-1715 te Simpelveld (getuige(n): Maess, Henricus en Linnichs, Catharina).
   6.  Joannes Jacobus, gedoopt (rk) op 16-02-1719 te Simpelveld (getuige(n): Schuts, Jacobus en Schuts, Elisabeth).
   7.  Laurentius MAES, gedoopt (rk) op 10-08-1719 te Simpelveld (getuige(n): Schuts, Joannes en van Wers, Helena).
   8.  Maria Cornelia MAES, gedoopt (rk) op 25-09-1722 te Simpelveld (zie 153).

308    Joannes GIMMINICH, overleden 00-11-1763 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op 15-10-1724 te Simpelveld (getuige(n): Schielen, Henricus en Bindels N.N.) met de 45-jarige
309    Sophia HOUPPERTS, gedoopt (rk) op 13-02-1679 te Simpelveld (getuige(n): L..., Gerardus en Froch, Agnes), overleden op 08-02-1750 te Simpelveld op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 15-12-1725 te Simpelveld (zie 154).
   2.  Maria Agnes, gedoopt (rk) op 28-05-1728 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Nicolaus en Gimmenich, Maria Agnes).
   3.  Guilielmus Henricus, gedoopt (rk) op 07-10-1731 te Simpelveld (getuige(n): Schielen, Guilielmus en Hupperts, Anna).
   4.  Anna Mechtildis, gedoopt (rk) op 22-01-1735 te Simpelveld (getuige(n): Boijmans, Martinus en Horrion, Catharina).

310    Aegidius CROMBACH, gedoopt (rk) op 28-01-1685 te Kerkrade (getuige(n): Crombach, Joannes en Lindenlauff, Anna). Het huwelijk met Catharina is tevens ingeschreven in de registers van Kerkrade. Hij woonde toen op Spekholzerheide.

Op 26-02-1744 cedeert Gilles Urlichs x Mechtildis Savelbergh aan hem land in Simpelveld (nalatenschap pastoor Russel OCGL).
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 03-02-1722 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Jacobus en Ortmans, Joanna) met de 32-jarige
311    Catharina ORTMAN(N)S, gedoopt (rk) op 22-02-1689 te Simpelveld (getuige(n): Plumen, Leonardus en Ortmanns, Joanna), overleden op 08-02-1757 te Simpelveld op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria KROMBACH, gedoopt (rk) op 26-06-1727 te Simpelveld (zie 155).
   2.  Joannes Guillielmus KROMBACH, gedoopt (rk) op 08-11-1730 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Guillielmus en N.N., Maria Elisabeth).

312    Joannes HASILIERS, overleden op 02-04-1750 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op 06-10-1715 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Joannes en Kleinen, Gertrudis) met de 26-jarige
313    Joanna MOULEN, gedoopt (rk) op 20-02-1689 te Simpelveld (getuige(n): Schmitz, Antonius en Moulen, Joanna), overleden op 21-05-1766 te Simpelveld op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina HASELIERS, gedoopt (rk) op 23-08-1717 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Leonardus en Moulen, Odilia).
   2.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 12-02-1719 te Simpelveld (getuige(n): Moulen, Petrus en N.N.), overleden op 04-10-1775 te Simpelveld op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-11-1746 te Simpelveld (St. Remigius) (getuige(n): Hassiliers, Joannes en Hassiliers, Maria Adelijdis) met Gertrudis KLEINEN, 22 jaar oud, gedoopt (rk) op 29-03-1724 te Simpelveld (getuige(n): Kleinen, Joannes en Schlimmers, Gertrudis), overleden op 19-08-1794 te Simpelveld op 70-jarige leeftijd, dochter van Bartholomeus KLEINEN en Agnetis HAMERS.
   3.  Petrus Gaspard HASILIR, gedoopt (rk) op 06-01-1721 te Simpelveld (getuige(n): Schlupers, Petrus en Moulen, Odilia).
   4.  Joannes Christianus, gedoopt (rk) op 25-12-1722 te Simpelveld (getuige(n): Hamers, Joannes en Christophels, Maria).
   5.  Adelheid HASELIERS, gedoopt (rk) op 13-12-1724 te Simpelveld (getuige(n): Stammens, Nicolaas en Hartmans, Adelheid).
   6.  Arnoldus, gedoopt (rk) op 01-12-1726 te Simpelveld (getuige(n): Moulen, Arnoldus en Bindels, Anna Margeretha).
   7.  Franciscus Guilielmus (Wilhelmus) HASSELIERS, gedoopt (rk) op 08-04-1729 te Simpelveld (zie 156).

314    Martinus BOIJMANS, gedoopt (rk) op 05-09-1702 te Simpelveld (getuige(n): Boijemans, Servatius en Rowet, Maria), overleden op 30-04-1746 te Simpelveld op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd met
315    Maria Catharina GEMINICH, overleden op 19-05-1746 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus BOIJMANS (BOEIJMANS), gedoopt (rk) op 16-02-1727 te Simpelveld (getuige(n): Gemenich, Leonardus en Frösch, Maria).
   2.  Dionisius, gedoopt (rk) op 09-10-1729 te Simpelveld (getuige(n): Browers, Dionisius en Boijmans, Anna Elisabeth).
   3.  Maria Agnes BOIJMANS (BOOMANS), gedoopt (rk) op 03-07-1732 te Simpelveld (getuige(n): Smets, Joannes Henricus en Gheminich, Maria Agnes).
   4.  Joannes, gedoopt (rk) op 26-01-1734 te Simpelveld (getuige(n): Geminich, Joannes en Frösch, Anna Maria).
   5.  Maria Agnes BOIJMANS (BOIEMANS), gedoopt (rk) op 21-10-1736 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Joannes en Schwartzen, Joanna Gertrudis).
   6.  Anna Caecilia, gedoopt (rk) op 09-06-1739 te Simpelveld (zie 157).
   7.  Joannes Wilhelmus Franciscus, gedoopt (rk) op 21-04-1741 te Simpelveld (getuige(n): Brawers, Joannes Wilhelmus en Schneiders, Maria Helena).
   8.  Joannes Wilhelmus, gedoopt (rk) op 23-07-1742 te Simpelveld (getuige(n): Frösch, Wilhelmus en Gimmenich, Joanna Gertrudis).

316    Hubertus VLIECK(s) (FLIEGS, VLECKS), landbouwer en schepen van Simpelveld, gedoopt (rk) op 17-10-1676 te Gulpen, overleden op 03-04-1777 te Simpelveld op 100-jarige leeftijd. Overleden "Aen den Stamp". Na in 1754, 1755 koning te zijn geweest werd hij in 1756 keizer van de schutterij St. George van Simpelveld.
Ondertrouwd (1) op 15-06-1704 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-06-1704 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Joannes en van Wersch, Maria Elisabeth) met Elisabetha DAUTZENBERG, 21 jaar oud, gedoopt (rk) op 09-04-1683 te Heerlen, overleden op 08-01-1722 te Simpelveld op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 16-03-1723 te Simpelveld met Anna Maria COX (zie 317).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth FLIEGS (VLIECKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 02-04-1707 te Simpelveld (getuige(n): Dautzenberg, Joannes Wilhelmus en Boer, Maria).
   2.  Maria Mechtildis FLECKS (VLIECKS, FLIEGS, VLECK, gedoopt (rk) op 04-04-1709 te Simpelveld (getuige(n): Erkens, Petrus en Dautzenberg, Mechtildis).
   3.  Maria Catharina FLIEGS (VLIECKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 21-11-1711 te Simpelveld (getuige(n): Brawers, Henricus en Einmahl, Maria).
   4.  Joannes Wilhelmus Hermannus FLEIGS (VLIECKS, FLIEGS, VLECK, landbouwer en laatschepen, gedoopt (rk) op 17-12-1713 te Simpelveld (getuige(n): van Werch, Joannes Hermannus en Gerckens, Anna Barbara), overleden op 15-01-1795 te Simpelveld op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 03-08-1749 te Simpelveld met Maria Adelijdis PELSERS, 18 jaar oud, gedoopt (rk) op 02-09-1730 te Heerlen, overleden op 15-02-1788 te Simpelveld op 57-jarige leeftijd, dochter van Joannes PELSERS en Anna CU(IJ)PERS.
   5.  Joannes Petrus FLIEGS (VLIECKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 17-07-1716 te Simpelveld (getuige(n): Rho, Joannes en von Werz, Elisabeth pro Habets, Margarita).
   6.  Thomas FLIEGS (VLIECKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 09-02-1719 te Simpelveld (getuige(n): Rosenbaum, Thomas en Huppertz, Maria).
   7.  Maria Gertrudis FLIX (FLIEGS, VLIECKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 18-05-1721 te Simpelveld (getuige(n): Broers, Dijonisius en Welters, Maria).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Michael FLIEGS (VLIECKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 09-11-1723 te Simpelveld (getuige(n): Prickartz, Franciscus Gullielmus en van Wertz, Anna Elisabetha). Hij was vaandeldrager bij de Schutterij St. George Simpelveld (Bron 555 jaar St. George Simpelveld 1997).
   9.  Leonardus Hubertus FLIEGS (VLIECKS, VLECKS), gedoopt (rk) 00-12-1725 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Leonardus en Hupperts, Anna).
   10.  Laurentius Josephus FLIEGS (VLIECKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 30-08-1728 te Simpelveld (getuige(n): Brawers, Laurentius en Cox, Agnes), overleden voor 1730. Vermoedelijk jong gestorven.
   11.  Laurentius Josephus FLIEGS (VLICKS, VLECKS), gedoopt (rk) op 31-12-1730 te Simpelveld (zie 158).
317    Anna Maria COX, gedoopt circa 1689, overleden op 15-03-1779 te Simpelveld. Is bij overlijden volgens het register 90 jaar.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 316).
 
318    Petrus HANDBÜCKERS. Op 18-04-1752 cedeert Nicolaes Jongen van Vlengendael in Bocholtz x Maria Catharina Beckers aan hem een weide op het Brandthuys 28 r en 114½ r l in het Prickertsveld voor 50 pattacons.

Op 18-02-1756 cedeert Nycolaes Schielen x Anna Cruitzen aan hem 2 percelen Vreyenhofleen voor 50 pattacons.
(OCGL nalatenschap pastoor Russel).
Gehuwd met
319    Joanna (Maria) STEINBUSCH, gedoopt (rk) op 19-02-1703 te Simpelveld (getuige(n): Schiffelarts, Aegidius en Kochs, Joanna), overleden op 08-08-1774 te Simpelveld op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 06-08-1724 te Simpelveld (getuige(n): Steinbusch, Joannes en Broers, Gertrudis).
   2.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 11-01-1727 te Simpelveld (zie 159).
   3.  Maria Agnes, gedoopt (rk) op 19-02-1729 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, Matheus en Nevelstein, Agnes).
   4.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 29-01-1731 te Simpelveld (getuige(n): Horbach, Leonardus en Steinbusch, Maria Catharina).
   5.  Joanna Catharina, gedoopt (rk) op 28-04-1733 te Simpelveld (getuige(n): Rosenholts, David en Hambuckers, Joanna Maria).
   6.  Wilhelmus Henricus Augustinus, gedoopt (rk) op 28-08-1735 te Simpelveld (getuige(n): Prickartz, Henricus en Vinners, Maria Barbara).
   7.  Mathias, gedoopt (rk) op 10-06-1738 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Mathias en Bakers, Anna Mechtilda).
   8.  Martinus, gedoopt (rk) op 20-02-1741 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Martinus en Handbuckers, Anna Gertrudis).

320    Wilhelmus DAUTZENBERG, geboren op 04-12-1661 te Waubach, gedoopt (rk) op 04-12-1661 te Eygelshoven (getuige(n): Moors, Nicolaus en Barts, Maria), overleden op 22-10-1730 te Waubach op 68-jarige leeftijd. De nakomelingen van Wilhelmus worden in het algemeen aangeduid als de EERSTE Waubacher familie. De nakomelingen van zijn broer Joannes worden aangeduid als de TWEEDE Waubacher familie. Het gezin moet het, evenals zovelen, in die tijd niet makkelijk hebben gehad. In 1693 zorgde aanhoudend slecht weer ervoor, dat vrijwel de gehele oogst mislukte. Daarnaast waren er talrijke inkwartieringen van voorbijtrekkende legereenheden, die het beetje dat over was voor zich opeisten.

Landmetersarchief 4766 11-12-1730.
Gedeelte meting:
een weide in de Heck, in twee gelijke delen, ez Werden, Johan, az Metzmacher, Joachim, eh de straat, groot met de ruiming 71 - 6;
een akker op de Taentzts gracht, ez Metzmacher, Johan, az Metzmacher, Joachim, eh de gracht, groot 18 - 12;
een akker op den Klumpert, ez Ploum, Peter, az Metzmacher, Johan, eh diverse erven, groot 101 - 4;
een akker op den Klumper, ez Metzmacher, Johan, az Mahr, Johan. eh Ploum, Peter, groot 18 - 13;
een akker op de Fleijdt, ez Vaessen, Willem, az Moers, Johan, eh de Fleijdt, groot 49 -8;
een akker op de Fleijdt, ez Moers, Johan, az Ploum, Jan eh de Fleijdt, groot 37 - 8;
een akker op de Vohr, ez Loupen, Gordt, az Werden, Antoon, eh Werden, Jan, groot 74 - 0;
een weide aan de Buschgracht, ez Dautzenberg, Jan, az Stapelmans, Herman, schepen eh de Buschgracht, groot 27 - 9;
een akker in Jennenveldje, ez de weduwe Rothkrans, Jan, az Reinerats, Mathias, eh de Fleijdt, ah de straat. Maat onleesbaar.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 12-02-1691 te Eygelshoven (getuige(n): Petrus Metzenmachers en Maria Simons) met
321    Gertrudis STAPELMANS, overleden op 19-09-1720.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon, gedoopt (rk) op 26-10-1691 te Eygelshoven (getuige(n): Luppen, Wilhelmus en Nelis Elisabeth), overleden op 24-08-1757 te Marienberg op 65-jarige leeftijd. Op 17-07-1744 verkoopt hij aan Frings, Mathias x Loupen, Catharina voor 17 pattacons in de Coopmans Hof onder Waubach:
een akker aan de Ullnische weg, es deze weg, as en eh Moers, Johan, 34 -8
een akker op de Tangsgracht, es Mahr, willem as Metzmacher Gertrud, eh de Gracht, 16 - 8 (LVO 2284 leenhof 's-Hertogenrade).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 24-01-1723 te Eijgelshoven (getuige(n): onbekend) met Agnes TICK, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 10-07-1696 te Marienberg (getuige(n): Werden, Gertrudis en Boymans, Anna), overleden op 23-01-1763 te Eijgelshoven op 66-jarige leeftijd. Het overlijden staat ook ingeschreven in de registers van Marienberg. Op 24-03-1762 wordt voor landmeter Nicolaes Vaessen de verdeling van goederen vastgelegd die Simon heeft nagelaten. Daarbij blijkt, dat nog drie kinderen leven. Agnes geeft dan haar goederen aan haar kinderen en erven in erfpacht uit. Zij zorgde er daarbij in elk geval voor dat ze de rest van haar leven niets te kort zou komen. Voor de verdeling zie de kinderen.

Voor de verdeling wordt een erfpachtcontract opgemaakt.
Iedere erfgenaam moet jaarlijks aan zijn moeder of schoonmoeder betalen:
5 vaten rogge
3 vaten boekweit
1 vat tarwe
21 pond boter
10 pond spek
100 eieren
2 kannen, 1 quart olie
1 wit vlassen hemd
1/2 cop Turkse bonen
1/2 cop erwten.
Aan geld voor thee, bier en brandewijn 3 reichsthaler, "belopt s'jaers adt 9 reichsthaler".

De pacht moet jaarlijks in twee gelijke delen betaald worden, waarbij de eerste eindigd op Allerheiligen, de tweede op Paassen.
Bij verslijt van kleren, kousen, en schoenen moeten de drie ervan op gezamenlijke kosten hun moeder van nieuwe voorzien.
Om de beurt moet ieder eens in de drie jaar een nieuwe geverfde- en een nieuwe geverde wercken "schodteldoek" aan haar geven, zodat ze na drie jaar elk een jaar aan de beurt geweest zijn "ende allsoo verfolgens".

Zij behoudt zich het recht voor levenslang in haar beide huizen "Vreije winckel, wohnungh, slopstede en verpflegungh" te genieten. Degene, waarbij ze bij verblijft moet zorgen voor vuur en licht en haar kleren wassen en verstellen. Wanneer er, in geval van ziekte, aparte onkosten moeten worden gemaakt, moeten de drie erven die samen op zich nemen.
Als hun moeder in een van haar huizen een eigen kamer gaat betrekken, krijgt zij van ieder een "manierliche eijnspannige kahr cohllen s'jaers todt behoeff van haeren brandt."
Bij aar dood zullen zij "haeren lichnam naer Christelichen bruijck manierlich laeten ter aerden bestättigen ende oock een behorliche uijtfardt ende beganghnus naer te houden.", dochter van Joannes TICK en Maria MINGERS.
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 20-10-1692 te Eygelshoven (getuige(n): Dautzenberg, Joannes en Zengen, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 27-08-1721 te Eijgelshoven (getuige(n): Vossen, Leonard en Werden, Agnes) met Gerardus HEINEN (HINNEN), 36 jaar oud, gedoopt (rk) op 20-07-1685 te Marienberg (getuige(n): Römgens, Christianus en Pelzer, Mechtildis), zoon van Philippus HEINEN (HINNEN) en Catharina PENNARTZ.
   3.  Joanna DAUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 10-10-1694 te Eygelshoven (getuige(n): Nelis, Henricus en Simons, Maria).
   4.  Agnes DAUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 04-02-1696 te Eygelshoven (getuige(n): Werden, Peter, zoon van Dominicus voor Luppen, Paulus en Dortant, Agnes), overleden op 02-11-1777 te Waubach op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-08-1722 te Eijgelshoven (getuige(n): Dautzenberg, Casparus en Dautzenberg, Odilia) met Philippus WERDEN, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 18-08-1695 te Eijgelshoven, overleden op 06-05-1776 te Eijgelshoven op 80-jarige leeftijd, zoon van Theodoor WERDEN en Gertrudis TILLMANS.
   5.  Herman DAUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 06-07-1697 te Eygelshoven (zie 380).
   6.  Ida DAUTZENBERGS, gedoopt (rk) op 01-05-1699 te Eygelshoven (getuige(n): Hermans, Joannes en Werden, Ida).
   7.  Joannes DAUTZENBERGS, gedoopt (rk) op 19-05-1700 te Eygelshoven (getuige(n): Stapelmans, Herman voor Romgens, Henricus en Werden, Barbara).
   8.  Caspar DAUTZENBERGS, gedoopt (rk) op 10-07-1702 te Eygelshoven (getuige(n): Luppen, Caspar en Simons, Sophia). Het gezin woont in Groenstraat waar ook de kinderen geboren worden. Deze worden allen gedoopt te Eijglshoven.

Op 2 januari 1753 cedeert hij aan Leonard Ploum (x Barbara Bloemen) ½ morgen land in het Haanveld, genant op die Pahn voor 5½ schilling per roede.

Uit het Landmetersarchief nr. 4747 d.d. 06-02-1761 blijkt, dat hij zijn huis en overige goederen aan zijn vier kinderen in erfpacht geeft. Hij krijgt jaarlijks "tot bijhulp" voor onderhoud en levensmiddelen per kind 12 schillingen of samen 6 pattacons per jaar. Verder van ieder jaarlijks een nieuw hemd van "wit flachsen dock". Hij reserveert zich "vrijen winckel, wohnung en schlapstede" in de keuken en kamer.
Zie voor de verdeling de kinderen.

11 april 1788 realisatie van een akte van 8 december 1752 waarbij hij van Ida Jungschleger, weduwe van Petrus Stapelmans ontvangen heeft 42 pattacon (elk a 12 Acher gl) met als onderpand ½ morgen + 9½ roeden akkerland in het Haanveld gelegen tussen de Kerckweghen omtrent den Cloot.
Op 5 januari 1765 hebben zijn erfgenamen afstand gedaan van de hiervoor genoemde grond in het Haanveld, ieder voor zijn vierde deel. Daarvoor ontvangen zij van Jacobus Bloemen x Anna Gertrudis Stapelmans ieder 10½ schill. (Gerichtsbuch Ubach).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 01-09-1726 te Eijgelshoven (getuige(n): Kohnen, Franciscus en Beckers, Catharina) met Maria COHNEN (COENEN), 24 jaar oud, gedoopt (rk) op 06-08-1702 te Eijgelshoven, overleden op 07-01-1753 te Groenstraat op 50-jarige leeftijd, begraven te Eygelshoven, dochter van Wilhelmus COHNEN (COENEN) en Elisabeth GILLES.
Gehuwd voor de kerk (2) op 52-jarige leeftijd op 01-05-1755 te Eijgelshoven (getuige(n): Cohnen, Petrus en Cohnen, Anna Elisabeth) met Maria JANSSEN, overleden op 02-04-1759 te Eijgelshoven.
Gehuwd voor de kerk (3) op 60-jarige leeftijd op 29-09-1762 te Eygelshoven (getuige(n): Henricus Vaessen en Coonen, Arnoldus) met Maria WILLEMS, overleden op 04-09-1774 te Eygelshoven.
   9.  Petrus DAUTZENBERGS, geboren te Waubach (zie 160).
   10.  Gertrudis DAUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 05-10-1707 te Eygelshoven (getuige(n): Jansen, Mathias en Sengen, Gertrudis).
   11.  Catharina DAUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 11-08-1709 te Eygelshoven (getuige(n): Werden, Simon voor zijn zoon Simon en Moers, Maria voor Werden, Catharina).
   12.  Mathias, gedoopt (rk) op 17-04-1711 te Eygelshoven (getuige(n): Baumers, Mathias en Metzmächers, Anna), overleden op 03-10-1749 te Marienberg op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria DRESSCHERS, gedoopt (rk) op 09-12-1715 te Marienberg (getuige(n): Plum, Servatius en Boymans, Anna), dochter van Arnold DRESSCHERS en Gertrudis MINGERS.

322    Wilhelmus LUPPEN, gedoopt (rk) op 19-12-1666 te Eygelshoven, overleden op 14-05-1735 te Eygelshoven op 68-jarige leeftijd. Landmetersarchief 4766 07-09-1735
Gemeten voor de erven van dit echtpaar in Waubach:
de huisweide en tuin,
ez Arets, Arnold, az de weduwe van Beumers, Leonard, eh de weg, ah de plaats die als mesthof voor de erven Loupen-Flecken afgetekend is, groot 43 - 12. In twee gelijke delen;
een akker in het Buschveld op de Veeweg (Rimburg),
ez Janssen, Johan, az de weduwe van N.N. Christiaan, eh Melchers, Johan, ah de Veeweg, groot 76 - 0. In twee delen, het deel naast de weg is 1 roede en 4 voet groter dan het ander;
een akker "an Jan Hermans Beuschen oder Reimburger busch",
ez Vaessen, Willem, az de erven van Cleen, Willem, eh de weg, vergelijkstuk, groot 89 - 0;
een tuin aan de Boschgracht,
ez en az Dautzenberg, Peter, eh Janssen, Johan, eh de weduwe van Beumers, Mathias, groot 20 -2. Aan Dautzenberg, Peter 7 roeden. Aan Freins, Mathias 13 roeden, 2 voet;
een weide in de Boschgracht,
ez Janssen, johan, az Dautzenberg, Johan, eh Valckenberg, Peter, groot 48 - 8;
een akker op de Meeswegh,
ez schepen Werden, Simon ez de Meeswegh, eh Moers, Peter, groot 107 - 8;
een akker op de Perdtsdriesch,
ez Dautzenberg, Herman, az Dautzenberg, Philip en Metzmacher, Jan, eh de Ullicher weg, groot zonder de er door lopende weg 52 - 14;
een akker op de Joffer,
ez Moors, Jan, az Werden, Hendrik, eh Dautzenberg, Simon, groot 40 - 10.


Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 16-10-1698 te Eijgelshoven (getuige(n): Baumers, Mathias en Luppen, Christina). Trouwen met dispensatie in verband met 4e graad bloedverwantschap. Echtgenote is de 29-jarige
323    Gertrudis FLECKEN, gedoopt (rk) op 10-09-1669 te Eijgelshoven (getuige(n): Timmermans, Hermanus en Werden, Ida), overleden op 28-09-1723 te Eijgelshoven op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida LOUPPEN, geboren op 11-05-1701 te Waubach (zie 161).
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 15-01-1704 te Eijgelshoven (getuige(n): Vaessen, Petrus en Luppen, Christina), overleden op 08-11-1771 te Eijgelshoven op 67-jarige leeftijd.
   3.  Maria, gedoopt (rk) op 02-10-1706 te Eijgelshoven (getuige(n): Sengen, Simon en Moers, Maria).
   4.  Anna, gedoopt (rk) op 23-08-1709 te Eijgelshoven (getuige(n): Romgens, Martinus en Luppen, Maria).
   5.  Martinus, gedoopt (rk) op 29-01-1713 te Eijgelshoven (getuige(n): Tilmans, Martinus en Baumers, Catharina).

324    Gerardus MAHR, overleden op 09-11-1740 te Groenstraat-Waubach.
Gehuwd voor de kerk op 23-11-1690 te Eijgelshoven (getuige(n): Meij, Jacobus en Cordewener, Anna) met de 28-jarige
325    Johanna MEIJ, gedoopt (rk) op 09-05-1662 te Eygelshoven, overleden op 11-01-1740 te Eygelshoven op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 19-06-1691 te Eijgelshoven (getuige(n): Mahr, Wilhelmus en Speck, Catharina).
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 16-08-1692 te Eijgelshoven (getuige(n): Mahr, Wilhelmus en Paffen, Maria).
   3.  Jacobus, gedoopt (rk) op 18-08-1692 te Eijgelshoven (getuige(n): Corneli, Jacobus en Meij, Barbara).
   4.  Maria, gedoopt (rk) op 25-07-1694 te Eijgelshoven (getuige(n): Brull, Leonardus en Schneider, Sibilla).
   5.  Gerardus, gedoopt (rk) op 21-09-1695 te Eijgelshoven (getuige(n): Plaum, Theodorus en Mahr, Maria).
   6.  Philippus, gedoopt (rk) op 30-07-1697 te Eijgelshoven (getuige(n): Beij, Philippus en Starenmans, Sibilla), overleden op 11-03-1773 te Eijgelshoven op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna KRINGS.
   7.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 23-07-1698 te Eijgelshoven (getuige(n): Dautzenbergs, Wilhelmus en Herper, Agnes).
   8.  Joannes, gedoopt (rk) op 28-12-1700 te Eijgelshoven (zie 162).
   9.  Joanna, gedoopt (rk) op 16-03-1704 te Eijgelshoven (getuige(n): Essers, Joannes en Romgens, Barbara), overleden op 28-05-1782 te Eygelshoven op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joannes HAMERS, gedoopt (rk) op 13-05-1708 te Eygelshoven, overleden op 09-10-1779 te Eygelshoven op 71-jarige leeftijd.

326    Wilhelmus ROBBERTZ (RABBARTS, RABATZ), overleden op 31-05-1710 te Marienberg.
Gehuwd voor de kerk op 23-06-1694 te Marienberg (Maria Heimsuchung) met
327    Anna JANSEN, overleden op 28-09-1728 te Marienberg-Grotenrath.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria ROBERTZ (RABBARTS, RABATZ), gedoopt (rk) op 19-05-1695 te Marienberg (getuige(n): Jansen, Johannes en Robertz, Elisabeth).
   2.  Cornelia ROBERTZ (RABBARTS, RABATZ), geboren op 24-01-1697 te Marienberg, gedoopt (rk) op 24-01-1697 te Marienberg (getuige(n): Plum, Johannes en Henrichs, Johanna).
   3.  Catharina ROBERTZ (RABBARTS, RABATZ), geboren op 06-04-1699 te Marienberg, gedoopt (rk) op 06-04-1699 te Marienberg (getuige(n): Robertz, Gerhardus en Dorenbergs, Catharina).
   4.  Christina ROBBARTS (RABBARTS, RABATZ), gedoopt (rk) op 14-04-1701 te Marienberg (zie 163).
   5.  Catharina RAPPERTZ (ROBERTZ, RABATZ), geboren op 25-02-1704 te Marienberg, gedoopt (rk) op 25-02-1704 te Marienberg (getuige(n): Hermans, Johannes en Heinen, Maria).
   6.  Henricus ROBBARTZ (RABBARTS, RABATZ), geboren op 12-08-1706 te Marienberg, gedoopt (rk) op 12-08-1706 te Marienberg (getuige(n): Hamers, Wilhelmus en Kothen, Sophia).
Gehuwd met Catharina HAMERS.
   7.  Matthias RABBERTZ (RABBARTS, RABATZ), geboren op 24-09-1709 te Marienberg, gedoopt (rk) op 24-09-1709 te Marienberg (getuige(n): Melchers, Catharina en Plum, Jacobus).

336    Mathias NEULEN.
Gehuwd met
337    Maria DREESEN (DRIESSE), overleden op 23-01-1715 te Merkstein.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena, gedoopt (rk) op 12-07-1665 te Merkstein (getuige(n): Minis, Joannes en Schmitz, Christina).
   2.  Anna, gedoopt (rk) op 25-08-1671 te Merkstein (getuige(n): Palmen, Jacobus).
   3.  Joannes, gedoopt (rk) op 10-09-1677 te Merkstein (zie 168).

342    Martinus MITDEREINNERHAND.
Gehuwd voor de kerk op 20-05-1668 te Merkstein met
343    Catharina KESSELS, overleden op 15-02-1718 te Merkstein.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 02-06-1671 te Merkstein (getuige(n): Cörvers, Wilhelmus en Pipers, Thecla).
   2.  N.N. Gedoopt (rk) op 08-06-1674 te Merkstein (getuige(n): Thoma, Mathias en N.N.).
   3.  Anna, gedoopt (rk) op 30-03-1678 te Merkstein (zie 171).
   4.  Veronica, gedoopt (rk) op 18-12-1681 te Merkstein (getuige(n): Schmits, Hubertus en Beije, Maria echtgenote van Bours, Joes).
   5.  Catharina, gedoopt (rk) op 04-11-1683 te Merkstein (getuige(n): Sandbergh, Bartholomeus en Plaum, Joanna).

344    Wilhelmus ERENTS (ERRENS), gedoopt (rk) op 20-12-1674 te Merkstein (getuige(n): Winands, Catharina).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-10-1701 te Merkstein (getuige(n): Nicolas Errenst en Leon. Dortant) met
345    Joanna DORTANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 27-11-1704 te Merkstein (getuige(n): Delahaye, Winand en Theilen, Margaretha).
   2.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 22-03-1707 te Merkstein (getuige(n): Schieffers, Nicolaas en Feurpeill, Maria).
   3.  Joannes ERENS (ERRENS), gedoopt (rk) op 03-02-1709 te Merkstein (zie 172).
   4.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 11-05-1712 te Merkstein (getuige(n): Meyers, Nicolaas en Scheren, Gertrud).

346    Wilhelmus KRICHELBERG, gedoopt (rk) op 22-11-1682 te Merkstein (getuige(n): Nevelsteyn, Wilhelmus en Drechers, Helena).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 23-02-1706 te Merkstein (getuige(n): Custers, Wilhelmus en Delahaye, Maria) met de 24-jarige
347    Maria CUSTERS, gedoopt (rk) op 14-08-1681 te Merkstein (getuige(n): Custers, Wilhelmus (broer) en Delvin, Ida (canonica)), overleden op 15-11-1726 te Merkstein op 45-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus, gedoopt (rk) op 02-07-1707 te Merkstein (getuige(n): Custers, Wilhelmus en Dautzenberg, Joanna).
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 07-12-1708 te Merkstein (getuige(n): Custers, Dionisius en Krichelberg, Catharina).
   3.  Joannes Petrus, landbouwer, gedoopt (rk) op 01-02-1710 te Merkstein (getuige(n): Custers, Petrus en Ploum, Joanna), overleden op 10-04-1772 te Merkstein op 62-jarige leeftijd. Hij was geletterd en welgesteld Hij bezat 7 bunder land. Hij werd in het voorjaar van 1771 gearresteerd wegens deelname aan de roofovervallen van de "Bokkerijders". Op 20, 21 en 23 september 1771 volgde een scherper examen en een recollectie op 24 september 1771. Hij bekende ook al tot de eerste bende gehoord te hebben en noemde namen van belangrijke leden van de bende. Ook bekende hij omstreeks 1741 met Baltus Kerckhoffs, Frans Hendrik Vorst en anderen in de kapel op de Leonardsberg voor een crucifix met twee brandende kaarsen in handen van Joannes Vincken de gebruikelijke eed gezworen te hebben. Hij werd op 10 april 1772 op de Beckenberg aan de galg gehangen.
In zijn huis woonde ook Merten Savelbergh. Deze was gehuwd met een van de dochters van Martinus Neulen. Merten was als lid van de bende voortvluchtig.
(Bron: Anton Blok "De Bokkerijders".
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 15-05-1731 te Merkstein (getuige(n): Custers, Leonardus en Krichelberg, Nicolaas) met Anna Catharina TRUMPENER, overleden op 29-03-1732 te Merkstein-Kostendahl.
Gehuwd voor de kerk (2) 09-09-173? te Merkstein (getuige(n): Vincken, Nicolaus en Erenst, Maria). In de registers is een fout geslopen omdat dit huwelijk geregistreerd staat op 09-09-1730 en aangegeven wordt, dat hij toen weduwnaar van Anna Catharina Trumpener was. Dit huwelijk ligt dus duidelijk na 1730. Echtgenote is Maria PELZER.
   4.  Maria, gedoopt (rk) op 26-11-1711 te Merkstein (zie 173).
   5.  Joannes, gedoopt (rk) op 20-11-1713 te Merkstein (getuige(n): Custers, Joannes en Delahye, Catharina).
   6.  Dionysius, gedoopt (rk) op 11-02-1715 te Merkstein (getuige(n): Rurers, Dionysius en Custers, Gertrudis).
   7.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 11-03-1717 te Merkstein (getuige(n): Custers, Leonardus en Konings, Gertrudis).
   8.  Joanna, gedoopt (rk) op 27-12-1718 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Petrus en Custers, Gertruda).
   9.  Anna Elisabeth, gedoopt (rk) op 22-12-1720 te Merkstein (getuige(n): Delahaye, Dionisius, Krichelberg, Catharina en Delahaye, El.).
   10.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 09-07-1722 te Merkstein (getuige(n): Müller, Henricus en Kessels, Catharina).
   11.  Dionisius, gedoopt (rk) op 06-10-1724 te Merkstein (getuige(n): Rutselfeld, Dionisius en Trumpener, Catharina).

350    Alexander SCHEREN.
Gehuwd voor de kerk op 26-10-1684 te Merkstein (getuige(n): Scheren, Joachimo en Scheren, Henricus e.a.) met
351    Catharina MINIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes, gedoopt (rk) op 03-12-1686 te Merkstein (getuige(n): Minis, Wilhelmus en Schwoll, M.).
   2.  Henrica, gedoopt (rk) op 11-02-1688 te Merkstein (getuige(n): Kuckelkoren, Petrus en Scheren, Clara).
   3.  Agnes, gedoopt (rk) op 28-06-1691 te Merkstein (getuige(n): Moers, Catharina en Schwoll, Gerardus).
   4.  Helena, gedoopt (rk) op 14-12-1694 te Merkstein (getuige(n): Hanssen, Thecla en Vincken, Franciscus).
   5.  Clara, gedoopt (rk) op 01-02-1698 te Merkstein (zie 175).
   6.  Joannes, gedoopt (rk) op 25-07-1701 te Merkstein (getuige(n): Könings, Joannes en Palmen, Sybilla).

352    Joannes TRIBELS, gedoopt (rk) op 23-04-1679 te Heerlen (getuige(n): Hanssen, Margrietha), overleden op 27-07-1758 te Schaesberg op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 12-02-1720 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Dedericks, Joannes, Heuskens, Henricus en Waesen, Gertrudis). Betreft een huwelijk tussen 3e en 4e graad van bloedverwantschap. Echtgenote is
353    Anna Maria HENSKENS (HINSKENS), overleden op 07-02-1723 te Schaesberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 19-01-1721 te Schaesberg (zie 176).

354    Andreas QUAEDVLIEG, gedoopt (rk) op 30-12-1692 te Heerlen (getuige(n): Quoitvliegh N.N. en N.N.), overleden op 12-11-1769 te Schaesberg op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 19-11-1722 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Kockelkorn, N.N. en Dauven, Ida) met de 31-jarige
355    Joanna (Jeanette) ARETZ, gedoopt (rk) op 03-01-1691 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Wilhelmus en van Oppen, Maria), overleden op 01-10-1735 te Schaesberg op 44-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (rk) op 03-05-1719 te Schaesberg (zie 177).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 22-05-1721 te Schaesberg (getuige(n): Pricken, Petrus en Lemmens, Maria), overleden op 10-02-1798 te Schaesberg op 76-jarige leeftijd. Overleden 22 plu an VI. Was volgens akte 77 jaar.
   3.  Petronella QUADVLIEG, gedoopt (rk) op 22-05-1721 te Schaesberg (getuige(n): Sporck, Mees, Leijen, Joannes en Arretz, Maria).
   4.  Angela QUADVLIEG, gedoopt (rk) op 12-04-1724 te Schaesberg (getuige(n): Arretz, Leonard en Quadvlieg, Anna).
   5.  Petrus, gedoopt (rk) op 04-02-1726 te Schaesberg (getuige(n): Arretz, Petrus, Aarretz, Petronella en Timmermans, Gertrude).
   6.  Catharina QUADVLIEG, gedoopt (rk) op 29-03-1728 te Schaesberg (getuige(n): Cremers, Joannes, Crausen, Simon en Speirtz, Maria).
   7.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 18-12-1729 te Schaesberg (getuige(n): Quaedvlieg, Joannes, Henricus Dortants en Maesen, Barbara).
   8.  Maria Christina, gedoopt (rk) op 29-07-1731 te Schaesberg (getuige(n): Jungen, Aegidius en Latten, Maria), overleden op 09-09-1747 te Schaesberg op 16-jarige leeftijd.

356    Hermannus BECKERS, overleden op 21-12-1750 te Schaesberg.
Gehuwd voor de kerk op 12-02-1713 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Beckers, Hermannus en Vaessen, Maria) met
357    Margaretha VAESSEN, overleden op 26-04-1764 te Schaesberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 20-07-1713 te Schaesberg (getuige(n): Spijckers, Woltherus en Bruls, Cornelia).
   2.  Nicolaus, gedoopt (rk) op 25-05-1717 te Schaesberg (zie 178).
   3.  Servatius, gedoopt (rk) op 12-12-1719 te Schaesberg (getuige(n): Sporck, Bartholomeus en Aretz, Servatius), overleden op 13-01-1720 te Schaesberg, 32 dagen oud.
   4.  Reinerus Servatius, gedoopt (rk) op 23-05-1721 te Schaesberg (getuige(n): Wolters, Nicolaus, Wolters, N.N., Cremers, Elisabeth en Pricken, Gertrudis).
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 01-01-1724 te Schaesberg (getuige(n): Peuskens, Hermannus en Aretz, Maria).

358    Franciscus Theodorus DORTANS, gedoopt (rk) op 15-05-1681 te Heerlen (getuige(n): Speirts, Leonardus en Kleinen Anna Elisabetha), overleden op 21-09-1740 te Schaesberg op 59-jarige leeftijd. Uit de inschrijving van het huwelijk in de registers van de hervormde gemeente Heerlen blijkt, dat hij "van den Rouenhof onder Strijdhagen" komt. Als voornamen wordt Franciscus Derik gebruikt.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 14-04-1714 te Heerlen (getuige(n): Dortants, Johannes en Jenn (Joanna) Lupen). De benodigde losbrief is door de predikant afgegeven op 2 mei 1716. Gehuwd voor de kerk op 02-05-1714 te Eijgelshoven (getuige(n): Dortant, Joannes en Falckenbergs, Gertrudis) met Maria FALCKENBERG (VALCKENBE(O)RG), 26 jaar oud (zie 359).
Gehuwd voor de kerk (2) op 44-jarige leeftijd op 30-09-1725 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Ros, Simon en Leemen, Petronella) met Petronella JANSEN, overleden op 27-01-1762 te Heerlen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus DORTANTS, gedoopt (rk) op 21-03-1715 te Schaesberg (getuige(n): Falckenberg, Petrus en Niessens, Anna), overleden op 06-02-1763 te Eijgelshoven op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 14-02-1752 te Eijgelshoven (St. Jan) met Maria Catharina OFFERMANS, 34 jaar oud, gedoopt (rk) op 04-01-1718 te Eijgelshoven.
   2.  Anna Maria DORTANTS, gedoopt (rk) op 21-01-1717 te Schaesberg (zie 179).
   3.  Anna Christina, gedoopt (rk) op 06-04-1719 te Schaesberg (getuige(n): Valkenburgh, Martinus en Dortans, Anna).
   4.  Henricus, gedoopt (rk) op 15-10-1721 te Schaesberg (getuige(n): Dortans, Joannes en Magermans, Elisabeth).
   5.  Franciscus Wilhelmus, gedoopt (rk) op 18-03-1724 te Schaesberg (getuige(n): Falckenburgh, Martinus en Spirtz, Mechtildis).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Wilhelmus DORTANTS, gedoopt (rk) op 31-03-1727 te Schaesberg (getuige(n): Jansen, Wilhelmus en Milchers, Maria).
   7.  Joannes Adolphus DORTANTS, gedoopt (rk) op 08-11-1728 te Schaesberg (getuige(n): Römkens, Henricus, Dortants, ELisabeth en Jansen, Anna Catharina).
359    Maria FALCKENBERG (VALCKENBE(O)RG), gedoopt (rk) op 05-02-1688 te Eijgelshoven (getuige(n): Vaessen, Nicolaus en Bueckers, Elisabeth), overleden op 25-03-1724 te Schaesberg op 36-jarige leeftijd. Zij is vermoedelijk overleden als gevolg van complicaties bij de geboorte van haar zoon Franciscus Wilhelmus op 18-03-1724. Uit het huwelijksregisters van de hervormde gemeente Heerlen blijkt, dat zij uit Eijgelshoven komt.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 358).
 
362    Conrardus URLINGS (ORLINGS, EURLINGS), landbouwer, gedoopt (rk) op 19-01-1662 te Heerlen (getuige(n): Ritzen, Jacobus en Speertz, Elisabeth), overleden op 09-05-1709 te Heerlen op 47-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 20-10-1697 te Heerlen. Getuigen waren Willem Hamers en Barbara Urlinghs. Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 11-11-1697 te Heerlen (Pancratius) met de 30-jarige
363    Elisabeth HAEMERS, gedoopt (rk) op 17-07-1667 te Kerkrade, overleden 1742. Zij woonde bij huwelijk aan gen Haenbeuck in Heerlen.
Ondertrouwd (1) op 20-10-1697 te Heerlen. Getuigen waren Willem Hamers en Barbara Urlinghs. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 11-11-1697 te Heerlen (Pancratius) met Conrardus URLINGS (ORLINGS, EURLINGS), 35 jaar oud (zie 362).
Gehuwd voor de kerk (2) 1710 te Heerlen (Pancratius) met Arnold NIJSSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna URLINGS (URLINX), gedoopt (rk) op 24-09-1698 te Heerlen (getuige(n): Urlinx, Petrus en Hamers, Maria).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 08-06-1701 te Heerlen (zie 181).
   3.  Catharina URLINGS, gedoopt (rk) op 24-07-1704 te Heerlen (getuige(n): Urlinghs, Barbara).
   4.  Anna Barbara URLINGS, gedoopt (rk) op 01-05-1709 te Heerlen (getuige(n): Meens, Simon; Schepers, Henricus en Haemers, Barbara).
   5.  Margaritha URLINGS (ORLINGS), gedoopt (rk) te Heerlen (getuige(n): Groenenschild, Henricus en Meens, Margaritha).

364    Joannes Petrus STEVENS, pachter van de Rouwenhof en de hof van Beersdal Heerlen, overleden op 05-06-1754 te Schaesberg. Bij het huwelijk woonde hij in Winthagen.

Notaris L'Allemand RAL nr. 4182, nr. 7.
31 mei 1741 Hans Peter Stevens x Maria Christina Doutzenbergh koopt van Jan Louis Wetzels van Luik x Anna Catharina Randach het panhuis, land, schuur etc. gelegen binnen Oud Valkenborch tegenover de parochiekerk aldaar.

Zelfde notaris als hiervoor 7 september 1742.
Jan Peter Stevens halfwin op den hof van Beersdal Heerlen x Maria Christina Dautzenberg t.o.b. Jan Munix van Strucht x Anna Ursula Aangeneinde 360 klein roeden akkerland te Beersdal item 230 klein roeden gelegen aan den Oombosch, 120 klein roeden aan den mistweg, 4 groot roeden in Elckenrade, alles in de jurisdictie van Strucht item nog 1 morgen inden duijvelseicken, 80 klein roeden aan den luijtenweg etc.

Ondertrouwd op 23-01-1722 te Heerlen. Getuigen van Vaals, Joahannes en Dautzenberg, Anna Catharina. Johannes Peter Stevens was van Windhagen en Maria Christina Dotzenberg van de "Schiffelder". Gehuwd voor de kerk op 24-01-1723 te Schin op Geul (getuige(n): Stevens, Joannes en Wetzels, Maria). De akte van ondertrouw geeft een huwelijksdatum in februari 1722 aan. Echtgenote is de 20-jarige
365    (Maria) Christina DOUTZENBERGH, landbouwster op de Rouwenhof, gedoopt (rk) op 02-11-1702 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Anna loco Dortans, Petrus en Rosenboom, Odilia), overleden op 30-10-1783 te Schaesberg op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 06-02-1724 te Heerlen (getuige(n): Schils, Casparus, Doutzenbergh, Anna Catharina en Moors, Christina).
   2.  Joannes Casparus, gedoopt (rk) op 12-06-1725 te Heerlen (zie 182).
   3.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 01-03-1727 te Heerlen (getuige(n): Doutzenbergh, Joannes, Doutzenbergh, Catharina en Riedraedt, Ida).
   4.  Maria Anna, gedoopt (rk) op 12-09-1730 te Heerlen, overleden op 06-09-1747 te Schaesberg op 16-jarige leeftijd. Was volgens het kerkregister bij overlijden 16 jaar.
   5.  Anna Catharina, gedoopt (rk) op 23-11-1733 te Heerlen (getuige(n): Scepers, Henricus, Dautzenberg, Theodorus en Dortans, Anna).
   6.  Christina Elisabetha, gedoopt (rk) op 21-02-1736 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Theodorus Fredericus en Doutzenbergh, Anna Catharina), overleden op 03-04-1747 te Schaesberg op 11-jarige leeftijd.
   7.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 20-08-1738 te Heerlen (getuige(n): Douzenbergh, Petrus Casparus, Douzenbergh, Petrus en Dortanghs, Anna), overleden op 26-08-1747 te Schaesberg op 9-jarige leeftijd.
   8.  Maria Margaritha, gedoopt (rk) op 05-02-1742 te Heerlen (getuige(n): Dousenberg, Wilhelmus en Descampi, Maria Margaritha).

366    Wilhelmus BOON (BONEN).
Gehuwd met
367    Joanna LAUSBERGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna, gedoopt (rk) op 06-12-1725 te Heerlen (zie 183).

368    Petrus (Peter) FRIJNS (FREINS), gedoopt (rk) op 26-10-1689 te Eygelshoven (getuige(n): Geisen, Petrus en Katz, Agnes).
Ondertrouwd op 26-12-1716 te Heerlen. Frens, Jan en Thissen, Elisabeth waren de getuigen. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-01-1717 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Einmael, Joannes en Scheepers, Henricus) met
369    Maria THIJSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus FRIJNS, gedoopt (rk) op 02-07-1717 te Heerlen (getuige(n): Muijters, Wilhelmus, Thijssen, Elisabetha en Muijters, Barbara).
   2.  Matthias FRIJNS, gedoopt (rk) op 02-12-1719 te Heerlen (getuige(n): Thijssen, Matthias en Thijssen, Elisabetha).
   3.  Ida FRIJNS, gedoopt (rk) op 01-02-1723 te Heerlen (getuige(n): Thijssen, Mathias en Thijssen, Ida).
   4.  Joannes FRIJNS, gedoopt (rk) op 31-03-1726 te Heerlen (getuige(n): Melskens, Joannes en Doutzenberg, Joannes).
   5.  Gerardus (Jacobus) (Gradus) FRIJNS, gedoopt (rk) op 18-06-1727 te Heerlen (zie 184).
   6.  Joannes FRIJNS, gedoopt (rk) op 26-05-1729 te Heerlen (getuige(n): Beckers, Joannes en Tribels, Maria).
   7.  Petrus FRIJNS, gedoopt (rk) op 21-08-1732 te Heerlen (getuige(n): Thijssen, Petrus en Hellings, Elisabetha).

370    Joannes KETELS (KESSELS), overleden voor 1771. LVO 7842 Schaesberg 08-05-1713.
Gehuwd voor de kerk op 24-09-1720 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): van Weers, Paulus en Aretz, Catharina) met
371    Catharina PETERS, overleden op 19-03-1771 te Schaesberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 26-08-1721 te Schaesberg (getuige(n): Sporck, Bartholomeus loco Vaessen, Simon en Lindelauf, Maria).
   2.  Christina, gedoopt (rk) op 12-11-1722 te Schaesberg (getuige(n): Joosten, Joannes en Römkens, Christina), overleden op 28-03-1729 te Schaesberg op 6-jarige leeftijd.
   3.  Joannes, gedoopt (rk) op 06-01-1724 te Schaesberg (getuige(n): van den Hoff, Joannes en Coulener, Catharina), overleden op 18-03-1724 te Schaesberg, 72 dagen oud.
   4.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 29-03-1725 te Schaesberg (getuige(n): Spijckers, Nicolaus en Magermee, Elisabeth), overleden op 08-05-1725 te Schaesberg, 40 dagen oud.
   5.  Anna Elisabeth, gedoopt (rk) op 08-03-1726 te Schaesberg (getuige(n): Cremers, Petrus en Essen, Anna).
   6.  Andreas, gedoopt (rk) op 23-09-1728 te Schaesberg (getuige(n): Moll, Godefridus loco Derickx, Michael en Cörvers, Catharina), overleden op 30-04-1730 te Schaesberg op 1-jarige leeftijd.
   7.  Maria Christina, gedoopt (rk) op 08-05-1731 te Schaesberg (zie 185).
   8.  Joannes, gedoopt (rk) op 05-05-1733 te Schaesberg (getuige(n): Kleven, Mathias en Maessen, Margaretha).
   9.  Maria, gedoopt (rk) op 08-03-1737 te Schaesberg (getuige(n): Demacker, Mathias en Henckens, Gertrudis).

372    Thomas (Tomma(s)) ROSBAUM (ROOSBOOM, ROSENBAUM), gedoopt (rk) op 14-02-1673 te Eijs (getuige(n): Colonel Jan Willem de Lucart de Maria Rodet), overleden op 17-08-1746 te Heerlen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 15-11-1704 te Heerlen (Pancratius) met de 19-jarige
373    Maria FRANZEN (FRANSEN), gedoopt (rk) op 15-11-1685 te Heerlen (getuige(n): Fransen, Hendrik en Coenen, Maria), overleden op 21-06-1749 te Heerlen op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinier, gedoopt (rk) op 23-03-1705 te Heerlen (getuige(n): Fransen, Willem en Fransen, Catharina).
   2.  Peter, gedoopt (rk) op 26-08-1708 te Heerlen (getuige(n): Fransen, Peter en Creuwen, Joanna).
   3.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 29-05-1709 te Heerlen (getuige(n): Wingarts, Jan en Rowette, Catharina), overleden op 24-02-1797 te Heerlen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joannes VIJGEN, gedoopt (rk) op 11-12-1710 te Schaesberg, zoon van Petrus VIJGEN en Caecilia HAENRAETS.
   4.  Peter Willem, gedoopt (rk) op 11-11-1710 te Heerlen (getuige(n): Roosboom, Hendrik en Fransen, Ida).
   5.  Sybilla, gedoopt (rk) op 14-01-1713 te Heerlen (getuige(n): Roosbaum, Reinier en Fransen, Elisabeth), overleden op 23-03-1796 te Heerlen op 83-jarige leeftijd, 3 germinal an IV. Zij is afkomstig van de Molenberg onder Heerlen.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-02-1737 te Heerlen (Pancratius) met Joannes DAUTZENBERG, 27 jaar oud, gedoopt (rk) op 15-09-1709 te Heerlen (getuige(n): Boust, Joannes en Haenraets, Caecilia), overleden op 08-12-1768 te Schandelen-Heerlen op 59-jarige leeftijd, zoon van Petrus DAUTZENBERG en Anna RÖMKENS.
   6.  Henricus ROOSENBOOM, gedoopt (rk) op 06-09-1714 te Heerlen (getuige(n): Doutzenberg, Casparus en Franssen, Helena), overleden op 11-07-1792 te Weustenraed-Klimmen op 77-jarige leeftijd. Overleden in de oliemolen. Begraven te Schaesberg. Werd begraven in de kerk. Op 27 mei 1771 ontvangt Mathijs Hendricks x Odilia Vorage uit zijn handen 50 pattcaon oftewel 200,00 geld. Mathijs verobligeert de bouagie en mesthof gelegen tot Schram (Heerlen) soo als dese selve hem ten dele is gevallen en hij van zijn zwager Leonard Habets heeft ingecocht. Item derde deel van de weijde achter de bouagie 161 roeden en 3 voet. (GAH boek 19)

Op 20 april 1790 laten zij door pastoor Daniëls van Schaesberg hun testament opnemen. De pastoor geeft aan dat zij "onpasselijck sijnde nochtans hunner memorie en verstandt volkoomen maghtig" zijn. Zij hebben zelf geen kinderen. Als erfgenamen worden genoemd de neven en nicht: Joanna Maria Dautzenberg, weduwe van Jacobus Milchers en Joannes Mathias Dautzenberg, gehuwd met Anna Elisabeth Bosten en diens dochter Anna Maria en Joannes Henricus Dautzenberg, gehuwd met Anna Maria Crous en hun dochter Joanna Maria.
Ondertrouwd op 08-07-1759 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 08-07-1759 te Heerlen (Pancratius) met Joanna Maria DAUTZENBERG, 50 jaar oud, gedoopt (rk) op 10-05-1709 te Schaesberg (getuige(n): Kockelkorn, Reinerus loco Quadtflig, Antoon en Spirtz, Mechtildis loco Pijpers, Ida), overleden te Klimmen op 86-jarige leeftijd, begraven op 18-08-1795 te Schaesberg. Werd begraven in de kerk. Dochter van Henricus DAUTZENBERG, waard-brouwer, landbouwer-grondeigenaar, en Maria DAUTZENBERG.
   7.  Wilhelmus ROSBAUM (ROOSBAUM, ROSENBAUM), gedoopt (rk) op 25-05-1716 te Heerlen (zie 186).
   8.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 18-11-1717 te Heerlen (getuige(n): Robroeck, Hubert en Peuschkens, Catharina).
   9.  Thomas, gedoopt (rk) op 15-06-1719 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Peter en Fransen, Elisabeth).
   10.  Jan Nicolaus, gedoopt (rk) op 02-06-1721 te Heerlen (getuige(n): Fransen, Jan en Rowet, Catharina).
   11.  Angekica, gedoopt (rk) op 12-07-1724 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Jan en Fransen, Angelica).
   12.  Helena, gedoopt (rk) op 06-01-1726 te Heerlen (getuige(n): Fransen, Peter en Dautzenberg, Helena).
   13.  Jan, gedoopt (rk) op 30-01-1907 te Heerlen (getuige(n): Heuts, Hendrik en Rowet, Catharina).

374    Joannes SPIERTZ (SPEERTS, SPIERTS), overleden op 25-10-1746 te Schaesberg.
Gehuwd met
375    Anna ROEMKENS, overleden op 03-04-1764 te Schaesberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 03-11-1719 te Schaesberg (getuige(n): Sporck, Mees en Roemkens, Joanna).
   2.  Joannes Lambertus, gedoopt (rk) op 12-08-1720 te Schaesberg (getuige(n): Spiertz, Lambertus en Wetzels, Gertrude).
   3.  Joanna Barbara SPERTS (SPEERTS, SPIERTS), gedoopt (rk) op 04-12-1722 te Schaesberg (zie 187).
   4.  Joannes, gedoopt (rk) op 27-06-1729 te Schaesberg (getuige(n): Spertz, Joannes en Dautzenberg, Maria).
   5.  Joannes Peter, gedoopt (rk) op 30-04-1731 te Schaesberg (getuige(n): Dautzenberg, Joanna Maria en Dautzenberg, Peter).

376    Simon REUMPKENS, landbouwer, gedoopt (rk) op 22-12-1685 te Heerlen (getuige(n): Pelsers, Christianus en Timmermans, Agnes), overleden te Nieuwenhagen op 53-jarige leeftijd, begraven op 30-05-1739 te Heerlen.
Ondertrouwd op 10-10-1716 te Heerlen. Getuigen waren Borghans, Gerrt en Reumkens, Anna. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 25-10-1716 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Henricus en Schillings, Anna Christina) met de 29-jarige
377    Maria RÖMKENS, gedoopt (rk) op 26-11-1686 te Heerlen (getuige(n): Corvers, Laurentius en Speerts, Eva).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina RÖMKENS, gedoopt (rk) op 01-08-1717 te Heerlen (getuige(n): Römkens, Petrus en Schull, Catharina).
Gehuwd met Lambert SPIERTZ.
   2.  Simon RÖMKENS, gedoopt (rk) op 14-03-1719 te Heerlen (getuige(n): Hansen, Joannes en Römkens, Agnes), overleden op 17-11-1771 te Heerlen op 52-jarige leeftijd. Blijft ongehuwd.
   3.  Petrus RÖMKENS, gedoopt (rk) op 04-01-1725 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Wilhelmus, Hansen, Petrus en Romkens, Maria).
Gehuwd met Christina DORTANT.
   4.  Joannes RÖMKENS, gedoopt (rk) op 10-03-1726 te Heerlen (getuige(n): Romkens, Joannes en Pelsers, Elisabetha).
   5.  Johannes Henricus RÖMKENS, gedoopt (rk) op 28-04-1728 te Heerlen (zie 188).

378    Joannes (Jan) SCHULL, landbouwer, gedoopt (rk) op 29-07-1696 te Heerlen (getuige(n): Kurvers, Joannes en Quaedvliegh, Maria), overleden op 19-07-1768 te Heerlen op 71-jarige leeftijd. Jan was geboren op de onderste Hereweg ('t Bergske). Na het huwelijk woonde het gezin op de hoek met de Hereweg schuin tegenover de plaats waar dertig jaar later de kapel van Nieuwenhagen zou worden gebouwd. De nog bestaande kapel is thans beter bekend als "'t Spaans Kentje".

Op 19-07-1743 leent Jan van de Eerwaarde Heere Henricus Crena, predicant Heerlen 300 pattacons.
Onderpand is: huijs, hoff en coolhoff te Nieuwenhagen, ressort Heerlen (30 roeden), lange sijde Jan Spiers, andere sijde Jan van der Heijden, voorhoofd den wegh. De straat heet dan de Veestraat.
Waarom het geld geleend werd, is niet bekend. 300 pattacons of 1200 gulden was voor die tijd een enorme soms geld.

Op 02-12-1761 wordt Dionisius Jongen "gereditteerd" door de ergenamen Schull. Volgens een kwitantie van 14-03-1771 heeft Jongen op 14-03-1771 van die kinder Johan Schull 1.200 glds ontvangen. (Gichten Heerlen nr. 240).
Ondertrouwd op 24-09-1718 te Heerlen. Getuigen bij de ondertrouw waren Teunis Loepen en Catharina Scheul. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-10-1718 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Henricus en Doutzenbergh, Catharina) met de 17-jarige
379    Maria SPIERTZ, gedoopt (rk) op 24-07-1701 te Heerlen (getuige(n): Luppen, Paulus en Cornips, Maria), overleden te Nieuwenhagen op 52-jarige leeftijd, begraven op 08-12-1753 te Eijgelshoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius, gedoopt (rk) op 09-10-1721 te Heerlen (getuige(n): Römkens, Antonius en Schull, Catharina), overleden 1723.
   2.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 10-03-1723 te Heerlen (getuige(n): Romkens, Petrus en Vlecken, Maria).
Gehuwd met Hendrik WILMS.
   3.  Henricus, gedoopt (rk) op 30-06-1725 te Heerlen (getuige(n): Romkens, Henricus, Louppen, Maria en Haenraets, Maria), overleden 1783.
Gehuwd voor de kerk 1745 met Anna Elisabeth JANSEN, overleden 1797.
   4.  Anna Mechtildis, gedoopt (rk) op 20-01-1728 te Eygelshoven (getuige(n): Luppen, Paulus en Greven, Anna).
Gehuwd met Peter HANSSEN.
   5.  Angela, gedoopt (rk) op 09-03-1730 te Heerlen (getuige(n): Haenraedts, Winandus en Quaedvliegh, Catharina).
Gehuwd met Joannes RÖMER.
   6.  Antonius, gedoopt (rk) op 08-09-1731 te Heerlen, overleden op 15-05-1775 te Nieuwenhagen op 43-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1775 te Heerlen.
   7.  Arnold, werkman, gedoopt (rk) op 05-01-1735 te Heerlen (getuige(n): Cremers, N.N. en Rademackers, Catharina). Uit de Franse volkstelling blijkt, dat het gezin sedert 1766 in Nieuwenhagen woont.
In 1781 heeft hij blijkbaar 265 pattacons geleend. In 1788 verkopen hij en zijn vrouw een stuk heiland op de Lichtenberg aan Arnold Jongen . Cath. El. Claassen en wordt hij "inwoonder van het Bergsken op Nieuwenhagen" genoemd. (Gichten Heerlen 1788 nr. 440).

13 maart 1790 realisatie van een akte van obligatie d.d. 21 juni 1779 waarin hij ontvangen heeft van Joannes Louppen, weduwnaar van Catharina Greven de som van 125 pattacons a 5% met als onderpand 150 roeden land in het Haanveld gelegen achter Schanserweiden, op de Stein genoemt, met e.h. de weg langs Nieuwenhagen oplopend; idem 103r-3v land aldaar.
Gehuwd voor de kerk (1) 1763 met Maria Elisabeth HAEN, gedoopt (rk) op 03-03-1737 te Heerlen (getuige(n): Hansen, Joannes en Haen, Joanna Margaritha), overleden 1768, dochter van Antonius HAEN en Helena HANSEN.
Gehuwd voor de kerk (2) 1770 met Joanna Mechtildis CHORUS, overleden 1808.
   8.  Anna Gertrudis, gedoopt (rk) op 17-09-1737 te Heerlen (zie 189).
   9.  Joannes, gedoopt 1740. Hij nam voor 09-05-1782 dienst als schips soldaat op het 5e oorlogsschip van de Staatse Dienst.
Gehuwd voor de kerk 1767 met Anna Gertrudis ROUMANS, spinster (1796).
   10.  Anna Margarita, gedoopt (rk) op 08-08-1747 te Heerlen (getuige(n): Jurgen, Josephus en Schul, Anna Margaritha).

380    Herman DAUTZENBERGH, landbouwer, gedoopt (rk) op 06-07-1697 te Eygelshoven (getuige(n): Baumers, Leonardus en Jansen, Catharina), overleden op 09-07-1779 te Schaesberg op 82-jarige leeftijd. Was pionier bij de ontginning van de Brunsummerheide. Om de kinderen te laten dopen moest men vanuit Nieuwenhagen naar de Pancratiuskerk in Heerlen. Men ging te voet, te paard of met de wagen. Men moest in Schaesberg door de Streep. Schaesberg was een Oostenrijkse enclave. Deze toch van circa 7 kilometer moest vaak in slechte weersomstandigheden worden gemaakt.
Herman heeft in Schaesberg gewoont en in Nieuwenhagen in de huidige Emmastraat.

Notarieel archief schepenbank Heerlen.
Op 08-9-1732 ruilt hij (erfbuytingh) met Mathijs Jongen waarbij hij ontvangt een stuk van een 1/2 boendr heijlandt in de Heldeviers heijde in den oversten camp tegen 100 cleen roeden heijlandt aen den Embischen Bosch.

Op 13-02-1747 wordt voor de schepenbank van Ubach een akte verleden waarbij Herman met Merten Janssen x Maria Cleen een stuk akkerland gelegen in het "bunder veldt heinder den treiffelder" (omgeving Groenstraat), groot een morgen (150 roeden) en 13 voet tegen een stuk land onder de bank Ubach genoemd "Reuckener", groot 125 roeden. Dit perceel grenst aan andere grond die Herman daar in eigendom heeft.

In de schepenbank van Heerlen treffen we op 31-05-1779, Herman is dan 82 jaar (in het stuk staat 85 jaar) onder nummer 1219 een declaratie aan van hem en Anthoon Haen, ook van Nieuwenhagen en oud 75 jaar, naar aanleiding van de arrestatie van een kar met klei en vijf paarden op de "Heerlerheijde" bij de kleijkuijlen.
Jaren geleden had schout Quartier sekeren Jan Weerdens en Leendert Nelis van Waubagh hunnen karren gearresteerd en naar Nieuwenhagen gebracht ten huize van Jan Haan (vader van Anthoon).
Herman verklaarde dat toen hij nog in Waubach bij zijn vader woonde, hij altijd op de uitkijk moest staan om op te letten of er geen van Heerlen in de buurt waren als ze klei gingen halen.
Verdere declaratie ter dezer zake van:
- Arnold Jongen, in de 80 jaren, (Baggert);
- Peter Hausman, 72 jaar, (Dorpstraat);
- Joannes Botterweck, tussen de 60 en 70 jaar;
- Peter Wetzels, circa 80 jaar (Putstraat);
- Gerard Frins, circa 60 jaar, (Hoogstraat);
- Arnold Schull, circa 45 jaar (op 't Bergske)
- Gerardus Frins, 52 jaar (Kamp);
- Caspar Reumkens, 58 jaar (Heerweg)
allen van Nieuwenhagen en
Matthijs Benders van Heerlerheijde.
Opvallend is dat alle declaranten een handtekening konden plaatsen en dus konden schrijven.

Tevens was er in dez kwestie een declartie van:
Matthijs Frijns (thans Waubagh) in de 60 jaren;
Matthijs Quaetvliegh (Schaesberg) 66 jaar.

Herman blijkt regelmatig grond aan te kopen.
Op 29-06-1723 koopt hij van Jan Henckens . Elisabeth Rheumkens een perceel lallnd in Heere Camp. (Gichten Heerlen nr. 406) Op 19-01-1724 koopt hij een halve morgen land in de heijde van Lins Janssen . Heijkel Dautzenbergh (Gichten nr. 455). Op 05-08-1725 koopt hij van Leonard van den Hoeve . Maria Trijbels een halve morgen land in de Rucker en 40 roeden land in de Heldeviersheide.

Op 24-04-1728 koopt hij weer een halve morgen ackerland aen de Ruckenerswegh van Anthoin Frins . Catharina Hanssen. (Gichtennr. 245)

Op 12-07-1731 koopt hij een stuk heijland van Jan Vlecken . Gertruijdt Timmermans (Gichten nr. 462).

Op 15-02-1733 koopt hij vervolgens weer een 100 clein roeden ackerland Emptesse Stocken en 50 clein roeden in de Heijkamp van Matthijs Jongen . Maria Dautzenbergh (Gichten nr. 11). Een jaar later op 26-05-1734 koopt hij van Jan Haen . Maria Scheeren 79½ roede ackerland in het Heijvelt. (Gichten nr. 114).
Na zich een tijdje rustig te hebben gehouden koopt Herman in 1741 eern 1½ bunder land in de Heldevierskamp van Mathijs Cordewener . Maria Hanssen (Gichten nr. 76). Op 15-01-1746 koopt Herman een volgend stuk heiland in de Heldevierscammen van Niclaes Erens . Maria van der Heijden. (Gichten nr. 415).

In verband met zijn voorgenomen huwelijk met Johanna Everts brengt hij op 01-03-1752 zijn goederen aan. Buiten zijn huis, hof en weide onde Nieuwenhagen gaat het om veel land.

Na een rustpauze koopt Herman op 16-05-1758 toch weer een stuk ackerland in het Heijvelt. Het perceel was 40 klein roede groot en hij kocht het voor 62½ stuiver van Alexander Jongen . Elisabeth Vaessen uit Eygelshoven. In 1763 op 16 mei is het volgende stuk weer aan de beurt. Er wordt een stuk heijland in Johan Classen Camp gekocht voor 101 croonstukken van Johannes Classen . Joanna Maria Pelsers van Nieuwenhagen.

Op 08-10-1766 neemt Herman deel aan een overeenkomst om in Nieuwenhagen een waterput te slaan.

Op 01-10-1771 koopt Herman van Hendrick Tonbreeckers . Anna Elisabeth Rheumkens van Nieuwenhagen: land op de Camp en land op gen Horbag (Gichten 289).

Op 10-02-1761 leent hij 100 pattacons aan Johannes Borghans . Maria Janssen uit Nieuwenhagen. Als onderpand wordt een huijs, weijde en coolhoff en een strook land gegeven.

Uit een en ander kan afgeleid worden, dat Herman voor die tijd een vermogende mag was evenals andere leden van het geslacht Dautzenberg.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17-11-1720 te Heerlen hervormde gemeente, gehuwd voor de kerk op 17-11-1720 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Casparus Muijters en Jacobus Douven) met Barbara HANSSEN, 21 jaar oud (zie 381).
Gehuwd (2) te Heerlen, hervormde gemeente, gehuwd voor de kerk op 55-jarige leeftijd op 04-03-1753 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Caspar Schepers en Gertrudis Weerens) met Joanna EVERETS, gedoopt te Kerkrade, overleden op 03-10-1771 te Eygelshoven.
Ondertrouwd (3) op 10-05-1772 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 74-jarige leeftijd op 12-05-1772 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Demacker, Mathias en Rosenbaum, Henricus) met Maria HANSSEN, 59 jaar oud, gedoopt (rk) op 21-02-1713 te Schaesberg (getuige(n): Petrus Hanssen en Helena Dautzenberg), overleden op 19-02-1790 te Nieuwenhagen op 76-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1790 te Schaesberg. Weduwe uit het eerste huwelijk met Gerard Borghans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 20-08-1721 te Heerlen (getuige(n): Hanssen, Joannes en Dautzenbergh, Maria), overleden voor 1725. Vermoedelijk jong overleden.
   2.  Petronella, gedoopt (rk) op 18-01-1723 te Heerlen (getuige(n): Doutzenbergh, Simon en Rademecker, Barbara), overleden op 15-01-1748 te Eijgelshoven op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 24-01-1740 te Heerlen (Pancratius) met Joannes HANSSEN, 24 jaar oud, gedoopt (rk) op 16-09-1715 te Heerlen, zoon van Arnold (Aret) HANSSEN en Catharina TRIEBELS.
   3.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 14-10-1725 te Heerlen (getuige(n): Hanssen, Petrus en Doutzenbergh, Agnes), overleden op 12-06-1763 te Schaesberg op 37-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-03-1745 te Heerlen met Johan Herman Leonard DORTANTS, 33 jaar oud, gedoopt (rk) op 12-11-1711 te Schaesberg, overleden na 1781 te België. Op 10-11-1781 verkopen zijn kinderen aan Joannes Anthon Frins x Anna Barbara Keijbets uit Nieuwenhagen een stuk land aan de Heldeviers Kamp, lange sijde Joannes Dautzenberg en andere sijde de weduwe Rhiems. (Gichten Heerlen nr. 391 1781). Zoon van Franciscus Theodorus DORTANS en Mechtildis SPIERTZ.
   4.  Ida, gedoopt (rk) op 21-12-1728 te Heerlen (getuige(n): Römkens, Jacobus en Triebels, Catharina loco Quaedvlieg, Joanna), overleden voor 1751. Jong overleden.
   5.  Ida, gedoopt (rk) op 02-05-1732 te Heerlen (getuige(n): Bömers, Hermannus en Luppen, Ida), overleden op 09-03-1783 te Schaesberg op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 02-02-1751 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Meijers, Joannes en Hanssen, Petronella) met Petrus MEIJERS, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 11-09-1724 te Schaesberg, overleden op 14-09-1796 te Schaesberg op 72-jarige leeftijd. Op 17 juni 1767 leent hij 5000 gld. Borg bleef Henricus Meyers cappellaan Gronsveld, mede ondertekende Joes Frederic Meyers priester tot Klimmen. Hij leende van de kerk van St. Servaas in Maastricht (Not. J.W. Roemers, GAM)
De borgen zijn vermoedelijk twee broers. Zoon van Reiner MEIJERS en Joanna SPIERTZ.
   6.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 24-08-1735 te Heerlen (getuige(n): Römkens, Simon en Pelsers, Joanna Maria), overleden op 12-12-1756 te Eijgelshoven op 21-jarige leeftijd.
   7.  Joannes, geboren te Schaesberg (zie 190).
381    Barbara HANSSEN, gedoopt (rk) op 14-11-1699 te Heerlen (getuige(n): Frins, Fredericus en Huenen, Cornelia), overleden te Nieuwenhagen op 52-jarige leeftijd, begraven op 26-09-1752 te Eijgelshoven.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 380).
 
382    Joannes BORGHANS, landbouwer, gedoopt (rk) op 13-12-1697 te Heerlen, overleden op 22-06-1761 te Nieuwenhagen op 63-jarige leeftijd, begraven op 22-06-1761 te Scheijdt, parochie Schaesberg. Komt uit Nieuwenhagen.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 28-02-1734 te Heerlen (St. Pancratius) met de 30-jarige
383    Odilia DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 12-07-1703 te Eygelshoven (getuige(n): Moers, Petrus en Römgens, Oda), overleden op 12-03-1788 te Scheijdt, parochie Schaesberg op 84-jarige leeftijd. Op 23-02-1771 koopt zij ten gunste van haar zoon Bartholomeus van Niclaes Crombach . Cath. Schleijpen (Valckenhuijzen) de "hellichte van een stuk land in Nieuwenhagen in den Voorsten Camp."
(Gichten Heerlen 1771 nr. 62).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 21-11-1734 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Wilhelmus en Römkens, Maria in de plaats van Dautzenberg, Maria).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 19-10-1736 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Wilhelmus in plaats van Sleijpen, Joannes en Römkens, Barbara).
   3.  Petrus, gedoopt (rk) op 19-10-1736 te Heerlen (getuige(n): Borghans, Petrus en Dautzenberg, Elisabeth).
Gehuwd met Anna Sophia GILESSEN.
   4.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 07-10-1737 te Heerlen (zie 191).
   5.  Petrus, gedoopt (rk) op 08-11-1740 te Heerlen (getuige(n): Doutzenbergh, Petrus en Doutzenbergh, Elisabeth).
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 24-09-1776 te Eygelshoven (getuige(n): Bartholomeus Borghans en Joannes Römgens) met Anna Catharina RÖMKENS, dochter van Albertus RÖMKENS en Gertrudis LOUPPEN.
   6.  Bartholomeus, gedoopt (rk) op 06-10-1743 te Heerlen (getuige(n): Jongen, Bartholomeus en Borghans, Catharina).

386    Christiaan MEIJERS.
Gehuwd met
387    Catharina BECKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Digna), gedoopt (rk) op 05-02-1735 te Rekem (zie 193).

388    Henricus SPIERTZ, gedoopt (rk) op 29-02-1688 te Heerlen (getuige(n): Spierts, Lambertus en van den Hooff, Elisabeth).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-12-1712 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Pisters, Henricus en Latten, Maria), 4e graad van bloedverwantschap met de 24-jarige
389    Odelia LATTEN, gedoopt (rk) op 08-06-1688 te Heerlen (getuige(n): Latten, Joanna en N.N.), overleden op 07-04-1758 te Schaesberg op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias SPIERTZ (SPIJERTS, SPEIRTS), gedoopt (rk) op 19-10-1713 te Schaesberg (zie 194).
   2.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 03-05-1716 te Schaesberg (getuige(n): Spiertz, Joannes en Latten, Elisabeth).
   3.  Paulus, gedoopt (rk) op 13-11-1718 te Schaesberg (getuige(n): Spiertz, Joannes; Spiertz, Petrus; Loesen, Catharina en Hamers, Gertrudis).
   4.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 24-12-1721 te Schaesberg (getuige(n): Feij, Jacobus, Pisers, Petrus en Spiertz, N.N.).
   5.  Joannes, gedoopt (rk) op 13-06-1725 te Schaesberg (getuige(n): Aretz, Petrus; Speels, Maria en Latten, Maria).
   6.  Henricus, gedoopt (rk) op 20-07-1728 te Schaesberg (getuige(n): Keijbecks, Reinerus en Magermee, ELisabeth).
   7.  Odilia, gedoopt (rk) op 01-04-1732 te Schaesberg (getuige(n): van den Hoff, Alexander en Raumans, Anna).

390    Bartholomeus (Meis) JUNGEN (JONG(H)en), geboren 00-00-1656 te Schaesberg (Scheidt), overleden op 07-10-1741 te Schaesberg. Op 31-10-1693 (akte 02-01-1693) verkoopt hij aan Claes Bousch . Jenna Kreckels ackerl. Caldenborgh op den Fullens Wegh. (Gichten Heerlen).
Gehuwd voor de kerk op 05-05-1687 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Joannes en Schul, Anna) met de 18-jarige
391    Elisabeth SPIERTZ, gedoopt (rk) op 16-09-1668 te Heerlen (getuige(n): Cruisen, Petrus en Pijschers, Cornelia), overleden op 20-09-1747 te Schaesberg op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander, geboren 00-00-1688 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 03-06-1688 te Heerlen (getuige(n): Jonghen, Gertrudis, Jonghen, Catharina en Tripels, Mathias). Jong overleden.
   2.  Leonardus, geboren 00-05-1689 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 11-05-1689 te Heerlen (getuige(n): Haenen, Gulielmus en Brant, Catharina). Jong overleden.
   3.  Alexander JUNGEN (JONG(H)EN, geboren 00-01-1691 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 06-01-1691 te Heerlen (getuige(n): van den Hoof, Catharina en Vreuls, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 15-04-1714 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met Catharina ARRETZ.
   4.  Joannes JUNGEN (JONG(H)EN, geboren 00-09-1692 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 22-09-1692 te Heerlen (getuige(n): Aretz, Ida en Tribels, N.N.), overleden op 16-01-1743 te Schaesberg.
Gehuwd voor de kerk op 01-02-1722 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Jungen, Leonardus en Peuskens, Gertrudis) met Anna BECKERS, 30 jaar oud, gedoopt (rk) op 03-06-1691 te Heerlen, overleden op 15-10-1758 te Schaesberg op 67-jarige leeftijd. Dochter van Beckers, Dionysius en Bruls, Cornelia.
   5.  Severinus, geboren 00-05-1694 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 04-05-1694 te Heerlen (getuige(n): van Weers, Leonardus en Cuypers, Maria).
   6.  Catharina, geboren 00-12-1696 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 10-12-1696 te Heerlen (getuige(n): Jongen, Mathias en Cruijen, Beatrix).
   7.  Leonardus, geboren 00-03-1698 te Schaesberg, gedoopt (rk) op 13-03-1698 te Heerlen (getuige(n): van den Hove, Gerardus).
Gehuwd voor de kerk op 18-11-1725 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met Ida HANSSEN.
   8.  Fredericus, gedoopt (rk) op 18-04-1703 te Schaesberg (getuige(n): Jongen, Peter en Romgens, Anna).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 29-05-1736 te Schaesberg met Gertrudis BECKERS.
   9.  Peter Caspar, gedoopt (rk) op 30-01-1707 te Schaesberg (getuige(n): Dautzenberg, Mechtildis en Crausen, Peter), overleden op 30-01-1707 te Schaesberg, 0 dagen oud.
   10.  Bartholomeus JUNGEN (JONG(H)EN, gedoopt (rk) op 24-11-1708 te Schaesberg (getuige(n): Jungen, Gertrudis, Tripels, Bartholomeus en van den Hoff, Bartholomeus), overleden op 17-11-1781 te Kerkrade op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 14-02-1745 te Kerkrade met Petronilla VINCKEN.
   11.  Maria Elisabeth JUNGEN, gedoopt (rk) op 07-01-1712 te Schaesberg (zie 195).

392    Joannes SCHWARTZ, militair, geboren op 28-12-1672 te Merkstein.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 17-12-1710 te Merkstein met de 30-jarige
393    Sybilla VINCKEN, gedoopt (rk) op 12-05-1680 te Merkstein (getuige(n): Hausmans, Wilhelmus en Tauben, Agnetis), overleden op 05-08-1711 te Merkstein op 31-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias VINCKEN, gedoopt (rk) op 04-02-1710 te Merkstein (zie 196).

394    Petrus VINCKEN, gedoopt (rk) op 19-05-1667 te Ubach, overleden op 05-11-1731 te Merkstein op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 26-09-1702 te Merkstein (getuige(n): .... Jacobo en Ginnetthi, Severinus). Vrijstelling wegens 4e graad van bloedverwantschap. Echtgenote is de 25-jarige
395    Magdalena Helena MINIS, gedoopt (rk) op 19-10-1676 te Merkstein, overleden op 09-12-1748 te Merkstein op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas, gedoopt (rk) op 28-09-1704 te Merkstein (getuige(n): Vincken, Fredericus en Delahaije, Anna).
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 21-01-1707 te Merkstein (getuige(n): Minis, Wilhelmus en Pipers, Catharina).
   3.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 21-05-1710 te Merkstein (getuige(n): Ginnetthi, Severinus en Konigs, Odilia).
   4.  Anna, gedoopt (rk) op 27-03-1712 te Merkstein (getuige(n): Gillis, Philippus en Ausx, Elisabeth).
   5.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 10-04-1716 te Merkstein (getuige(n): Simons, Joannes en Konigs, Gertruda).
   6.  Maria Elisabeth, geboren op 21-10-1718 te Merkstein (zie 197).

396    Paulus LUPPEN, gedoopt (rk) op 07-03-1690 te Eijgelshoven (getuige(n): Coenen, Paul en Wolff, Heyckel), overleden op 30-09-1747 te Schaesberg op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22-02-1718 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Luppen, Martinus en Aretz, Paulus) met de 25-jarige
397    Gertrudis KEIJBECKS, gedoopt (rk) op 28-03-1692 te Heerlen (getuige(n): Kebets, Agnes; Magermee, Jasper en Maria N.N. loco Anna Boe...), overleden op 01-02-1772 te Schaesberg op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 04-12-1718 te Schaesberg (getuige(n): Borghans, Joannes en Magermee, Elisabeth).
   2.  Bartholomeus, gedoopt (rk) op 17-03-1720 te Schaesberg (getuige(n): Sporck, Bartholomeus en Luppen, Anna).
   3.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 27-03-1721 te Schaesberg (getuige(n): Jacobs, Petrus en Luppen, Maria).
   4.  Fredericus, gedoopt (rk) op 15-10-1723 te Schaesberg (zie 198).
   5.  Mathias, gedoopt (rk) op 09-01-1726 te Heerlen (getuige(n): Luppen, Paulus loco Josten, Joannes en Lemmens, Maria).
   6.  Joannes, gedoopt (rk) op 16-11-1728 te Heerlen (getuige(n): Schull, Joannes en Pricken, Anna).
   7.  Reinerus, gedoopt (rk) op 01-10-1731 te Schaesberg (getuige(n): Keybecks, Joannes loco Reinerus Keybecks en Maria Hanssen), overleden op 08-11-1799 te Nieuwenhagen op 68-jarige leeftijd.
   8.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 21-12-1733 te Schaesberg (getuige(n): Aretz, Gerardus en Greven, Joanna), overleden op 03-04-1808 te Schaesberg op 74-jarige leeftijd.
   9.  (Maria) Gertrude, gedoopt (rk) op 19-02-1737 te Schaesberg (getuige(n): Keybecks, Reinerus en Groenenschild, Gertrudis), overleden op 08-04-1801 te Nieuwenhagen op 64-jarige leeftijd, 18 germinal am IX.
Ondertrouwd op 25-06-1775 te Heerlen met Joannes DAUTZENBERGH, 35 jaar oud (zie 190).
   10.  Joannes, geboren circa 1739, overleden op 13-02-1802 te Heerlen, 24 pluviose an X.

398    Joannes SPIERTZ, overleden op 15-09-1720 te Schaesberg.
Gehuwd voor de kerk op 01-12-1714 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Spiertz, Henricus en Latten, Odilia) met de 23-jarige
399    Maria LATTEN, gedoopt (rk) op 04-05-1691 te Heerlen (getuige(n): N.N. Margaretha loco Spiertz, Oda).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 11-08-1715 te Schaesberg (getuige(n): Spirtz, Balthasar en Meijers, Eva).
   2.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 13-06-1717 te Schaesberg (zie 199).
   3.  Matthias, gedoopt (rk) op 26-11-1719 te Schaesberg (getuige(n): Keijbeths, Petrus en Loesens, Christina).

400    Joannes ROBERTS.
Gehuwd met
401    Elisabetha GOERTZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus, geboren circa 1714 (zie 200).
   2.  Martinus, gedoopt (rk) op 02-08-1715 te Geilenkirchen (getuige(n): Chreins, Johan en Schutz, Catharina).
   3.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 09-10-1718 te Geilenkirchen (getuige(n): Prappen, Petrus en Hensen, Johanna).
   4.  Joannes Theodorus, gedoopt (rk) op 22-01-1722 te Geilenkirchen (getuige(n): Knibeler, Theodorus en Palmen, Elisabeth).
   5.  Arnoldus, gedoopt (rk) op 31-03-1726 te Geilenkirchen (getuige(n): Palmen, Arnoldus en Hamm, Catharina).

402    Bartholomaus (Nieves) BUSCHEUERS (BUSCHHEURS), geboren circa 1695, overleden op 22-05-1761 te Geilenkirchen (D).
Gehuwd voor de kerk circa 1719 met
403    Joanna (Anna) Catharina BOTHRATHS (REBOTHERATH,, gedoopt (rk) op 24-10-1698 te Geilenkirchen (getuige(n): Watjon, N. en Fuhrer, Catharina).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 10-08-1719 te Gangelt (D) (getuige(n): Buschewer, Petrus en von Vellrath, Anna Maria loco Fraisine, Maria).
   2.  Joanna Elisabetha, gedoopt (rk) op 07-05-1721 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Förster, Theodorus loco Führen, Joannes en Felrath, Maria Elisabeth).
   3.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 11-11-1722 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Buschhauer, Gerardus en von der Widen, Elisabeth).
   4.  Joanna Sophia Margaretha, gedoopt (rk) op 03-04-1727 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Versin, Joannes Petrus en Rebotherath, Anna Sophia).
Gehuwd met Joannes Edmundus HAHNEN.
   5.  Maria Anna, gedoopt (rk) op 27-07-1730 te Geilenkirchen (D) (zie 201).
   6.  Joanna Wilhelmus, gedoopt (rk) op 31-03-1732 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Heinen, Wilhelmus en Versin, Anna Maria), overleden op 01-04-1732 te Geilenkirchen (D), 1 dag oud.
   7.  Maria Gertrudis, gedoopt (rk) op 12-03-1736 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Baier, Franciscus Henricus en Cönen, Gertrudis).
   8.  Maria Elisabetha, gedoopt (rk) op 06-04-1739 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Buschheuers, Joannes Wilhelmus en Buschheuers, Maria Barbara), overleden op 07-04-1739 te Geilenkirchen (D), 1 dag oud.
   9.  Joannes Edmundus, gedoopt (rk) op 16-06-1745 te Geilenkirchen (D) (getuige(n): Führen, Joannes Wilhelmus en Velroth, Maria Gertrudis), overleden op 23-09-1746 te Gilleroth-Geilenkirchen op 1-jarige leeftijd.

404    Joannes KRICHELBERG (KREKELS), gedoopt (rk) op 27-12-1717 te Merkstein (getuige(n): Baurs, Jacobus en Krichelbergh, Catharina).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 21-06-1739 te Merkstein (getuige(n): Nevelstein, Hubertus en Kirchelberg, Nicolaus) met
405    Maria Catharina PLAUM, geboren te Horbach.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 10-11-1739 te Merkstein (zie 202).
   2.  Anna Gertruda, gedoopt (rk) op 04-09-1742 te Merkstein (getuige(n): Plaum, Wilhelmus en Krichelberg, Anna Catharina).
   3.  Joanna Catharina, gedoopt (rk) op 15-09-1745 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Nicolaas en Fincken, Joanna Catharina).
   4.  Helena Catharina, gedoopt (rk) op 22-09-1748 te Merkstein (getuige(n): Pohlen, Joannes Martinus en Wolff, Helena Catharina).
   5.  Helena Catharina, gedoopt (rk) op 13-01-1751 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Petrus en Kessels, Helena).
   6.  Joanes Wilhelmus, gedoopt (rk) op 13-06-1755 te Merkstein (getuige(n): Kuven, Joannes Wilhelmus en Bucks, Maria).
   7.  Anna Gertrudis, gedoopt (rk) op 08-01-1761 te Merkstein (getuige(n): Minis, Gerardus en Erens, Anna Gertruda).

420    Joannes JUNGEN.
Gehuwd met
421    Agnes HALTVAST (HAUTVAST).
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon, gedoopt (rk) op 20-10-1720 te Laurensberg (zie 210).
   2.  Henricus, gedoopt (rk) op 19-12-1724 te Laurensberg (getuige(n): Henricus Wolff en Maria Cörver).

432    Petrus ENGELEN, begraven op 25-09-1747 te Hoensbroek.
Gehuwd voor de kerk op 08-02-1712 te Hoensbroek (St. Jan) met
433    Maria PENDERS, begraven op 10-01-1752 te Hoensbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 17-11-1712 te Hoensbroek.
   2.  Joannes, gedoopt (rk) op 08-08-1714 te Hoensbroek.
   3.  Joanna, gedoopt (rk) op 19-07-1716 te Hoensbroek.
   4.  Gerardus, gedoopt (rk) op 23-07-1719 te Hoensbroek.
   5.  Petrus, gedoopt (rk) op 15-05-1722 te Hoensbroek.
   6.  Melchior, gedoopt (rk) op 05-05-1725 te Hoensbroek (zie 216).
   7.  Barbara, gedoopt (rk) op 10-01-1730 te Hoensbroek.

448    Bernardus BRASSÉ, kapitein in Brandenburgse dienst.
Kind:
   1.  Bernardus, gedoopt (rk) op 13-05-1693 te Aubel (B) (zie 224).

452    Bartholomeus EURLINX (MEUSCHEN).
Gehuwd voor de kerk op 23-07-1711 te Schinnen met de 30-jarige
453    Anna RAEMECKERS (RADEMAECKERS), gedoopt (rk) op 30-10-1680 te Nuth, overleden op 12-02-1742 te Nuth op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus EURLINX, gedoopt (rk) op 15-04-1712 te Schinnen (zie 226).

454    Joannes WALTMANS, overleden op 24-01-1750 te Nuth.
Ondertrouwd op 13-06-1706 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 29-06-1706 te Nuth (St. Bavo) met de 34-jarige
455    Cornelia JONGEN, gedoopt (rk) op 29-02-1672 te Hoensbroek, overleden op 11-07-1763 te Nuth op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 04-02-1709 te Hoensbroek (zie 227).

456    Joannes JANSEN.
Gehuwd met
457    Anna QUAEMAET, overleden op 20-02-1749 te Gemmenich (B).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus, gedoopt (rk) op 01-03-1721 te Gemmenich (B) (zie 228).

460    Theodorus HEUSCH, overleden op 23-03-1730 te Gemmenich (B).
Gehuwd voor de kerk op 16-04-1719 te Gemmenich (B) met
461    Margaretha HONGER, overleden op 16-03-1745 te Gemmenich.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas, gedoopt (rk) op 30-11-1726 te Gemmenich (B) (zie 230).

462    Petrus BROECKHANS, overleden op 04-05-1767 te Gemmenich.
Gehuwd met
463    Elisabeth SCHINZ (SCHINGS), overleden op 27-11-1772 te Gemmenich (B).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth, gedoopt (rk) op 13-03-1727 te Gemmenich (zie 231).

464    Wilhelmus OTTEN, gedoopt (rk) op 26-06-1660 te Aken.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 16-01-1678 te Aken (St. Foliant) met de 22-jarige
465    Johanna SCHEFFERS, gedoopt (rk) op 12-03-1655 te Aken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Henricus, gedoopt (rk) op 13-08-1686 te Aken (zie 232).

466    Joannes Petrus HOCHKIRCHEN.
Gehuwd met
467    Gertrudis PAFFENRADT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis (zie 233).

468    Gerard MEUDT.
Gehuwd met
469    Catharina CREWELDS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes MEUTHEN, gedoopt (rk) op 04-04-1692 te Aken (zie 234).

472    Godefridus (Geurt) PHILIPPENS, overleden op 14-04-1751 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk op 08-11-1708 te Schinnen met
473    Maria BOTTELIERS, overleden op 19-03-1731 te Klimmen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Guilielmus), gedoopt (rk) op 24-11-1710 te Schinnen (zie 236).

474    Gerardus GERAERTS, gedoopt (rk) op 23-12-1691 te Heerlen, overleden op 03-01-1764 te Klimmen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 27-12-1718 te Klimmen met de 25-jarige
475    Ida SPORCK, gedoopt (rk) op 23-07-1693 te Klimmen, overleden op 08-07-1758 te Klimmen op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria GERAERTS (SPORCKEN), gedoopt (rk) op 09-09-1721 te Klimmen (zie 237).

476    Joannes THEWISSEN.
Gehuwd met
477    Anna PENDERS, gedoopt (rk) op 29-03-1688 te Hoensbroek, overleden op 23-01-1742 te Hoensbroek op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 01-12-1707 te Wijnandsrade (zie 238).
   2.  Anna, gedoopt (rk) op 10-03-1717 te Hoensbroek (getuige(n): Tevissen, Cornelia en N.N.).
   3.  Gerardus, gedoopt (rk) 00-11-1719 te Hoensbroek (getuige(n): Tevissen, Laurentius en Penders, Maria).
Gehuwd met Anna Maria ORLINGS.
   4.  Maria, gedoopt (rk) op 21-04-1724 te Hoensbroek (getuige(n): Beukers, Leonardus en Penders, Maria loco Ruijters, Mechtildis).
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 16-11-1725 te Hoensbroek.
   6.  Laurentius, gedoopt (rk) op 27-05-1730 te Hoensbroek (getuige(n): Bruls, Reinerus en Leuffkens, Anna).

478    Gerardus PALMEN.
Gehuwd met
479    Catharina SCHLANGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnetis (Agnes), gedoopt (rk) op 24-09-1712 te Nuth (zie 239).

480    Andreas DUIJSINGS, gedoopt (rk) op 30-11-1688 te Schin op Geul (getuige(n): Linckens, Bartholomeus en Knubben, Gertrudis).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 05-10-1719 te Oud-Valkenburg (getuige(n): Dritten, Matheus en Dritten N.N.) met
481    Eva DRITTEN (DRUTTIEN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria, gedoopt (rk) op 05-11-1720 te Schin op Geul (getuige(n): Druttän, Eva en Wusten, Sibilla).
   2.  Henricus (Casparus) DUIJSINS, gedoopt (rk) op 06-01-1724 te Schin op Geul (zie 240).
   3.  Ida Barbara, gedoopt (rk) op 14-02-1731 te Schin op Geul (getuige(n): Bisschops, Joannes en van Eijs, Barbara).

488    Reiner CRANEN.
Gehuwd voor de kerk op 31-01-1701 te Braunsrath (getuige(n): Herr Rodt, Michael en Arets, Vitus) met
489    Ida JORIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  George, gedoopt (rk) op 05-01-1702 te Braunsrath (getuige(n): Cranen, Christian (grootvader) en N.N. Anna Katharina).
   2.  Johann Heinrich, gedoopt (rk) op 23-06-1704 te Braunsrath (getuige(n): Hansen, Johan en Frau Gaen, Margaretha).
   3.  Christian, gedoopt (rk) op 25-12-1706 te Braunsrath (getuige(n): Joris, Georg en Cranen, Katharina).
   4.  Christian, gedoopt (rk) op 25-04-1709 te Braunsrath (getuige(n): Geurts, Heinrich en Joris, Katharina).
   5.  Johann, gedoopt (rk) op 24-09-1711 te Braunsrath (getuige(n): Steffens, Andreas loco Burgsgens, Daniel en Houben, Agnes).
   6.  Peter, gedoopt (rk) op 16-03-1714 te Braunsrath (zie 244).
   7.  Maria Katharina, gedoopt (rk) op 02-08-1718 te Braunsrath (getuige(n): Simons, Leonard en Lahmen, Odilia).

496    Mathias Van der HAEGEN.
Gehuwd voor de kerk op 07-09-1707 te Nuth (St. Bavo) (getuige(n): Scheepers, Wilhelmus en Urlinx, Joanna) met
497    Gertrudis URLINX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas, gedoopt (rk) op 05-11-1708 te Nuth (getuige(n): Urlinx, Joannes en van der Hagen, Gudela). Vermoedelijk jong overleden.
   2.  Margaretha, gedoopt (rk) op 06-10-1710 te Nuth (getuige(n): Gruijls, Michael uit Schinnen en Urlinx, Johanna).
   3.  Christianus, gedoopt (rk) op 24-12-1712 te Nuth (zie 248).
   4.  Anna Maria, gedoopt (rk) op 02-02-1718 te Nuth (getuige(n): Urlinx, Joannes en Gruijls, Catharina).
   5.  Thomas, gedoopt (rk) op 27-12-1722 te Nuth (getuige(n): Pricken, Joannes loco Crins, Thomas en Peerbooms, Catharina).

498    Leonardus KEULEN (CEULEN), gedoopt (rk) op 13-07-1686 te Nuth (getuige(n): Ceulen, Leonardus en Vleugels, Catharina).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 14-11-1716 te Merkelbeek met
499    Elisabeth DUIJVEN (DOUVEN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha, gedoopt (rk) op 14-06-1716 te Merkelbeek.
   2.  Maria KEULEN, gedoopt (rk) op 05-02-1719 te Merkelbeek (zie 249).
   3.  Matthias, gedoopt (rk) op 30-11-1721 te Nuth (getuige(n): Ceulen, Renirus (grootvader) en van der Linden, Maria ev Lahaije, Hubertus).
   4.  Reinerus, gedoopt (rk) op 17-04-1724 te Nuth (getuige(n): Bemelmans, Arnoldus en Eckermans, Helena loco Ceulen, Catharina).
   5.  Catharina, gedoopt (rk) op 25-05-1727 te Nuth (getuige(n): Bemelmans, Theodorus en Bemelmans, Gertrudis).
   6.  Henricus, gedoopt (rk) op 29-03-1730 te Nuth (getuige(n): Douven, Joannes en Keulen, Maria).

500    Wilhelmus ROOX (ROEX), gedoopt (rk) op 15-09-1692 te Wijnandsrade (getuige(n): Driessen, Agatha Emerentiana Meijs en Nicolaus Geurdts), overleden op 25-03-1763 te Nuth op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30-11-1724 te Nuth (St. Bavo) (getuige(n): Crins, Christianus en Pricken, Joannes) met de 22-jarige
501    Anna STREGERS, gedoopt (rk) op 29-01-1702 te Nuth (getuige(n): Laheije, Joannes en Gruils, Mechtildis), overleden op 10-10-1762 te Nuth op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Godefridus, gedoopt (rk) op 18-09-1725 te Nuth (getuige(n): Crins, Petrus en Knoren, Joanna).
   2.  Christianus, gedoopt (rk) op 16-12-1728 te Nuth (getuige(n): Crins, Reinerus en Crins, Elisabeth).
   3.  Reinerus, gedoopt (rk) op 24-08-1732 te Nuth (zie 250).
   4.  Mathias, gedoopt (rk) op 03-12-1735 te Nuth (getuige(n): Lemmens, Nicolaus en Crins, Maria).
   5.  Maria Elisabeth, gedoopt (rk) op 01-04-1739 te Nuth (getuige(n): Schutjens, Christ en Slangen, Elisabeth).
   6.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 23-09-1741 te Nuth (getuige(n): Pricken, Joannes loco Crins, Wernerus en Limpens, Maria).

504    Mathias HAEMERS, gedoopt (rk) op 21-02-1704 te Heerlen, overleden op 03-10-1777 te Heerlen op 73-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 18-10-1733 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 30-10-1733 te Heerlen (Pancratius) met Mechtildis DAEMEN, 22 jaar oud (zie 505).
Gehuwd voor de kerk (2) 1751 met Maria PACKBIER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Michael, gedoopt (rk) op 04-02-1735 te Heerlen (zie 252).
505    Mechtildis DAEMEN, gedoopt (rk) op 22-01-1711 te Heerlen, overleden op 26-08-1740 te Heerlen op 29-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 504).
 
506    Joannes AUSTEN.
Gehuwd met
507    Catharina JONGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jo(h)anna Maria AUSTEN (OUSTEN, VERNANS) (zie 253).

Generatie X

 
512    Henricus SCHIFFLAER, halfwin op de hoeve Crombach, geboren circa 1620, overleden op 07-03-1666 te Kerkrade. Werd in de kerk begraven. Bij het huwelijk van zoon Peter met Catharina van Wers is sprake van bloedverwantschap in de derde en vierde graad van bloedverwantschap. Dit betekent, dat er tussen Henricus en de vrouw van Jan van Wers, Elisabeth Schiffelers, sprake is van bloedverwantschap in de tweede graad. Jan is de derde graad van aanverwantschap. Elisabeth was dus zijn tante en een zuster van zijn vader.
Uit de "Liber de Simpelveldt" van pastoor Arnoldus Dydden (1571-1617) blijkt, dat Elisabeth in elk geval één broer heeft: Dyonisius of Nijss. In deze aantekeningen vinden we ook dat Hermanus een zoon is van Nijss. Andere kinderen van Nijss worden niet aangetroffen.
Vanuit de bloedverwantschap geredeneerd moet Henricus dus een zoon zijn van een broer van Elisabeth.
Helaas zijn van de kerkregisters van Kerkrade veel gegevens verloren gegaan, zodat een definitief bewijs nog niet gegeven kan worden. Van Henricus is helaas nog geen geboorte aangetroffen. Wellicht dat het onderzoek van de schepenbankregisters van Kerkrade en Simpelveld meer duidelijkheid kan verschaffen.
In Kerkrade heeft in de eerse helft van de 17e eeuw in ieder geval maar telkens een gezin Schiffelers gewoond. Het ligt daarom voor de hand om aan te nemen, dat Henricus een zoon is van Godefridus. Deze voornaam komt ook al in de familie voor in Simpelveld voor 1600.
Indien Henricus een zoon is van Godefridus betekent dit tevens, dat daarmee een tweede zoon c.q. derde kind is gevonden van Heijn Schiffelers.
Ook de namen van andere doopgetuigen als Kreven, Welters, van Werz, Bindels en Merkelbach tonen een familieverband aan met de naamgenoten in Simelveld.

Opvallend is overigens, dat na het proces tegen zijn weduwe wegens verwaarlozing van de Crombacher Hoeve de rest van het gezin wordt aangetroffen in Simpelveld of via Simpelveld elders.
Ook Margarita heeft gelet op in de schepenbank Simpelveld aangetroffen processtukken, nog in Simpelveld gewoond na het verlaten van de hoeve om uiteindelijk in Schin op Geul te overlijden.

RAL LVO 7084 blz 39-40

Op ?? wordt voor de hoofdbank van Klimmen een akte van notaris ?/ te Maastricht van 19-10-1652 gerealiseerd. In deze akte verklaard Hendrick Schiffelarts, getrouwd met Margriet Canisius, wonende in " de Graet" resort der heerlicheijt van Kerckrade, landt van 's Hertogenrade, schuldig te zijn aan Anna Boubaij (Bombay) dochtere ongetrouwd, 700 gulden Brabants Maastrichter koers. 300 gulden heeft hij van haar geleend en 400 gulden heeft Steven Canisius zijn inmiddels overleden zwager, kanunnik van Brugge, van haar geleend op 02-12-1650 ... heeft land in "Genhout" resort der hooftbanck Climmen ...

In de handschriften 10 Heyendal, inventarisatienummer 1199, blz. 245 J.A.K. Haas (OCGL inv 1-36) van het archief Kloosterrade wordt de volgende tekst aangetroffen:
"Anno 1653 Henrico Schiffelaerts pro summa 400 Dalerorum Aquensium. Sed plerumess fuerunt collecta et in Monasterium invecta et l(?)une villici de Crumbach".

Op 15 januari 1665 bedraagt de grondoppervlakte van de hoeve "Crombach" te Gracht, gelegen in het gebied van Kerkrade en Simpelveld, 126 morgen en 13 roeden. In het Land van terheide is nog 166 morgen gelegen. (Uit: Kerkrade in de schaduw der eeuwen van Johan Scholtes).

Uit een verklaring van de pastoor van Merkstein Henricus Dortant opgemaakt op 10 augustus 1669 (LVO 2406) blijkt dat Henricus halfwin was van de hoeve Crombach. De pastoor verklaart dat hij in augustus 1661 met Noel Bombay naar Maastricht is geweest naar de Gedeputeerden van de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden. Daar heeft hij ook Hendrik Schiffelaers, halfwinn van hof Crombach "gehoirende tot den Goidtshuijse van Cloosterraede" gezien. Hendrik is toen een kamer ingegaan. Toen hij naar weer naar buiten kwam heeft de pastoor gehoord dat men hem toen vroeg hoe hij het gemaakt had. Hendrik zou toen geantwoord hebben in termen van "ich hebbe tot hun geseijt die het landt heeft, die heeft mij oock, en ick sal u even soo wel dienen als den ander". De halfwin van de hof Streiffelt, Coen Beckers, zou toen tegen Hendrik gezegd hebben: "dat ghij daer gedaen hebe dat en soude ick nuyt willen doen".

Het is niet uit te sluiten dat dit stuk deel heeft uitgemaakt van het proces dat tegen zijn weduwe is gevoerd in 1670. Misschien is het wel de oorzaak.

Hendrik heeft het bezoek aan Maastricht hoogstwaarschijnlijk gebracht in het kader van de onderhandelingen die over het zogenaamde Partagetractaat gingen. Ook de pastoor bracht immers een bezoek aan Maastricht vanwege zijn "pachtinghe" te Merkstein. Alle pachters en grondeigenaren zijn toen gehoord.

De tekst geeft in feite aan, dat het gezin toch behoorlijk vermogend moet zijn geweest. Een bedrag van 400 daalders is in die tijd een kapitaal. Ook de boete die Margaretha kreeg opgelegd is niet laag te noemen. Het begraven in de kerk geeft ook aan, dat het gezin enig aanzien in Kerkrade had.

Op 15 april 1684 begint men in de onmidellijke nabijheid van de "Crombacherhoeve" met de bouw van een steenbakkerij. Hierna wordt deze hoeve in steen opgetrokken. Van te voren was deze hoeve in lemen vakwerk gebouwd. (Uit: Kerkrade in de schaduw der eeuwen).

In 1707 is in Simpelveld een proces gevoerd tussen de erfgenamen van Jan Hamers en Derick Ulrichs uit Aken. In het Hamers Bulletin 14/98 zijn transcripties van processtuken opgenomen. Daaruit blijkt, dat het proces gaat over een nalatenschap Schiffelers waarbij bij de deling een lot is gevallen aan Lemmen Spee die gehuwd was met dochter Maria. Het betreffende huis en weide was door Lemmen aan Hamers verpacht. Later zouden deze goederen aan Hamers zijn verkocht. Het overtikken van alle processtukken gaat te ver. Een aantal passages zijn echter interessant genoeg om wel weer te geven.

"Item een part van dat groot stuck lants gelegen boven deze voorss Pisscherskuijle op het plat in het middel reijt het onderste stuk dat die vier morgen bij heeft welcke part is aen maeten twee hondert ende drije roeden 203 R.
Item sal desen loth noch volghens vuijtte goederen van het hout van een meerder stuck lants genoempt de Paepenhueffel stootende met het hooft op den meswegen in het middel welck part is oijck aen maeten een hondert ende acht roeden 108 R.
Soo doen dese voorss stucken oijck tesaemen gelijk die andere loeten twee duijsent drije hondert ende acht enviertich roeden 2348 R.
Aengaende allen die bouwinghe sijn ingestelt woorden voor die somme van 1075 pattacons te weeten het stockhuijs met het bruijgetuigen op de Gracht voor de somme van vierhondert pattacons: 400.
(In de marge) Hijndrick Schifflers beijden lants wesende.
Ende den pertstal mette schuijre sinne vijfftich pattacons: 50."

Niet uitgesloten is dat met het stokhuis de Crombacher Hof bedoeld wordt. Duidelijk is in elk geval dat in het stokhuis een brouwerij gevestigd was.

Een ander stuk is interessant omdat daarmee in feite zoon Godefridus bewezen wordt.
"Extract vuijten protocolle der bancke Simpelvelt.
Martis loco luna den 2 meij 1690.
Overmits ons Daniel Limpens schoutet, Willem Schillinx, Alexander Houpperets, Henderijck Brouwers, Jan van Voorst, Bartholomeus Stallenbergh en Lenard Ortmans, schepenen.
Eodem comparerende in judicio Jan Haemers in eestol sittende met sijne eerste huijsvrouwe Anna Starmans alwelcke comparant verclaerde te nemen tot sijne laste alsulcke achtien pattacons als d'Eerw: moeder ende Conventionalen van de Penitenten in Aecken tot laste van Godefridus Schiffelers met consorten vanden voors. scheijdinge ende deijlinge der erffgen: van wijlen Henderijck Schiffelers met consorten vanden voors. Godefridus te pretenderen hadden denselven Godefridus Schiffelers voor de voors: achttien pattacons capitael goed spreeckende ende ontlastende mits desen waervoor den voorseijden Godefridus Schiffelers oock alhier present den voors. eersten comparant gelijckerwijs is quiterende ende vrij spreckende voor eene somme van vierthien pattacons min stee stuvers lichtgelt ende dan van vier pattacons interesten soo den selven Godefridus Schiffelers tot laste van den voors: eersten comparant als representeerende Lemmen Spee en desselffs naergelaetende wedewe Maria Schiffelers ende derselver kinderen vuijt crachte van voorbetaelde schuld van het sterffhuijs van wijlen Henderijck Schiffelers aen den Heere Vriessenz zal. aen den Heere Prelaat van Closterode ende meer andere vuijtwijsens de reekeninge daerover gemaeckt tusschen de voors: condividenten te pretenderen hadde, belovende hij Godefridus Schiffelers denselven eersten comparant hierover alle tijd te sullen guaranderen tegens de wedewe en kinderen van wijlen den voors: Lemmen Spee allerdinghs onder obligatie als naer recht desuper promittens stipulantes et obligantes pro ut in molieri et ampliori forma ende is in goeden recht gekeert op dagh dato ende ten overstaen alsboven.
Pro extractu Michael Cox loco srij."

Een ander klein interessant stukje is nog het volgende:
"Dasz Jan Hamers beij uns deponiert habe Zehn pattagons bisz daerahn er mitt anderen consorten komme zu bezahlen dasz gäntzliche restant so Margiet Hundgens mitt ihren Kinderen hir sigren (?) kotershausz schuldigh ist, wirdt hierbeij bezeugt.
Closterraede den 17 febrij 1681 Petrus Abt zu Closterraeht.
Noch hat derselber alhie deponiert in abschlagh wie oben 5 pattag: 15 (merck?). Petrus Abt zu Closterrade.".
Gehuwd voor de kerk circa 1644 met
513    Margaritha (Margriet) HEUNGENS (HUNTGENS, CANISIUS), geboren circa 1617, overleden op 25-04-1694 te Schin op Geul. De naam wordt in Simpelveld ook geschreven als Huijntgens. Een geboorte is tot op heden niet gevonden. Het geslacht komt evenwel ook voor in Nuth en Geleen.

In de archief van de abdij van Kloosterrade is de volgende tekst aangetroffen: "Fuit etiam in Rode cum vilicis de Crumbach ad habendam solitionem debitorum praesertim cum Margaretha Huntgens relicta Henrici Schiffelaerts, quae anno 1670 abbatiae condemnata fuit in summam 350 imperialium atque in litis expensas. Acta servantur in chartario hoc titulo. numero 6.
Haec villa ferme tota ex latoribus aedificata fuit tempore praedecessoris nostri et nostro cum antea esset tota lutea et ruinosa. Anna 1731 horreum pro dimidia parte reaedificari debuit".

Hoewel geen directe vertaling gemaakt kan worden moet hier uit worden geconcludeerd, dat zij veroordeeld is tot een boete van 350 daalders(?) wegens verwaarlozing van de hoeve Crombach. De hoeve verkeert blijkbaar in ruineuze staat. In 1731 is de hoeve blijkbaar weer hersteld c.q. geheel in steen herbouwd.
Hoeve Crombach was eigendom van de Abdij van Rolduc. Het leeg komen staan van de hoeve kan te wijten zijn geweest aan het feit, dat er in de voorgaande jaren een cholera-epidemie heeft geheerst, die veel slachtoffers heeft geeist. Wellicht kon daardoor niet het nodige werk worden verzet. Na het verlaten komt Paschasius de Hesselle, schepen van Kerkrade als halfwin op de hoeve. Hij was gehuwd met Maria de Chaineux. Deze nemen komen ook voor als doopgetuigen bij de familie Schiffelers c.q. zelfs in een huwelijk.
Toen indertijd de hoeven leeg kwamen te staan heeft de abt van Rolduc een oproep laten doen in de kerken van de Voerstreek waarin gevraagd werd naar pachters. De Voerstreek viel toen onder de jurisdictie van de abdij. (LTG 1976-105).

Bij het conflict met de Abt van Kloosterrade als verpachter van de hoeve Crombach over het beeindigen van een pachtcontract, deed zij een beroep op secretaris Leonardus Merckelbach. Zij noemde hem daarbij uitdrukkelijk haar halfbroer, hetgeen betekent dat beiden dezelfde moeder hadden.

Het is overigens niet vreemd te noemen, dat Margaritha na het overlijden van haar man nog een tweede keer trouwt. Zij blijft immers met de nog vrij jonge kinderen achter.

Op 7 maart 1678 wordt zij genoemd omdat zij van Jan Hamers 35 daeler 23 merk heeft ontvangen.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1644 met Henricus SCHIFFLAER (zie 512).
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-01-1670 te Kerkrade (Lambertus) (getuige(n): Rutzelfelt, Casparus en Schifflar, Godefridus) met Hilgerus COENEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus (Peter) SCHIFFELERS, gedoopt (rk) op 22-02-1645 te Kerkrade (zie 1166).
   2.  Godefridus SCHIFFELARTZ, geboren circa 1650 (zie 256).
   3.  Catharina (Cattrein) SCHEIFFELER, gedoopt (rk) op 14-03-1651 te Kerkrade (getuige(n): van Wersz, Jan en Feischers, Cattrein). Bij doop wordt moeder Heunge, Greittgen genoemd. Overleden voor 1656 te Kerkrade. Vermoedelijk jong overleden.
   4.  Henricus (Heinreich) SCHEIFFELERS, gedoopt (rk) op 07-09-1653 te Kerkrade (getuige(n): Pelscher, Heinreich en Daucenbergh, Nelgen), overleden op 19-01-1734 te Schinnen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-02-1680 te Simpelveld (getuige(n): ?) met Maria BOENEN (BONEN), 19 jaar oud, geboren te Simpelveld, gedoopt (rk) op 24-06-1660 te Simpelveld, overleden op 08-06-1736 te Schinnen op 75-jarige leeftijd. De geboorte van Maria is nog niet aangetroffen. In de kerkregisters van Simpelveld wordt evenwel Mathias (broer) aangetroffen evenals zijn echtgenote Rurens, Elizabetha die beiden als doopgetuigen optreden. Gelet op de doopgetuigen mag aangenomen worden, dat vader in elk geval een Joannes is. Vooralsnog worden de ouders als hypothese aangenomen. Dochter van Joannes BOENEN (BONEN) en Barbara WELTERS.
   5.  Catharina, gedoopt (rk) op 01-08-1656 te Kerkrade (getuige(n): Welters, Engelbertus en Winants, Maria i.p.v. Meijers, Mechtildis grootmoeder.), overleden op 16-07-1703 te Schin op Geul op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joannes van MECHELEN. LVO RAL nr 46 7119
7 juli 1680 Jan van Megelen x Cath. Scheffelarts draagt over aan Frans Boshouwers en Heylcken Smitsmans 3½ bunder ackerland gelegen tussen Aalbeek en Hasdal op de Trichterwegh uytschietende rgt Jan Knubben t.a.s. Kirckenlant.

LVO Klimmen RAL 7119
Jan van Mechelen x Catrijn Scheffelers in erfmangelinge met Jan Koecx x Jehenna Brant 3 morgen weijde 16 clein roeden gel in A'genhout rgt Trinken Reulen / Willem Willems / straat / velt.
2e comp aan 1e comp 1½ morgen lant gel op de hellebrueker rgt Advocaat Houts / Steven Spiesen / weg.

LVO RAL CLimmen 7090 118
10 januari 1681 Gelis Waelen x Cath. El. Schiffelers ende Jan van Meghelen x Cath. Schiffelers saemen overgedr. 1 bnd erfbosch gel. omtrent de Heeckerbosch rgt: Joncker Da,,erschaep / gemeene Heeckerwech. Scoenmoeder Marg. Schiffelaers als sekerstelling 1/2 bunder gel in 2 parc ontr heekerwech 1 mrg rgy Nic Frissen / erfgen Jacob Deckers, noch 1 st gel op de Moopeert rgt de hoof van Meer / voetpaet / vrh gemeine wech

LVO Klimmen RAL 7119 nr 78
1 februari 1681 Jan van Mechelen x Catrijn Schiffelers t.o.v. Frans Roebroeck x Christina Monen ackerlant op de mopert gelegen rgt Willem Lammerschot / Clemens Deckers / erfgen van Floeps voor 20 stuivers per clein roede.

Notaris Nic. Bemelmans Maastricht GAM 1465 nr 16
10 maart, 24 juli en 9 augustus 1685 Lenart Duysen x Maria van Geleen, brouwer in Maastricht overgedragen aan Jan va Mechelen x Catharina Schiffelaers 10 groot toeden weywas onder Schinne op Geul onder Ransdael gen de Coullen rgt Servaes Huntiens / d'erfgenamen Wynant Kicken. Verder land gelegen onder Heer aan het Convent Annutiaten Maastricht.
   6.  Winandus SCHIFLAERD, gedoopt (rk) op 08-04-1659 te Kerkrade (getuige(n): Barwasser, Martinus i.p.v. Lambertus Winandus R. Dissimus D abt van Closterraedt en Kirchhofss, Catharina i.p.v. moeder Sibillae Dautzenberg (Quae loco matris S.D. procuratrix fuit)).
   7.  Maria (Elisabeth) SCHIFFLAER (SCHIFFELERS). Dat Maria een kind van Henricus is blijkt uit het feit, dat in de regesten van akten op 01-03-1677 (Not. RAL, inv.nr. 1351) Lemmen Spee, gehuwd met Marie Schiffelaers genoemd wordt en hij als zwager wordt genoemd van Peter Schiffelaers. (Hamers Bulletin 14/98-7).

Na het overlijden van Lambertus is zij hoogstwaarschijnlijk hertrouwd met Aegidius Walen.
Gehuwd voor de kerk circa 1667 met Lambertus (Lemmen) SPEE, halfwin hof Rothem, overleden circa 1679 te Simpelveld. Op 29 mei 1679 wordt bij een betaling aan Jan Hamers, Maria genoemd als weduwe van Lemmen Spee. Notaris Nic Bemelmans Maastricht GAM 1455 nr 5
31 maart 1666 Andries Vlodrops x Magrita Coenen overgedragen aan Lambert Spee x Maria Schiffelers 5 groot roeden weyde te Arensgehout rgt d'erfgenamen Willem Monen / d'erfegenamen Hendrick Sleypen / vrh Machiel Vlodrops voor 33 gld.

Notaris Nic Bemelmans Maastricht GAM 1455 nr 12
27 november 1666 Jan Sleypen bakker in Maastricht zich sterk maken voor de vier kinderen van Hendrick Sleypen zaliger en Reyner Willems x Ida Sleypen vercopen tesamen aan Lambert Spee x Maria Schiffelaers 1 morgen weywas in Arensgenhout rgt: de gemene steghe / het poetiens werds / vrh de poel. Item een halve morgen ackerland int Bosservelt rgt Gerard Schillinx / vrh Thys Wynen.

Notaris Nic Bemelmans Maastricht GAM 1456 nr. 5
12 september 1668 Lemmen Spee x Maria Schiffelaers lenen van Cornelus Jekermans x Helena Teutelers 200 gld onderpand: een halve bunder weywas te Arensgenhout rgt: het dorp het steghen / de comparant / vrh Giel Vlodorps / a.vhr gemene wegh.
Item een halve morgen achter Hulsberg op den Halenwegh rgt naar Aelbeek Thys Smets / nr Hulsberg gemene wegh.
Verder nog iets over de erfgenamen van Hendrick Schiffelaers 29 februari j.l. tot voordelen de gemene erfgen van Johan van Gangelt en Peter Schiffelaers alhier Lambert Spee syn swager.

Notaris Nic Bemelmans Maastricht GAM 1457 nr 7
6 juni 1670 Lambert Spee x Maria Schiffelers lenen 400 gld van Jekermans onderpand diverse stukken land te Arensgenhout, Overheeck enz.
anderhalve morgen tussen OVerheek en Hulsberg rgt nr de Hekerbos Frans Rentiens / naar Wiseraed Nelis Habets vrh gemene wech naar Wijnansrade

Not. Demeline inv 1379 1672 - 1673. akte 28
2 maart 1673 Lambert Spee x Maria Schiffelers ont van Niclaas Mapa x Hele Sneps 100 gld verobl. 12 groot roeden weywas tot Hulsberg rgt erfgen Henrick Weusten / Wijn Wijnen.

Notaris C. Brouwers Maastricht GAM 1507 nr 1
10 februari 1673 Lemmen Spee x Maria Schiffelaers pacht als halfwin hof te Rothem van Maria Salms wed van Loyens te Maastricht. Lambert Spee komt van Hulsberg.

Notaris C. Brouwers Maastricht GAM 1507 nr 12
12 september 1676 Lemmen Spee x Maria Scheffelers lenen 27 pattacons voor de aancoop van een peert van Maria Salms wed v. Loyen. 12 mey 1680 Lemmen Spee reeds overleden volgens acte.

Op 15 en 27 februari 1677 heeft Jan Hamers, gehuwd met Anna Starmans aan Lemmen een betaling gedaan van 1242 daler 16 merk en 4 oort gedaan. Van Spee heeft hij nu nog tegoed 207 daler 8 merk en 4 oort. Daarna worden nog allerlei bewijsmiddelen voor een procedure op de proppen gebracht. Hoe dat zit is niet duidelijk.
Uit een briefje va 6 maart 1701 blijkt: "mede naar Aecken genomen uuijtte penningen van Peter Schiffelers in naem van de wed. Lemmen Spee" ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Jan Haemers op de Prickert de som van 182 Akense daler, gerekend ad 9 gl 2 Aekens merk. Blijkbaar was daarna een Derick Ulrix de opvolger van verpachter Lemmen Spee. (Hamers Bulletin 14/98-6).

Op 01-03-1677 (RAL Not. J. á Cruce, inv.nr. 1351, akte nr. 9) verpandt hij aan Jan Hamers, gehuwd met Anna Starmans voor 24 jaar, met mogelijkhied "ten halven tijd te luessen" voor 75 Akense dalers zijn huis, hof en landerijen, genaamd "den Waelbroick" in Simpelveld, gelijk de lotcedul uitwijst behalve land gelegen boven die gats, die zijn zwager Peter Schiffelaers bezit.

Not. J. á Cruce Maastricht 1351 GAM akte nr 14 Lemmen Spee van Genhout, kerspel Hulsberg x Maria Schiffelaers overgedragen aan Steven Stevens, brouwer te Maastricht x Maria Spee 75 gld hem competerende en noch resterende van een capitaal enz.

Not. J á Cruce Maastricht akte 29 19 april 1677, inv. 1351 GAM). Lemmen Spee x Maria Schiffelers wonend Genhout kerspel Hulsberch leent van Steven Stevens brouwer te Maastricht 240 gld. Onderpand 3 morgen akkerland waarvan 1 morgen gelegen aan de Raegweg rgt: Thys Smeets / de gem wech naar Aelbeek / vrh. Peter Houben, 1 morgen gelegen aan den Holenwech rgt Thys Smeets / d'erfgenamen Nelis Habets /vrh idem Habets en 1 morgen gelegen op den Dorrecoul rgt: de vrs. Steven Stevens / Geel Gelen / Thys Smeets.

Notaris Nic. Bemelmans Maastricht GAM 1461 nr 4
18 maart 1678 Lemmen Spee x Maria Schiffelaers syn schuldich 300 gld aan Jan Mertens x Anneke Heylands.

Not. J. á Cruce Maastricht inv 1353 GAM akte 5. 13 maart 1679 Jan Wynten van Rothem en Hendrick Alofs van Hulsberg de welcke in faveur van justitie ter requisitie van de wed. Lemmen Spee hebben verclaert ende geattesteert voor de waerheyt dat joffr. de wed. van Sr. Secretaris Loyens ten tyde als wanneer de toust-cedule met de vrs. Lemmen Spee wegens de hoff tot Meerssen wierde opgericht, sy heeft gelooft dat sy de sauve-garden die nodich souden wesen voor haeren hoff soude betaelen. Den hoff versien met fruitgaerden, datter geenen schade an soude overcomen, gevende reden van wetenschap. Dat sy comparanten prsent waren ten tyde v.h. opstellen des vrs. toust-cedule enz.

Akte 13 1 mey 1679. Lenaert Hameleers, Gerits Doutzenberg, Peter Willers, Claes Lansen ende Andries Wynten allen wonende te Rothem de welcke ter requisitie van de wed. wyle Lemmen Spee hebben verclaert dat de vrs. Lemmen Spee saliger gheen incomsten genooten en heeft gehad van de vruchten oft weywas van de hoff van joffr. wed wyle den secretaris Loyens voort jaer 1676 syende doenmaels alles bedorven door de krychsvolcken en belegerings deser stadt ende boomvrucht die hebbende en waren op de boomen heeft joffr. Loyens afgedaen en ingevaert de vrs. Spee met syne huysvrouwe doenmaels cranck wesende ende ao 1677 syn de vruchten van de vrs hoff oock seer beschadicht ende voorst meestendeel bedorven te weten de harde vruchten door den watervloet ende de somervruchten syn oock benaest teneemael gevourageert ende wech gehaelt door de volcken gecampeert wesende tot Reeckem, ende het overblyfsel heeft vrs. joffr. selver met menichte van menschen doen afdoen ende doen uytdersen ende het selve met caf naar Maastricht laten vueren ende nopende de vruchten des jaers 1678 syn oock voor het meesendeels gevourageert ende geruineert door de volckenen die gecampeert waren omtrent Haren ende Lemmel ende tghene was overhebbende heeft joffr. Loyens laten in arrest nemen inde schuere vande vrs. Spee ende alsoo alles genoten ende met swetsers de vruchten doen uytdersen synde hun oock kennelick dat vrs. Spee geen voordelant gehad oft genooten heeft.

   8.  Elisabeth.
Gehuwd voor de kerk op 26-07-1675 te Wijnandsrade met Aegidius WALEN.

568    Leonardus ORTMANNS.
Gehuwd met
569    Anna SCHLAG(s), overleden 00-10-1723 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes ORTMANS, gedoopt (rk) op 14-08-1678 te Simpelveld (zie 284).
   2.  Andreas ORTMANS, gedoopt (rk) op 30-11-1679 te Simpelveld (getuige(n): Huppertz, Henricus en Ortmans, Agatha).
   3.  Laurentius, gedoopt (rk) op 29-09-1681 te Simpelveld (getuige(n): Finckenberg, Leonardus en Hervers, Elizabetha).
   4.  Leonardus ORTMANS, gedoopt (rk) op 11-02-1683 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Leonardus en Hungens, Margarita).
   5.  Christianus, gedoopt (rk) op 14-07-1685 te Simpelveld (getuige(n): Franken, Andreas en Clermont, Maria).
   6.  Martinus, gedoopt (rk) op 10-11-1686 te Simpelveld (getuige(n): Gelkens, Joannes en Botterweck, Anna).
   7.  Ludovicus, gedoopt (rk) op 23-01-1689 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Leonardus en Schroeders, Catharina).
   8.  Maria, gedoopt (rk) op 12-09-1691 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Dirick en Linerts, Barbara).
   9.  Dijonisius ORTMANS, gedoopt (rk) op 20-05-1694 te Simpelveld (getuige(n): Nissen, Dijonisius en Schons, Maria).

570    Joannes HUPPERTZ, gedoopt (rk) op 07-03-1649 te Simpelveld (getuige(n): Hamers, Joannes en Beckers, Gertrudis), overleden op 27-05-1739 te Bocholtz parochie Simpelveld op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd met
571    Anna ZAVELSBERG, gedoopt (rk) op 18-09-1654 te Simpelveld (getuige(n): Houven, Joannes en Peters, Catharina), overleden op 17-04-1731 te Simpelveld op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 15-03-1682 te Simpelveld (getuige(n): Huppertz, Henricus en Zavelbergs, Aelet).
   2.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 06-11-1683 te Simpelveld (zie 285).
   3.  Nicolaas, gedoopt (rk) op 08-04-1690 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Joannes en Naux, Anna), overleden op 26-12-1774 te Bocholtz parochie Simpelveld op 84-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 17-01-1733 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 02-02-1733 te Simpelveld (St. Remigius) (getuige(n): Huppertz, Joannes en Rutzerfeldt, Joanna) met (Anna) Maria RITZELFELDT (RUTZERFELDT), 29 jaar oud, gedoopt (rk) op 08-10-1703 te Heerlen (getuige(n): Crombagh, Paulus en Vroe, Maria), overleden op 23-04-1749 te Bocholtz parochie Simpelveld op 45-jarige leeftijd.
   4.  Matthias, gedoopt (rk) op 26-03-1692 te Simpelveld (getuige(n): Zavelbergs, Joannes en Schlags, Joanna).
   5.  Joannes, gedoopt (rk) op 13-10-1696 te Simpelveld (getuige(n): Preckarts, Wilhelmus en Hupperts, Maria).

572    Egidius PRECKARTS, gedoopt (rk) op 16-01-1677 te Simpelveld (getuige(n): Frantzen, Aegidius en Schauternell, Odilia), overleden op 13-09-1750 te Simpelveld op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-02-1702 te Simpelveld met de 25-jarige
573    Gertrudis RURENS (RURINGS), gedoopt (rk) op 11-10-1676 te Simpelveld (getuige(n): Diden, Joannes en Ruthen, Aleidis), overleden op 22-09-1730 te Simpelveld op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina PRICKARTS, gedoopt (rk) op 29-11-1702 te Simpelveld (getuige(n): Prickarts, Petrus en Rurens, Maria Magdalena).
   2.  Henricus PRICKARTS, gedoopt (rk) op 12-03-1704 te Simpelveld (zie 286).
   3.  Mechtildis PRICKARTS, gedoopt (rk) op 08-11-1705 te Simpelveld (getuige(n): Rurens, Henricus en Bischoffs, Elisabetha).
   4.  Margaretha PRICKARTS, gedoopt (rk) op 22-10-1707 te Simpelveld (getuige(n): Brewers, Henricus en d'Ovenne, Anna).
   5.  Agnes PRICKARTS, gedoopt (rk) op 20-10-1709 te Simpelveld (getuige(n): Haltfase, Simon en Meens, Agnes).
   6.  Christina PRICKARTS, gedoopt (rk) op 30-11-1710 te Simpelveld (getuige(n): Hubben, Georgius en Schroeders, Christina).
   7.  Anna Margaretha PRICKARTS, gedoopt (rk) op 03-12-1712 te Simpelveld (getuige(n): von de Weijer, Joannes en Rurings, Margaretha).
   8.  Maria Elisabeth PRICKARTS, gedoopt (rk) op 30-09-1714 te Simpelveld (getuige(n): Jungen, Joannes en Schieren, Maria).
   9.  Hermannus PRICKARTZ, gedoopt (rk) op 15-06-1717 te Simpelveld (getuige(n): Kleinen, Hermannus en Hupperts, Anna).
   10.  Maria Theresia PRICKARTS, gedoopt (rk) op 06-02-1719 te Simpelveld (getuige(n): Brewers, Dionisius en Brewers, Maria Theresia).

574    Paulus STEINBUSCH, gedoopt (rk) op 22-03-1671 te Simpelveld (getuige(n): Frantzen, Joannes en Steinbusch, Judith), overleden op 09-10-1727 te Simpelveld op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd met
575    Joanna ORTMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  (Anna) Cecilia, gedoopt (rk) op 21-10-1695 te Simpelveld (zie 287).
   2.  Paulus, gedoopt (rk) op 21-10-1695 te Simpelveld (getuige(n): Lindenlauff, Hermannus en Schoone, Maria).

576    N.N. GERARDS.
Kinderen:
   1.  Henricus (zie 288).
   2.  Jacobus GERARDS (GERRARTS).
Gehuwd met Christina SCHRÖDERS.

578    Dionijsius BOIJMANS, overleden 00-11-1723 te Simpelveld. Op 01-03-1712 cedeert Willem Peters x Lysbet Smeets aan 1 m 55 r weide op de Prillenberg in Simpelveld (Prillenbergsleen).

Op 02-05-1713 cedeert Houpperet Francot x Mechtil Jongen aan hem 2 percelen leende "die vinde" waarvan een ligt naast dei van Jan Mertens wonend te Grimmi, zwager van de kooper a 38 pattacons.
(Bron: nalatenschap pastoor Russel OCGL).
Gehuwd met
579    Maria FRÖSCH, gedoopt (rk) op 20-10-1672 te Simpelveld (getuige(n): Hagelstein, Nicolaus uit A(u)bel en Ruwet, Maria), overleden op 04-11-1751 te Simpelveld op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth BOIEMANS (BOYMANS), gedoopt (rk) op 22-02-1701 te Simpelveld (zie 289).
   2.  Martinus, gedoopt (rk) op 05-09-1702 te Simpelveld (zie 314).

580    Leonardus MELKOPP (MEELCOPF).
Gehuwd voor de kerk op 30-05-1694 te Simpelveld (getuige(n): Denne, Balthasar en Schutz, Jacobus) met
581    Maria FROSCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aegidius Balthasar, gedoopt (rk) op 06-01-1696 te Simpelveld (zie 290).
   2.  Joannes MEELCOP (MEELCOPF), gedoopt (rk) op 19-01-1698 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Joannes en Cornips, Ida).
   3.  Nicolaus MEELCOP (MEELCOPF), gedoopt (rk) op 30-07-1700 te Simpelveld (getuige(n): Frosch, Nicolaus en Hupperts, Maria).
   4.  Leonardus MELKOP (MEELCOPF), gedoopt (rk) op 07-10-1704 te Simpelveld (getuige(n): Schieren, Arnoldus en Heckmans, Agnes).
   5.  Joannes Petrus MEELCOPF, gedoopt (rk) op 29-06-1709 te Simpelveld (getuige(n): Niessen, Joannes en Hupperts, Gertruda).

582    Joannes Henricus SCHNIEDERS (SCHNEIDERS), gedoopt (rk) op 14-10-1680 te Simpelveld (getuige(n): Schnieders, Franciscus en Dortants, Cornelia), overleden op 30-04-1738 te Simpelveld op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk 1698 te Simpelveld met
583    Maria Magdalena SCHEFFELERTZ, gedoopt (rk) op 06-12-1676 te Simpelveld (getuige(n): Niessen, Dijonisius en Horion, Catharina).
Uit dit huwelijk:
   1.  Odilia Catharina, gedoopt (rk) op 26-01-1699 te Simpelveld (getuige(n): Scheilen, Nicolaus en Spe.., Catharina).
   2.  Maria Catharina, gedoopt (rk) op 30-03-1703 te Simpelveld (getuige(n): Baijens, Ludovicus en Einmahl, Maria).
   3.  Odilia Margaretha, gedoopt (rk) op 06-01-1705 te Simpelveld (zie 291).
   4.  Helena, gedoopt (rk) op 26-10-1707 te Simpelveld (getuige(n): Schiffelaers, Joannes en Schelen, Anna Maria).
Gehuwd met Joannes FRÖSCH. Op 16-03-1776 schenkt hij enige percelen aan zijn nicht Maria Agnes Prickarts x Wilhelmus Henricus Schelen.

584    Joannes HAEMERS, gedoopt (rk) op 12-12-1661 te Simpelveld, overleden voor 1719.
Gehuwd met
585    Margaretha HEUTZ, gedoopt (rk) op 04-06-1661 te Eijs, overleden op 10-04-1744 te Eijs op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 15-08-1685 te Eijs (getuige(n): Haemers, Leonardus en Heutz, Maria), overleden circa 1693.
   2.  Godefridus HAMERS, gedoopt (rk) op 26-02-1687 te Eijs (zie 292).
   3.  Catharina, gedoopt (rk) op 27-03-1689 te Eijs (getuige(n): Kornips, Winandus en Steins, Gertrude).
   4.  Judocus (Judanus), gedoopt (rk) op 07-04-1691 te Eijs (getuige(n): Haemers, Michael en Cloots, Theila).
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 11-10-1693 te Eijs (getuige(n): Loevenbergh, Petrus en Haemers, Maria).
   6.  Joannes Wilhelmus, gedoopt (rk) op 28-12-1722 te Eijs (getuige(n): Walmans, Laurentius en Heuts, Maria).

592    Hubertus FRANCKOT (FRANCKEN), overleden op 17-09-1727 te Simpelveld.
Gehuwd met
593    Mechtildis JUNGEN, overleden op 06-08-1740 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermannus, gedoopt (rk) op 15-07-1687 te Simpelveld (zie 296).
   2.  Maria Agnes FRANCKOT, gedoopt (rk) op 24-04-1692 te Simpelveld (getuige(n): Jungen, Winand en Bindels, Agnes).
   3.  Joannes Winandus FRANCKOT, gedoopt (rk) op 27-07-1701 te Simpelveld (getuige(n): Jongen, Hubertus en Ortmans, Gertrudis).
   4.  Engelbertus FRANKCOT, gedoopt (rk) op 08-05-1704 te Simpelveld (getuige(n): Koumoet, Engelbertus en Frankcot, Maria).
   5.  Joannes FRANCKOT, gedoopt (rk) op 04-10-1706 te Simpelveld (getuige(n): Mertens, Joannes en Plumen, Maria).

596    Lambertus BOCKEN, overleden op 29-03-1738 te Simpelveld.
Gehuwd met
597    Catharina FREDERIX, overleden op 15-05-1739 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes BÖCKEN (BUCKEN), gedoopt (rk) op 14-01-1694 te Simpelveld (zie 298).
   2.  Laurentius, gedoopt (rk) op 21-04-1696 te Simpelveld (getuige(n): Diden, Dionijsius en Bosten, Cornelius).
   3.  Henricus BOCK, gedoopt (rk) op 10-07-1704 te Simpelveld (getuige(n): Rurens, Henricus en Vaesen, Adelheidis).

600    Hubertus HORBACHS, geboren circa 1650.
Gehuwd met
601    Maria WELTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias HORBACH, gedoopt (rk) op 27-06-1672 te Simpelveld (zie 300).
   2.  Petrus, gedoopt (rk) op 06-03-1674 te Simpelveld (getuige(n): Stallenberg, Joannes Jacobus en Welters, Elizabetha).
   3.  Margarita, gedoopt (rk) op 20-06-1675 te Simpelveld (getuige(n): Hanen, Cornelius en Maus, Mechtildis).

602    Bartholomeus STALLENBERGH, overleden op 29-12-1732 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op 24-02-1669 te Simpelveld (Remigius) (getuige(n): onbekend) met
603    Catharina MEURENS (MURER).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria STRALENBERGH (STALLENBERG), gedoopt (rk) op 28-04-1672 te Simpelveld (zie 301).

608    Adamus PLUMEN, gedoopt circa 1660.
Gehuwd met
609    Barbara RUTZELFELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 07-10-1690 te Simpelveld (zie 304).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 26-11-1693 te Simpelveld (getuige(n): Rutzelfeld, Gerardus en Rutzelfeld, Aelet).
   3.  Mechtildis PLOUMEN, gedoopt (rk) op 24-08-1700 te Simpelveld (getuige(n): Ploumen, Renerus en Trachten, Catharina).

618    Henricus HOUPPERTS.
Gehuwd voor de kerk op 23-09-1677 te Simpelveld (Remigius) (getuige(n): Schutz, Jacobus en Vosen, Jacobus e.a.) met
619    Mechtildis CRETAIS (CRETZIS), overleden 00-03-1724 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 14-11-1678 te Simpelveld (getuige(n): Bremen, Pancratius en Huppertz, Joanna).
   2.  Sophia, gedoopt (rk) op 13-02-1679 te Simpelveld (zie 309).
   3.  Anna, gedoopt (rk) op 30-09-1681 te Simpelveld (getuige(n): Huppertz, Wilhelmus en Zavelberg, Anna).
   4.  Helena, gedoopt (rk) op 07-09-1683 te Simpelveld (getuige(n): Flegen, Mathias en Frosch, Maria).
   5.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 23-06-1685 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Jacobus en Schull, Catharina).
   6.  Nicolaus, gedoopt (rk) op 11-01-1691 te Simpelveld (getuige(n): Huppertz, Theodorus en Grooten, Elisabeth).
   7.  Catharine, gedoopt (rk) op 01-10-1695 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Leonardus en Creuls, Catharina).

620    Simon CROMBACH.
Gehuwd voor de kerk op 13-10-1682 te Kerkrade (St. Lambertus) (getuige(n): Scroffs, Wilhelmus en Scheren, Gregorius) met
621    Anna REUTZELFELDT (RÜTZELFELDT).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 25-11-1683 te Kerkrade (getuige(n): Frohen, Leonardus en Reutzelfeldt, Maria).
   2.  Aegidius, gedoopt (rk) op 28-01-1685 te Kerkrade (zie 310).
   3.  Goswinus, gedoopt (rk) op 10-01-1687 te Kerkrade (getuige(n): Dautzenberg, Goswinus en von den Hoff, Anna).
   4.  Joannes CROMBACHS, gedoopt (rk) op 27-03-1689 te Kerkrade (getuige(n): Handels, Joannes en Biosten, Catharina), overleden op 18-03-1701 te Kerkrade op 11-jarige leeftijd.
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 16-04-1693 te Kerkrade (getuige(n): Rohen, Angelina en N.N.).
   6.  Catharina KRUMBACH, gedoopt (rk) op 09-06-1695 te Kerkrade (getuige(n): Frohn, Nicolaus en Cüppers, Mechtildis), overleden op 09-06-1695 te Kerkrade, 0 dagen oud.
   7.  Agnes KRUMBACH, gedoopt (rk) op 02-03-1698 te Kerkrade (getuige(n): Schielen, Marcellus en Dautzenberg, Maria).
   8.  Maria KRUMBACH, gedoopt (rk) op 06-10-1701 te Kerkrade (getuige(n): Frohn, Maria en N.N.), overleden op 06-10-1701 te Kerkrade, 0 dagen oud.
   9.  Paulus KRUMBACH, gedoopt (rk) op 01-12-1704 te Kerkrade (getuige(n): Krumbach, Paulus en Scheeren, Clara von die Speckeserheidt).
   10.  Leonardus CROMBAG, gedoopt (rk) op 25-10-1708 te Kerkrade (getuige(n): Frohn, Leonardus en Scheren, Anna ex Speckholzerheydt).

622    Joannes ORTMAN(N)S.
Gehuwd met
623    Joanna HUPPERTS (HOUPPERTS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt (rk) op 22-02-1689 te Simpelveld (zie 311).
   2.  Joanna, gedoopt (rk) op 03-05-1692 te Simpelveld (getuige(n): Lindenlauff, Hermannus en Munnigs, Elizabetha).
   3.  Maria ORTMANS, gedoopt (rk) op 11-08-1697 te Simpelveld (getuige(n): Creutzen, Franciscus en N.N., Maria).
   4.  Joannes ORTMANS, gedoopt (rk) op 14-01-1700 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Joannes en Vaessen, Agnes).

626    Joannes MOULEN, overleden 1697 te Simpelveld.
Gehuwd met
627    Catharina SCHLUPPERS, overleden op 16-11-1700 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus, gedoopt (rk) op 21-02-1677 te Simpelveld (getuige(n): Moulen, Remigius en Knops, Gertrudis).
   2.  Elisabetha, gedoopt (rk) op 16-11-1681 te Simpelveld (getuige(n): Moulen, Hubertus en van Kan, Gertrudis).
   3.  Petrus, gedoopt (rk) op 23-01-1683 te Simpelveld (getuige(n): van Wersch, Joannes en Huppertz, Joanna).
   4.  Catharina, gedoopt (rk) op 22-09-1686 te Simpelveld (getuige(n): Palant, Wernerus en Rutters, Maria).
   5.  Joanna, gedoopt (rk) op 20-02-1689 te Simpelveld (zie 313).
   6.  Arnoldus, gedoopt (rk) op 24-01-1692 te Simpelveld (getuige(n): Moulen, Arnoldus en Nacken, Aelidis).
   7.  Joanna Gertrudis, gedoopt (rk) op 07-03-1695 te Simpelveld (getuige(n): Schluipers, Cornelius en Arets, Gertrudis).
   8.  Odilia, gedoopt (rk) op 22-03-1697 te Simpelveld (getuige(n): Browers, Dionijsius en Schneiders, Maria).

628 =    578 Dionijsius BOIJMANS.
629 =    579 Maria FRÖSCH.
 
632    Jan VLIECK(s) (FLIEGS, VLECKS), gedoopt (rk) circa 1642 te Breust-Eijsden, overleden op 20-02-1720 te Gulpen.
Gehuwd voor de kerk 00-09-1672 te Gulpen met
633    Maria BOER (BAUR), gedoopt (rk) op 02-08-1640 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Petrus en Kevers, Barbara), overleden op 05-03-1727 te Gulpen op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt (rk) op 08-04-1673 te Gulpen.
   2.  Laurentius, gedoopt (rk) op 31-08-1676 te Gulpen.
   3.  Hubertus, gedoopt (rk) op 17-10-1676 te Gulpen (zie 316).
   4.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 17-11-1680 te Gulpen.
   5.  Petrus, gedoopt (rk) op 09-02-1683 te Gulpen.
   6.  Michael, gedoopt (rk) op 31-12-1684 te Gulpen.

638    Wilhelmus STEINBUSCH.
Gehuwd met
639    Joanna BREE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna (Maria), gedoopt (rk) op 19-02-1703 te Simpelveld (zie 319).

640    Simon DAUTZENBERG, geboren circa 1618, overleden op 26-03-1692. Dat Simon een zoon van Willem Dautzenberg en Elisabeth Pelser blijkt uit een akte uit 1638 uit de schepenbankregisters van Ubach. Een transcriptie van deze aktie is aangetroffen in het archief van het OCGL Landgraaf en luidt als volgt:
"Op heut dato den elfften tagh februarijs jahrs 1638 is comparirt Mertten Pelssers und hat durch einen oprichtigen erffkaup mit hant halm und munt trasportirt geerfft und gegeut seinen schwaeger Wilhelm Dutzenbergh uns Liesgen Pelssers eheleudt in einen morgen ackerlandts geleegen int Bunderfelt beneffen Meynes Werden ,die ander sijdt Theiszz Geissen ,scheut mit beijde vorhaupten op Meynes Werden ,gilt diese vorschr morgen akckerlandts durch einen oprichtighen erffkaup hundert zehen daller jeder 26 ocher merck, laest frey gelt ,auch laest und frey geut behalffen zehenden ,licop lentlich gots heller drey alb. is gescheidt uffermits Philips Plum stath etcetc. Lienardt Henckens Anthoenis Plum scheffen.
Noch op diense voorschr: dagh is comperirt Seijmond Dutzenbergh und hat verstanden dasz sein vatter Wilhelm Dutzenbergh diensen voorschr: morgen als nemlich die helfft hatte verkaufft an Meynes Werden, und dieweill Meynes Werden nicht daarin war geerfft und gegeut, so hat der vorschr: Seijmon dennen voorsch: Meynes lickaup und gots heller weijderumb gegeffen, und is den vorgemelten Seijmon op heude dato in einen halffen morgen von seinen vatter geerfft und gegeut, welcken halffen morgen is gelegen beneffen Meynes Werden die ander sijdt seinen vatter Wilhelm Dutzenbergh gilt durch einen erffkaup funffzigh daller licop lentlich 3 alb. is gescheit uffermits stathelder und scheffen voorschr:".

Naast Simon zijn vermoedelijk ook kinderen:
Ida, huwt circa 1664 met Martinus Luppen en hebben zelf 3 kinderen namelijk:
a. Johanna, ged. 28-03-1665 (get. Wilhelmus Dautzenberg en Utgen Luppen)
b. Wilhelmus, ged. 19-12-1666 (get. Petrus Hermans), huwt Gertrudis Flecken.
c. Godefridus, ged. 02-03-1670 (get. Henricus Metzmacher en Maria Dautzenberg)

Een zekere Maria.

De oudste bekende namen in de regio Eijgelshoven, Ubach over Worms, Nieuwenhagen en Scherpensel zijn:
Johannes Dautzenberg x Margaretha N.N. in 1623, 1627 en 1629.
Joseph Dautzenberg x Mettel N.N. in 1620.
Arnolt Dutzenberg die op 9 februari 1631 goederen ruilt met Jacob Tyellmans.
Nicolaus Dautzenberg x Christina N.N. in 1634 en 1642.
Catharina Dautzenberg x Joannes Thoenis.
Nicolaas Dautzenbeg 1537,
Thonis Dautzenberg 1546.
Goswin Dautzenberg 1607.

De familienaam wordt ook wel geschreven als Dautzenbach, Deutzemich of Doutzemich.
In het boek "Familienamen in Limburg" van Jos Crott en Jo Hoen lezen we, dat "Dautzenberg" volgens G. Ramaekers uit Terwinselen en bekend om zijn publicaties over "Bokkerijders" een verbastering is van "Trotzenberg", de naam van een oude hoeve c.q. veldnaam bij Aken. Uit Trotzenberg vormde zich: Totzenberg, Dosenberg, Doutsenbergh, Dautzenberg.

Behalve de takken in Waubach en Scherpenseel kunnen we takken onderscheiden in Kerkrade, Lichtenberg (Schaesberg), Heerlen en Simpelveld. Aan het einde van de 16e eeuw was er ook een Dautzenberg in Vaals. De naam komt in Zuid-Limburg frequent voor.

Hoewel in deze genealogie in het bijzonder de aandacht uitgaat naar de Waubachse tak, zijn als separate genealogiën ook de overige takken opgenomen. Wellicht wordt het ooit mogelijk om een verbinding tussen de verschillende takken te leggen.

Op 4 maart 1641 koopt hij van Jochem Francken ½ morgen akkerland gelegen te Bungh naast Jacob Zengen; a.s. Petter Kremer von Tefferen; eh. Johan Faessen seliger erffen; a.h. die heuff vor Thussen Encken Neelis, voor 18 rixdaller. Belast in de Bungerpacht met ½ vat rogge en ½ summeren haver.

Op 12 maart 1641 verkoopt Jochim Francken aan hem 3½ vierdel en 10 voet akkerland gelegen int Bungerfeld an die Rawkeull naast Johan Faessen; a.s. Herman Korffers; e.h. de gemeene wegh an die Bungerhoff voor 31½ crutzdaller. De grond is belast in de Bungerpacht.

Op 25 december 1641 koopt hij van Wilhelm Beckers 1 vierdel akkerland en 4 roeden gelegen int Jennenfeldt naast Theiss Werden; a.s. Paulus Leuppen van Nieuwenhagen; e.h. die gemeine straat en a.h. vors. Wilhelm voor 13 rixdaller.

Op 29 februari 1643 koopt hij van Wilhelm Beckers 1 vierdel akkerland plus 4 roeden en 5 voet gelegen int Jennenfeld naast Wilhelm Dutzenberg en meerdere erven; a.s. Paulus Leuppen; e.h. Joes Faessen seliger erffen en a.h. de koper voor 11 rixdaller. Als "werburgh" stelt hij 1 vierdel akkerland gelegen in den Kamp naast Jan Moers keuweit; a.s. vors. Willem en e.h. den Fehwegh.

Simon bleef tot 1645 vrijgezel. Rond dit jaar koopt hij een vijftal keren land. Op 11 februari 1638 verschijnt hij voor het eerst in de oververdrachtsboeken. Deze boeken vertonen grote lacunes zodat we beter kunnen afgaan op een opgave van al zijn bezit in 1686.
Dan blijkt hij 6 morgen, een half viertel en 28½ roeden land te bezitten. Dat is in totaal 110 pattacons waard en hij moet er jaarlijks 6 pattacons belasting op betalen. Dit landbezit, ongeveer 1 tot 1½ hectare, is versplinterd in 15 stukken. Het ligt voornamelijk in het Bosveld, Bungerveld en Jenneveld, zoals doorgaans alle bezit van de Dautzenbergen.

Simon bezat in 1686 alleen allodiaal goed waarop hij pacht en belasting moest betalen. Hij woonde in de buurt van de ophelder van het Coopmansleen, Peter Hermans, en had de koolhof langs de Buschweg. Hier hadden de meeste bewoners van het Coopmansleen hun tuin.
Zijn huis en kehrweide was 60 roeden groot en grensde ook aan het bezit van Peter Werden. Hij woonde tegenover het Coopmansleen in de Dautzenberghoek.
Op 05-04-1673 verkoopt hij met Willem Scheulgens als voogden van de kinderen van wijlen zijn broer Willem Doutzenbergh x Cathrijn Gielen aan de erfgenamen van Art Weerden ½ l aan de Wynantskoul te Waubach. De grond maakte deel uit van het Coopmansgoed. (OCGL nalatenschap pastoor Russel).
Zie ook de zogenaamde Scherpenseeler tak.
Gehuwd voor de kerk circa 1661 met
641    Johanna DORTANTS, geboren circa 1633.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, geboren op 04-12-1661 te Waubach (zie 320).
   2.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 22-10-1665 te Eygelshoven (getuige(n): Vaessen, Jan en Fleck, Catharina), overleden op 23-12-1742 te Waubach op 77-jarige leeftijd. Op 29 maart 1741 laat zij een deling opmaken met haar twee dan nog levende kinderen Jan en Joanna. De tekst luidt:
vor erst soo sall dit loth volghen vor sein gedeelte in de bauw als nemlich die ceucken ende den nehren ende cammer, soo alles unden ende boffen, item die gehelle oude misten glijck hunnen ouders die selve besetten ofte gebruickt hebben, ferne allnoch sall dit loth volghen het onder die banck van Herl gelegene huijsweydgen ende gehellen cohllgardt, regenoth mit een sijdt Peter Freijns, mit die ander het tweede loth, toecompetierende an Gerardt Kessels (gehuwd met dochter Joanna), een vorhooft die gemeene heidt, grot an maeten mit den bauw ende misthooff adt 18 roden ende 10 voeten.
Dessen ist conditioneert dat dit loth sall gehouden ende schuldigh sijn omme het tweede loth ofte wijderpardt van den bauw te helpen boven twee gemacker behoirlicke seulleren te verfertigen ende ock deurren ende feinsters darin, mit ock den brandt ende schorsteen dar in, langhs den anderen brandt op te helpen verfertigen ende naer werdij in behoirlicke staet te stellen glijck an dit vorseijdt huijs, nehren ende cammergen die seulleren, deurren, feinsteren ende brandt ock en ist staende, dessen sall het ander loth ofte wederpardt van den bauw sijne uijtvlucht nehmen naer ghennen candt ter sijden naer der sonnen ondergangh, wijeders moet jeder sijnnen schat ende lasten gheven van sijnne panden war die selve hoeven. Tot warheits uhrcondt hebben diese twe condividenten mit hunne moeder ofte schonmoeder beneven mij gesworen landtmeeter diese eegenhandigh onderteekent ende befestight op Nieuwenhagen an die Heijdt in den Camp genoempt, binnen den vorseijden huysse, ressort der hoofft banck Herlle.

Elisabeth tekende met een kruis.

Op 17 juli 1741 doet landmeter Nicolaes Vaessen de meting, scheiding en deling van goederen te weten:

Een akker in die heer Heldeviers Heijdt, es Meltzkens, Johan, as van der Heijden Zilles, eh Keijbeks, Johan groot 100 - 0

Een akker in die heer Heldeviers Camp, es Borghans, Johan, as de erven van Schleipen, Thonnis eh de Landt graff, groot 152 - 0

Daar noch een akker, es Keijbeks Johan, as en eh Freijns Peter, groot 59 -14

De eerste drie zijn in de lengte, de laatste overdwars in twee gelijke delen verdeeld.
Ondertrouwd op 08-01-1701 te Heerlen (getuige(n): Geertrui Stapelmans en Jan Hanssen.). De bruidegom was weduwman van Feiken Ingen Dautzenbergh. Hij was van Nieuwenhagen. De bruid "Lisken" was van Woubagh. Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 05-05-1701 te Heerlen (Pancratius) met Joannes BECKERS, overleden voor 1741.
   3.  Joannes (Jan), geboren 1670 (zie 766).

642    Hermannus (Herman) STAPELMANS. Gegevens uit stamboom Dautzenberg OCGL.
Gehuwd met
643    Ida HERMANS. Gegevens uit stamboom Dautzenberg OCGL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis (zie 321).

644    Martinus LUPPEN, overleden op 22-11-1741 te Eygelshoven.
Gehuwd met
645    Ida DAUTZENBERG, geboren 1621-1625, overleden op 06-12-1698 te Eygelshoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, gedoopt (rk) op 28-03-1665 te Eygelshoven.
   2.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 19-12-1666 te Eygelshoven (zie 322).
   3.  Godefridus, gedoopt (rk) op 02-03-1670 te Eygelshoven.

646    Martinus FLECKEN.
Gehuwd met
647    Anna BAUMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 10-09-1669 te Eijgelshoven (zie 323).
   2.  Leonardus FLECK, gedoopt (rk) op 17-01-1672 te Eijgelshoven (getuige(n): Baumers, Leonardus en van Wouback, Utgen).
Gehuwd met Maria Agnes CORDEWENER.
   3.  Heijckel, gedoopt (rk) op 27-07-1674 te Eijgelshoven (getuige(n): Becker, Petrus en Wolff, Heijckel).

648    Gulielmus (Wilhelmus) MAR, gedoopt (rk) op 06-10-1631 te Eygelshoven (getuige(n): Andreas Mahr en Noel Graven), overleden op 30-07-1698 te Eijgelshoven op 66-jarige leeftijd. Het is vermoedelijk deze Willem die genoemd wordt als laat van het huis Broeckhaussen.
Gehuwd met
649    Catharina RÖMKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Odilia MAHR, gedoopt (rk) op 04-12-1661 te Eygelshoven (getuige(n): Henricus Römgens en Reinerus Hermans).
   2.  Gerardus MAHR (zie 324).

650    Wilhelmus MEIJ, overleden op 25-05-1706 te Eygelshoven.
Gehuwd met
651    Sophia FRANKEN (VRANCKEN), overleden op 18-04-1708 te Eygelshoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, gedoopt (rk) op 09-05-1662 te Eygelshoven (zie 325).
   2.  Barbara.
Gehuwd met Peter N.

652    Henricus ROBBERTZ (RABBARTS, RABATZ).
Gehuwd met
653    Christina TEVETS (GERITS, HENDRIGS). Henricus komt ook voor als vader bij kinderen waarbij de moeder Christina Gerits en Hendrigs wordt genoemd. Vermoedelijk gaat het hier om een en dezelfde Christina.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren op 07-11-1661 te Marienberg, gedoopt (rk) op 07-11-1661 te Marienberg (getuige(n): Hermans, Martinus en Lamberts, Odilia).
   2.  Johannes, geboren op 28-11-1663 te Marienberg, gedoopt (rk) op 28-11-1663 te Marienberg (getuige(n): Maubachs, Christianus en Dassen, Maria).
   3.  Gehardus, geboren op 06-11-1665 te Marienberg, gedoopt (rk) op 06-11-1665 te Marienberg (getuige(n): Neissen, Wilhelmus en Gerits, Catharina).
   4.  Cornelia, geboren op 22-04-1668 te Marienberg, gedoopt (rk) op 22-04-1668 te Marienberg (getuige(n): Paulis, Joachimus en Hendrichs, Christina).
   5.  Wilhelmus (zie 326).

688    Nicolaas ERRENS.
Gehuwd met
689    Maria HENRICI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus ERENTS (ERRENS), gedoopt (rk) op 20-12-1674 te Merkstein (zie 344).

692    Servatius KRICHELBERG.
Gehuwd voor de kerk op 03-09-1682 te Merkstein (getuige(n): Nevelstein, Joannes en Krichelberg, Catharina) met
693    Joanna PLAUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 22-11-1682 te Merkstein (zie 346).
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 25-02-1685 te Merkstein (getuige(n): Ginetthi, Severinus en Lörckens, Agnes).
   3.  Maria, gedoopt (rk) op 02-07-1688 te Merkstein (getuige(n): Feurpeill, Christiaan en Schwoll, Gertruda).
   4.  Petrus KRICHELBERGH (KREKELS), gedoopt (rk) op 25-02-1691 te Merkstein (zie 808).
   5.  Joannes, gedoopt (rk) op 21-07-1695 te Merkstein (getuige(n): Bombay, Joannes en Plaum, Anna).
   6.  Maria, gedoopt (rk) op 22-02-1698 te Merkstein (getuige(n): Errens, Nicolaus en Palmen, Sybilla).
   7.  Henricus, gedoopt (rk) op 29-03-1701 te Merkstein (getuige(n): Scheren, Henricus en Minis, Joanna).
   8.  Joannes Theodorus, gedoopt (rk) op 07-04-1704 te Merkstein (getuige(n): Hermans, Jacobus en Custers, Maria).

694    Joannes CUSTERS, veldwachter, geboren circa 1650, overleden op 22-08-1728 te Merkstein.
Gehuwd voor de kerk op 04-06-1681 te Merkstein met de 28-jarige
695    Maria DELAHAIJE, gedoopt (rk) op 22-10-1652 te Borgharen (getuige(n): del Fey, Wilhelmus en del Feyn, Maria), overleden op 07-08-1738 te Merkstein op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 14-08-1681 te Merkstein (zie 347).
   2.  Henricus, gedoopt (rk) op 13-03-1684 te Merkstein (getuige(n): Dresschers, Leonardus en Beckers, Agnes).
   3.  Dionysius, gedoopt (rk) op 02-02-1686 te Merkstein (getuige(n): Meelcop, Ethmundo en Delahye, Beatrice).
   4.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 14-12-1687 te Merkstein (getuige(n): Ginetthi, Sev. (koster) en Scheren, Sibylla).
   5.  Leonardus, gedoopt (rk) op 10-12-1689 te Merkstein (getuige(n): Errens, Wilhelmus en Grein, Maria).
   6.  Goswinus, gedoopt (rk) op 23-03-1692 te Merkstein (getuige(n): Scheren, Gertruda dochter van Wilhelmus en N.N.), 23-03-1692 was tweede paasdag.
   7.  Joannes Henricus, gedoopt (rk) op 15-03-1694 te Merkstein (getuige(n): Delahaye, Dionisius en Poyk, Maria Gertruda).
   8.  Leonardus, gedoopt (rk) op 27-03-1696 te Merkstein (getuige(n): Errens, Nicolaus en Winants, Joanna).
   9.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 20-05-1698 te Merkstein (getuige(n): Hulsgens, Martinus en Schwartz, Joanna).

704    Mathias TRIBELS, gedoopt (rk) op 08-09-1639 te Heerlen (getuige(n): Creemers, Martinus en Meelcops, Cornelia), overleden op 25-07-1704 te Schaesberg op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 12-10-1671 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Tribels, Paulus en van den Hooff, Servatius) met
705    Gertrudis JONGEN, overleden op 03-08-1719 te Schaesberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, gedoopt (rk) op 02-08-1671 te Heerlen, overleden voor 1677.
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 18-02-1676 te Heerlen.
   3.  Cornelia, gedoopt (rk) op 12-08-1677 te Heerlen.
   4.  Joannes, gedoopt (rk) op 23-04-1679 te Heerlen (zie 352).
   5.  Bartholomeus, gedoopt (rk) op 12-08-1681 te Heerlen, overleden op 14-02-1727 te Schaesberg op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 20-04-1717 te Schaesberg (Petrus en Paulus) met Margaretha SPERKENS, overleden op 14-04-1785 te Schaesberg.

708    Henricus QUOITVLIEGH, knecht op de Overste Hof en tavernier/landbouwer op de Prickenscheydt, gedoopt (rk) op 10-03-1661 te Heerlen (getuige(n): Scheren, Arnoldus eb Seeverens, Anna), overleden op 31-12-1726 te Schaesberg op 65-jarige leeftijd. Was medebezitter en pandhouder van de Peyssershof op den Scheijdt en schepen van Schaesberg.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-05-1689 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Quaetvliegh, Petronella, Cruitz, Wilhelm en Cruitz, Elisabeth) met de 21-jarige
709    Angela (Angelina) CRUITZ, gedoopt (rk) op 12-03-1668 te Kerkrade (getuige(n): Panhausen, Wilhelmus en Arets, Maria), overleden op 26-05-1756 te Schaesberg op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (rk) op 25-03-1690 te Heerlen (getuige(n): Wetzels, Gerardus en Creutzen, Maria), overleden na 1764 te Schaesberg.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 15-11-1716 te Eijgelshoven met Martinus MECHELS (MILCHERS), overleden op 12-06-1751 te Nieuwenhagen, begraven te Schaesberg. Hij koopt op 06-02-1745 een perceel ackerland Creutzerveld op de Wolffskoele, voorhoofd Kijssels gewande, van zijn schoonmoeder.
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 25-10-1691 te Heerlen (getuige(n): Hussen, Bartholmeus en Dortants, Magdalena), overleden te Schaesberg. Jong gestorven.
   3.  Andreas QUAEDVLIEG, gedoopt (rk) op 30-12-1692 te Heerlen (zie 354).
   4.  Catharina, gedoopt (rk) op 10-05-1695 te Heerlen (getuige(n): Dauzenberg, Mechtildis en N.N.).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 26-01-1723 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Jungen, Leonardus en Haerst, Anna) met Arnoldus JUNGEN, 18 jaar oud, gedoopt (rk) op 16-01-1705 te Heerlen, overleden op 26-06-1785 te Nieuwenhagen op 80-jarige leeftijd. Huwt de tweede keer met Maria Borghans.
   5.  Elisabetha, gedoopt (rk) op 10-11-1697 te Heerlen (getuige(n): Weerts, Joannes en Montforts, Maria).
Gehuwd (1) met Joannes ORTMANS. Weduwnaar uit Aken.
Gehuwd (2) met Matheias OOPSO. Is uit Aken.
   6.  Herman, landbouwer, gedoopt (rk) op 02-04-1700 te Schaesberg (getuige(n): Quadtfligh, Petronella en Dautzenberg, Catharina), overleden op 24-03-1759 te Kerkrade op 58-jarige leeftijd. Was landbouwer-pachter op de Winselerhof.
Gehuwd voor de kerk (1) 1733 te Kerkrade met Catharina CREUTZEN. Weduwe van Joannes Scheren, pachter van de Terwinselerhof.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 29-07-1743 te Simpelveld (St. Remigius) (getuige(n): Quaedflieg, Joannes en Clouts, Sijbilla) met Maria Elisabeth CLOOT, 25 jaar oud, geboren te Soureth onder Heerlen, gedoopt (rk) op 18-06-1718 te Heerlen.
   7.  Joannes, gedoopt (rk) op 08-02-1703 te Schaesberg. Op 23-02-1745 deopneert hij voor zijn moeder een akte d.d. 06-02-1745 inzake de verkoop van een perceel ackerland Creutzerveld op de Wolffskoele, voorhoofd, Kijssels gewande aan Merten Melchers . Anna Quadvlieg.
   8.  Maria Magdalena, gedoopt (rk) op 12-04-1706 te Schaesberg (getuige(n): Kockelkorn en Heutz, Beatrix).
Gehuwd met Peter PRICKAERTS, pachter adelijkhuis Strijthagen.
   9.  Angela, gedoopt (rk) op 12-04-1710 te Schaesberg (getuige(n): Quaedtvlieg, Hermannus; Duplieij, Maria en Custers, Maria).

710    Thomas AERETS, gedoopt (rk) op 18-03-1650 te Heerlen (getuige(n): Gielkens, Theodorus en Cruisen, Anna).
Gehuwd met
711    Maria MAESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida ARETS, gedoopt (rk) op 23-09-1680 te Heerlen (getuige(n): Hanssen, Margaretha en N.N.).
   2.  Joannes, gedoopt (rk) op 24-01-1682 te Heerlen (getuige(n): van den Hoeff, Alexander en Speirtz, Catharina).
   3.  Cornelia, gedoopt (rk) op 02-07-1685 te Heerlen (getuige(n): van der Heijden, Hermannus en Jonghen, Maria).
   4.  Maria, gedoopt (rk) op 17-04-1688 te Heerlen (getuige(n): Moers, Catharina en Hanssen, Joannes).
   5.  Joanna (Jeanette) ARETZ, gedoopt (rk) op 03-01-1691 te Heerlen (zie 355).
   6.  Mathias ARETS, gedoopt (rk) op 11-02-1694 te Heerlen (getuige(n): Arets, Petrus en N.N.).
   7.  Christina ARRETS, gedoopt (rk) op 15-10-1696 te Heerlen (getuige(n): Wehlen, Margaretha en Borghaus, Gerardus).

716    Petrus (Peter) DORTANS, gedoopt (rk) op 14-08-1641 te Heerlen, overleden op 23-05-1703 te Heerlen op 61-jarige leeftijd, begraven te Heerlen. Zij waren begraven in de Pancratiuskerk "aen den pilaer, alwaer den predickstoel is aengehecht, onder het afbehanck zuijdwaerts naest bij het graff van de erffgen. wijlen Hans Willem Dautzenbergh. In 1599 sluiten zij met Michael van Schaesberg een pachtcontract over de hasteelhoeve/molen Strijthagen. Een deel hiervan ook wel Neder-Strijthagen genoemd en later Rouwenhof was erg lang de bakermat van veel generaties Dortants.
Gehuwd met
717    Anna MOORS (MOERS), gedoopt (rk) op 19-05-1641 te Heerlen, overleden op 01-06-1683 te Heerlen op 42-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (rk) op 02-06-1675 te Heerlen (getuige(n): Haers, Joannes en van den Hoeff, Anna).
   2.  Elisabeta DORTANT, gedoopt (rk) op 02-12-1677 te Heerlen (getuige(n): Aretsz, Matthias en Morsz, Christina).
   3.  Franciscus Theodorus, gedoopt (rk) op 15-05-1681 te Heerlen (zie 358).
   4.  (Jo)Anna, gedoopt (rk) op 04-03-1684 te Heerlen (zie 731).
   5.  Joannes DORTANTS, gedoopt (rk) op 28-10-1689 te Heerlen, overleden op 09-05-1762 te Kerkrade op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 11-11-1723 te Kerkrade (St. Lambertus) met Gertrud SPIERTZ, 21 jaar oud, gedoopt (rk) op 15-04-1702 te Kerkrade, overleden op 21-08-1756 te Kerkrade op 54-jarige leeftijd, dochter van Balthasarus SPIERTZ en Catharina PANHUISEN.
   6.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 13-04-1692 te Heerlen (getuige(n): Vijgen, Hermannus en Vreuls, Maria).
   7.  Christina Elisabetha DORTANTZ, gedoopt (rk) op 22-06-1695 te Heerlen (getuige(n): Dortantz, Joanna).

718    Petrus FALCKENBERGH, geboren circa 1650 te Eijgelshoven, overleden op 16-03-1700. Landmeters 4766. Op 08-05-1704 vindt voor zijn weduwe de meting plaats van de goederen die gelegen zijn in de bank Ubach. Het gaat om drie akkers op het Hofferveld, een akker aan de Kawers weg, een akker in het Weijenberger veld en een perceel naast de doorvaart van den heer Bombaij. Dit stuk is door de weduwe overgedragen aan Bombaij.
Gehuwd voor de kerk op 04-02-1686 te Eijgelshoven (getuige(n): Melchers, Wilhelmus en Beijen, Helena) met
719    Maria MILCHERS (MELCHERS), overleden op 17-09-1728 te Eijgelshoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus, gedoopt (rk) op 29-12-1686 te Eijgelshoven (getuige(n): Milchers, Gerardus en Wolff, Anna), overleden op 20-06-1760 op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 27-08-1724 met Gertrudis SCHEEREN.
   2.  Maria FALCKENBERG (VALCKENBE(O)RG), gedoopt (rk) op 05-02-1688 te Eijgelshoven (zie 359).
   3.  Arnoldus VALCKENBERG, gedoopt (rk) op 17-07-1689 te Eijgelshoven (getuige(n): Romgens, Nicolaus en Milchers, Catharina), overleden op 02-05-1724 op 34-jarige leeftijd.
   4.  Margaretha FALCKENBERG, gedoopt (rk) op 31-03-1691 te Eijgelshoven (getuige(n): Servaessen, Henricus en Beij, Margaretha), overleden op 26-10-1761 op 70-jarige leeftijd.
   5.  Catharina FALCKENBERG, gedoopt (rk) op 25-03-1693 te Eijgelshoven (getuige(n): Mennes, Joannes en Melchers, Anna), overleden op 19-07-1754 op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd met Petrus HENCKENS.
   6.  Gertrudis FALCKENBERG, gedoopt (rk) op 22-04-1695 te Eijgelshoven (getuige(n): Offermans, Michael en Jan, Catharina), overleden op 21-09-1748 te Amstenrade op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes GIELEN, landbouwer en kosten van Amstenrade, gedoopt (rk) op 27-02-1693 te Oirsbeek.
   7.  Petrus FALCKENBERG, gedoopt (rk) op 15-06-1697 te Eijgelshoven (getuige(n): Melcop, Petrus en Dortants, Maria), overleden op 28-09-1776 op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10-02-1721 met Anna Elisabeth JUNGSCHLAEGER.

724    Gerardus URLINHGS, gedoopt (rk) op 15-01-1645 te Heerlen (getuige(n): Moenen, Jacobus en Smets, Petronella).
Gehuwd met
725    Maria ROOSBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margareta, gedoopt (rk) op 20-07-1659 te Heerlen (getuige(n): Smedts, Joannes en Roosboom, Sibilla).
   2.  Conrardus URLINGS (ORLINGS, EURLINGS), gedoopt (rk) op 19-01-1662 te Heerlen (zie 362).
   3.  Barbara URLINHGS (ORLINGS), gedoopt (rk) op 19-02-1662 te Heerlen (getuige(n): Rutzervelt, Barbara en Meens, Joannes).
   4.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 14-06-1665 te Heerlen (getuige(n): Meens, Sijmon).
   5.  Petrus URLINHGS (ORLIGS), gedoopt (rk) op 27-06-1673 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Henricus en Ritzen, Joanna).
   6.  Maria, gedoopt (rk) op 07-01-1678 te Heerlen (getuige(n): Wingers, Anna en Heuts, Leonardus).

726    Petrus HAEMERS, geboren circa 1640 te Heerlen, overleden op 05-10-1702 te Heerlen.
Ondertrouwd op 16-10-1666 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 19-02-1666 te Heerlen (Pancratius) met
727    Catharina TRUMPENER, geboren te Kerkrade? Overleden op 07-03-1704 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 17-07-1667 te Kerkrade (zie 363).

730    Casparus (Jasper) DOUTZENBERGH (DAUTZENBERG), gedoopt (rk) op 11-08-1677 te Heerlen (getuige(n): Franssen, Joannes), overleden op 16-09-1719 te Heerlen op 42-jarige leeftijd. Op 20-04-1752 werd in Heerlen voor griffier J. Dautzenberg tussen de toen nog levende vijf kinderen het contract opgesteld van de nog onverdeelde boedel. De griffier trad tevens op namens de kinderen uit het huwelijk van zoon Peter Caspar en wijlen Maria Catharina du la Haije en voor de kinderen uit het huwelijk van wijlen "Heindrukus Schijellen" en Anna Catharina Dautzenberg. Het voert in dit bestek te ver om de volledige verdeling, die minstens 4 pagina's in beslag zou nemen, hier geheel weer te geven. De weiden en gronden die verdeeld werden lagen: onder de heerlijkheid schaesberg, op de Rouwenhof en het Leufkensleen. Ook werden genoemd "het Crutzer veldt in die caull", "Pudt graffen" bij de "Ackerwegh", "oude tembs", "Caumer gatzen", "in die hochden die Caullen genompt (Caullerweg)", "Meullenbergh", "schaesberg gewandt", "Crutzer veldt an gen Ohm busch", "Crutzerveldt an gen Haessen camp" (bij Scheider gracht), "Hesser veldt", "achter de Leijnden, den Russel pudt genompt", "bendt an gen aer".
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 04-02-1702 te Schaesberg (Petrus en Paulus) (getuige(n): Doutsenberg, Theodorus Fredericus, Dortant, Joanna en Fleu, Franciscus) met de 17-jarige
731    (Jo)Anna DORTANS, gedoopt (rk) op 04-03-1684 te Heerlen (getuige(n): Moors, Tilmannus en Creemers, Barbara), overleden op 27-10-1750 te Heerlen op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  (Maria) Christina DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 02-11-1702 te Heerlen (zie 365).
   2.  Joannes Guilielmus (Wilhelmus) DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 26-09-1704 te Heerlen (getuige(n): Doutzenbergh, Joannes en Dortans, Elijsabetha), overleden 00-06-1710 te Heerlen.
   3.  Anna Catharina DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 03-11-1705 te Heerlen (getuige(n): Doutzenbergh, Joannes, Dortans, Joanna loco Moenen, Maria), overleden op 13-04-1787 te Heerlen op 81-jarige leeftijd. Op 01-07-1765 begint zij een proces tegen haar zus Maria christina en dier zoon Johan Caspar Stevens.
Ondertrouwd te Heerlen. Zij was "jongedochter van de Schiffelder" en hij "uit den Beitel". Getuigen waren Scheilen, Nicolaas en Dautzenberg, Helena. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05-11-1730 te Heerlen (Pancratius) met Henricus SCHEILEN (SCHELEN, SCHIELEN), overleden voor 1765 te Heerlen. Op 19-12-1736 cedeert hij aan zijn broer Nicolas Schilen x Anna Crutsen 195 r in het Lankveld voor 58½ pattacons. Zoon van N.N. SCHEILEN (SCHELEN, SCHIELEN).
   4.  Petrus Casparus DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 09-06-1708 te Heerlen (getuige(n): Doutzenbergh, Petrus loco Wetzels, Jacobus en Widdershoven, Maria loco Ridtraedt, Ida), overleden op 23-10-1775 te Heerlen op 67-jarige leeftijd. RAL Not Archief 4175 nots Frens.

Op 16 mei 1742 koopt hij van Maria Widdershoven, weduwe van Jan Dautsenberg binnen Heerle op de Kerkhof gelegen hof ogte bouwplaetse. Reigenoten: de rinck van de kerkhof moer.

Op 18 mei 1757 verkoopt hij aan Theodorus Dautzenberg een huis (op het Kerkhof) voor de som van 1220 gulden "uyt welke cooppenningen zullen geredimeert en afgelegt worden 500 guldens ligt, en aan verloopene interessen van dien 320 guldens ligt, uytmaekende eene gecombineerde somma van 820 guldens licht, welck capitael hij Heer acceptant tot laste der transporante goederen hadde geaffecteert, te weeten dat de erfgenamen wijlen Nicolaas Ross ende Ida Quadvlieg, bij scheydinge en deijlinge hebben op sig genomen en te verantwoorden mits sij daarvoor hebben aangenomen 't huys en hoff genaamt "In gen Cruijs" gelegen op de Weegscheijt, welck capitaal is aftecoomende van Engenes Moonen ende 't welkce alhier meede wordt eannuleert en gemortificeert, de meerrest der coopenninge ad 400 guldens ligt, bekent bij tranportant beneffens den godsheller in Aker cours ontfangen te hebben". (Land van Herle 1953, pag 92 en LvO 2041, blz 70).

In 1764 begint hij een proces tegen zijn zuster Marie Christine weduwe van Joannes Stevens op de Rouwenhoff onder bancke van Heerle wegens de vordering van een groot bedrag voortspruitend uit het testament van Anna Dortant, weduwe van Caspar Dautzenberberg (ouders) d.d. 21-10-1750 en gepasseerd bij notaris Swildens te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 15-04-1736 te Heerlen (Pancratius) met Maria Catharina DELAHAYE, 18 jaar oud, gedoopt (rk) op 06-10-1717 te Kerkrade (getuige(n): Scheren, Joannes en Delahaye, Sybilla). Geboren Closter Antstel. Overleden op 05-10-1747 te Heerlen op 29-jarige leeftijd, dochter van Joannes Arnoldus De la HAYE, halwin hoeve Kloosteranstel, en Clara SCHEREN.
Ondertrouwd (2) op 02-06-1748 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 07-06-1748 te Heerlen (Pancratius) met Maria Margaretha ROSS, 39 jaar oud, gedoopt (rk) op 04-05-1709 te Heerlen, overleden op 25-02-1767 te Heerlen op 57-jarige leeftijd, dochter van Cornelus ROSS en Catharina SCHILS.
   5.  Johannes DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 07-04-1710 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Henricus, Widdershoven, Maria loco Riedtraedt, Anna).
   6.  Franciscus Wilhelmus DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 18-10-1711 te Heerlen (getuige(n): Harst, Anna en Moonen, Agnes). Hij is Corporael van de Hollandse Guardes te Paard geweest. Op 17 maart 1780 verkocht hij met zijn broer Theodorus Fredericus 63 kleine roeden 4 voet land in de Heugden, 55 kleine roeden lnd in 't Cruijtzerveld genoemd op de Wolfs Coul, 70 kleine roede land aan Knoustn Coolhoff, 103 kleine roede land in het Cruijtzerveld aan de Weijden, 60 kleine roeden land in de Kissel, aan chirurgijn Henricus Joseph Roebroek. (LVO 2063 en Land van Herle 1954 pag 109).
   7.  Henricus DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 11-02-1714 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Henricus en Dautzenbergh, Catharina), overleden op 13-06-1714 te Heerlen, 122 dagen oud.
   8.  Theodorus Fredericus DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 20-06-1715 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Theodorus Fredericus, Fransen, Maria loco Wustenraedt, Caecilia).
   9.  Maria Elisabeth DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 03-12-1716 te Heerlen (getuige(n): Dautzenbergh, Petrus loco Doutzenbergh, Joannes en Dortants, Elisabeth).
   10.  Theodorus Fredricus DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 06-05-1718 te Heerlen (getuige(n): Merckenbach, Servatius, Fransen, Maria loco Dortans, Joanna), overleden op 09-11-1809 te Heerlen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 05-11-1758 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Haas, Petrus en Schils, Maria Gertrudis) met Ida VIJGEN, 27 jaar oud, gedoopt (rk) op 09-07-1731 te Heerlen. Zij was geboren te Schandelen. Overleden op 09-07-1786 te Heerlen op 55-jarige leeftijd, dochter van Joannes VIJGEN en Angela PIJPERS.
   11.  Theodorus Fredericus DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 01-10-1719 te Laurensberg-Richterich (getuige(n): Plugers, Anthonius en Dorthans, Christina). Het is nog niet zeker, dat hier sprake is van een derde kind met dezelfde voornamen. In de kerkregisters is de voornaam van de vader Joannes. Tot deze hypothese is gekomen omdat een zus van Joanna inderdaad Christina heet en alleen in dit gezin kinderen met deze voornamen voorkomen.
   12.  Petrus Casparus DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 02-11-1723 te Laurensberg-Richterich (getuige(n): Trumpener, Petrus en Wageners, Maria Catharina). Bij de geboorte woonden de ouders op de burcht Heyden. Zie voor de hypothese de in 1719 geboren Theodorus Fredericus. Ook komt hier de voornaam Casparus terug.
   13.  Maria Anna, overleden op 06-11-1779 te Schaesberg.
Ondertrouwd (1) op 16-04-1735 te Heerlen (getuige(n): Winand Merckelbach en Frans Dautzenberg) met Henricus SPIERTS, 34 jaar oud, gedoopt (rk) op 21-11-1700 te Kerkrade, zoon van Balthasar SPIERTS en Catharina PANHAUSEN.
Ondertrouwd (2) te Heerlen (getuige(n): Johannes Jabichs en Anna Gertrudis Wetzels), gehuwd voor de kerk op 02-07-1741 te Heerlen (St. Pancratius) met Norbertus PRICKAERTS, overleden op 03-06-1761 te Heerlen.

736    Wilhelmus FREINS.
Gehuwd met
737    Agnes CORVERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius FRIJNS (FREINS), gedoopt (rk) op 30-05-1686 te Eygelshoven (getuige(n): Simonis, Simon en Corvers, Elisabeth).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23-04-1711 te Eygelshoven (getuige(n): Paulus Hanssen en Maria Pelzer) met Catharina HANSSEN.
   2.  Petrus (Peter) FRIJNS (FREINS), gedoopt (rk) op 26-10-1689 te Eygelshoven (zie 368).
   3.  Maria FRIJNS (FREINS), gedoopt (rk) op 15-05-1692 te Eygelshoven (getuige(n): Werden, Minus en Stapelmans, Gertrudis).
   4.  Joannes FRIJNS (FREINS), gedoopt (rk) op 28-03-1696 te Heerlen (getuige(n): Reinarts, Joannes en Gilles, Elisabeth), overleden op 17-01-1753 te Eygelshoven op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 10-05-1729 te Eygelshoven (getuige(n): Wilhelmus Mahr en Joanna Freins) met Maria Agnes BLANCKART.
   5.  Joanna FRIJNS (FREINS), gedoopt (rk) op 09-02-1701 te Eygelshoven (getuige(n): Coenen, Joannes en Werden, Catharina).

740    Thijs KETELS (KESSELS).
Gehuwd met
741    Elisabeth TIMMERMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (zie 370).

744    Renier ROSENBOOM (ROSZBAUM), pachterHof Busselen, pachter hof Benzenrade, gedoopt (rk) op 17-12-1647 te Heerlen (getuige(n): Gielkens, Nicolaas en Caldenkirchen, Maria), overleden op 09-02-1699 te Heerlen op 51-jarige leeftijd. Renier en Catharina hebben korte tijd in Noorbeek gewoond. Daarna verhuizen zij naar Eijs en pachten op 25-04-1679 de hof Meulenberg.
Ondertrouwd op 10-08-1669 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 01-09-1669 te Heerlen (Pancratius) met de 21-jarige
745    Catharina ROUET (ROWEDT), gedoopt (rk) op 27-11-1647 te Soureth-Simpelveld, overleden op 05-01-1723 te Heerlen op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 02-03-1670 te Noorbeek.
   2.  Thomas (Tomma(s)) ROSBAUM (ROOSBOOM, ROSENBAUM), gedoopt (rk) op 14-02-1673 te Eijs (zie 372).
   3.  Anna, gedoopt (rk) op 05-07-1673 te Noorbeek.
   4.  Nicolaas, gedoopt (rk) op 04-11-1674 te Eijs (getuige(n): Bosbaum, Godfried en Ruett, Joanna).
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 16-08-1676 te Eijs (getuige(n): Henrott, Hendrik en Clermont, Maria).
   6.  Jan, gedoopt (rk) op 21-01-1679 te Heerlen (getuige(n): Nacken, Nicolaas en Blumen, Gertrud).
   7.  Catharina, gedoopt (rk) op 24-11-1680 te Heerlen (getuige(n): Freus, Leon en Cuijpers, Greetje).
   8.  Odilia (Dilke), gedoopt (rk) op 24-12-1681 te Heerlen (getuige(n): Sijpers, Catharina en Dautzenberg, Peter).
   9.  Catharina, gedoopt (rk) op 01-03-1684 te Heerlen (getuige(n): Ritzenveldt, Catharina en a Campo, Anna).
   10.  Jan, gedoopt (rk) op 13-03-1686 te Heerlen (getuige(n): a Campo, Wlllem en Mutsers, Helena).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 01-03-1707 te Heerlen (Pancratius) met Joanna CREUWEN.
   11.  Renier, gedoopt (rk) op 07-09-1688 te Heerlen (getuige(n): Vraetzen, Peter en Creuts, Cecilia).
   12.  Henricus, gedoopt (rk) op 20-02-1691 te Heerlen, overleden op 13-01-1778 te Heerlen op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria CLOOT, geboren circa 1690, overleden op 05-02-1757 te Heerlen.

746    Jan FRANZEN (FRANSEN), Chirurgijn, gedoopt (rk) op 10-03-1650 te Klimmen (getuige(n): Rietart, Jan en Wingartz, Judith), overleden op 09-06-1738 te Douvenrade-Heerlen op 88-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25-02-1685 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 05-02-1685 te Heerlen met de 23-jarige
747    Sybilla SIEGELS (SEGHELS), gedoopt (rk) op 14-02-1661 te Neerbeek (getuige(n): Jasparts, Jan en Vartenbergh, Catharina), overleden op 01-03-1718 te Heerlen op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 15-11-1685 te Heerlen (zie 373).
   2.  Pieter Gerard, gedoopt (rk) op 04-07-1687 te Heerlen (getuige(n): Haenen, Mathias en Siegels, Petronella).
   3.  Catharina, gedoopt (rk) op 10-08-1689 te Heerlen (getuige(n): Fransen, Willem en Fransen, Catharina).
   4.  Ida, gedoopt (rk) op 08-08-1691 te Heerlen (getuige(n): n.n. en n.n.).
   5.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 17-05-1693 te Heerlen (getuige(n): Valzolio, Jan Bapt. en Voncken, Joanna).
   6.  Helena, gedoopt (rk) op 21-08-1695 te Heerlen (getuige(n): Peuskens, Mathias en Huijsen, Helene).
   7.  Petronella, gedoopt (rk) op 13-02-1698 te Heerlen (getuige(n): Bloemen, Gertrude), overleden op 17-02-1749 te Heerlen op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25-06-1719 te Heerlen (Pancratius) met Hubert ROEBROECK, 34 jaar oud, chirurgijn, gedoopt (rk) op 21-04-1685 te Heerlen, overleden op 30-09-1747 te Heerlen op 62-jarige leeftijd.
   8.  Sybilla, gedoopt (rk) op 11-03-1700 te Heerlen (getuige(n): Perriers, Jan en dela Haye, Cathrina).
   9.  Joanna, gedoopt (rk) op 16-10-1702 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Goswin en Moenen, Maria).
   10.  Jan Willem, Schout van Hoensbroek, gedoopt (rk) op 11-09-1704 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Jan en Fransen, Willem), overleden 1757.
Gehuwd met Maria Sybilla DANIëLS.

752    Sijmon RÖMKENS, gedoopt (rk) op 05-04-1653 te Heerlen (getuige(n): Hansen, Gregorius en Cruesen, Helena). Op 27-12-1691 cederen Jan Tribels . Heijckel Pelsers een coop d.d. 14-03-1685 aan Simon en zijn echtgenote. (weijde Heijkamp, langse sijde Jan Tribels voorhoofd gemeente heijde). (Gichten Heerlen).
Gehuwd met
753    Elisabetha PELSERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinerus REUMPKENS, gedoopt (rk) op 12-10-1682 te Heerlen (getuige(n): Timmermans, Hermannus en Jongen, Maria).
   2.  Simon REUMPKENS, gedoopt (rk) op 22-12-1685 te Heerlen (zie 376).
   3.  Joannes RUMPKENS, gedoopt (rk) op 11-10-1688 te Heerlen (getuige(n): Spiertz, Heickel, van der Heijden, Hermannus en Pesch, Catharina).
   4.  Anna RUMPKENS, gedoopt (rk) op 01-01-1690 te Heerlen (getuige(n): Cornips, Maria, Brants, Arnoldus en Pelsers, Catharina).
   5.  Barbara RUMPKENS, gedoopt (rk) op 08-02-1693 te Heerlen (getuige(n): Thomas, Maria).
   6.  Maria REUMKENS, gedoopt (rk) op 08-03-1696 te Heerlen (getuige(n): Pelsers, Martinus en Kemerlinx, Maria).

754    Joannes RÖMKENS.
Gehuwd met
755    Catharina WETZELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, gedoopt (rk) op 14-11-1676 te Heerlen (getuige(n): Welzels, Petrus en Roemkens, Theila).
   2.  Reinerus REUMKENS, gedoopt (rk) op 25-05-1681 te Heerlen (getuige(n): Eijmael, Joanna), overleden op 30-08-1739 te Eygelshoven op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 29-06-1710 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Henricus en Monens, Elisabeth) met Elisabetha PELSERS, 25 jaar oud, gedoopt (rk) op 23-01-1685 te Heerlen (getuige(n): Tribels, Barbara), overleden op 06-10-1732 te Eygelshoven op 47-jarige leeftijd, dochter van Christianus (Kerst) PELSERS en Anna JUNGEN (JONG(H)en).
   3.  Antonius RUMPKENS, gedoopt (rk) op 10-09-1684 te Heerlen (getuige(n): Keberts, Hermannus en Sengen, Gertrudis).
   4.  Maria, gedoopt (rk) op 26-11-1686 te Heerlen (zie 377).
   5.  Anna RUMPKENS, gedoopt (rk) op 26-07-1689 te Heerlen (getuige(n): Kebets, Bartholomeus, Meelcop, Maria en Rumpkens, Barbara).

756    Antonius SCHULL, landbouwer, overleden op 18-12-1710 te Eygelshoven.
Ondertrouwd op 25-10-1692 te Heerlen. Getuigen waren Jan Reumkens en Maria Reumkens. Uit de ondertrouw blijkt, dat de echtelieden uit Nieuwenhagen afkomstig waren. Waarom zij na de ontvangen losbrief in Klimmen gehuwd zijn is niet duidelijk. Gehuwd voor de kerk op 23-11-1692 te Klimmen met de 31-jarige
757    Maria REUMKENS, gedoopt (rk) op 06-03-1661 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt (rk) op 25-10-1693 te Heerlen (getuige(n): Reumkens, Catharina).
   2.  Joannes (Jan), gedoopt (rk) op 29-07-1696 te Heerlen (zie 378).
   3.  Maria, gedoopt (rk) op 30-11-1702 te Heerlen (getuige(n): Schull, Antonius en van der ...., Maria).

758    Antonius SPIERTZ.
Ondertrouwd 00-08-1700 te Heerlen. Getuige van de ondertrouw was Peter Loepen. Gehuwd voor de kerk 00-08-1700 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Henricus en Quaedtvliegh, Ida) met
759    Mechtildis BRANDTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 24-07-1701 te Heerlen (zie 379).
   2.  Arnoldus, gedoopt (rk) op 22-06-1704 te Heerlen (getuige(n): Claessen, Jacobus en Brants, Maria).
   3.  Anna, gedoopt (rk) op 05-01-1708 te Heerlen (getuige(n): Louppen, Antonius en Spierts, Anna).

760 =    320 Wilhelmus DAUTZENBERG.
761 =    321 Gertrudis STAPELMANS.
 
762    Joannes HANSSEN, landbouwer.
Gehuwd met
763    Cornelia (Petronella) REUMKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara, gedoopt (rk) op 14-11-1699 te Heerlen (zie 381).

764    Joannes BORGHANS, gedoopt (rk) op 07-09-1664 te Heerlen.
Ondertrouwd (1) op 27-10-1696 te Heerlen met Mechtildis DAUTZENBERG, 25 jaar oud (zie 765).
Gehuwd (2) met Barbara RÖMKENS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 13-12-1697 te Heerlen (zie 382).
   2.  Petrus, gedoopt (rk) op 18-02-1702 te Heerlen (getuige(n): Boest, Christianus en Douven, Ida).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Joannes, gedoopt (rk) op 01-04-1715 te Heerlen (getuige(n): Pelsers, Joannes en Borghans, Catharina).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 04-10-1744 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Kepens, Wilhelm en Ros, Maria Margaritha) met Maria REUMKENS (RÖMKENS), 23 jaar oud, gedoopt (rk) op 14-09-1721 te Heerlen (getuige(n): Römkens, Maria), overleden op 01-01-1778 te Heerlen op 56-jarige leeftijd, dochter van Reinerus REUMKENS en Elisabetha PELSERS.
765    Mechtildis DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 12-04-1671 te Heerlen (getuige(n): Vigen, Cornelia), overleden op 02-10-1702 te Heerlen op 31-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 764).
 
766    Joannes (Jan) DAUTZENBERG, geboren 1670, overleden op 20-12-1736 te Groenstraat. Op 9 juni 1723 cedeert Jan Metzmacher, leendrager van het Coopmansleen te Waubach, in naam van Simon Werden en Mathijs vondenHoff, vormunders van het onmondig kind Catharina Deckers, aan Jan ½ morgen en 23 roeden land, genoemd den Steynbergh, coopmansleen, vrij van grondlast voor 36 pattacon.

Op 27 februari 1734 verzet Arnold Valckenbergh, weduwnaar, voor 24 pattacon aan hem 62 roeden land in de Coopmanshof te Waubach.

In een deelakte van 29-11-1758 komt een bepaling voor dat 5 gezinnen van de Hoven-Groenstraat uitgesloten zijn van het recht "met hunne koyebiesten naer den stiere van de heer van Waerden te gaan". Tot deze 5 gezinnen behoorde ook Willem. Het stamgoed op de Hoven was terug te voeren tot zijn grootmoeder Johanna Dortants.
Gehuwd voor de kerk op 20-11-1700 te Eygelshoven (getuige(n): Jungschlaeger, Petrus en Henckens, Margaretha). Voor het huwelijk werd dispensatie verleend voor de vierde graad van aanverwantschap. Echtgenote is de 36-jarige
767    Maria HENCKENS, gedoopt (rk) op 10-11-1664 te Eygelshoven (getuige(n): Vaessen, Henricus en Mennes, Anna), overleden op 01-04-1719 te Groenstraat op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, landbouwer, gedoopt (rk) op 15-11-1701 te Eygelshoven (getuige(n): Melchers, Wilhelmus en Dautzenberg, Elisabeth), overleden op 20-09-1781 te Eygelshoven op 79-jarige leeftijd. Op 16 april 1736 ruilt hij met Martinus Janssen 1 morgen land in het Coopmansleen te Waubach tegen 4½ vierdel land gelegen te Ubach.

Op 18 mei 1740 verschijnen zij voor Werden, Simon en Dortantd, Wilhelm, schepenen van de bank Ubach.
Zij lenen van Stapelmans, Peter x Jungschleger, Ida 106 pattacons.
Daarvoor worden verzet drie akker in het "Waubager felt":
een akker op de Mesweg,
ez Ploum, Johan, az Werden, Jan en Romkens, Barbara, eh de Mesweg, groot 50 -8;
nog een akker op de Mesweg,
ez Vaessen, Willem, az Stapelmans Peter, eh de Mesweg, groot 112 - 8;
een akker op de Putweg,
ez Werden, johan, az Neelis, Hendrik, eh Reinarts, Mathias, groot 75 -0,
"loss, lieber und freij von erbpacht".

De percelen worden verzet voor 12 jaar, die bij niet terugbetalen binnen die termijn zullen continueren tot aan de aflossing toe.

Landmetersarchief 4749 29-09-1772.
Bij de deling van de goederen van zijn schoonouders ontvangt hij:
de gehele behuizing en mesthof in de Groenstraat op die Hoeff, met de daaracher gelegen huisweide en tuin,
es, en as Werden, Peter, eh het land van de erven van Goris Dortants, ah de Groenstraat.
De grond van de behuizing en mesthof is 24 roeden, 6 voet
de huisweide is 48 roeden,
de tuin is 19 roeden, 10 voet.
Samen 92 roeden.
Verder krijgt hij:
een akker achter de huisweide, es de weide en de tuin van de erven zelf en de weiden van diverse anderen, as van der Heijden, Wijand en Dortants, Dionisius, eh het bos, ah de nabuuruitvaart, groot 349 roeden;
een akker op hetzelfde veldje, de Eegh genoemd, es Simons, Peter, as. Peusens, Melchior, eh de weg, ah het bos.
Verder wordt gemeten:
een akker op de Negen Morgen op de gracht, es Simons, Peter, as van der Heiden, Winand, eh de Gracht of de weg naar Eijgelshoven, 454 - 10½;
een akker achter den Colfferen boosch, Eygelshoven, es van der Heijden, Winand en Peusens, Melchior, as ook Peusens, Melchior, eh het bos 333 - 0;
een akker tot Colveren, Eygelshoven, es Werden, Peter en meer erven, as. van der Heijden, Winand en Louppen, Merten, eh Spierts, Peter, gemeten zonder de weg 423 - 0;
Deze twee stukken Colveren land blijven jaarlijks belast met een erfpacht in die Creutz broeder tot Acken met 10½ vat en een-zesde vat rogge. Ook met 2 vaten rogge aan het Creutz altaar te Richterich.
een perceel akker en weide aan de Worm, Eygelshoven, es Spierts, Peter as Rumckens, Joes, eh de Worm, ah de weg naar Eygelshoven;
een derde deel van 164½ roede erfbos op den Colfferen Bosch, reingenoten bij dit deel es Spiertz, Peter, eh Romkens, Joes, groot 54 - 13½;
een derde deel van een erfbos op den Paembosch, groot 249 roeden, es Peussens, Mlechior, as Rumcken, Joes, eh Spierts, Leonard, groot 98 - 0.

Gehuwd met Anna Maria GORIS(s)EN, geboren op 14-08-1710 te Ubach (Dl), overleden op 22-03-1795 te Groenstraat op 84-jarige leeftijd, begraven te Eygelshoven, dochter van Leonard GORIS(s)EN en Helena Regina DORTANS.
   2.  Odilia, gedoopt (rk) op 12-07-1703 te Eygelshoven (zie 383).
   3.  Herman, gedoopt (rk) op 09-06-1705 te Eygelshoven (getuige(n): Stapelmans, Herman en Henckens, Margaretha).
   4.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 19-05-1707 te Eygelshoven (getuige(n): Metzmacher, Joannes en Mennes, Maria), overleden op 23-12-1742 te Eygelshoven op 35-jarige leeftijd. LvO 2287 23-03- 1736 gedep. door Borghans, Peter op 01-12-1761.
Zij koopt van Werden, Peter, rector van de kerk te Waubach voor 25 pattacons, de helft van 3 vierdel en enige roeden akker op het Coopmansveld ez Moers, Peter, eh Moers, Jan.
Het perceel is belast met de helft van 2½ cop haver, te leveren op het adelijk huis van Rimburg.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 26-02-1737 te Eygelshoven (St. Jan) (getuige(n): Borchans, Petrus en Moers, Catharina) met Petrus BORGHANS, overleden op 30-04-1772 te Eygelshoven. Komt uit Nieuwenhagen.

776    Mathias SPIERTZ, gedoopt (rk) op 29-09-1659 te Heerlen (getuige(n): Pelsers, Helgerus en Schroers, Wolberta), overleden voor 1700.
Gehuwd voor de kerk op 15-jarige leeftijd op 07-10-1674 te Heerlen (Pancratius) met de 26-jarige
777    Joanna (Jenna) van den HOOF, gedoopt (rk) op 13-02-1648 te Heerlen (getuige(n): Bloem, Fredericus en Douven, Margaretha), overleden op 25-03-1707 te Schaesberg op 59-jarige leeftijd. In LVO 7857 Schaesberg wordt zij op 25-10-1700 genoemd als weduwe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus, gedoopt (rk) op 29-02-1688 te Heerlen (zie 388).
   2.  Joannes, gedoopt (rk) op 11-03-1690 te Heerlen (getuige(n): Spierts, Balthasar en Pelsers, Catharina).

778    Paulus LATTEN, gedoopt (rk) op 26-01-1645 te Heerlen (getuige(n): Rumpkens, Aret en Vijghen, Joanna). Gichten Heerlen: 25-06-1686 Tilman Moors als geconstutueerde deponeet akte d.d. 17-06-1686 Nots. te Luijck:
Theodore Hilaire tegen Paulus Latten partijen doende voor Jan Latten sijn vaeder, verder Jan en Laurens Reumkens.
Paulus Latten overlegt als representant van Geurdt Vieretschatz (die op 02-05-1645 500 gulden opgenomen had bij Hilaire) betalingsbewijzen van Vierschat en Jan Latten. Getuigen waren Peter Moors en Marie Moors).

Op 12-04-1692 kopen zij van: Geurdt Louppen . Cattrijn Pelsers en Jan Reumkens . Jenne Louppen voor zwager Peter Tilmans:
hoef op Nieuwenhagen genaamd "den Baggert", lange sijde Geurdt Broun, andere sijde Paulus Latten, voorhoofd de straet en ander voorhoofd Tilman Moors. (Gichten Heerlen).

Op 06-03-1693 verkoopt hij als weduwnaar aan zijn zwager Willem Louppen . Mecken Latten deel van huis en hof van zijn vader gelegen in de Hoeff waer aff Tilman Moers tot Nieuwenhagen ophelder is.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 11-11-1673 te Heerlen (Pancratius) met de 19-jarige
779    Elisabetha (Eva, Elsken) MEIJERS, gedoopt (rk) op 30-03-1654 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Goswinus en Dautzenberg, Gertrudis), overleden circa 1693.
Uit dit huwelijk:
   1.  Odilia, gedoopt (rk) op 30-09-1674 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Joannes en Dautzenberg, Cornelia), overleden te Heerlen, jong overleden.
   2.  Agnes, gedoopt (rk) op 20-10-1675 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Henricus loco Heudtsz, Wolterus).
Gehuwd voor de kerk 1704 te Heerlen met Peeter RHEUMKENS.
   3.  Lucia, gedoopt (rk) op 12-09-1677 te Heerlen (getuige(n): Haken, Jacobus en Svartsz, Gertrudis), overleden voor 1685.
   4.  Eva, gedoopt (rk) op 07-01-1679 te Heerlen (getuige(n): Latten, Joannes loco van der Heijden, Hermannus en Dautzenbergh, Barbara).
Gehuwd voor de kerk 00-08-1707 te Heerlen (Pancratius) met Joannes PELSERS, gedoopt (rk) op 21-09-1679 te Heerlen (getuige(n): Jungen, Catharina en Aeretz, Christianus), overleden op 05-11-1766 te Schaesberg op 87-jarige leeftijd. Notarieel archief schepenbank Heerlen 15-11-1718 (fiche 42)
Hij koopt van Jan Haenraets x Catharina Dautzenbergh een seecker weijdtje gen. de Caereweijtje, ls Jan Spierts, as Mathijs Jongen, vh de Straet (Dorpstraat). Zoon van Christianus (Kerst) PELSERS en Anna JUNGEN (JONG(H)en).
   5.  Joannes, gedoopt (rk) op 26-12-1680 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Catharina), overleden circa 1727. Notarieel archief schepenbank Heerlen 17-10-1727 (fiche 44)
Inventarisatie van goederen bij zijn overlijden opgemaakt te zijnen sterfhuize (8 pagina's) waaronder:
de inhoud van een kist met kleren en papieren:
- quitanties
- taxten van den Vooghshoff
- een schadtregister van den Voogtshoff
- obbligatie van Peeter & Jan Trijbels t.b.v. Tilman Latten
- een aantal pachtcedules voor Tilman Latten
- erfbuiting tussen Gerard Wetzels en Jan Latten
- versatcedule voor Tilman Moors (zwager) van Peeter Keemerling (zwager)
- erfpermuttatie tussen Jan Latten & Matthijs Aretz
- idem met Cornelia Pricken.
   6.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 14-03-1682 te Heerlen (getuige(n): Maessen, Maria).
Gehuwd voor de kerk 1705 te Heerlen met Peter KEIJBEX.
   7.  Lucia, gedoopt (rk) op 26-11-1685 te Heerlen (getuige(n): Latten, Joanna).
Gehuwd voor de kerk 1709 te Heerlen met Jan DIRCKS.
   8.  Odelia, gedoopt (rk) op 08-06-1688 te Heerlen (zie 389).
   9.  Maria, gedoopt (rk) op 04-05-1691 te Heerlen (zie 399).

780    Alexander JUNGEN (JONG(H)en), geboren te Schaesberg, gedoopt (rk) op 26-02-1629 te Heerlen (getuige(n): Nelis, Jacobus en Hall, Agnes), overleden op 28-12-1681 te Schaesberg op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 18-09-1652 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Aerets, Christianus en Jungen, Petrus) met
781    Catharina FROMEN (FRAEMEN, VROEMEN), overleden op 14-12-1691 te Schaesberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, geboren 00-00-1653 te Schaesberg.
   2.  Anna, gedoopt (rk) op 30-04-1654 te Heerlen (getuige(n): Jonghen, Bartholomeus en Vraemen, Aleidis).
Gehuwd met Christianus (Kerst) PELSERS.
   3.  Bartholomeus (Meis), geboren 00-00-1656 te Schaesberg (Scheidt) (zie 390).
   4.  Peter JUNGEN (JONG(H)EN, geboren 00-00-1658 te Schaesberg. Op 17-07-1701 wordt bij de notaris in Maastricht een akte opgemaakt tussen Jan Carduwijner, jonckman, soldaat en Peter Jongen waarbij Peter alle goederen die hij bij Cordewener in pacht heeft zijn eigendom worden onder de voorwaarde dat: "indien Carduwijner quaame gequetst ofte eenig lammigheijt te behouden in den oorlogh hij altijd bij Jongen sal onderhouden ende geassisteert worden ...".
Deze akte is opgenomen in de gichten van de schepenbank Heerlen d.d. 06-02-1703 onder nummer 608.
Gehuwd voor de kerk op 30-10-1687 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, N.N. en Wetzels, Maria) met Catharina BRANDTS.
   5.  Cornelia, gedoopt (rk) op 11-01-1660 te Heerlen (getuige(n): Moers, Petrus en Cremers, Adriana).
   6.  Gertrudis, geboren circa 1662 te Schaesberg.
   7.  Catharina, geboren circa 1664 te Schaesberg.
   8.  Joanna, gedoopt (rk) op 01-07-1666 te Heerlen (getuige(n): Mennens, Maria en Pijschers, Catharina).
   9.  Mathias, gedoopt (rk) op 20-10-1671 te Heerlen (getuige(n): Wetzels, Catharina).
   10.  Agnes, gedoopt (rk) op 19-05-1675 te Heerlen (getuige(n): Rumkens, Maria).

782    Leonardus SPIERTZ, gedoopt (rk) 29-02-1630 te Heerlen.
Gehuwd met
783    Elisabeth SEUWERS (SANDERS, SENGEN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 16-09-1668 te Heerlen (zie 391).

784    Joannes SCHWARTZ.
Gehuwd voor de kerk op 13-02-1669 te Merkstein met
785    Anna KUEFFEN (KÖVEN), overleden op 03-02-1757 te Merkstein.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, geboren op 28-12-1672 te Merkstein (zie 392).

786    Mathias VINCKEN.
Gehuwd voor de kerk op 02-03-1680 te Merkstein (getuige(n): Errens, Nicolas en Meelcop, Ethmundo) met
787    Catharina MEELCOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybilla, gedoopt (rk) op 12-05-1680 te Merkstein (zie 393).
   2.  Mathias, gedoopt (rk) op 12-10-1681 te Merkstein (getuige(n): Guldenbergh, Herman en Ploum, Agnes).
   3.  Paulus, gedoopt (rk) op 24-09-1683 te Merkstein (getuige(n): Plitschart, Mathias en Errens, Sibijlla).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 27-02-1715 te Merkstein (getuige(n): Vincken, Petrus en Trumpener, Anna Catharina) met Catharina HANSSEN.
   4.  N.N. Gedoopt (rk) op 30-06-1686 te Merkstein (getuige(n): Kessels, Mathias en Custers, Joanna).
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 15-08-1688 te Merkstein (getuige(n): Plitschart, Adamus en Hamers, Sibijlla).
   6.  Catharina, gedoopt (rk) op 03-09-1690 te Merkstein (getuige(n): Vincken, fredericus en Vincken, Anna).

788    Nicolaus VINCKEN.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1661 met Gertrudis DRESCHERS (zie 789).
Gehuwd voor de kerk (2) op 15-10-1671 te Ubach (getuige(n): Dreschers, Hubertus en Dreschers, Joannes) met Magdalena HOLTHAUSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 25-01-1662 te Merkstein (getuige(n): Vincken, Mathias en Mertens, Grtruda).
   2.  Franciscus, gedoopt (rk) op 02-06-1664 te Merkstein (getuige(n): Kreins, Leonardus en Beij, Irmgardis).
   3.  Petrus, gedoopt (rk) op 19-05-1667 te Ubach (zie 394).
   4.  Anna, gedoopt (rk) op 29-09-1669 te Ubach (getuige(n): Beij, Gabriel en Wingarts, Agnes).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Anna, gedoopt (rk) op 22-08-1673 te Ubach (getuige(n): Mors, Theodorus en Mors, Anna).
   6.  Catharina, gedoopt (rk) op 01-08-1676 te Ubach (getuige(n): Holthausen, Balthasar en Holthausen, Maria).
789    Gertrudis DRESCHERS, overleden op 07-01-1671 te Ubach.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 788).
 
790    Joannes MINIS.
Gehuwd voor de kerk op 19-11-1676 te Merkstein met
791    Anna CERTISS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena Helena, gedoopt (rk) op 19-10-1676 te Merkstein (zie 395).

792    Godefridus (Geurdt) LUPPEN.
Gehuwd met
793    Catharina PELSERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Odilia, gedoopt (rk) op 15-02-1673 te Eygelshoven (getuige(n): Stapelmans, Lenardt en Melcop, Maria).
   2.  Martinus, gedoopt (rk) op 10-03-1678 te Eygelshoven (getuige(n): Werden, Petrus en Werden, Ida), overleden op 08-07-1761 te Groenstraat op 83-jarige leeftijd, begraven te Eygelshoven.
Gehuwd met Maria CORDEWENER.
   3.  Anna (Maria), gedoopt (rk) op 30-12-1682 te Eygelshoven (getuige(n): Vaessen, Jacobus en Corvers, Gertrudis).
   4.  Johanna, gedoopt (rk) op 15-07-1685 te Eygelshoven (getuige(n): Hansen, Paulus en Krichelberg, Johanna), overleden op 10-10-1761 te Eygelshoven op 76-jarige leeftijd.
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 27-03-1687 te Eygelshoven (getuige(n): Peltzers, Christianus en Geilen, Maria), overleden op 05-06-1752 te Eygelshoven op 65-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-11-1712 te Heerlen. Getuigen waren Louppen, Paulus uit Heerlen en Louppen, Joannes uit Eygelshoven. Gehuwd voor de kerk te Eygelshoven met Cornelius BORGHANS, 48 jaar oud, gedoopt (rk) op 19-03-1664 te Heerlen (getuige(n): Spirtz, Anna), zoon van Severinus Fredericus BORGHANS en Helena CORDEWENER.
   6.  Paulus, gedoopt (rk) op 07-03-1690 te Eijgelshoven (zie 396).

794    Fredericus KEIJBECKS (KEIBETS), gedoopt (rk) op 10-04-1656 te Heerlen, overleden op 07-08-1727 te Schaesberg op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 05-11-1678 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Schepers, Henricus, Casparus Jongen en Creemers, Elisabeth) met de 32-jarige
795    Maria TIMMERMANS, gedoopt (rk) op 22-04-1646 te Heerlen (getuige(n): Pricken, Petrus en Cremers, Elisabetha), overleden op 02-12-1714 te Schaesberg op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabetha KEIJBECKS (KEBETS), gedoopt (rk) op 15-10-1679 te Heerlen (getuige(n): Timmermans, Elisabetha).
   2.  Joannes KEIJBECKS (KEBETS), gedoopt (rk) op 05-03-1682 te Heerlen (getuige(n): Peuskens, Catharina).
   3.  Agnes KEIJBECKS (KEBETS), gedoopt (rk) op 12-04-1685 te Heerlen (getuige(n): Wingaerts, Elisabetha en Beckers, Aegidius).
   4.  Wilhelmus KEIJBECKS (KEBETS), gedoopt (rk) op 11-10-1687 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Joannes loco Crausen, Joannes en Leisten, Elisabeth).
   5.  Gertrudis KEIJBECKS, gedoopt (rk) op 28-03-1692 te Heerlen (zie 397).

798 =    778 Paulus LATTEN.
799 =    779 Elisabetha (Eva, Elsken) MEIJERS.
 
804    Petrus BUSCHEUERS (BUSCHHEURS).
Gehuwd met
805    Elisabetha PLUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomaus (Nieves), geboren circa 1695 (zie 402).
   2.  Gerardus, geboren te Stahe (Gangelt), gedoopt (rk) op 26-12-1698 te Gangelt (getuige(n): Wilhelms, Godefridus en Mauss, Maria).
   3.  Anna BUSCHEUERS (BOSCHHEWERS), gedoopt (rk) op 05-03-1701 te Gangelt (getuige(n): Henrichs, Gelis en Frentzen, Maria).
   4.  Joannes, gedoopt (rk) op 23-04-1703 te Gangelt (getuige(n): Ingendahl, Henricus en Kreiten, Anna).

806    Johan Wilhelm REBOTRATH,. Verheft 30-04-1681 de Emondshof.
Gehuwd met
807    Catharina von VELRAEDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna (Anna) Catharina BOTHRATHS (REBOTHERATH,, gedoopt (rk) op 24-10-1698 te Geilenkirchen (zie 403).

808    Petrus KRICHELBERGH (KREKELS), gedoopt (rk) op 25-02-1691 te Merkstein (getuige(n): Dreschers, Joannes en Baurs, Joanna).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-02-1715 te Merkstein (getuige(n): Fincken, Petrus en Krichelbergh, Maria) met
809    Gertruda NEIVELSTEIJN (NEVELSTEYN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Servatius, gedoopt (rk) op 22-11-1715 te Merkstein (getuige(n): Krichelbergh, Wilhelmus en Schmitz, Barbara).
   2.  Joannes KRICHELBERG (KREKELS), gedoopt (rk) op 27-12-1717 te Merkstein (zie 404).
   3.  Catharina, gedoopt (rk) op 21-01-1721 te Merkstein (getuige(n): Peissen, Joannes en Ploum, Lucia).
   4.  Servatius, gedoopt (rk) op 20-11-1723 te Merkstein (getuige(n): Krichelberg, Joannes en Schwoll, Margaretha).
   5.  Nicolaas, gedoopt (rk) op 26-01-1725 te Merkstein (getuige(n): Mickarts, Mathias en Baurs, Gertruda).
   6.  Joannes Petrus, gedoopt (rk) op 26-10-1728 te Merkstein (getuige(n): Krichelbergh, Joannes Petrus en Douven, Maria).

904    Petrus EURLINX (MEUSCHEN, MUSSEN, MEIJERS), gedoopt (rk) op 07-09-1642 te Merkelbeek, overleden op 13-08-1718 te Schinnen op 75-jarige leeftijd. Heisterbrug.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 05-02-1675 te Schinnen met de 25-jarige
905    Ida GEURTEN (CUSTERS), gedoopt (rk) op 28-01-1650 te Schinnen, overleden op 03-12-1728 te Schinnen op 78-jarige leeftijd. Sweikhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomeus EURLINX (MEUSCHEN) (zie 452).

906    Antonius RAEMECKERS (RADEMAECKERS), gedoopt (rk) op 13-04-1643 te Nuth, overleden op 26-06-1691 te Nuth op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 09-01-1679 te Nuth (St. Bavo) met
907    Ida TESSERS, overleden op 16-01-1733 te Nuth.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (rk) op 30-10-1680 te Nuth (zie 453).

908    Joannes WALTMANS, overleden op 20-11-1695 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1683 te Sint Pieter met de 29-jarige
909    Elisabeth KEIJSERS, gedoopt op 20-04-1654 te Nuth, overleden op 09-12-1719 te Nuth op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (zie 454).

910    Andreas JONGEN, overleden op 13-09-1709 te Hoensbroek.
Ondertrouwd op 30-09-1663 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 12-10-1664 te Hoensbroek (St. Jan) met
911    Elisabeth WINGARTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, gedoopt (rk) op 29-02-1672 te Hoensbroek (zie 455).

928    Cornelis OTTEN.
Gehuwd met
929    Margaretha N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 26-06-1660 te Aken (zie 464).

930    Nicolaus SCHEFFERS.
Gehuwd met
931    Joanna N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, gedoopt (rk) op 12-03-1655 te Aken (zie 465).

944    Lambertus PHILIPPENS, overleden op 20-08-1725 te Nuth.
Gehuwd met
945    Barbara LIMPENS, gedoopt (rk) op 14-02-1652 te Hoensbroek, overleden op 15-02-1732 te Nuth op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Godefridus (Geurt) (zie 472).

946    Egidius BOTTELIERS, gerichtsbode en veldbode 1690, gedoopt (rk) op 07-03-1652 te Schinnen, overleden op 05-10-1719 te Schinnen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd met
947    Anna FABRI, overleden op 02-09-1693 te Schinnen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 473).

948    Joannes GERAERTS.
Gehuwd met
949    Catharina MEISTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus, gedoopt (rk) op 23-12-1691 te Heerlen (zie 474).

950    Petrus SPORCK, gedoopt (rk) op 18-03-1657 te Voerendaal, overleden op 28-10-1733 te Klimmen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-09-1682 te Wijnandsrade met
951    Maria SCHREURS, overleden op 19-02-1723 te Klimmen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida, gedoopt (rk) op 23-07-1693 te Klimmen (zie 475).

952    Joannes THEWISSEN, gedoopt (rk) op 09-11-1622 te Wijnandsrade, overleden op 09-05-1679 te Wijnandsrade op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd met
953    Odilia COBBEN, gedoopt (rk) op 18-09-1630 te Wijnandsrade, overleden op 28-11-1679 te Wijnandsrade op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (zie 476).

954    Gerardus PENDERS, gedoopt (rk) op 21-04-1648 te Hoensbroek, overleden op 21-04-1713 te Hoensbroek op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 27-10-1679 te Hoensbroek met
955    Maria RUNEN, overleden op 15-10-1701 te Hoensbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, gedoopt (rk) op 26-06-1680 te Hoensbroek.
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 06-01-1683 te Hoensbroek.
   3.  Maria, gedoopt (rk) op 22-12-1685 te Hoensbroek.
   4.  Anna, gedoopt (rk) op 29-03-1688 te Hoensbroek (zie 477).
   5.  Christianus, gedoopt (rk) op 08-02-1691 te Hoensbroek.

956    Joannes PALMEN, overleden 1714 te Schaesberg.
Gehuwd met
957    Agnes NELISSEN, gedoopt (rk) op 06-06-1648 te Heerlen (getuige(n): kwartierstaat Wil Brassé), overleden op 02-01-1707 te Schaesberg op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus (zie 478).

958    Arnoldus SCHLANGEN, gedoopt (rk) op 13-02-1647 te Nuth, begraven op 01-03-1728 te Hoensbroek op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-02-1674 te Nuth (St. Bavo) met de 25-jarige
959    Maria BEMELMANS, gedoopt (rk) op 25-10-1648 te Nuth, overleden op 10-01-1728 te Hoensbroek op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (zie 479).

960    Dionysius DUIJSINGS, gedoopt (rk) op 08-05-1636 te Valkenburg, overleden op 30-08-1693 te Schin op Geul op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd met
961    Maria BISSCHOPS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 20-07-1677 te Schin op Geul (getuige(n): Vruschen, Joannes en Driesen, Catharina).
   2.  Petrus, gedoopt (rk) op 25-12-1681 te Schin op Geul (getuige(n): Bisschops, Petrus en Bisschops, Elisabeth).
   3.  Laurentius, gedoopt (rk) op 20-08-1684 te Schin op Geul (getuige(n): Gelekercken, Michael en Schlenter, Maria).
   4.  Andreas, gedoopt (rk) op 30-11-1688 te Schin op Geul (zie 480).

976    Christian CRANEN.
Kind:
   1.  Reiner (zie 488).

996    Renerus KEULEN (CEULEN), gedoopt (rk) op 20-09-1651 te Nuth (getuige(n): Schepers, Henricus en Bosch, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-11-1678 te Nuth (St. Bavo) (getuige(n): Brouns, praetor en Bemelmans, Joanna) met
997    Maria STIJFFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Balthasar, gedoopt (rk) op 11-03-1679 te Nuth (getuige(n): Palmen, Melchior en Roex, Cornelia loco Stijffs, Helena).
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 07-10-1680 te Nuth (getuige(n): Maes, Masius en Corduwener, Anna).
   3.  Margaretha, gedoopt (rk) op 28-12-1683 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roex en Gruels, Agnes).
   4.  Leonardus, gedoopt (rk) op 13-07-1686 te Nuth (zie 498).

1000    Gerardus (Godefridus) ROOX (ROEX), gedoopt (rk) op 26-08-1658 te Wijnandsrade (getuige(n): Maria Limpens en Stefanus Fabritus).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 11-11-1688 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Eggen en Paulus Driessen en Agnes N.N.) met
1001    Joanna CNOREN (KNOREN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 15-09-1692 te Wijnandsrade (zie 500).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 26-03-1695 te Wijnandsrade, overleden voor 1698.
   3.  Maria, gedoopt (rk) op 03-06-1698 te Wijnandsrade, overleden op 24-12-1735 te Nuth op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 29-07-1724 te Nuth (Bavo) (getuige(n): Maria Crins en Nicolaas Coenen) met Jacobus CRIJNS, 38 jaar oud, gedoopt (rk) op 15-01-1686 te Klimmen (getuige(n): Lambertus Raemekers en Cornelia Raemekers), overleden op 24-12-1735 te Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Renerus CRIJNS en Helena RAEMACKERS.
   4.  Anna, gedoopt (rk) op 03-05-1702 te Nuth, overleden op 16-11-1786 te Nuth op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met Christiaan CRIJNS, gedoopt (rk) op 17-03-1699 te Nuth (getuige(n): Joannes Lahaye en Elisabeth Crijns, loco Maria Schetgens), overleden op 31-07-1740 te Nuth op 41-jarige leeftijd.

1002    Matheus STREGERS (STEGERS), overleden voor 1743.
Gehuwd met
1003    Catharina CRIJNS, gedoopt (rk) op 31-03-1661 te Nuth (getuige(n): Caecilia ev van den Neschen, Joannes), overleden op 04-11-1743 te Nuth op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (rk) op 12-07-1698 te Nuth (getuige(n): Scheutgens, Wilhelm en Houben, Elisabeth loco Coenen, Maria).
   2.  Joanna, gedoopt (rk) op 20-07-1699 te Nuth (getuige(n): Crijns, Laurentius en Crins, Elisabeth loco Raijmackers, Helena).
   3.  Anna STREGERS, gedoopt (rk) op 29-01-1702 te Nuth (zie 501).

1008    Michael (Giel, Aegidius) HAEMERS, gedoopt (rk) op 10-02-1669 te Simpelveld.
Ondertrouwd op 27-09-1692 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-10-1692 te Heerlen (Pancratius) met
1009    Sophia KOCKELKOREN, geboren te Benzenrade-Heerlen, gedoopt te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 21-02-1704 te Heerlen (zie 504).

1010    Joannes DAEMEN.
Gehuwd met
1011    Catharina SIJSTERMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mechtildis, gedoopt (rk) op 22-01-1711 te Heerlen (zie 505).

Generatie XI

 
1024    Godefridus SCHIFFLAER, geboren circa 1565 te Simpelveld, overleden te Kerkrade.
Gehuwd met
1025    Sibilla (Odilia) (Eutgen) DAUTZENBERG. Eutgen wordt in Kerkrade vaak gebruikt als roepnaam voor Odilia. Bij de doop van Winandus als zoon van Henricus wordt zij als moeder Sibillae genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus, geboren circa 1620 (zie 512).
   2.  Petrus, gedoopt (rk) op 20-02-1622 te Kerkrade (getuige(n): Wirtz, Leonardus en Krûen, Maria).

1026    Jan HUNTGENS, halfwin op Haeren, gedoopt (rk) op 16-04-1585 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk circa 1611 met
1027    Elisabetha EIJSSEN, halfwin op Haeren, geboren circa 1586, overleden na 1625.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1611 met Jan HUNTGENS (zie 1026).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1618 met Carcillis MERCKELBACH, halfwin op Haeren, schepen van Voerendaal en Heerlen, overleden voor 1656.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Steven HEUNGENS (CANISIUS), kanunnik en kruisheer in Brüggen, geboren circa 1612.
   2.  Jan, geboren circa 1614.
   3.  Margaritha (Margriet) HEUNGENS (HUNTGENS, CANISIUS), geboren circa 1617 (zie 513).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Paulus MERKELBACH.
Gehuwd voor de kerk te Heerlen. Trouwt vermoedelijk op 06-02-1646 te Heerlen. Echtgenote is Cornelia DAUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 26-07-1626 te Heerlen (getuige(n): Batzon, Goswinus en Spierts, Ida), overleden op 21-10-1707 te Heerlen op 81-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) DAUTZENBERGH (zie 2920) en Elisabeth van den HOOF (van den HOVE).
   5.  Leonardus, notaris, girffier van de keurkeulse mankamer Heerlen, secretaris van abt Lamberti van Rolduc, secretaris en schout van de heerlijkheid Schaesberg, overleden op 04-04-1685 te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1646 met Maria CREUWEN (KRUEN, CRUIJEN), gedoopt (rk) op 22-04-1615 te Heerlen, overleden op 27-05-1663 te Heerlen op 48-jarige leeftijd, dochter van Jan CREUWEN (KRUEN, CRUIJEN) en Butsken (Boetsken, Beatrix) AELMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1667 te Heerlen met Maria SENDEN, geboren circa 1630, dochter van Andreas (Tilman) SENDEN, Schout van Wijnandsrade, en Gertrudis CLINGEN.
   6.  Edmundus.
Gehuwd voor de kerk circa 1649 met Maria SCHILS.

1140    Antonius HUPPERTZ.
Gehuwd met
1141    Magdalena WAUBEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 07-03-1649 te Simpelveld (zie 570).

1142    Joannes SAVELBERCH.
Gehuwd met
1143    Gertrudis NOX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna ZAVELSBERG, gedoopt (rk) op 18-09-1654 te Simpelveld (zie 571).

1144    Joannes PRECKARTZ.
Gehuwd met
1145    Catharina FINCKEN (VINCKEN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara PRICKART, gedoopt (rk) op 31-07-1656 te Simpelveld (getuige(n): Scruurs, Thijs en Scruurs, Maria).
   2.  Wilhelmus PRICCART, gedoopt (rk) op 29-08-1658 te Simpelveld (getuige(n): Vossen, Jacobus en Schoelle, Catharina).
   3.  Simon PRICKART, gedoopt (rk) op 26-04-1662 te Simpelveld (getuige(n): Prickart, Geret en van Wijer, Maria).
   4.  Margareta PRICKART, gedoopt (rk) op 09-03-1664 te Simpelveld (getuige(n): Franzen, N.N. en Rutters, Maria).
   5.  Warnerus PRICKART, gedoopt (rk) op 28-02-1666 te Simpelveld (getuige(n): Moebers, L. en Coex, Marij).
   6.  Maria PRICART, gedoopt (rk) op 13-02-1668 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Leonardus en Prickart, Barbara).
   7.  Petrus PRECKARTS, gedoopt (rk) op 11-10-1669 te Simpelveld (getuige(n): Cretzins, Wilhelmus en Rutzelfeld, Mechtildis).
   8.  Margarita PRICKART, gedoopt (rk) op 13-12-1671 te Simpelveld (getuige(n): Vincken, Krin en Cardinaels, Lucia).
   9.  Catharina PRECKARTS, gedoopt (rk) op 09-06-1673 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Jacobus en Schnieders, Sophia).
   10.  Egidius PRECKARTS, gedoopt (rk) op 16-01-1677 te Simpelveld (zie 572).

1146    Hermannus RURENS (RURINGS).
Gehuwd met
1147    Mechtildis MENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clemens, gedoopt (rk) op 21-03-1675 te Simpelveld (getuige(n): Meelkopp, Joannes en N.N.).
   2.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 11-10-1676 te Simpelveld (zie 573).
   3.  Henricus, gedoopt (rk) op 30-03-1679 te Simpelveld (getuige(n): Frintz, Hermannus en Mens, Gertrudis).
   4.  Maria Magdalena, gedoopt (rk) op 24-03-1682 te Simpelveld (getuige(n): Browers, Henricus en Schroeders, Maria).
   5.  Margarita, gedoopt (rk) op 10-12-1684 te Simpelveld (getuige(n): Frantzen, Wernerus en Rurens, Catharina).

1148    Joannes STEINBUSCH.
Gehuwd met
1149    Caecilia RUTSELVELDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 05-12-1660 te Simpelveld (getuige(n): Steinbusch, Wilhelmus en Steinbusch, Maria).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 04-02-1663 te Simpelveld (getuige(n): Renkens, E. en Schutz, M.).
   3.  Leonardus, gedoopt (rk) op 20-02-1668 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Joannes en von Wers, Elizabetha).
   4.  Paulus, gedoopt (rk) op 22-03-1671 te Simpelveld (zie 574).

1158    Leonardus FRÖSCH, pachter hof Imstenrade en Soureth, overleden op 02-10-1708 te Imstenrade-Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1672 met Anna Cecilia RUWET (zie 1159).
Ondertrouwd (2) op 31-05-1699 te Heerlen met Elisabeth LOVENBERG. Zij komt bij huwelijk uit Orsbach.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 20-10-1672 te Simpelveld (zie 579).
   2.  Nicolaus FRÖSCH (VROISCH), gedoopt (rk) op 28-11-1673 te Simpelveld (getuige(n): Ruwet, Joannes en Ruwet, Catharina).
Gehuwd met Maria SLEYPEN.
   3.  Joannes, gedoopt (rk) op 15-03-1676 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Joannes en Ruet, Joanna).
   4.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 02-12-1678 te Simpelveld (getuige(n): Schiken, Nicolaus en Bonen, Sybilla).
   5.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 12-02-1681 te Simpelveld (getuige(n): Brouwers, Henricus en Frösch, Catharina).
   6.  Leonardus, gedoopt (rk) op 21-04-1683 te Simpelveld (getuige(n): Klickhamers, Joannes en Ruttun, Magdalena). Op 25-08-1721 cedeert hij aan zijn broer Nicolaas x Maria Sleypen 2 m waarvan er een ligt naast hun broer Willem en naast broer Wijnant Baexem leen naast den hof Souret.
(Bron Nalatenschap pastoor Russel OCGL).
Gehuwd met Anna Maria FRANSSEN.
   7.  Anna, gedoopt (rk) op 29-04-1685 te Simpelveld (getuige(n): van Wersch, Joannes en Schlags, Anna).
Gehuwd met Nicolaas SLEYPEN. Op 25-08-1721 cedeert hij aan zijn zwager Nicolaas x Maria Sleypen het kindsdeel van zijn vrouw bij de dood van haar ouders Lenart Vroisch x Caecilia Rouwet 3. m à 660 GLD.
   8.  Winandus, gedoopt (rk) op 02-03-1687 te Simpelveld (getuige(n): Scheelen, Selis en del Neufcoure, Joanna).
   9.  Joannes Fredericus FRÖSCH (VREUS), gedoopt (rk) op 01-05-1689 te Voerendaal (getuige(n): Meijers, Petrus en Sprickarts, Catharina loco Renters, Anna Maria).
   10.  Joanna FRÖSCH (FREUSS), gedoopt (rk) op 22-04-1691 te Voerendaal (getuige(n): Reidtraedt, Theodoru en Rosbooms, Elisabetha).
   11.  Anna Elizabetha FRÖSCH (VROESCH), gedoopt (rk) op 19-08-1693 te Simpelveld (getuige(n): Schneiders, Henricus en van Wersch, Anna Elisabetha).
1159    Anna Cecilia RUWET, gedoopt (rk) op 24-02-1650 te Simpelveld, overleden op 07-03-1697 te Imstenrade-Simpelveld op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 1158).
 
1164    Henricus SCHNIEDERS (SCHNIDERS), gedoopt (rk) op 25-07-1649 te Simpelveld (getuige(n): Brouwers, Dionisius en Gillissen, Elisabeth), overleden op 26-06-1713 te Simpelveld op 63-jarige leeftijd. Hij was ophelder van het stokleen Heynenbergh.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28-01-1677 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Jacobus en Klein, Martinus) met
1165    Catharina SPIEL (SCHEEL), overleden op 05-11-1702 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia SNIDERS, gedoopt (rk) op 08-09-1645 te Simpelveld (getuige(n): Mons, Servatius en Dictrich (Dietrich) Maria).
   2.  Joannes SNIDERS, gedoopt (rk) op 04-06-1651 te Simpelveld (getuige(n): N.N. Joannes Henricus en 'd Odenberghs, Agnes).
   3.  Maria SNIDERS, gedoopt (rk) op 02-11-1651 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Petrus en N.N. Maria).
   4.  Franciscus, gedoopt (rk) op 19-10-1655 te Simpelveld (getuige(n): Noijen, Franciscus en N.N.).
   5.  Antonius SNIJDERS, gedoopt (rk) op 21-02-1658 te Simpelveld (getuige(n): Nivelstein, Heliger en N.N. Maria).
   6.  Joannes Henricus SCHNIEDERS (SCHNEIDERS), gedoopt (rk) op 14-10-1680 te Simpelveld (zie 582).

1166    Petrus (Peter) SCHIFFELERS, pachter winhof de Waelbrouck, gedoopt (rk) op 22-02-1645 te Kerkrade (getuige(n): Burs, Reynart en Nelis, Madalein), overleden op 19-09-1703 te Simpelveld op 58-jarige leeftijd. In Simpelveld staat slechts één Petrus in de overlijdensregisters. Volgens de genealogie "800 jaar van Wersch" zou Peter in 1644 in Eijs geboren zijn als zoon van Hermanus en Elisabeth Gillissen. Aangezien in 1644 van dit echtpaar het kind Dijonisius in Simpelveld gedoopt wordt, is deze aanname bij van Wersch onjuist.
Bij de kinderen die uit het huwelijk van Peter met Catharina van Wers geboren worden, worden de in 1666 en 1667 in Kerkrade gedoopte kinderen niet vermeld. Daarnaast wordt in van Wersch aangegeven, dat hun zoon Dionysius gedoopt zijn zijn op 28-02-1673, terwijl dit 28-11-1673 moet zijn. De doop van Gilles op 16-02-1674 is in de doopregisters van Simpelveld in het geheel niet aangetroffen.
Deze vergissingen bij van Wersch kunnen tot geen andere conclusie leiden, dat Peter een zoon is van Henricus en Margaritha Heungens. Ook het huwelijk in Kerkrade versterkt die mening omdat de familie op dat moment op de hoeve Crombach woont. Bovendien was dat op dat moment het enige gezin Schiffelers in Kerkrade.
Bij hun huwelijk krijgen Peter en Catharina ontheffing wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad. Dit bewijst wel de verwantschap met de echtelieden Jan van Werst en Elisabeth Schiffelers. De vierde graad van Catharina heeft immers betrekking op Jan en de derde van Peter op Elisabeth.

Not. H. Munix Maastricht RAL inv 1269.
26 april 1675 Peter Schiffelers tot Simpelveld winhof de Waelbrouck, reliqieuse Johanna Schiffelers, moye (tante of stiefmoeder) Anna Jongen

In 1677 heeft hij grond liggen boven "den Waelbroick" in Simpelveld.

Hij wordt in 1683 genoemd als vaandeldrager van de schutterij St. George in Simpelveld.

Op 21-04-1694 verklaart Peter dat hij voor 15 jaren land ruilde met Jacob Schutz een stuk 1 m 20 r boven de Vroinkoul tegem 1 m 15 aan het heyligen huysken aan de Simpelvelderweg. (OCGL nalatenschap pastoor Russel).

In een briefje van 6 maart 1701 met betrekking tot Jan Hamers staat: mede naar Aecken genomen uuijtte penningen van Peter Schiffelers in naem van de wed. Lemmen Spee ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Jan Haemers op de Prickert de som van 182 Akense daler, gerekend ad 9 gl 2 Aeckense merk." (Hamers bulletin 14/98).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27-09-1665 te Kerkrade (getuige(n): Haanraad, Nicolaus en von den Hoff, Bartasar). Het huwelijk werd gesloten met een dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad. Echtgenote is
1167    Catharina van WERS (WERTZ, WERSCH), geboren circa 1645 te Eys.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus SCHIFFLAR, gedoopt (rk) op 19-07-1666 te Kerkrade (getuige(n): Merckelbach, Leonardus en Bindels, Maria).
   2.  Elisabetha SCHIFFLAR, gedoopt (rk) op 15-12-1667 te Kerkrade (getuige(n): Offermans, Joannes en Schifflar, Elisabetha), overleden op 15-12-1667 te Kerkrade, 0 dagen oud.
   3.  Helena SCHEFFELERS, gedoopt (rk) op 17-01-1669 te Simpelveld (getuige(n): von Wers, Dijonisius en Peters, Catharina).
   4.  Margarita SCHÖFFELERS, gedoopt (rk) op 20-01-1670 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Joannes en Bindels, Maria).
Gehuwd met Jan van WERST.
   5.  Aegidius (Gielis) SCHEFFELERS, gedoopt (rk) op 18-01-1671 te Simpelveld (getuige(n): Mertens, Anthonius en Gossens, Agnes), overleden op 28-06-1753 te Eijs op 82-jarige leeftijd. Hier bestond het vermoeden al, dat het een zoon van Schifflar, Petrus en van Wers, Catharine betrof. De naam is dan Schiffelaers. Deze aanname werd gegrond op getuigen bij dopen bij de kinderen en met name ook weer de kinderen van zoon Cornelius. Dionysius en Joannes Schiffelarts komen beiden voor. Ook de naam Schneiders komt evenals bij Schiffelarts-Stassen voor. Maria Theresia Stassen is doopgetuige bij een kind van Cornelius.
Vermoedelijk was hij in 1733 koning van de schutterij St. George in Simpelveld.

LVO Klimmen RAL 7096 95
15 februari 1719 Gielis Schiffelers inwoner van Eyst x Maria Erckens leende 200 rycxdldr. van juffr. de weduwe van Peter van Mulckens nu de weduwe van Willem Janssen. Onderpand huis gelegen in de Heek. Ter versekering van vrs. capitael nog een obligatie van 100 rycxdldrs tot laste van Gerit Boshouwers tot Haesdal d.d. 10 maart 1671.

LVO Klimmen RAL 7097 pg 311
Op 5 april 1927 dragen zij over aan Joes Claessen x Gertrud Gelders 1 morgen weyde op de Lommelenberg. Zij wonen in Eys.


Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25-11-1698 te Simpelveld met Maria ERKENS (ERCKENS), overleden op 03-03-1762 te Eijs. Bij de geboorten in Eys komt ook de geslachtsnaam voor van Cleer, Crekens en Deer. De man is telkens Aegidius Schiffelers. Aangezien er verder geen enkele aanduiding wordt gevonden, wordt er toch vanuit gegaan, dat het hier om de naam Erckens gaat. Zeker in het geval Crekens is dat niet uitgesloten. Overigens spannen de registers van Eys de kroon wanneer het gaat om een totaal verkeerde schrijfwijze van de geslachtsnamen.

10 april 1754 Notaris P. Frederix GAM. Gerard en Jan Boshouwers meerderjarig, ongehuwd geboren te Cleijn Haesdal ontvan uit handen van de Ludovicus van Hees x Anna Maria Nijsten van de gesworen Raade een som van 800 gld hypotheek.
Goederen die belast zijn als aan weduwe Gilis Schiffelers voor 500 gld representerende wijlen Gerard en Peter Erken.

   6.  Dionisius SCHIFFELARTS, gedoopt (rk) op 28-11-1673 te Simpelveld (getuige(n): Brouwers, Gerardus en Stallenbergh, Agnes), overleden circa 1684. Vermoedelijk overleden tussen 1680 en 1684.
   7.  Maria Magdalena SCHEFFELERTZ, gedoopt (rk) op 06-12-1676 te Simpelveld (zie 583).
   8.  Joannes SCHIFFELARTS, gedoopt (rk) op 04-04-1680 te Simpelveld (getuige(n): Funcken, Quirinus en Kevers, Johanna), overleden op 26-09-1746 te Simpelveld op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 19-05-1709 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Joannes en Jansen, Catharina e.a.) met Barbara KOOMAESS (COENJAERTS), overleden op 09-08-1746 te Simpelveld, dochter van Nicolaas KOOMAESS en Odilia BAUER.
   9.  Dionijsius SCHEFFELERS, gedoopt (rk) op 12-02-1684 te Simpelveld (getuige(n): Schnieders, Henricus en Kevers, Barbara).
   10.  Petrus SCHIFFELAERS, geboren circa 1690. Hoewel geen doop bekend is, wordt de hypothese aangenomen, dat het hier inderdaad om een zoon van Petrus Schifflar en Catharina van Wers gaat. Dit valt af te leiden uit de doopgetuigen van de kinderen. Aangetroffen wordt van Wers, Catharina, Schiffelaer Joannes en Loomaes, Barbara. Loomaes is met enige zekerheid Koomaes.
Gehuwd voor de kerk op 03-03-1720 te Eys (getuige(n): Henroth, Henrico en Beindels, Joannes) met Christina Ursula HENROTT, 23 jaar oud, gedoopt (rk) op 14-03-1696 te Eijs (getuige(n): Henrott, Christina en Henrott, Gertrude), dochter van Jacobus HENROTT (HENROTH) en Elisabeth BROUWERS.
   11.  Margarita (Maria Margaretha) SCHEFFELERS, gedoopt (rk) op 08-05-1693 te Simpelveld (getuige(n): Schielen, Nicolaus en Cunibert, Joanna), overleden op 24-06-1729 te Simpelveld op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 16-jarige leeftijd op 08-09-1709 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Joannes en Hundtgens, Wilhelmus) met Wilhelmus HECKMANS, 30 jaar oud, gedoopt (rk) op 06-07-1679 te Simpelveld (getuige(n): Heckmans, Simon en Nox, Gertrudis), overleden op 21-11-1749 te Simpelveld op 70-jarige leeftijd. Was bij overlijden weduwnaar. Zoon van Joannes HECKMANS en Maria BREEMEN.

1168    Leonardus HAEMERS, geboren circa 1630 te Simpelveld, overleden op 29-09-1676 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op 03-10-1660 te Simpelveld (St. Remegius) met
1169    Catharina PALMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren circa 1640 te Heerlen (zie 726).
   2.  Joannes, gedoopt (rk) op 12-12-1661 te Simpelveld (zie 584).
   3.  Michael (Giel, Aegidius), gedoopt (rk) op 10-02-1669 te Simpelveld (zie 1008).

1170    Godefridus HEUTZ.
Gehuwd met
1171    Gertrudis EMELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha, gedoopt (rk) op 04-06-1661 te Eijs (zie 585).

1252    Hubertus MOULEN.
Gehuwd met
1253    Catharina ORTMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna, gedoopt (rk) op 21-03-1656 te Simpelveld (getuige(n): Hamer, Joannes en Hounen, Joanna).
   2.  Hubertus, gedoopt (rk) op 12-08-1658 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Leonardus en Moulen, Eva).
   3.  Remigius, gedoopt (rk) op 22-07-1660 te Simpelveld (getuige(n): Moulen, Mattheus en Hamers, Gertrudis).
   4.  Arnoldus, gedoopt (rk) op 03-01-1663 te Simpelveld (getuige(n): Ortmans, Joannes en Ortmans, Maria).
   5.  Joanna, gedoopt (rk) op 07-03-1665 te Simpelveld (getuige(n): Hupperts, Theodorus en Schatten, Maria).
   6.  Catharina, gedoopt (rk) op 26-10-1667 te Simpelveld (getuige(n): van den Berg, Leonardus en Mulen, Catharina).
   7.  Joannes (zie 626).

1264    Hubertus VLIECK(s) (FLIEGS, VLECKS), gedoopt (rk) op 28-09-1608 te Breust-Eijsden.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 05-11-1640 te Breust-Eijsden met
1265    Catharina HORSTMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, gedoopt (rk) circa 1642 te Breust-Eijsden (zie 632).

1266    Hubertus Willem BAUR (BOER, BAUWER ETC), geboren circa 1601, overleden op 13-08-1668 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op 22-09-1624 te Simpelveld (getuige(n): Koix, Joannes en Maes, Wilhelmus) met
1267    Elisabeth COCX (KOIX).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna BAUR, gedoopt (rk) op 25-09-1627 te Simpelveld (getuige(n): Baur, Laurentius en Schnieders, Elisabeth).
   2.  Mathias BAUR, gedoopt (rk) op 25-02-1630 te Simpelveld (getuige(n): Schmits, Balthasar en Baur, Odilia).
   3.  Leonardus BOUR (BAUR), gedoopt (rk) op 20-06-1632 te Simpelveld (getuige(n): Coci, Joannes en Thoma, Agnes).
   4.  Anna BAUR, gedoopt (rk) op 19-10-1635 te Simpelveld (getuige(n): Einmal, Hermanus en Briemen, Anna).
   5.  Maria BOER (BAUR), gedoopt (rk) op 02-08-1640 te Simpelveld (zie 633).
   6.  Odilia, geboren circa 1644, overleden op 06-02-1723 te Simpelveld.
Gehuwd met Peter HENNENS.
   7.  Joannes BOUR (BAUR), gedoopt (rk) op 27-07-1646 te Simpelveld (getuige(n): Frantz, Leonardus en Scaternell, Odilia).

1280    Willem DAUTZENBERG, geboren circa 1585. In een akte uit de schepenbank Ubach, aangetroffen in het archief van het OGCL Landgraaf kunnen we concluderen, dat Willem een zoon is van Antonius Dautzenberg. De aangetroffen transcriptie luidt:
"am 30 jaunare jairs 1621 ist comparirt Thonis Dutzenbergs und hafft zich gerichtlich ged ot in 5 verdelle lantz ist gelegen zwissen Eigelshiffen geheissen op gein Pan doch wie dat vorge: erff aldar gelegen ist mit einer seiden Jan Hanssen die ander ander seidt Petter Winckellman erffen scheut mit beider seiden die hoffsgewangh in die Gronstrass und hafft dat seinen son Wilhelm uberdragn gescheit ubermits mir Petter Plum stathelder etcetcetc Petter Ploum auch unter im beiden scheffen.
deissen nach am selbigen tagh und datum und ubermits den stathelder und scheffen hafft Wilhelm deis vorge: erff opgenomen und entfangen die sich sein vatter in gedot hafft und ist nach diessen lantz bruch darin geerfft und gegeut.
dem nach hafft Wilhelm Thonis Dutzenbergs son durch einen erffkauff transportirt Heinen Heinen seinen erff und dus zu behoff seiner gantze und halff suster und broderr zu getzelt seind von Dutzenbergs fris ma Heinen Domen und ihren nahman Hermann Vincken mit den furbehal Hermann Vincken sein lebtagh sein zucht an das vorge; erff wie das hier oben zwissen Heinen vorge: vertzeignet steit und gilt das erff durch einen oprichtigen kauff funff und negentzigh daller geldt und sall jairs unden bliffen gelden zwei vas rox in Joncker lantz croner pacht sons slas aller dungs frey sein behalffen zehnden weinkauff lentlich gotsheller 6 albis das werffgeldt bezalt."

Op 27-01-1608 (collectie Specker OCGL) draagt Dautzenberg Thonis op zijn zoon Willem over:
3 verdel land in Schectgens Wuchelz
ls Goedenrath Dries as Gilles op de Kurward
lh Cloten Willem erven ah de Brunne straat.

Willem verkoopt het land aan Scheins Jacob die gehuwd is met Heickel.

27 juni 1612 LVO Dirck Wintgens van Eygelshoven ruilt met Wilhelm Thoniss Dutzenberghs soon 6 vierdel min 1 rode akkerland gelegen op den Ruffer naast Cortgen Arrets; a.s. Petter Durmans; e.h. Hein Menness oder Dirck Scholtess erff en a.h. Lenss Petters.
Willem Dutzenbergh geeft land int Land van der Heiden zu Eygelshoven. Willem Dutzenbergh verkoopt Lenss Petters x Heickel in de Groenstraat de ca 6 vierdel akkerland vors. Prijs per morgen 91 daller.

6 januari 1614 LVO. Dirck Francken van Waubach verkoopt Wilhelm Dautzenbergh x Leisgen 1 morgen driessen gelegen in die Buiszdrissen voor Gertgen Hullenkremersdrissen voor 14 daller.

30 juni 1617. Wilhelm Dutzenberg ruilt met Dirck Werden 1 morgen land met e.s. Jacob Reinartz; a.s. en e.h. Dirck Werden en e.h. Jan Hermans drissen. Dirck Werden geeft een hoffreydt te Waubach met e.s. en e.h. Thilman Latten; a.s. Symon Pelsers en e.h. de gemeente straat. Verder nog een morgen akkerland int Boschveld naast Symon Werden; a.s. Dirck Francken; e.h. Jan Hermans en a.h. Petter Zimmermans. Willem geeft Dirck nog 20 daller toe.

1636. Voor de schepenbank van Ubach verschijnt:
Eijswinckel, Willem voor zich zelf
voor zijn mede-deelgenoot Pelser, Johan
en de mede-erfgenamen: de nonge Reinartz, Peter en zijn deelgenoten van Eygelshoven.
Zij zijn met Dautzenberg Willem x Liesgen Pelser deelgenoten aan 1 vierdel en 8 roeden akkerland uit een perceel groot 1 morgen en "etsliche" roeden aan den "Ullerenss wegh up die jufrow" naast Meelcop, Gerard,
en afkomstig uit de nalatenschap van Dautsenberg, Gerard.
Eijswinckel Wilhelm verzet het aandeel van zich zelf en zijn mede-erven aan Dautzenberg Wilhelm x Liesgen voor 19 daalder.
De verzettijd duurt telkens 24 jaar tot restitutie van de 19 daalder toe.
De gerechtigheid a 3 aker gulder zijn door Dautzenberg Wilhelm betaald en moeten bij de aflossing terug gegeven worden.

25 januari 1638. Hij koopt van de kinderen van Dirich Franken 3 vierdel driessen gelegen up die Buiszdrissen in Luppendrissen voor 11½ daller.

6 februari 1638. Mertten Pelssers cedeert zijn zwager Wilhelm Dutzenberg x Liesgen Pelssers 1 morgen akkerland int Buiszfelt met e.s. en b.h. Meynes Werden' a.s Theiss Geissen voor 110 daller.
Seymon Dutzenberg hat verstanden dat zijn vader Wilhelm Dutzenbergh de vors. morgen verkoopt aan Meynes Werden. De andere helft is vor Seymon Dutzenbergh. Deze helft is reinend e.s. Meynes Werden en a.s. vader Wilhelm Dutzenbergh. Koopprijs 50 daller.

5 november 1638. Faess Faessen van Eygelshoven neemt de erfgoederen op van zijn oom Reinartz seliger onder UOW. Hij verkoopt Wilhelm Dutzenbergh x Liszgen Pelssers 23½ roeden akkerland op den Peuttewegh gelegen met e.s. en e.h. Wilhelm Dutzenbergh en e.h. Johann Zengen. De prijs per roede bedraagt 12½ Acher merck. De grond is belast in de Bungerpacht met 1 pint rogge en 1½ pint haver.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-10-1617 te Eygelshoven (getuige(n): Boetraet, Wilhelmus en Vaessen, Antonius) met Anna MENNIS.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1618 met Elisabeth (Liesgen, Liszgen) PELSER (zie 1281).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Simon, geboren circa 1618 (zie 640).
   2.  Anna, gedoopt (rk) op 04-03-1621 te Eygelshoven (getuige(n): Luppen, Weinandus en Weiden, Ida).
   3.  Ida, geboren 1621-1625 (zie 645).
   4.  Gerardus, gedoopt (rk) op 03-02-1625 te Eygelshoven (getuige(n): Luppen, Martinus en Vinck, Catharina).
   5.  Wilhelmus (Guilelmus), gedoopt (rk) op 09-05-1632 te Eijgelshoven (getuige(n): Leonardus Henckens en Joannes Mennis), overleden 1672 te Marienberg. Wilhelmus wordt ook wel aangeduid als de stamvader van de Tak Scherpenseel. Hoewel ook van de andere takken en met name de Waubacher familie leden zich in de Duitse grensstreek vestigden, wordt tak zo aangeduid omdat veel nakomelingen zich in Scherpenseel/Marienberg en Ubach vestigden. Daarnaast komen we zo ook tegen in Heerlen, België en Frankrijk.

Voogden van de kinderen zijn na zijn overlijden broer Simon Dautzenberg en Willem Schulgens. Zij verkopen op 5 april 1673 aan de erven van Aret Werden ½ morgen land aan de Winantscoul te Waubach uit de Coopmanshof.
Gehuwd voor de kerk circa 1662 met Catharina GIELEN (GEILEN, GEILLERS, GILL, overleden op 09-10-1717 te Scherpenseel (Dld).
1281    Elisabeth (Liesgen, Liszgen) PELSER.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 1280).
 
1282    Jan DORTANTS.
Gehuwd met
1283    Greten (Margaretha) N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren circa 1633 (zie 641).

1284    Leonard STAPELMANS. Landmeesters 4766. Op 03-03-1702 laat hij als weduwnaar zijn erfgoederen verdelen onder zijn 5 kinderen. Bij de verdeling worden de vijf zonen genoemd. Omdat er echter ook nog sprake is van een zwager Timmermans, Paulus en Neelis, Jan betekent dit dat het echtpaar ook nog twee dochters moet hebben gehad.
Gehuwd met
1285    Margaretha BOOST (Herings), overleden op 14-08-1695 te Waubach, begraven te Eijgelshoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermannus (Herman) (zie 642).
   2.  Joannes. Op een lotzedel afkomstig van zijn ouder en gedateerd 03-03-1702 wordt o.a. genoemd:
een akker in het Boschveld, ez Loupen, Thijs, az Stapelmans, Herman, eh. de ...driesen, groot 131 roeden, 4 voet.
Dit perceel wordt volgens een notitie op het lotcedul op 10-05-1731 overgedragen aan Hermans, Peter. De notitie staat voor de kantlijn en is getekend: Peter Werden, attestor.
   3.  Antoon.
   4.  Gerard.
   5.  Leonard.

1290 =    1280 Willem DAUTZENBERG.
1291 =    1281 Elisabeth (Liesgen, Liszgen) PELSER.
 
1296    Wilhelmus Gulielmus MAR (MAHR, MAEHR), geboren circa 1615. Op 10 juni 1673 neemt hij voor zich en zijn medeconsorten de schepengoederen op van zijn overleden ouders. Met zijn zwager Simon Luppen verkoopt hij namens de andere erven aan Jan Morsz (Moers, Moors) x Catharina Werden 1 morgen + 6 roeden akkerland gelegen op den Mestwegh der von Waubach nach die Gruenstraess geht met e.s. de erffen van Jan Maehr, a.s. Paulus Luppen en Peter Nelisse, e.h. den Mestwegh und a.h die Voor und Reym von der Bungerhoff voor 95 rixdaller NB. De koper is de schaer (schuur) auff dem Landt vorab geschenckt worden. (Archief Thorn: inventaris d'Hoop 19051-19053).
Gehuwd met
1297    Sophia BOIJMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia, gedoopt (rk) op 01-09-1630 te Eygelshoven (getuige(n): Arnoldus Brull en Catharina Henckens).
Gehuwd voor de kerk op 54-jarige leeftijd op 09-11-1684 te Eygelshoven met Petrus CREMERS.
   2.  Gulielmus (Wilhelmus) MAR, gedoopt (rk) op 06-10-1631 te Eygelshoven (zie 648).
   3.  Ursula, gedoopt (rk) op 15-08-1635 te Eygelshoven.
   4.  Meijken.
Gehuwd met Jan FRANKEN, overleden op 04-02-1694 te Eygelshoven.
   5.  Gregorius, overleden op 22-12-1694 te Merkstein.
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-08-1688 te Merkstein met Johanna SCHEREN.
Gehuwd (2) met Catharina VAESSEN, overleden op 22-11-1682.

1388    Henricus CUSTERS.
Gehuwd met
1389    Gertrudis DAUTZENBERG, geboren circa 1625.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, geboren circa 1650 (zie 694).

1390    Dionysius de la HAYE, geboren te Mortier, overleden op 24-02-1691 te Merkstein.
Gehuwd voor de kerk 20-01-141 te Wijlre met
1391    Beatrix DELVAIN (DELLE VENNE, de LIXHE), overleden op 04-07-1702 te Merkstein.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria DELAHAIJE, gedoopt (rk) op 22-10-1652 te Borgharen (zie 695).
   2.  Winandus de la HAYE (DELAHAYE), halfwin hoeve Streifeld, geboren te Amby.
Gehuwd voor de kerk op 04-11-1691 te Kerkrade (Lambertus) met Joanna DAUTZENBERG, 32 jaar oud, gedoopt (rk) op 19-10-1659 te Kerkrade (getuige(n): Kirchhoff, Joannes loco Rutselvelt, Joannes en Dautzenberg, Sybilla), overleden op 17-03-1739 te Merkstein op 79-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus DAUTZENBERG en Maria NELLIS.
   3.  Albertus DELAHAYE, overleden 1724 te Kerkrade.
Gehuwd met Petronella FROHN.

1408    Laurentius TRIBELS (TREIJBELS, TRIEBELS), overleden op 12-09-1663 te Heerlen.
Gehuwd met
1409    Helena CREUSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias TRIBELS, gedoopt (rk) op 08-09-1639 te Heerlen (zie 704).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 09-07-1641 te Heerlen.
   3.  Paulus, gedoopt (rk) op 10-05-1645 te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk 1671 te Heerlen? (Pancratius) met Elisabeth SANDERS (SNIJDERS).
   4.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 09-11-1645 te Heerlen.
   5.  Joannes, gedoopt (rk) op 12-10-1648 te Heerlen.

1416    Andreas KOIEFLIG, vermoedelijk pachter Peijssershof te Schaesberg, gedoopt (rk) op 18-05-1618 te Heerlen (getuige(n): Douven, Joannes en Essen, Elisabet), overleden te Schaesberg. Overleden tussen 1677 en 1686 uit boek "tussje krismes en sint berb".
Gehuwd met
1417    Anna WETZELS, overleden op 03-10-1707 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonius, landbouwer Rouwenhof, gedoopt (rk) op 01-04-1655 te Heerlen, overleden op 14-05-1745 te Eijgelshoven op 90-jarige leeftijd. Van 1685 is hij pachter van de Kakertshof en na 1732 woont hij in Eijgelshoven.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17-09-1682 te Eijgelshoven met Magdalena DORTANTS, dochter van Henric DORTANTS, pachter Rouwenhof parochie Eijgelshoven, en Elisabeth ROOTCRANS.
   2.  Hermannus, gedoopt circa 1657 te Heerlen, overleden op 29-05-1723 te Schaesberg.
   3.  Catharina, geboren circa 1658 te Heerlen.
   4.  Clara, gedoopt (rk) op 27-05-1659 te Heerlen (getuige(n): Vijgen, Petrus en Seeverens, Margaretha), overleden op 30-01-1684 te Heerlen op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-01-1684 te Heerlen (Pancratius) met Leonard HOENEN, overleden 1716 te Heerlen. Hij huwde de tweede keer met Jenne Halmans.
   5.  Henricus QUOITVLIEGH, gedoopt (rk) op 10-03-1661 te Heerlen (zie 708).
   6.  Maria, gedoopt (rk) op 04-11-1663 te Heerlen (getuige(n): Fabritius, Andreas), overleden op 20-06-1719 te Heerlen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan CLOOT, gedoopt (rk) op 20-11-1655 te Heerlen.
   7.  Petrus, landbouwer te Wijnandsrade na 1719, gedoopt (rk) op 03-01-1666 te Heerlen (getuige(n): Schils, Joannes).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 22-01-1695 te Heerlen (Pancratius) met Elisabeth ROOSBAUMS, 24 jaar oud, gedoopt (rk) op 02-03-1670 te Heerlen, overleden op 10-11-1752 te Wijnandsrade op 82-jarige leeftijd. Zij erfde een hof op het Busschelen onder de hoofdbank Heerlen. Dochter van Reijnier ROOSBAUMS en Catharina ROUWET.
   8.  Petronella, gedoopt (rk) op 31-07-1668 te Heerlen (getuige(n): Haenen, Franciscus en Douven, Ida), overleden op 15-02-1717 te Heerlen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 07-07-1697 te Heerlen (Pancratius) met Jan HAERST. Hij trouwt voor de tweede keer met Elsken Wingens, weduwe van Lennert Cloot. Zoon van Jan HAERST en Gertrud DORTANT.

1418    Herman CRUITZ (CRUTZEN, CREUTZEN), overleden op 06-11-1699 te Kerkrade. Herman is twee keer gehuwd geweest.

Uit een metings cedule d.d. 27-06-1675 blijkt, dat Herman 2 stuks land bij Soureth en afkomstig van wijlen Merten Panhuijs van Bensenraidt verkoopt aan Peter Jabichs . Cath. Nacken.

Op 08-04-1680 koopt hij van Jan Wauben en 5 consorten:
twee percelen aen de Drie Veugels, langse sijde Vrusch, voorhoofd de Hoffalis Hoff;
een in den Heijsterdell, lange sijde de vloetgraef, voorhoofd Jan Speerts. (Gichten Heerlen nr. 93).

Op 19-11-1683 koopt hij van Goris Spierts . Barbara Thienen twee stuks akkerland een lag op de Bagijn en het ander op den Rohen (Gichten Heerlen nr. 386).
Gehuwd voor de kerk op 17-01-1662 te Kerkrade (St. Lambertus) (getuige(n): Rutten, Wilhelmus n Barwasser, Martinus) met
1419    Catharina PANNHAUSEN, overleden op 21-10-1703 te "an genen Graff", Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus CREUTZEN, gedoopt (rk) op 12-12-1662 te Kerkrade (getuige(n): Belten, Godefridus en Finners, Catharina).
   2.  Maria CREUTZEN, gedoopt (rk) op 18-05-1664 te Kerkrade (getuige(n): Banen, Petrus en Bellen, Catharina).
   3.  Elisabeth CREUTZEN, gedoopt (rk) op 06-05-1665 te Kerkrade (getuige(n): Trumpener, Joannes en Brenten, Joanna).
   4.  Lucia CREUTZEN, gedoopt (rk) op 05-12-1666 te Kerkrade (getuige(n): Frohen, Reinerus en Rutten, Catharina).
   5.  Angela (Angelina) CRUITZ, gedoopt (rk) op 12-03-1668 te Kerkrade (zie 709).

1420    Matthias AERETS.
Gehuwd met
1421    Cornelia MOORS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina, gedoopt (rk) op 29-11-1644 te Heerlen (getuige(n): Jonghen, Matthias en van Weers, Elisabetha).
   2.  Leonardus, gedoopt (rk) op 24-02-1647 te Heerlen (getuige(n): Rumpkens, Christophorus en Spirts, Catharina).
   3.  Thomas, gedoopt (rk) op 18-03-1650 te Heerlen (zie 710).
   4.  Joannes, gedoopt (rk) op 29-10-1653 te Heerlen (getuige(n): Busschops, Nicolaus en Reumpkens, Elisabet).

1432    Theodorus (Dierck) DORTANS, gedoopt (rk) op 02-06-1611 te Heerlen, overleden op 04-10-1680 te Heerlen op 69-jarige leeftijd. Op 17-06-1644 verkocht hij aan Kretzis van Weerst . Gerdruijt Dortants een halve bunder ackerland aen die Strepe, lange sijde Thijs Arets, andere sijde Jan Pricken, voorhoofd erff Lenart Weerst + gehorende in die hoeve van Jaspar Beckers. (Gichten Heerlen).

Op zijn sterfbed blijkt hij voor de tweede keer gehuwd te zijn. Uit de gichten van Heerlen blijkt, dat op 04-10-1680 Jacob Borgermannus notaris en vertegenwoordiger van Maria Beckers een testamentaire akte deponeert d.d. 01-10-1680:
Dederick Dortans, kranck te bedde etc. draagt alle goederen over aan Maria Beckers. Getekend door Dirck Dortans, Joannes Franssen den jongen . Ge.. Vruls en Jan Schepers als getuigen.
Gehuwd (1) met Anna SLEIPEN (SLEIJPEN) (zie 1433).
Gehuwd (2) met Maria BECKERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henricus (Hendrik), geboren circa 1636 te Heerlen, overleden op 03-08-1689 te Eygelshoven.
Gehuwd voor de kerk op 18-02-1656 te Maastricht met Elisabeth ROTHKRANS, overleden op 12-05-1700 te Eygelshoven.
   2.  Petrus (Peter), gedoopt (rk) op 14-08-1641 te Heerlen (zie 716).
   3.  Joanna (Jenne).
Gehuwd met Peter KNUBBEN.
   4.  Wilhelm, schout van Schaesberg.
Gehuwd met Christina MOORS.
1433    Anna SLEIPEN (SLEIJPEN), overleden op 12-08-1679 te Heerlen.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 1432).
 
1434    Joannes MOORS (MOERS).
Gehuwd met
1435    Gertrudis N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (rk) op 19-05-1641 te Heerlen (zie 717).

1436    Arnoldus FALCKENBORG. In "Het duister van het verleden" deel A1 van H. Kreyns worden verder de volgende gegevens aangetroffen.
Vermoedelijk waren er nog meer kinderen maar de periode 1643 - 1659 is een hiaat in de parochiële registers van Eijgelshoven.
Dat Maria Vaessen de echtgenote van Arnoldus was is niet met zekerheid aan te tonen. Bij de doop van Maria in 1643 werd alleen Maria vermeld als moeder.
Mogelijk waren de Falckenburgs afkomstig uit de streek Schinnen-Nuth. Te Nuth gedoopt 13-02-1647 Arnoldus, natuurlijke zoon van Maria Falckenberg.
Gehuwd met
1437    Maria VAESSEN, gedoopt (rk) op 09-10-1621 te Eijgelshoven (getuige(n): Flech, Johan en Mennis, Gertrudis), overleden op 18-05-1689 te Eijgelshoven op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria FALCKENBORH, gedoopt (rk) 00-01-1643 te Eijgelshoven (getuige(n): Vaessen, Hermanus).
   2.  Petrus FALCKENBERGH, geboren circa 1650 te Eijgelshoven (zie 718).
   3.  Leonard, overleden op 24-03-1692.
Gehuwd met Catharina HENSGENS (HENCKENS).

1438    Martinus MILCHERS (MELCHERS), overleden op 03-05-1680 te Frelenberg.
Gehuwd voor de kerk voor 1645 met
1439    Margaretha PLUM (PLAUM). Zij is mogelijk gedoopt te Ubach-Palenberg. Overleden op 03-03-1681 te Frehlenberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philippus, gedoopt (rk) op 09-10-1648 te Frehlenberg (getuige(n): Plaum, Rutgers en Lindgens, Joanna).
   2.  Wilhelm, gedoopt circa 1650, overleden op 02-05-1688 te Mariënberg.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-02-1689 te Eijgelshoven (getuige(n): Falckenborg, Petrus en Romgens, Gertrudis) met Elisabeth DORTANS.
Gehuwd (2) met Anna WOLFF.
   3.  Severina, gedoopt (rk) op 28-02-1654 te Frehlenberg (getuige(n): Dassen, Joris en Mulleners, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 22-11-1676 te Frelenberg (getuige(n): Melchiores, Leonard en Anna) met Johan REMPEN.
   4.  Leonard, gedoopt (rk) op 24-02-1659 te Frelenberg (getuige(n): Ploum, Martinus en Mengers, Severine).
   5.  Petrus, gedoopt (rk) op 14-09-1662 te Ubach-Palenberg (getuige(n): Beij, Petrus).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-10-1685 te Eijgelshoven met Maria DORTANT, 25 jaar oud, gedoopt (rk) op 18-04-1660 te Heerlen (getuige(n): Vreuls), dochter van Henric DORTANTS, pachter Rouwenhof parochie Eijgelshoven, en Elisabeth ROOTCRANS.
   6.  Catharina, gedoopt (rk) op 19-03-1664 te Ubach (getuige(n): Minis, Joannes en Plaum, Catharina).
   7.  Reinerus, gedoopt (rk) op 10-02-1667 te Ubach (getuige(n): Melchers, Renerus).
   8.  Maria (zie 719).
   9.  Catharina, overleden 00-00-1645 te Frehlenberg.
   10.  Maria.
   11.  Anna.
   12.  Margaretha.

1448    Ulricus URLINHGS, gedoopt (rk) op 13-12-1615 te Heerlen (getuige(n): Kuppers, Henricus en Hutters, Geret).
Gehuwd met
1449    Maria WETZELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus, gedoopt (rk) op 17-02-1641 te Heerlen (getuige(n): Nacken, Laurentius en Heuts, Petronella).
   2.  Margareta, gedoopt (rk) op 16-03-1643 te Heerlen (getuige(n): Vijghen, Petrus en Vijghen, Sophia).
   3.  Gerardus, gedoopt (rk) op 15-01-1645 te Heerlen (zie 724).
   4.  Agnes, gedoopt (rk) op 24-11-1647 te Heerlen (getuige(n): Scheeren, Arnoldus en Schaen, Elisabetha).

1452 =    1168 Leonardus HAEMERS.
1453 =    1169 Catharina PALMEN.
 
1460    Petrus DAUTZENBERGH, landbouwer, o.a. halfwin op de Schiffelder, gedoopt (rk) op 13-03-1639 te Heerlen (getuige(n): Merckelbach, Marcellus loco Renckens, Mathias en Schils, Catharina), overleden op 29-06-1720 te Heerlen op 81-jarige leeftijd. Hij was landbouwer/grondeigenaar in de Vrank onder Heerlen, graankoopman, taxateur, presiderend man, plaatsvervangend stadhouder en plaatsvervangend griffier van de keurkeulse mankamer, plaatsvervangend griffier van de hoofdbank Heerlen (1674-1678) en schatheffer van de hoofdbank Heerlen.

Omstreeks 1670 bewoonde het gezin hoeve "de Geer" en daarna (1692 en 1698) was hij halfwin/pachter van de hoeve "Schiffelder" in Heerlen. Na de pacht van deze hof te hebben overgedragen aan zoon Caspar woonde het echtpaar "Op het Kerkhof" (Emmaplein/Kerkplein) in Heerlen in het latere stamhuis Savelbergh.

Op 03-09-1680 sluit Dries Maessen . (2) Weub Hacken een obligatie voor 100 gulden. Als onderpand wordt aan hem gesteld:
1/5 weide gelegen aan de Tempts
1/5 land gelegen aan de Keer
1/5 land gelegen in het Grasbroeck en
1/5 land gelegen in het Cruijtservelt.
(Gichten schepenbank Heerlen nr. 121).

Not. J. á Cruce Maastricht inv 1349 GAM akte 14. 5 spetember 1675 Peter Doutzenbergh van Herle x Maria Moonen leent van Peter Leufkens, Maastricht 400 pattacons terug te betalen binnen 2 maanden.

Op 26-09-1680 kopen zij van Geertruijt Cloot, weduwe van Dirck Wetzels, en haar kinderen, Peter, Lennart, Jan ende Cathrine, zich sterck makende voor absente broeder Gerret Wetzels:
huijs, hoff, etc gelegen binnen Herle op het Kerkckhof, voorhoofd Kerkckhofweijer, langse sijde Dautzenbergh zelve.
(Gichten Schepenbank Heerlen nr. 134)

Op 05-03-1681 kopen zij van Johan Crumbach . Elijsabeth Merckelbagh een weide op den Schinckelsteen. (Gichten Heerlen nr. 198)

In 1682 verkoopt hij met zijn zwager Jaspar Schils (gewezen schatheffers van Heerlen) 2 stuk akkerland te Ubachsberg aan Peter Senden . Cornelia Fredericx.

Op 13-12-1685 kopen zij van de erfgenamen van Maria Leufkens en in het bijzonder Jan Vijgen een huis etc. met veel land in Vroeschenbroeck (Gichten Schepenbank Heerlen).

Op 15 september 1685 leent hij aan zijn neef Servaes Moonen 100 specie patt. "sulx tot betaelinghe van sijne monture". Ook had nog eens "vier ende eenen halven pattacons" gekregen. Hij stelde als pand een weide tegenover het huis de "Gheer" en een "stuck ackerlandts geleghen op den meulenbergh vor de tijt van ses jaren". (Land van Herle 1953 pag 90).

Op 23 juni 1701 leent hij van Adam Loosbergh x Sophia Vaesse, inwoners van Rothem 5800 gld tegen 4% rente. Als onderpand wordt gesteld 17 bunder onder Heerlen genoemd het Huystien in de coumerbempt leenroerig aan Valkenburg en zijn huis en hof binnen Heerlen met de aanhorige weide en landerijen, groot 14 bunder en genaamd den Geer zijnde voor het merendeel laatgoed en 5 bunder leenroerig aan de Keulse mankamer in Heerlen (notaris Delahaye Maastricht, GAM).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-02-1661 te Heerlen (Pancratius) met de 18-jarige
1461    Maria MONEN (MOENEN), gedoopt (rk) op 04-05-1642 te Heerlen (getuige(n): Senden, Tilman en Schils, Catharina). Zij werd geboren op de kasteelhoeve Meesenbroek te Heerlen. Overleden op 09-03-1709 te Heerlen op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas, schepen van Simpelveld, gedoopt (rk) op 12-12-1666 te Heerlen (getuige(n): Fraetzen, Lucas), overleden op 13-03-1730 te Heerlen op 63-jarige leeftijd. Vermoedelijk op deze datum overleden. Hij was lid van de schutterij St. George.
   2.  Catharina DOUTZENBERGH, gedoopt (rk) op 14-11-1668 te Heerlen (getuige(n): Schils, Nicolaus en Doven, Margaretha), overleden op 29-09-1740 te Heerlen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-10-1694 te Kerkrade (Lambertus) (getuige(n): de Hessel, Christianus en Jungen, Nicolaus) met Lotharius Ferdinandus De HESSELLE, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 04-04-1668 te Simpelveld, overleden op 21-07-1742 te Heerlen op 74-jarige leeftijd. Hij woonde in de Vrank onder Heerlen. Op 12-07-1734 vecht zijn zus Catharina en de kinderen van zijn zijn Maria alsmede broer Dionisius een bedrag van 100 pattacons aan, dat hij bij testament van 03-07-1704 van de vader als legaat had gekregen.
Retro akte d.d. 03-07-1704:
Pascas Denijs de Heselle, scheepen der bancke van Kerckrade en pachter op den hoff Crombag, kranck van lichaam te bedde liggende, legateert etc..
Akte gepasseert in de "Camer alwaer den testateur te bedde was liggende" in tegenwoordigheid van pastoor en kapelaan van Kerkrade. Zoon van Paschachius De HESSELLE, landbouwer, schepen van Kerkrade, en Maria de CHAINEUX.
   3.  Gerardus (Gerard), pachter van de hoeve Prickenis onder Voerendaal, gedoopt (rk) op 07-05-1671 te Heerlen (getuige(n): Bloem, Fredericus en Oonsel, Judith), overleden te Voerendaal. Hij zou overleden moeten zijn tussen 19-04-1733 en 09-02-1734. Gerard was man van de keurkeulse mankamer in Heerlen en volgde zijn vader op als schatheffer van de hoofdbank Heerlen. Hij werd zelf weer als schatheffer opgevolgd door zijn zoon Theodorus.
Hij voerde een wapen met in het schild drie Franse lelies. (zie scan)

De kinderen delen op 19-02-1734 de onroerende goederen van hun ouders. De waarde bedroeg f. 42.682,--. Op 08-05-1738 werd het kapitaal verdeeld. De waarde hiervan is onbekend.
Gehuwd voor de kerk voor 1694 met Ida RIEDRAEDT RIETRA), dochter van Theodorus RIEDRAEDT en Anna a CAMPO.
   4.  Maria DAUTZENBERG, gedoopt (rk) circa 1672 te Heerlen, overleden op 17-07-1766 te Lichtenberg-Schaesberg, obiit in villa vulgo Brickehaus. Begraven op 18-07-1766 te Schaesberg. Zij werd begraven in de kerk en was ongeveer 94 jaar oud.
Ondertrouwd op 18-05-1698 te Heerlen met Henricus DAUTZENBERG, 23 jaar oud, waard-brouwer, landbouwer-grondeigenaar, geboren te Lichtenberg-Schaesberg, gedoopt (rk) op 10-02-1675 te Heerlen (getuige(n): Hall, Mathias en Wetzels, Catharina), overleden op 04-04-1750 te Lichtenberg-Schaesberg op 75-jarige leeftijd, begraven op 05-04-1750 te Schaesberg. Hij werd begraven in de kerk. Hij was waard-brouwer op de Lichtenberg, schepen van de Heerlijkheid Schaesberg, pachter van de Leenhof (hoeve "in het Leen"). Op 31 oktober 1742 werd een poging gedaan om bij hem in te breken. De bende inbrekers had eerder die avond al een overval zien mislukken op de pastorie van Schaesberg. Kwaad over dit mislukken gingen zij naar de Lichtenberg. Op aanraden Niclaes P. (het Blockmenneken) kloppen zij aan en stellen zich voor als vrienden van de boer. De schaapsherder van Dautzenberg opent de deur en onmiddellijk willen de rovers naar binnen vliegen. De herder werpt Niclaes P. tegen de grond maar Andries C. en de vilders uit Hoensbroek slaan hem neer en vervolgens bestormt de hele bende het huis. Hendrik, zijn vrouw en knechten worden al snel overmeesterd en met de pistolen op hun borst willen de dieven aan de plundering beginnen. Een dochter van Hendrik heeft echter kans gezien om naar de zolder te vluchten. Ze maakt het raam open en zet het vervolgens op een gillen en schreeuwen. De buurt wordt wakker en rent de straat op om te helpen. De wachtposten kunnen niet meer anders dan hun kameraden te waarschuwen en te vluchten.

In december 1741 besloten dieven de rondtrekkende voerlieden Printzen en Deelen te bestelen. De voerlieden brachten de nacht door in de herberg van Hendrik Dautzenberg en hun wagen stond op een zijweg tegenover de herberg gestald. De dieven sneden de touwen door waarmee de huif was vastgemaakt en haalden verschillende balen doek, laken, zijden damesondergoed en een kist met kaas uit de wagen.

Uit de processtukken blijkt, dat de inbraak en diefstal gepleegd zijn door de zogenaamde "Bokkerijders". Zoon van Goswinus DAUTZENBERG en Joanna JONGEN.
   5.  Casparus (Jasper) DOUTZENBERGH (DAUTZENBERG), gedoopt (rk) op 11-08-1677 te Heerlen (zie 730).
   6.  Petrus, gedoopt (rk) op 11-11-1680 te Heerlen (getuige(n): Kebets, Hermannus en Sleijpen, Neleken).
   7.  Joannes (Jan), gedoopt (rk) op 13-10-1683 te Heerlen (getuige(n): Scheepers, Johannes en Ritzen, Joannes). LVO 2035 pag 201 17-04-1721.
Pachtzettel uber de Vorhoff des Hausses zur Heijden zu behoeffs Johannen Dautzenbergh und Joanna Dortans, pachteren.
Op heden den 17-4-1721 compareerde voor ons, schout en schepenen der hooftbancke Heerle deese onderteijkent hebbende Sr. Joannes Dautzenbergh als thoonder deeser pachtcedulle met sersoeck dat deselve volgens generale clausulen daer bij vervat, mogte worden gerealiseert en geregistreert, het welck wij hebben geaccordeert, en deese in hoede van regte gekeert volgens deeser hoofdbancke.
Was getekend: J. Quartier, W.L. Hokerls, Hendrik Pelt.

Pachtcedulle:
Kundt und zu wissen weijen hiermit jederman sichlich wass gestalt den Hochwollgeboren Herr Frans Wolfgang Werner Joseph, Freiherr von und zu Leerodt, Ihren Churf. Hohh. zu Pfaltz geheimer rath und ambtman zu Heinsberg und dessen auch Hochgeborene Frau Ehegemahllichen Maria Catharina Margaretha, Freijfrauwe zu Lerodt, gebohren Freijine von den Bongardt zu Heijden, respective Herr und Frau zu Wels, Ruhrdorf, Waldrath, Heijden, Blijt, Notberg, Bergerhaussen, Grimmelsburg, Schertzel,- derho selven Voorhof dess Hauses Heijden sambt gerader halbscheidt deren hierunten angezogenen landerijen respective und baumgarten, wiesen, benden und wusten dem Ehrsaemen Johannen Dautzenberg und Johanna Dortants, eheleuten, auf zwolf bestandige jahren, welche ihren anfang am halben marti diesses laufenden jahres 1718 angenohmen haven und bis zu deren expiratior vorbehaltlich den believenden Theil mit der halbscheidt negs aufkundigungh eines halven jahrs voher abzustehen, continuieren sollen.
Hiermit und krafft dieser austhuen und verpachten benentlich dass hauss Heijden, Rorschen broch, Steinrath, Romkesdahll in Horbacher feldt gelegenen ackerlant nach den stahl ad hundert undt octive vir morgen ahnhaltend, so dan ahn grasswass den hausbaumgart, rubkambff, sauren dreisch, langewoudt, die Kruhe, langen Kuhstar und Rosenberger bendtr, mit ein platzgen zwischen den Mohlenbendt und Rubkamb gelegen, zu sammen in schall ungefehrt virtigh sieben morgen und in massa, so landt als grasswass etwa 200 einen morgen ausmachendt die seindt die nachbahren von Horbach und Pannesheijde den gedachten Lang- und Kuhtoren bendt auff gewohnliche kost und dranck des halbwinss im heu und grommert ab zu mahen und fertigh zu machen schuldigh, noch solle der halfwin haben den halben hopffen garten und halben herschaflichen ruth zu hawen durch des landt von Heijden, welche er pfachter in seinen bezirck, lemiten, recht und gerechtigkeiten wohl zu consiervieren und dagegen den zehnt, so dass capittel von Aachen jahrlichs ab den Herrs landerijen zu pretenteren hat, auff seine kosten zu redimiren und ihnen darab ein zu lieberen schuldigh sein.

LvO 2036 pag 448 09-05-1731.

Op heden den 9 mey 1731 compareerden voor ons ondergeschreven schepenen en subst. secretaris der vreijheijt ende hoofdbancke van Heerle dees onderteijckende hebbende Sr. Hendrik Dortants in sijn tweede houwelijck met Maria Wetsels ende Joannes Dautzenberg in eerste houwelijck met Joanna Dortants,
dewelcke verclaerden onder renuntiatie van het beneficie van devisie ende jeder een in solidum als principael haer te verbinden tot gurant einde indemisatie voor en ten behoeve van de eersaemen Servaes Merckelbach, wonende tot Heerle, alhier, over sulcke acte van borge als deesen voor ons scheepenen heeft gepresteert op dato voors.
Voor den eersten comparant tot behoeft van den Hooggeboren heer Alexander Adolph, baron van Blanckart tot Alsdorff weegens het different die den eersten comparant tegen gemelde Heere Baron uijtstaen heeft voor heeren commissarissen van den edelen Raede en Leenhove van Brabant en Overmaese bij voorn. acte van borge breder vergemelt, beloovende de voors. compten onder renundatie als vooren den selven Merckelbach ten allen tijde promptelijck des weegen te sullen houden loost ende schadeloos.
Daertoe verobligeerende haer persoonen ende goederen, naementlijck den tweeden compten sijn huis, hoff, koolhoff ende weijde daerachter staende met de andere vaste goederen daeraan gehoorende endie die hij deese bancke in eijgendom besit,
ende den eersten compten spcialijck sijne tegenwoordige huijsvrouw kindtsgedeelte geleegen in het Aerschenhout onder de bancke Climmen, bestaende in de hellichte van huijs en hoff met thien boender landt ende dreij boender weijde salve justo consenteerende de voors. comparanten in de realisatie dieser coram competente met constitutie op alle thoonder der selve of copeij autentique in solidum om deselve realisatie te effectueren onder bligatie met alles te ratificeeren ende den geconstitueerden te indemniseren, alles stellende ter bedwanck ende parate executie van den edelen Raede ende Leenhoove van Brabant in s'Hage, leenhove van Valckenburg meede deese wett der Hoofdbacke Heerle ende van die van Climmen, welcken volgens hebben wij scheepenen deese in hoede van rechten gekeert ende door den subst. secretaris deeser bancke ter gighregister doen stellen jure lujustibet salvo actum binnen Heerle op dagh en dato als boven.
Was getekend:
H. Dortants
Joes Dautzenbergh
J.H. Roveen
Hermannus Croon
C. Lambertse, subst. secretaris.
Gehuwd voor de kerk voor 1716 te Heerlen met Joanna DORTANTS, overleden voor 1731.

1462 =    716 Petrus (Peter) DORTANS.
1463 =    717 Anna MOORS (MOERS).
 
1488    Nicolaas ROSENBOOM (ROSZBAUM), pachter Benzenrader hof, gedoopt (rk) op 01-06-1606 te Heerlen (getuige(n): Aelmans, Jan en Meelcops, Agnes), overleden op 02-02-1699 te Heerlen op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk 1643 met
1489    Maria VLECKEN, overleden op 02-10-1679 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, gedoopt (rk) op 27-12-1643 te Heerlen (getuige(n): Roest, Simon en Moyses, Maria).
   2.  Conrad, gedoopt (rk) op 10-08-1645 te Heerlen (getuige(n): Noppes, Martin en Sanders, Maria).
   3.  Renier, gedoopt (rk) op 17-12-1647 te Heerlen (zie 744).
   4.  Nicolaas, gedoopt (rk) op 12-11-1650 te Heerlen (getuige(n): Schielen, Karel en Frederix, Gertrud).
   5.  Peter, gedoopt (rk) op 25-04-1652 te Heerlen (getuige(n): Bout, Peter en Spirtz, Catharina).
   6.  Peter, gedoopt (rk) op 26-04-1653 te Heerlen (getuige(n): Bouts, Peter en Spirtz, Catharina).

1490    Nicolas (Claes) RUWETTE, pachter van de hof Soureth (1688), geboren circa 1615.
Gehuwd met
1491    Anna HAGELSTEIN, geboren circa 1613, overleden op 06-03-1679 te Gulpen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina ROUET (ROWEDT), gedoopt (rk) op 27-11-1647 te Soureth-Simpelveld (zie 745).
   2.  Anna Cecilia RUWET, gedoopt (rk) op 24-02-1650 te Simpelveld (zie 1159).
   3.  Marie RUET, gedoopt (rk) op 03-04-1652 te Simpelveld.
   4.  Johanna RUTTH, gedoopt (rk) op 27-08-1656 te Simpelveld.
   5.  Wilhelmus ROWET.
   6.  Joannes.
Gehuwd voor de kerk op 11-07-1700 te Simpelveld (Remigius) met Agnes FRÖSCH.

1492    Jan FRANZEN (FRANSEN), chirurgijn, gedoopt (rk) 1618 te Heerlen, overleden op 24-09-1704 te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk op 13-02-1644 te Valkenburg met
1493    Maria MOENEN, overleden 1709.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, Schout van Wijnandseade, gedoopt (rk) 1644 te Klimmen, overleden 1702.
Gehuwd (1) met Eva HEIJDENDAEL.
Gehuwd (2) met Maria van den BROEK.
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 26-05-1646 te Klimmen (getuige(n): Widdershoven, Anna en Moenen, Mathias).
   3.  Mathias, gedoopt (rk) op 20-10-1647 te Klimmen (getuige(n): Willems, Jan en Fransen, Maria).
   4.  Jan, gedoopt (rk) op 10-03-1650 te Klimmen (zie 746).
   5.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 01-10-1652 te Klimmen (getuige(n): Odekirchen, Hendrik en Willems, Elisabeth).
   6.  Willem, Schout Hoensbroek, gedoopt (rk) op 13-10-1661 te Klimmen (getuige(n): Bittuweile, Adam en Schuls, Maria).

1504    Simon RÖMKENS, gedoopt (rk) op 25-10-1609 te Heerlen (getuige(n): Dausenberch, Goswinus).
Gehuwd met
1505    Agnes SENDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus RUMPKENS, gedoopt (rk) op 24-11-1640 te Heerlen (getuige(n): Pelsers, Martinus en Vijgen, Joanna).
   2.  Cornelia RUMPKENS, gedoopt (rk) op 10-02-1643 te Heerlen (getuige(n): Haenraets, Joannes en Heuvels, Mechtildis).
   3.  Barbara RUMPKENS, gedoopt (rk) op 28-01-1646 te Heerlen (getuige(n): Henckens, Joannes en Pelsers, Elisabetha).
   4.  Margareta RUMPKENS, gedoopt (rk) op 14-03-1649 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Henricus en Senden, Cornelia).
   5.  Simon RUMPKENS, gedoopt (rk) op 09-04-1652 te Heerlen (getuige(n): Hansen, Gregorius en Hansen, Helena).
   6.  Sijmon, gedoopt (rk) op 05-04-1653 te Heerlen (zie 752).

1506    Simon PELSERS.
Gehuwd met
1507    Maria TRIJBELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus, gedoopt (rk) op 16-02-1659 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Aleidis).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 19-01-1662 te Heerlen (getuige(n): Trijbels, Goswinus en Croussen, Helena).
   3.  Margaretha, gedoopt (rk) op 11-04-1669 te Heerlen (getuige(n): Latten, Maria).
   4.  Catharina, gedoopt (rk) op 26-04-1671 te Heerlen (getuige(n): Pelsers, Catharina en Pesch, Maria).
   5.  Elisabetha (zie 753).

1512    N.N. SCHULL.
Kinderen:
   1.  Antonius (zie 756).
   2.  Guillielmus (Willem), overleden 1746.
Gehuwd voor de kerk 1700 met Sophia REUMKENS, overleden 1726.

1528    Joannes BORGHANS.
Gehuwd met
1529    Anna SPIERTZ, geboren 1639, overleden 1703.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 07-09-1664 te Heerlen (zie 764).

1530    Joannes DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 25-12-1639 te Heerlen (getuige(n): Clingen, Henricus en Vijgen, Odilia).
Gehuwd voor de kerk 1667 met
1531    Catharina WETZELS, gedoopt (rk) te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, gedoopt (rk) op 21-06-1668 te Heerlen (getuige(n): Rumpkens, Joannes).
   2.  Mechtildis, gedoopt (rk) op 12-04-1671 te Heerlen (zie 765).
   3.  Joanna, gedoopt (rk) op 28-06-1676 te Heerlen (getuige(n): Wetzels, Gerard en Wetzels, Mechtildis).

1532 =    640 Simon DAUTZENBERG.
1533 =    641 Johanna DORTANTS.
 
1534    Herman HENCKENS.
Gehuwd met
1535    Elisabeth MENNES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 10-11-1664 te Eygelshoven (zie 767).

1552    Henricus SPIERTZ, gedoopt (rk) op 09-07-1616 te Heerlen (getuige(n): Knops, Judocus).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-10-1641 te Heerlen (Pancratius) (getuige(n): Doutzenberg, Lambertus en Scepers, Henricus) met de 22-jarige
1553    Sybilla (Isabella, Belken) PRICKEN, gedoopt (rk) op 18-11-1618 te Heerlen (getuige(n): Wilms, Peter en Dortanns, Stein).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias, gedoopt (rk) op 21-09-1642 te Heerlen (getuige(n): Vleck, Nicolaus en Knuijsten, Gertrudis).
   2.  Barbara, gedoopt (rk) op 16-03-1645 te Heerlen (getuige(n): Lauben, Paulus en Nelis, Gertrudis).
   3.  Lambertus, gedoopt (rk) op 17-02-1647 te Heerlen (getuige(n): Latten, Joannes en Cautnagels, Sibilla).
Gehuwd met Anna REUMKENS, overleden op 03-01-1718 te Schaesberg.
   4.  Henricus, gedoopt (rk) op 17-03-1648 te Heerlen (getuige(n): Ubachs, Nicolaus en Pricken, Cornelia).
   5.  Petrus, gedoopt (rk) op 14-10-1653 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Wilhelmus en Pijschers, Cornelia).
   6.  Maria, gedoopt (rk) op 17-06-1656 te Heerlen (getuige(n): Weerts, Pancratius en Spirts, Anna).
   7.  Balthasarus, gedoopt (rk) op 17-06-1656 te Heerlen (getuige(n): Pricken, Henricus en Penninx, Anna).
   8.  Helena, gedoopt (rk) op 17-06-1656 te Heerlen (getuige(n): Gerets, Matthias en van den Hooff, Elisabetha).
   9.  Mathias, gedoopt (rk) op 29-09-1659 te Heerlen (zie 776).
   10.  Balthasarus, gedoopt (rk) op 08-08-1660 te Heerlen (getuige(n): Luppen, Petrus en N.N., Catharina).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 31-07-1685 te Kerkrade (St. Lambertus) met Catharina PANHUISEN, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 04-03-1659 te Kerkrade, dochter van Winandus PANHUISEN en Catharina KRIECHELBERG.

1554    Joannes van den HOOF.
Gehuwd voor de kerk op 27-08-1641 te Heerlen (Pancratius) met
1555    Ida WIERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna (Jenna), gedoopt (rk) op 13-02-1648 te Heerlen (zie 777).

1556    Joannes LATTEN.
Gehuwd met
1557    Agnes FLECKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 23-04-1642 te Heerlen (getuige(n): Fleck, Petrus en Haenraets, Maria).
   2.  Godefridus, gedoopt (rk) op 18-06-1643 te Heerlen (getuige(n): Slechtriem, Nicolaus en Aelmans, Elijzabeta).
   3.  Nicolaus, gedoopt (rk) op 03-01-1644 te Heerlen (getuige(n): Luppen, Martinus en Flecken, Joanna).
   4.  Paulus, gedoopt (rk) op 26-01-1645 te Heerlen (zie 778).
   5.  Sophia, gedoopt (rk) op 28-08-1646 te Heerlen (getuige(n): Tribels, Laurentius en Cautnagels, Maria).
   6.  Nicolaus, gedoopt (rk) op 18-04-1648 te Heerlen (getuige(n): Essers, Joannes en Haemers, Catharina).
   7.  Adriana, gedoopt (rk) op 07-03-1650 te Heerlen (getuige(n): Creemers, Matthias en Vigen, Cornelia).
   8.  Godefridus, gedoopt (rk) op 10-03-1652 te Heerlen (getuige(n): Rumpkens, Simon en Pelsers, Catharina).
   9.  Agnes, gedoopt (rk) op 27-03-1654 te Heerlen (getuige(n): Brants, Henricus en van Weers, Elisabeth).
   10.  Agnes, gedoopt (rk) op 15-04-1657 te Heerlen (getuige(n): Jongen, Alexander en Tribels, Margareta).
   11.  Joannes, gedoopt (rk) op 08-04-1659 te Heerlen (getuige(n): Moors, Petrus en Crousen, Anna).

1558    Reinerus MEIJERS.
Gehuwd met
1559    Eva SPIRTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabetha (Eva, Elsken), gedoopt (rk) op 30-03-1654 te Heerlen (zie 779).

1560    Joannes JONG(H)EN, geboren circa 1605 te Schaesberg, overleden op 16-02-1665 te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk circa 1628 met
1561    Cornelia van den HOOF (HOVE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander JUNGEN (JONG(H)en), geboren te Schaesberg (zie 780).
   2.  Anna, gedoopt (rk) op 25-07-1630 te Heerlen (getuige(n): Schull, Joannes en Cremers, joanna).
   3.  Peter, gedoopt (rk) op 22-02-1632 te Heerlen (getuige(n): Blom, Egidius en Douven, Judith).
Gehuwd met Adriana KREMERS.
   4.  Catharina, gedoopt (rk) op 22-11-1634 te Heerlen (getuige(n): Covelic, Henricus en Elderborn van Strijthagen, Catharina).
   5.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 23-09-1640 te Heerlen (getuige(n): Clingen, Wilhelmus en Schuls, Catharina).
   6.  Bartholomeus, gedoopt (rk) op 02-09-1642 te Heerlen (getuige(n): Henssen, Joannes en Busschops, Mechtildis).

1564    Gregorius (Gorijs) SPIERTZ (SPIRTZKENS, SPIRTZ), gedoopt (rk) op 15-04-1592 te Heerlen, overleden op 11-06-1667 te Heerlen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met
1565    Elisabeth KLINGHEN (CLINGEND), gedoopt (rk) op 03-01-1593 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus SPIERTZ, gedoopt (rk) 29-02-1630 te Heerlen (zie 782).

1572    Petrus VINCKEN.
Gehuwd met
1573    N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias (zie 786).

1588    Servatius KEIJBECKS (KEIBETS).
Gehuwd met
1589    Catharina KEETELEERS (KETELS, KESSELS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredericus, gedoopt (rk) op 10-04-1656 te Heerlen (zie 794).

1590    Joannes TIMMERMANS.
Gehuwd met
1591    Joanna SLEIPEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elijsabetha, gedoopt (rk) op 28-08-1639 te Heerlen (getuige(n): van den Hooff, Alexander en Penninx, Ida).
   2.  Petrus, gedoopt (rk) op 01-03-1644 te Heerlen (getuige(n): Pischers, Casparus en Dortans, Gertrudis).
   3.  Maria, gedoopt (rk) op 22-04-1646 te Heerlen (zie 795).

1612    Dietrich Bertram van REBOTRATH,. Verheft 10-04-1652 de Emondshof.
Gehuwd met
1613    Gabrielle von MEUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Wilhelm REBOTRATH, (zie 806).
   2.  Joannes Diederich van REBOTRATH. Verheft 23-09-1666 de Emondshof.
Gehuwd met Catharina VAESSEN.

1616 =    692 Servatius KRICHELBERG.
1617 =    693 Joanna PLAUM.
 
1808    Ulricus MUISCHEN (MUSCH, MEIJER), gedoopt (rk) op 15-01-1608 te Hoensbroek. Twee zonen namen de naam Urlings aan.
Gehuwd voor de kerk te Geleen met
1809    Christina KOECKEN, begraven op 29-10-1669 te Merkelbeek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus EURLINX (MEUSCHEN, MUSSEN, MEIJERS), gedoopt (rk) op 07-09-1642 te Merkelbeek (zie 904).

1810    Henricus GEURTEN (CUSTERS), gedoopt (rk) op 22-12-1621 te Schinnen, overleden op 27-08-1666 te Schinnen op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-09-1644 te Schinnen met
1811    Ida GROENVISCH (GROENBUSCH, VECHTERS), overleden op 13-02-1691 te Schinnen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida, gedoopt (rk) op 28-01-1650 te Schinnen (zie 905).

1812    Hermanus RAEMECKERS (RADEMAECKERS), overleden op 09-05-1673 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk op 02-02-1640 te Nuth met
1813    Mechtildis SWANEMANS, overleden op 04-04-1673 te Nuth.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius, gedoopt (rk) op 13-04-1643 te Nuth (zie 906).

1814    Henricus TESSERS, gedoopt (rk) op 07-11-1611 te Nuth, overleden op 23-10-1654 te Nuth op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11-09-1639 te Nuth met
1815    Cornelia JONGEN, overleden op 20-12-1681 te Nuth.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida (zie 907).

1818    Antonius KEIJSERS, overleden op 12-08-1673 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk op 26-01-1640 te Nuth (St. Bavo) met
1819    Anna BOUTS, overleden op 25-10-1675 te Nuth.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, gedoopt op 20-04-1654 te Nuth (zie 909).

1822    Severinus WINGARTS, kwartierstaat Wil Brassé.
Gehuwd met
1823    Catharina N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie 911).

1908    Christianus PENDERS.
Gehuwd met
1909    Maria BOLTS, geboren te kerkrade.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt (rk) op 14-04-1647 te Hoensbroek.
   2.  Gerardus, gedoopt (rk) op 21-04-1648 te Hoensbroek (zie 954).
   3.  Catharina, gedoopt (rk) op 25-01-1650 te Hoensbroek.
   4.  Petrus, gedoopt (rk) op 03-10-1652 te Hoensbroek.
   5.  Agnes, gedoopt (rk) op 05-06-1656 te Hoensbroek.

1920    Joannes DUIJSINGS, geboren circa 1600. Hij was kerkmeester in Berg en Terblijt.
Gehuwd voor de kerk voor 1631 met
1921    Maria DREIJSSENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dionysius, gedoopt (rk) op 08-05-1636 te Valkenburg (zie 960).
   2.  Joanna.
Gehuwd voor de kerk op 26-05-1665 te Valkenburg met Joannes LINCKENS.
   3.  Paulus.
Gehuwd voor de kerk op 20-08-1656 te Heer met Anna SWINNEN, 18 jaar oud, gedoopt (rk) op 04-11-1637 te Valkenburg, dochter van Mathias SWINNEN en Anna DAEMEN.
   4.  Nicolaas.
Gehuwd voor de kerk op 01-10-1661 te Valkenburg met Catharina SEIJEN.

1992    Caris (Balthasar) KEULEN (CEULEN). Van dit gezin zijn nog vier kinderen in Hoensbroek geboren.
Gehuwd voor de kerk op 16-09-1646 te Nuth (St. Bavo) (getuige(n): Tessers, Hermanus en Schepers, Henricus) met
1993    Margaretha BOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha, gedoopt (rk) op 13-03-1647 te Nuth (getuige(n): Bosch, Renerus en Ann ev Michael Lijmpens).
   2.  Leonardus, gedoopt (rk) op 08-06-1648 te Nuth (getuige(n): Bemelmans, Theodorus en Anna Ceulen ev Michael, Lijmpens).
   3.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 28-11-1649 te Nuth (getuige(n): Lijmpens, Michael en van Erff, Gertrudis).
   4.  Renerus, gedoopt (rk) op 20-09-1651 te Nuth (zie 996).

2000    Joannes ROOX (ROEX).
Gehuwd met
2001    Maria LIMPENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt (rk) op 19-09-1656 te Wijnandsrade.
   2.  Gerardus (Godefridus), gedoopt (rk) op 26-08-1658 te Wijnandsrade (zie 1000).
   3.  Maria, gedoopt (rk) op 29-05-1667 te Wijnandsrade.

2006    Thomas CRIJNS, overleden op 10-01-1690 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk op 26-04-1644 te Nuth (St. Bavo) (getuige(n): Abt. van Eijnatten, heer van Nuth) met
2007    Maria SCHETGENS, overleden te Heerlen, begraven op 29-10-1708 te Nuth.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiaen, gedoopt (rk) op 10-02-1647 te Nuth (getuige(n): n.n. en Schetgens, Catharina), overleden op 12-12-1707 te Nuth op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 28-08-1668 te Nuth (Bavo) met Johanna JONGEN.
   2.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 01-09-1649 te Nuth (getuige(n): Schepers, Henricus loco n.n. en Beckers, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24-09-1675 te Nuth (Bavo) met Gerardus VLEUGELS, overleden op 22-07-1686 te Nuth.
   3.  Franciscus, halfen op de Nuinhof te Nuth tot 1719, gedoopt (rk) op 03-09-1652 te Nuth (getuige(n): Bruls, Andreas en Mechtildis ev Hermanus Crijns), overleden op 23-09-1719 te Nuth op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27-07-1674 te Nuth (Bavo) (getuige(n): Joannes Weustenraedt en Christina Caelmans) met Elisabeth HOUBEN, gedoopt (rk) 00-08-1665 te Nuth (getuige(n): Maria Straelen), overleden op 04-08-1709 te Nuth.
   4.  Renerus, gedoopt (rk) op 28-01-1656 te Nuth (getuige(n): Bosch, Henricus), overleden op 06-10-1733 te Nuth op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Helena RAEMACKERS, gedoopt (rk) op 01-01-1663 te Klimmen, overleden op 02-06-1723 te Nuth op 60-jarige leeftijd.
   5.  Catharina, gedoopt (rk) op 31-03-1661 te Nuth (zie 1003).
   6.  Thomas, gedoopt (rk) op 29-04-1667 te Nuth (getuige(n): Maria ev Henricus Jongen, Elisabeth Lijmpens).

2016 =    1168 Leonardus HAEMERS.
2017 =    1169 Catharina PALMEN.
 
2018    Leonard KOCKELKOREN.
Gehuwd met
2019    Maria LAMBRICHTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia, geboren te Benzenrade-Heerlen (zie 1009).

Generatie XII

 
2048    Heijn SCHEIFFELERTS, landbouwer, geboren circa 1535, overleden 1584 te Simpelveld. Hij woonde op den hof "A gen Buske" in Simpelveld. Deze hof lag naast die van Dirk Broumans en de hof genaamd "Van Bulkom". Hij betaalde van 1596 tot 1609 jaarlijks een vat rogge aan de parochie. Zijn schoonzoon Jan van Werst nam dit over van 1609 tot 1613.
In 1584 worden in de "Liber de Simpelfeldt" van pastoor Arnoldus Dydden als erfgenamen genoemd: Joest Scheiffelerss kinder: Heyn Scheiffelerts kinder: Nys unde Lysken, Lempken in den Waelbroech. Aangezien elders door hem Nys, Lysken en Lempken nadrukkelijk als kinderen van Joest worden genoemd, kan het niet anders dan dat ook Heyn een zoon is.

In het Libre van pastoor Didden wordt hij in 1549 genoemd als kerckmomber (kerkmeester).

Ook wordt in 1584 Jen Brouwers als zijn weduwe genoemd.

Uit aantekening van Heinrich Noppenich ("Sympelfelt CC/451553 dyss nafolgendt Uffzeichnung ist gemacht ungeferlich umtrint anno CxvC? xlx durch Heinrich Noppenich uss den Luder Selffs Erkenteniss") kunnen we concluderen, dat Heyn voor die tijd toch een groot boerenbedrijf moet hebben gehad. Het daarbij om de volgende pachtgronden die letterlijk uit de transcriptie zijn overgenomen:
"48. item gilt Heyne Schiffeler van xj (11) morgen lantzs opten Hartkenswech vurhouft neven die vroenhoffs gewande an eyne inde Peyttzen (Schiffelers?) lant an die ander syde.
49. item noch van iiij (4) morgen op die ander syde anden selven wech neven Jan vander Hoeve ind zer ander syden den moelenwech.
50. itemnoch van v (5) morgen lantzs neven den hatzskens wech neven Goetzen schiffelers vurheufft Hegmans lant genant.
51. item noch ix (9) morgen lantzs scheussen op die neer hege ind zer ander syden Lentzs yn die Waelebroech.
52. item noch ij (2) mogen an die voyssheyde neven den heren synt gillis an eyn ind dye cruytzbroeden an die anden syde.
53. item noch ½ halff boenre landes beneven Gort Tegger zer anden syden meister Peter van Enden.
54. item noch derden halven morgen an dye tzae (tzwae) Lynden neven den aicherwech ind voyrheufft pastoyr.
55. item noch ½ boenre achter Lentzen hoff neven den Brulber ind scheust up Jans Lant van Louffenberch.
56. item noch eynen halven morgen yn den Scheiffer? Jan neven Jan van Louffenberch.
57. item noch huys ind hoff ij (2) morgen.
58. item noch dairintgegen oever ii½ (2½) morgen landes tegen Jacob Schroders huyss.
59. item noch eynen morgen hoeffs zo beyden syden Jan van Louffenberch ind scheusst up die gemeinde.
60. item noch ½ boenre an dye Hulse neven Peter Bisspelmans scheust op dye kridme? graicht.
61. item noch eynnen boenre opten hulsenwech zo beyden syden Symon Jaspers.
62. item noch eynen morgen lantzs an die Hulse boeven Jan Schyffelers ins scheusst up Johans lant van Louffenberch.
63. item noch ½ boenre opten Hulse wech neven den Brulber ins zer ander syden Jan van Louffenberch.
64. item noch eynen morgen lantzs opten moelenwech neven den brulber ind die ander syde Lenart van Suret.
65. item noch iij (3) veyrdel hoeffs tegen Lenartzs huyss van Su yret (Suyret) neven Müsschgens hoff.
66. item noch eynen morgen neven Claess Haese an den bennen busch zer ander syden Lenart van Suyret.
67. item noch eynen halven boenre an den scheper Jan neven den Beyssell.
68. item noch ij (2) morgen opten aicher wech neven den Her zu sent gillis ((i.m.) saig Wylhem Tegger facat).
69. item noch ½ boenre an dat carytzs (cacytzs?) neven Heufftzs lant an eyn ind zer waylbruych an die ander syde.
70. (nat) item noch eynen morgen opten Hartzsgens wech neven Jan Schifflartzs lant.
71. item noch dry veyrdel an dye vroen kuyle neven den beyssell.
72. item noch eynen morgen neven den brulber schuyst op pastoyr ind up des vrouen? hoeffs lant. (i.m.) nu clais brulb(er).
73. item noch iii½ (3½) veyrdell op dat hoeff neven Henken van den Horn. (i.m.) nun? brock? slyppen?
74. summa Lx morgen ½ veyrdell yeden morgn j cop facit? xv vasz ind ½ veyrdell cops iij capuyn ix st iij H beden(i.m.) cap: v "blijft diese side (fide?) nuyn? j cop?
(Hy yst dys gelt und bede gemacht)".
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1560 te Simpelveld. Uit de aantekeningen van pastoor Arnoldt Dydden blijkt, dat Heyn gehuwd is met Jen (Joanna) Brouwers. Na zijn overlijden huwt zij opnieuw met Klaas Kluesens. Echtgenote is Jen (Joanna) BROUWERS (zie 2049).
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1570 met Maria OTTEGRAVEN (zie 9339).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dionysius (Nys) SCHIFFELERS, landbouwer, schepen van Simpelveld (1599), geboren circa 1562 te Simpelveld. Nys ontving in 1587 als erfenis van zijn ouders (vader is dan overleden en moeder huwt een tweede keer) bezit uit den Heggenhof en uit Bulcom en verkoopt zelf den Heckhof aan Jacob Vaessen voor 386 daalders.

In 1597 betalen Nijs en zijn zus Elisabeth de jaardiensten voor de echtgenoten van Johannes Schiffelers. Dionisius zorgde reeds vanaf 1593 voor de betaling. In 1602 en 1603 worden de kosten voldaan door zijn zwager Jan van Werst. Voor de jaardiensten kreeg de pastoor elk jaar: "van hefft een erff vaet roggen unde de fabryck oeck alsoe veel". Het onderpand was twe morgen land "aen den Wijssen Steyn in 't Busvelt".
Gehuwd.
   2.  Godefridus SCHIFFLAER, geboren circa 1565 te Simpelveld (zie 1024).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Elisabeth (Lijske) SCHIFFELERS, geboren circa 1570 te Simpelveld (zie 4669).
2049    Jen (Joanna) BROUWERS. In de aantekeningen van pastoor Dydden vinden we in 1586 de aantekening dat "Klaes Kluesens, getrouwet hebbende Jen Brouwers, weduwe Heyn Scheiffelartz".
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1560 te Simpelveld. Uit de aantekeningen van pastoor Arnoldt Dydden blijkt, dat Heyn gehuwd is met Jen (Joanna) Brouwers. Na zijn overlijden huwt zij opnieuw met Klaas Kluesens. Echtgenoot is Heijn SCHEIFFELERTS (zie 2048).
Gehuwd voor de kerk (2) 1586 te Simpelveld? Echtgenoot is Klaes KLUESENS.
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen (zie onder 2048).
 
2052    Servaes HUNTGENS.
Gehuwd met
2053    Judith RENCKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, gedoopt (rk) op 16-04-1585 te Nuth (zie 1026).

2054    Jan EIJSSEN, halfwin op Haeren. Afkomstig van Craubeek.
Kinderen:
   1.  Elisabetha, geboren circa 1586 (zie 1027).
   2.  Maria.
Gehuwd voor de kerk circa 1604 met Jan COEX (COX), halfwin van de hoeve de Velde in Wijnandsrade.
   3.  Jan, halfwin op Schinveld.
   4.  Thisken.
Gehuwd met Anna MEIJERS.

2316    Leonardus FREUTZ.
Gehuwd met
2317    Maria DAUTZENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus FRÖSCH (zie 1158).

2318 =    1490 Nicolas (Claes) RUWETTE.
2319 =    1491 Anna HAGELSTEIN.
 
2328    Andreas SNIDERS, pachter van de hof Waalbroek, overleden op 30-05-1689 te Simpelveld. Hij was schuttemeester en later secretaris van de schutterij St. George van Simpelveld. Ook wordt hij genoemd als luitenant. Op 25 mei 1673 klaagde hij er over, dat hij op pinkstermaandag tijdens de processie beschuldigd werd door twee schutter. Peter Hermes en Lintz Moijberts spraken hem er op aan "dat Sy schuttemeesters de renden (=renten) ende incomsten vande schutterije waren verdrinckende ende verterende ende dijergelijcke inurien (=beschuldigingen) meer". De pacht werd namelijk gewoonlijk in de herberg betaald. Andries bracht de zaak voor de schuttersraad. Peter Hermes moest op Sacramentsdag een ton bier aan de broederschap geven. In 1648 en 1662 was hij koning. (bron 555 jaar St. George Simpelveld 1997).

Rond 1650 was hij leendrager van de Heggenhof, Heckhof of Heynenberghleen. Op 26 september 1689 krijgt zijn Joahnnes het stockleen Heynenbergh.

Op 22-03-1697 draagt zoon Frans met zijn zwager Frans Cotte hun erfdeel over aan zwager Niclaes Schielen a 490 rdl ieder a 20 blaffarden. (OCGl nalatenschap pastoor Russel).
Gehuwd met
2329    Odilia SCHANTERNET (SCHANTERNEL), gedoopt (rk) op 16-07-1623 te Simpelveld, overleden op 26-12-1696 te Simpelveld op 73-jarige leeftijd. Zij overleed op hoeve Henneberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth SCHNEIDERS, gedoopt (rk) op 26-04-1643 te Simpelveld (getuige(n): Ottograven, Gerardus en Huntes, Elisabeth), overleden 1706.
Gehuwd met Hilger of Heiliger NEVELSTEIJN, schepen van Eijs, overleden te Eijs. Hij was tot 1652 lid van de schutterij St. Gerorge van Simpelveld. Baneheide viel deels onder Simpelveld en deels onder Eijs. In de dorpsgemeenschap van Eijs profileerde hij zich als schepen. Hij was in Eijs lid van de schutterij St. Sebastianus en stierf aldaar al schutterslid. (Bron 555 jaar St. George Simpelveld 1997).
   2.  Sophia SNIEDERS, gedoopt (rk) op 08-09-1645 te Simpelveld (getuige(n): Mons, Servatius en Dictrich, Maria).
Gehuwd voor de kerk circa 1669 met Dijonisius SCHEFELER, gedoopt (rk) op 26-10-1644 te Simpelveld (getuige(n): Merkelbach, Aegidius en Horrion, Catharina), overleden circa 1696 te Simpelveld. In de lijst van overleden leden van de schutterij St. George Simpelveld wordt in 1696 Dionys Schiffelartz genoemd. Zoon van Hermanus (Herman) SCHIFFLERS, landbouwer, collecteur der belastingen van de bank Simpelveld, en Elisabeth GILLISEN (EGIDIJ).
   3.  Anna Catharina SCHNEIDERS, gedoopt (rk) op 08-10-1647 te Simpelveld (getuige(n): Brewers, Godefridus en Statenbergh (Stallenberg) Anna).
Gehuwd met Hendrik MAYERS.
   4.  Henricus SCHNIEDERS (SCHNIDERS), gedoopt (rk) op 25-07-1649 te Simpelveld (zie 1164).
   5.  Joannes, gedoopt (rk) op 04-06-1651 te Simpelveld (getuige(n): N.N. Joannes Henricus en d'Odenberghe, Agnes). Op 26-09-1689 verzoekt hij te releveren in naam van medeconsorten het stokleen de Heynen Bergh vrij door de dood van zijn vader Andries Snyders te Simpelveld. (OCGL nalatenschap pastoor Russel).
   6.  Maria, gedoopt (rk) op 02-11-1653 te Simpelveld (getuige(n): Schutz, Petrus en N.N. Maria).
Gehuwd met Nicolaas SCHELEN (SCHIELEN). Op 09-01-1696 deponeert Ludovicus Meyers tevens voor zijn broer Frederik Gerardt Mayers koopacte van 16-11-1694 tussen Catharina Schanternel weduwe van voors nots Hendrik Mayers en de eerwaarde zuster Bonaventura Schanterne, discretinne van het closter van de penitenten binnen Aken als geconstitueerde voormunderinne by testament van wylen nots Mayers ten eenre ...... en Niclaes Schelen x Maria Snyders ten anre
de eersten verkopen een stuk land gen het bouwenbergh op den weg naar Buschenhausen (Simpelveld) gr 7½ m ....... verder 3 m gen den Houderbergh ½ m weyde aan den wegh van Heynenberg naar Buschenhausen 2 m aan de Heynenbergh. (OCGL nalatenschap pastoor Russel).
   7.  Franciscus SNIJDERS, gedoopt (rk) op 19-10-1655 te Simpelveld (getuige(n): Noijen, Franciscus en N.N.).
   8.  Anthonius SNIJDERS, gedoopt (rk) op 21-02-1658 te Simpelveld (getuige(n): Nivelstein, Heliger en N.N. Maria).

2332 =    512 Henricus SCHIFFLAER.
2333 =    513 Margaritha (Margriet) HEUNGENS (HUNTGENS, CANISIUS).
 
2334    Gilles (Aegidius) van WERST, geboren circa 1599, overleden op 29-06-1665 te Simpelveld.
Gehuwd met
2335    Helena SCHOUMANS, overleden op 03-11-1688 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren circa 1633 te Simpelveld, overleden op 02-05-1674 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op 11-05-1653 te Simpelveld? Echtgenoot is Jacob SCHUTZ, 25 jaar oud, geboren op 21-02-1628 te Simpelveld.
   2.  Joannes (Jan), geboren circa 1640 te Eys, overleden op 18-11-1712 te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk (1) 1670 met Maria BINDELS, gedoopt (rk) op 07-11-1641 te Simpelveld (getuige(n): Bindels, Joannes en Bindels, Maria), overleden op 11-03-1671 te Simpelveld op 29-jarige leeftijd, dochter van Egidius (Gillis) BINDELS en Anna ROTHKRANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-05-1673 te Simpelveld met Maria EYMAEL.
   3.  Catharina van WERS (WERTZ, WERSCH), geboren circa 1645 te Eys (zie 1167).
   4.  Dionijsius, gedoopt (rk) op 28-06-1651 te Simpelveld (getuige(n): Brouwers, Dionysius en Schiffelers, Elisabeth), overleden op 17-03-1728 te Simpelveld op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk circa 1670 te Simpelveld met Catharina HORION, overleden op 28-01-1715 te Simpelveld.
   5.  Gilles, geboren circa 1655 te Eys, overleden op 01-10-1702.
Gehuwd met Catharina HUPPERTS.

2336    Joannes HAEMERS, landbouwer, geboren circa 1585.
Gehuwd voor de kerk circa 1620 met
2337    Margaretha MEESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus, geboren circa 1630 te Simpelveld (zie 1168).

2504    Matheus MOULEN.
Gehuwd met
2505    Joanna N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus (zie 1252).

2528    Antonius VLIECK(s) (FLIEGS, VLECKS).
Kind:
   1.  Hubertus, gedoopt (rk) op 28-09-1608 te Breust-Eijsden (zie 1264).

2532    Quirinus BAUR (BOER, BAUWER ETC), brouwer en gedeputeerde te Simepvleld. Hij was "vereijdter stadthelder des haus und lants hoeffs Bongart te Bocholtz.
Kinderen:
   1.  Hubertus Willem, geboren circa 1601 (zie 1266).
   2.  Laurentius.
   3.  Odilia.
Gehuwd voor de kerk op 04-07-1634 te Simpelveld met Hermanus EIJMAEL.
   4.  Leonardus.
   5.  Anna.
   6.  Margaretha.

2534    Geurt COCX (KOIX), schepen Simpelveld. Hij bezat de Vroenhof in Simpelveld (LVO 2209).
Kind:
   1.  Elisabeth (zie 1267).

2560    Antonius (Thonis) DAUTZENBERG. LVO 23 april 1597. Thonis Dautzenberg cedeert Leonhart Hintgens x Gierten 1 morgen land in de Groenstraat met e.s. Feinnerts erven van Nieuwenhagen voor 60 daller.

In de akten van de schepenbank Ubach komen we rond 1610 ook tegen: Jan Duzenbergh schoonzoon van Neis Francken; 17-10-1618 Hotzen Doutzenbergh x Mertten Rumckens; Gerat Duzenbergh die in 1635 overleden is; Petter Dutzenbergh gehuwd met Mettel Kuffen; Cloes Dutzenbergh gehuwd met Treys Maer en Merten Plum gehuwd met Mergen Dutzenbergh. In 1638 treffen we nog een Cloesz Moers aan die gehuwd is met Intgen Dutzenbergh. Hoewel niet 100% aantoonbaar wordt er voor het vervolgonderzoek toch van uit gegaan, dat het hier ook om kinderen van Antonius gaat (Zie ook de toelichtingen bij de kinderen). Deze Claess koopt 25 januar 1638 van de kinderen van Dirich Franken 3½ vierdel en 7½roeden hoffreyd met de schure. De prijs per roede bedraagt 9 Acher gulden plus ½ capuyn te leveren de hoff te Bersitten.

Vermoedelijk is de vader van Antonius een Wilhelm Dutzenbergs. In een akte van 27-06-1612 (collectie Specker OCGL) vinden we bij een overdracht dat "Wintgens Dirck von Eigelssen und had durch eien erffbeut transportirt Thonis Wilhelm Dutzenbergs son".

30 januari 1612 LVO. Thoniss Dutzenbergh heeft "sich gerichtlich gezett" in 5 vierdel akkerland "tussen Eygelshoffen op gen Pan geheissen" naast Jan Henssen; a.s. Peter Winckelmans erffen; e.h. en a.h. die hoffgewangh in de Groenstraat. Hij draagt het over aan zijn zoon Wilmen die het ontvangt en ermee gegeudt en geerfft wordt.
Wilhelm Thonis Dutzenbergs soon verkoopt Seimen Seimen zijn erf "und das zubehoff seiner gantzen un halff suster und bruder so getzelt seindt von Meyen Dutzenbergs furman Heinen Domen ind ihren nachman Herman Vincken mit den furbehalt Herman Vincken sein leblang sein tzeigeret steit". De koopprijs bedraagt 95 daller en is belast met 2 vas rogge in Joncker Lantcronenpacht.
Hieruit moeten we dus concluderen dat Thonis twee keer gehuwd is geweest.

Op 30 mei 1612 LVO vinden we dat Johan Freull volmacht heeft van Lenart Dutzenbergh, wohnende ten Bruck int Panhaus in die Banck von Hesselt, en zijn zwager Gort Crumbach, wonende op den hoff genompt die Schepery onder Kirchrath. Hij neemt namens beide heren zekere erfgoederen op onder UOW en wordt erin geerfft en gegeudt.

In het gedenkboek van Eijgelshoven (1931) vinden we dat Thonis Dautzenberch in 1546 en 1550 in elk geval stadhouder, Vois van Eijgelshoven was.

In 1591, 1593, 1597, 1603 en 1605 vinden we een Jacob Duzenberg, Dautzenberg als stadhouder van Eijgelshoven. Jan Dautzenberg in gen Holzkuyll is laat in 1593, 1605. In 1623 wordt hij genoemd als stadhouder. Hij is dan tevens de laatste Dautzenberg die als stadhouder of laat genoemd wordt. Ook is er in 1605 een Jan Dautzenberg zu Eijgelshoven.

In 1597 is er ook sprake van Hans Dautzenberg. Hij wordt ook genoemd in 1605. In 1608, 1614 en 1622 is een Johan Dautzenberg stadhouder van Eijgelshoven.

In de collectie Specker van het OCGL worden nog meer transcripties aangetroffen van akten van de bank Ubach.

06-12-1567:
"Dautzenberg Goetzen van Eygelshoen verkoopt aan Hermans, Jan van Waubach
een akker te Waubach. De koopsom bedraagt 34 daalder per morgen."

Op 07-07-1569 vinden we een verwijzing dat Peter Dautzenberg gehuwd is met een dochter van Joost Kannegieser.
"Kannegieser Joost geeft, bij goede gezondheid en met helder verstand en uit vrije wil aan zijn schoonzoon Dautzenberg, Peter als zijn roerend en onroerend goed onder de bank van Ubach.
Dautzenberg, Peter zal zijn schoonvader tijdens de rest van zijn leven onderhouden".

Uit een overdracht voor de Laathof Eygelshoven in 1587 blijkt dat een Johan Dautzenberch van Romen een overdracht doet aan zijn zonen Peter en Jan. Vervolgens blijkt uit hetzelfde stuk dat er een oom Jaecop Doutzenberchs is. (Jacob is in 1589 in elk geval laat van de laathof). De stadhouder van de laathof is op dat moment Hanss Doutzenberch. Jacob blijkt ook weer een broer te zijn van Neiss (Nees, Agnes) Dutzenberchs. Zij was gehuwd met Dainner (Daimer) en had twee zonen Lennart en Petter. Zij hadden ook nog een oom Jacob Lossenbus.

In 1589 is Hanss nog steeds stadhouders. Als laat wordt genoemd Johan zur Houlskaulen evenals Jacob hiervoor al aangehaald. Johan wordt ook aangehaald als "Hansz Dautzenberch zer Haulszkouillen". Dit betekent in elk geval dat we hier met twee verschillende Johannen te maken hebben.

Op 21 mei 1598 neemt Thonis Dutzenberg zijn ouderlijke goederen op en cedeert Jacob Durmans, halffer zu Grimmelsbruggen ½ morgen ackerland gelegen boven de Bruchhauserbusch met e.h. de Trichterweg; a.h. Merten Schmitz erffen en e.s. die gewang von der Warden.

Op 30 december 1641 verkopen Faess Dutzenbergh en Claess Moers aan Petter Werden gehuwd met Bergen Moers 1½ hoffreyden "mit den baw darup staende" en gelegen te Waubach naast Petter Werden; a.s. Steffen Joeris; a.h.. Gotzen Dutzenbergh kinder erffen voor 53 rixdaller.
Gehuwd met
2561    N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren circa 1585 (zie 1280).
   2.  Nicolaus (Cloes, Claes) DUTZENBERG, geboren circa 1605. Op 14 februari 1646 verkoopt hij aan Neyss Kobben 1 vierdel akkerland gelegen an die Drissen met e.s. vors. Neyss; a.s. Vaes Winantz en e.h. die drissen voor 10 rixdaller.

Op 27 maart 1647 verklaart hij uit Waubach te komen en 42 jaar te zijn. Verder verklaart hij dat Arret Mengers, schepen te Rimburg, een eerlijke man is. (Ubach Gerichtsbucher Gedingen 1642-1651).
Gehuwd met Christina (Treijs) MAER (MAHR, MAAR), geboren circa 1601. Zij is gehuwd met Claes Dautzenberg en wonend in Waubach en 46 jaar. (Ubacher Gerichtsbucher Gedingen 1642-1651 27 maart 1647).
   3.  Christina, geboren circa 1614. Zie 27-03-1647 Ubach Gerichtsbucher Gedingen 1642-1651)


Zij is vermoedelijk gehuwd met Gortten Leuppen die op 27 mei 1645 van Encken Zengen gecedeerd krijgt 1 heussgen met 11 roeden plaats gelegen te Waubach naast de Buschgracht met e.s en e.h vors. Gortt voor 20 daller. Omdat Enken getrouwd is met Merten Luppen wordt overeengekomen dat na de dood van vors. Mertten Encken onderdak en bijstand zal krijgen in het huis van Gortten, dat hij bouwen zal op de vors. gekochte plaats.

Op 7 december 1639 cedeert Mertten Luppen van Waubach zijn zoon Gortten Luppen x Christina Dutzenbergh 22 roeden hoffreiten gelegen zu Waubach; e.s. Meynes Werden; a.s. die Gracht en e.h. Feygen Zengen. Prijs per roede is 1½ daller ( 1 daller a 26 Acher merck). Belast met 1/5 vat haffer en 1/5 van een ½ schmallhunder aan het kapittel van Thorn "und ein wenig haffer end rog" aan de kerk te Eygelshoven. "Weilen die vors. hoffreit abkommend is von Merttens zweiger haussfraw, Encken Thoeves, sowie alls ein bescheuter quemden sall mit geut doen kauff vor ein new schop welches diese vorg. Encken vor eine vertzeigspennigh had kregen".
   4.  Meyken, geboren circa 1627. Zie aantekening bij broer en zus Ubach Gerichtsbucher.
   5.  Joannes (Jan) DUTZENBERGH. LVO 12 april 1595 Johan Dautzenberg x Goetzen geeft Pawels Luippen x Breill ½ morgen lant in die Rawkuyll met e.s. Pawels Luppen; a.s. Johan Dautzenberg; e.g. Vaes Melcops en a.h. Hanssen Dautzenberg van Eygelshoven voor 20½ daller belast in de bungerpacht met 1 vat rogge en 1 sub haver.

LVO 22 januari 1607. Hinrich Knop uit de Groenstraat verzet met goedvinden van zijn zusters Agnes en Catharina, aan Joes Dautzenberg x Goezen 1½ vierdel akkerland en enkele roeden met e.s. Joes Kuffer; a.s. Gerard Francken; e.h. Joes Hermans en a.h. Pawels Mey "und ist ausser den Bunderhoff". De erfpacht bedraagt 2 cop rogge en 2 grote cop haver. De prijs is 18 daller en 26 Acker merck. De duur van het verzet is 24 jaar en vervolgens weer 24 jaar. Tot onderpand wordt gesteld de Bungerhof te Groenstraat met e.s. Gerard Francken; a.s. Goris Mahr en e.h. de gemeene straat. Indien van 't land weide wordt gemaakt bedraagt de erfpacht 2 vat te voldoen bij de kinderen Francken te Geilenkirchen.

LVO 26 mei 1608. Neisz Francken met zijn zoon Dirck en Han Dautzenberg, zijn eydom verkopen Petter Johan Wintgens soon "als de jetzige steifvatter der kinder von Dirck Francken seliger erben" 54½ roeden hoffreyde te Bungh in den hoff per roede voor 3 gulden Aix.

Simon Körver heeft 100 pattacon geleend bij Jan Dautzenberg en als onderpand 1 morgen land gesteld. Hij heeft vervolgens de morgen land verkocht aan Merten Latten, met consent van vors. Jan Dautzenberg, zo bekent hij. Van het ontvangen geld heeft hij de obligatie afgelost. Jan Dautzenberg klaagt Simon aan, omdat dt laatste niet gebeurd is met zijn consent (Ubacher Gerichtsbucher gecingen 1630-1642). Het is niet zeker of het hier om de goede Jan gaat.
Gehuwd met Margaretha FRANCKEN, dochter van Neis FRANCKEN.
   6.  Gerat DUTZENBERGH, overleden 1636. Dat Gerat een broer van Willem is wordt geconcludeerd uit een akte van de schepenbank Ubach uit 1636.

Vermoedelijk is het deze Gerard die op 30-10-1610 aan Merten Schram overdraagt: "sein huldung op den Abdissenbosch die jaarlijks sall falle in Duzenbergs stock".
Deze wordt daarin door Ploum, Peter, stadhouder en Wintgens, Johan beiden schepenen geerfd en gegoet met hand, halm en mond.

Op dezelfde dag verkoopt Gerard nogmaals aan Merten Schram:
" een huis en hoffreiden nl.
het huis met 11 roeden platsen
ls de erven Vaessen Simon as de erven Werden
lh de erven van Vaessen Simon ad de straat.

de hoffrit nest darbeij
ls Tilman Latten as de ervan van Vaassen Simon
lh en ah de straat groot circa 30 roeden.

De koopprijs is 107,5 daalder.
Alleen belast m de gebruikelijke molenpacht. Godsheller 3 albus.

Voor het geval dat iemand aan Schram "innige indracht" in de koop maakt stelt Gerard al zijn erfgoederen, die hij over "die Wurm hat" als waarborg.

(OCGL collectie Specker).

LVO 17 maart 1596. Gerard Dautzenberg verkoopt met toestemming van de voogd zijner kinderen, Simon Pelser en Jan Dautzenberg, ½ morgen land en 8 roeden gelegen te Waubach aan de Meswegh aan Johan Korffers x Giert voor 35 daller.

LVO 17 mei 1598
Gerardt Dautzenberg x Annen cedeert Jacob Reinartz x Meyen 1½ vierdel land op den Puttwegh met e.s. Gerrart Werden; a.s. Reinart Vaessen; e.h. Simon Latzen en a.h. de pudtweg voor 13 daller.

29-12-1611. (Collectie Specker OCGL)
"Am 29 tag december jairs 1611 ist comparirt Dutzenberg, Gerat und hat durch einen erffkauff transporfirt seinen broder Dutzenbergs, Jan und seinen neff Pelssers, Jan in alle das ginnige was der vurgelante Gerat unter der banck von Ubach hat .... dat von ab noch ausgescheiden war der selbigen erff in hohen und nehren in nassen und drugen gelegen ist und gelt zusammen in einen oprichtigen kauff 35 daller los frey gelt weinkauff lenlich gotsheller 3 albus gescheit ubermits mir Plum Petter, stathelder etc. Wintgens, Johan auch scheffen und Plum Petter in die gatt scheffen Gerat behelt kein erff mer uder der banck Ubach".

12 januari 1613 LVO Gerat Dutzenbergh neemt zijn ouderlijk erfgoed op onder UOW.

10 februari 1615 LVO Gerat Dutzenbergh x Cathrin verkoopt Geissen Stapelmans x Christen ½ morgen akkerland gelegen up dat Wijerfeld naast Jan Kremer en Petter Ploum; a.s. Ness Francken en Theiss Lammeretz; e.h. Willem Mar. De koopprijs bedraagt 27 daller.

   7.  Mergen DUTZENBERG.
Gehuwd met Mertten PLUM.
   8.  Petter DUTZENBERG, 23-08-1636. Savelberg Johan, in de plaats van de stadhouder Plum, Philip en Bey, Gabriel, schepen geven toestemming tot de overdracht van een akker te Ubach aan
Plum Philip, weduwnaar
door Kuffen, Joachim als voogd over de kinderen van:
Dautzenberg, Peter x Kuffen, Mettel
in tegenwoordigheid van Dautzenberg, Peter en diens vader em verder vam Wijnands Simon.
De akker had Plum, Philip in verzet gekregen toen Kuffen, Mettel nog in leven was, en omdat de kinderen nog zeer klein zijn hebben de vader en voogden land moeten verkopen voor hun levensonderhoud en kleden.
Plum, Philip schreef hieronder: Dit land heb ik mijn broer Merten erfelijk overgedragen met nog een vierdel dat ik van Boymans erven van Frelenberg heb gekregen.
Gehuwd met Mettel KUFFEN, overleden circa 1636. Zij is overleden voor 23 augustus 1636.
   9.  Winant. Rekeningen van Gielis van Eynatten 1551-1555.
Van Willem van Doutzenbach van dat hij met Thonis Doutzenbach soene genant Winant met meer ander in een gelacht saeten, ende ondereyn ander zijn vechtende geworden. Soe dat Thonis soen genant Winant voirs. gewont is geworden ende van leven daer aff ter doet gecomen is, achtervolgenden dien heeft der voirs. Willem dat feyt oft doetslaegh aen sich genomen, soe de selve dan een arme geselle is ende dat 't feyt zeer onnoesel is geschiet laten composeren voer 36 gulden 5 stuyvers Brabant. Alsoe hier onsen Heer den Keyser de helft, qui valueert 18 Brab. gulden ende 2 halve stuyvers.


2562    N.N. PELSER.
Gehuwd met
2563    N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Liesgen, Liszgen) (zie 1281).
   2.  Martinus (Mertten) PELSER (PELSERS).

2592    Andries MAR (aan de pool water), overleden voor 1673.
Gehuwd met
2593    Anna JACOBS, overleden voor 1673.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Gulielmus MAR (MAHR, MAEHR), geboren circa 1615 (zie 1296).

2778    Nicolaus DAUTZENBERG. Van Nicolaus vinden we in de kerkregisters van Kerkrade de oudste gegevens. Verdere gegevens ontbreken helaas. Vermoedelijk is hij een broer van Joannes die getrouwd is met Dautzenberg, Sibilla. Ook en relatie met Paulus die gehuwd is met Dortants, Catharina is niet uigesloten.
In de kerkregisters worden nog drie vroegere geboorten genoemd waar nog geen verbindingen mee gelegd kunnen worden namelijk:
Dautzeberg, Margaretha gedoopt 09-03-1621, dochter van Nicolaus en Dautzeberg, Anna, getuigen: Anstenraidt, Lenardt en Custers, Joanna.
Dautzenberg, Nicolaus gedoopt 23-09-1627, zoon van Nicolaus en Fabri, Anna, getuigen: Vincken, Bartholomeus en Kusters, Anna.
Dautzenberg, Arnoldus gedoopt 08-06-1624 zoon van Nicolaus en N.N., getuigen: Rutzelfelt, Johannes en Pastors, Catharina.
Er wordt niet uitgesloten, dat het hier om dezelfde Nicolaus gaat.
Gehuwd met
2779    Girtrudis FROHN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt (rk) op 02-04-1617 te Kerkrade (getuige(n): Frohn, Heijmerich en Funcken, Mechtildis).
   2.  Heimericus, gedoopt (rk) op 27-03-1619 te Kerkrade (getuige(n): Theiis, Arnoldus en Frohn, Girtrudis).
   3.  Gertrudis, geboren circa 1625 (zie 1389).

2832    Anthonius QUAEDVLIEGH, pachter hoeve "in 't Leen" te Schaesberg, geboren circa 1580 te Bardenberg, overleden circa 1625 te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk circa 1606 met
2833    Clara JONGHEN, overleden op 17-11-1667 te Kerkrade. Was bij overlijden weduwe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus CALIFELT (COEVLIEGE) (op gen Brement), landbouwer, gedoopt (rk) op 25-02-1607 te Heerlen (getuige(n): joncker Frederich van Schaesberch en Mutters, Gertrud). Was na 1665 pachter van de hoeve in het Kercksken te Scharn (Heer), eigendom van de Abdij van Sinnich.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 26-02-1642 te Cadier en Keer met Ida SLEIJPEN, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 17-01-1616 te Heerlen (getuige(n): Scrumphen, Maria en Smeets, Paes), overleden op 03-06-1690 te Heer op 74-jarige leeftijd, dochter van Joannes SLEIJPEN (zie 2866) en Cornelia SMEETS (zie 2867).
   2.  Maria COEVLIEGE (Bremen), gedoopt (rk) op 30-05-1610 te Heerlen (getuige(n): Hartz, Johan en van Ophoven, Anna), overleden op 02-06-1702 te Kerkrade op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd met Renerus BAUR, pachter hof Terwinselen.
   3.  Anna (Anthonij) COEVLIEGE, gedoopt (rk) op 28-05-1614 te Heerlen (getuige(n): van den Hoef, Domina en van Binsfelt, Anna).
   4.  Joannes QUAFLIJG, pachter kasteelhoeve Schaesberg, gedoopt (rk) 00-06-1616 te Heerlen (getuige(n): Merkelbach, Stephanus).
Gehuwd voor de kerk op 06-02-1642 te Heerlen (Pancratius) met Ida PENNINX, 38 jaar oud, gedoopt (rk) op 10-05-1603 te Heerlen. Weduwe van Willem Douven, pachter van de kasteelhoeve Schaesberg. Dochter van Wilhelmus PENNINX en Ida N.N.
   5.  Andreas KOIEFLIG, gedoopt (rk) op 18-05-1618 te Heerlen (zie 1416).
   6.  Anthonius COVELICX, gesworen chirurgijn van de hoofdbank Heerlen, gedoopt (rk) op 04-12-1623 te Heerlen (getuige(n): Schiffeler, Henricus en Cordewener, Catharina), overleden op 02-07-1674 te Heerlen op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk te Voerendaal met Sophia EYMAEL, gedoopt (rk) op 08-10-1631 te Voerendaal, overleden op 28-04-1676 te Heerlen op 44-jarige leeftijd, dochter van Herman EYMAEL en Maria HUBERITZ.

2838    Lenardt PANNHAUSEN (PANNES), overleden op 23-07-1667 te Kerkrade.
Gehuwd met
2839    Catharina FEINNERS, geboren 1615, overleden 00-07-1667 te Heerlen, begraven op 23-07-1667 te Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus, gedoopt (rk) op 16-06-1642 te Kerkrade, overleden op 13-11-1679 te Kerkrade op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 26-10-1660 te Kerkrade (St. Lambertus) met Joanna SCHREURS.
   2.  Martinus, gedoopt (rk) op 24-08-1646 te Kerkrade.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 11-10-1665 te Kerkrade (St. Lambertus) met Catharina NACKEN.
   3.  Catharina PANNHAUSEN (zie 1419).

2864    Petrus (Cornelius) DORTANS.
Gehuwd met
2865    Johanna MOERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus (Dierck), gedoopt (rk) op 02-06-1611 te Heerlen (zie 1432).

2866    Joannes SLEIJPEN, overleden op 14-02-1660 te Bemelen.
Gehuwd met
2867    Cornelia SMEETS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida, gedoopt (rk) op 17-01-1616 te Heerlen (getuige(n): Scrumphen, Maria en Smeets, Paes), overleden op 03-06-1690 te Heer op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26-02-1642 te Cadier en Keer met Henricus CALIFELT (COEVLIEGE) (op gen Brement), 35 jaar oud, landbouwer, gedoopt (rk) op 25-02-1607 te Heerlen (getuige(n): joncker Frederich van Schaesberch en Mutters, Gertrud). Was na 1665 pachter van de hoeve in het Kercksken te Scharn (Heer), eigendom van de Abdij van Sinnich. Zoon van Anthonius QUAEDVLIEGH (zie 2832) en Clara JONGHEN (zie 2833).
   2.  Gertrudis, gedoopt (rk) 1621 te Heerlen (getuige(n): Moors, Hermanus en Scrammen, Joannea).
   3.  Anna SLEIPEN (SLEIJPEN) (zie 1433).
   4.  Judocus (Joost), pachter Gasthuishof Bemelen, landmeter, schepen en dorpsmeester.
   5.  Joannes.

2874    Nicolaas VAESSEN. Vaessen was een patroniem van Vaes = Servatius. In 1599 is er sprake van Sijmon Vaessen, alias Leesen. Mogelijk was Johan Vaessen, gehuwd met Elisabeth, een zoon van hem. Johan immers noemt zijn zonen, gedoopt op 09-10-1625 en op 18-04-1629 Simon. En dit is een in deze streken ongebruikelijke naam.
Als broers van Nicolaas komen in aanmerking:

Andreas Vaessen, gehuwd met Heickel de Beij in 1625 (get. Antonius Vaessen);
kinderen:
00-01-1626 Maria, get.: Gerard Min.en en Mettel Vaessen;
29-08-1627 Catharina get.: Mathias de Bie en Maria Hanen;
19-03-1630 Helena, get.: Paulus Timmermans en ... Rumkens.

Antonius Vaessen, gehuwd met Mettel:
kinderen:
16-09-1622 Wilhelmus, get.: Hein Rimkens en Gertreud ...
06-08-1826 Wilhelmus, get.: Johan Rumkens en Nobilis Agnes .. Reboeraet
15-01-1630 Maria, get.: Theodoor Mirkant

Johan Vaessen, gehuwd met Agnes:
kinderen:
10-07-1622 Wilhelmus get.: Mathias Rumkens en Johanna
00-09-1624 Maria get.: Johan Leonard Corduwener en Elisabeth Mennis
00-03-1626 Johan Theodoor get.: Paulus Timmermans en Catharina Reboetradt.

(Uit: Het duister van het verleden" deel A1, H. Kreyns.
Gehuwd voor de kerk op 27-09-1617 te Eijgelshoven (getuige(n): Essers, Johan, de Beij, mathias en Vaessen, Antonius) met
2875    Maria BLUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, gedoopt (rk) op 05-01-1619 te Eijgelshoven (getuige(n): Cruckels, Nicolaas en Hanen, Johanna (?)).
   2.  Maria, gedoopt (rk) op 09-10-1621 te Eijgelshoven (zie 1437).
   3.  Catharina, gedoopt (rk) op 29-09-1624 te Eijgelshoven (getuige(n): Stabelmans, Gertrud).
   4.  Wilhelmus, gedoopt (rk) op 25-09-1628 te Eijgelshoven (getuige(n): Mennis, Margaretha).
   5.  Winandus, gedoopt (rk) op 23-06-1636 te Eijgelshoven (getuige(n): Mennis, Leonard).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 03-11-1667 te Mariënberg met Maria SCHÜLKENS.

2876    Leonard (Lennart) MELCHERS, overleden op 11-02-1669 te Ubach. Uit "Het duister van het verleden" deel A1, H. Kreyns:

Lennart was sinds 1614 mede-eigenaar van de hof de Stegh. Deze hof lag tussen Ubach en Frelenberg. Hij moet een van rijkste boeren van Ubach zijn geweest. Hij noemde zich Melchers van der Steghe.
Bij de erfdeling na de dood van zijn schoonvader Peter Plum in 1617 verkreeg hij ook diens aandeel in de hof. Op 31-08-1643 kocht hij samen met zijn zwager Martin Plum van Hoverhof voor 4300 rijksdaalders de hof Weyenberg. Dit was evenals de Stegh, een groot leen van de Abdis van Thorn. Een broer van Catharina's moeder Anna Mrbach was eerder medebezitter van deze hoeve.
Gehuwd voor de kerk voor 1614 met
2877    Catharina PLUM von der STEEGH, overleden op 11-11-1657 te Ubach.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter, gedoopt (rk) op 12-05-1621 te Ubach (vermoedelijk) (getuige(n): Henskens, Heinrich, Cobben, Joachim en Kornelia), overleden op 01-12-1682 te Rolduc, Kerkrade op 61-jarige leeftijd. De doopregisters van Ubach zijn bewaard vanaf 1651. De doopdatum van Peter werd gevonden in de "Abtswahlakte in Brüsseler Generalarchiv. Op 10-09-1667 kwam de kerkelijke goedkeuring van de verkiezing van Peter Melchioris von der Stegh tot abt van Rolduc. Zijn wapen bevindt zich nog in de sluitsteen boven het portaal. (Uit het duister van het verleden, deel A1, H. Kreyns).
   2.  Martinus MILCHERS (MELCHERS) (zie 1438).
   3.  Reinier, kanunnik in Rolduc, overleden op 14-08-1679 te Rolduc, Kerkrade.
   4.  Gertrudis.
Gehuwd met Peter JANSEN.
   5.  Helena, overleden op 01-08-1657 te Ubach.
Gehuwd voor de kerk voor 1652 met Dionysos DORTANTS.
   6.  Johanna, leiding huishouden Rolduc, overleden te Rolduc, Kerkrade.
   7.  Anna.
Gehuwd met Joris DASSEN.
   8.  Melchior.
   9.  Catharina, overleden op 10-01-1669 te Ubach.
Gehuwd voor de kerk voor 1652 met Dionisius PENNARTS, overleden op 18-12-1691 te Merkstein.
   10.  Willem.
   11.  Franciscus, overleden op 11-11-1667 te Ubach.

2878    Philip PLUM.
Gehuwd met
2879    Severina van ZWEIBRUGGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha PLUM (PLAUM) (zie 1439).

2896    Petrus (Peter) URLINHGS.
Gehuwd met
2897    Gertrudis (Magrieta, Greit) MERTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, gedoopt (rk) op 09-02-1605 te Heerlen (getuige(n): Coeckelkor, Dierich en Houtboecx, N.N.).
   2.  N.N. Gedoopt (rk) op 16-11-1608 te Heerlen (getuige(n): Simons, Peter, Spirts, Hein en van Nuenerbick, Anna).
   3.  Ulricus, gedoopt (rk) op 13-12-1615 te Heerlen (zie 1448).

2920    Joannes (Jan) DAUTZENBERGH, geboren te Scheydt-Schaesberg, gedoopt (rk) op 01-08-1599 te Heerlen (getuige(n): Smetz, Coen loco Busschops, Heinrich en Luffkens, Maria loco Dircks, Lisken), overleden op 09-11-1677 te Heerlen op 78-jarige leeftijd. Hij volgde omstreeks 1624 zijn schoonvader op als secretaris van de hoofdbank Heerlen (tot circa 1647). Hij was tevens schatheffer van de hoofdbank Heerlen (opgevolgd door zijn hervormde neef Nic. Hoockels sr), man de de keurkeulse mankamer voor het leengoed "Klein Caumer", plaatsvervangend griffier en plaatsvervangend stadhouder van dit leenhof en man van het leenhof Valkenburg.

In het register van de geestelijke goederen in het Staatsland van Valkenburg staat
Op 13-05-1645 koopt hij van Peter Muter . Maria Spirtz land in het Dilkenbroeck (Hoeve Thomas Botterweck) genaamd "die Rhoen weijde, ene sijde erfgenamen Jacob Douven, andere sijde die gatze aldaer".

Hj woonde in het huis aan de Veemarkt (later Wilhelminaplein 24). Dit huis werd "De Leuff" genoemd. In het register van de geestelijke goederen in het Staatsland van Valkenburg staat met betrekking tot dit huis:
Jan Doutsenberghs gewesene secretaris tot Herle weduwe tot Herle op de Veemert gent Catrina Bisschoups gelt jaarl. vier vaaten roggen betaalt, toch moet terff sijn, onderpant huijs ende hoff genaemt DE LEUF gelegen tot Herle aan de Veemert-(port), regenoot de gemeente graaf ende Lindert Merckelbach ende Peter Hanssen voorhoofd de straat uijtschietende op Merckelbachs erven.
Nu deese navolgend personen:
1. Jan Dotsenberghs weduwe door Hans Willem Dotsenbergh, halfwin op den Hoff Bensenraat, gelt jaarl. een vat terwe, toch hebben maer rogh betaalt, onderpant als boven;
2. Jasper Doutsenbergh weduwe getrouwt met Zeveren Beckers op de Heerewegh geldt jaarl. een vat terwe, toch maar rogge betaalt, onderpant als boven;
3. Peter Doutsenbergh halfwin op de Schuffelaar gelt jaarl. een vat roggen most als voor terwe sijn betaalt. Onderpant als boven;
4. Nicolaes Schils tot Herle op de Weghscheijt gelt jaar, een vat terwe toch maer rogge betaalt, onderpant als boven.

Den 6 meert 1699 sijn dese vier vaten betaelt met rogge voor anno 1698 door Willem Doetsenberg, Jasper Doetsenberg, Peter Doetsenberg en Nicolaes Schils met f. 18.16. (Land van Herle 1954 pag 75 e.v.).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1624 met Elisabeth van den HOOF (van den HOVE), overleden circa 1634.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1636 met Catharina BISSCHOPS (BUSSCHOPS) (zie 2921).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 07-02-1625 te Heerlen.
   2.  Cornelia, gedoopt (rk) op 26-07-1626 te Heerlen (getuige(n): Batzon, Goswinus en Spierts, Ida), overleden op 21-10-1707 te Heerlen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk te Heerlen. Trouwt vermoedelijk op 06-02-1646 te Heerlen. Echtgenoot is Paulus MERKELBACH, zoon van Carcillis MERCKELBACH, halfwin op Haeren, schepen van Voerendaal en Heerlen, en Elisabetha EIJSSEN (zie 1027).
   3.  Catharina, gedoopt (rk) op 10-03-1628 te Heerlen.
   4.  Maria, gedoopt (rk) op 10-11-1629 te Heerlen.
   5.  Ferdinand, gedoopt (rk) op 22-10-1633 te Heerlen (getuige(n): Randeraet, Fredericus).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Joannes Wilhelmus (Hans Willem) DAUTZENBERG, halfwin op "den hof Bensenraat", gedoopt (rk) circa 1637 te Heerlen, overleden op 05-09-1707 te Heerlen. Op 08-01-1696 koopt hij van Willem Ceulertz . Anna Kockelkoren "bempt" bij Bensenraedt. (Gichten Heerlen nr. 193)

Op 12-02-1701 verstrekken zij een obligatie van 120 goudgulden ten van Dirck Kockelkorn, Giel Hamers . Mechtel Kockelkorn en Willem Keulaerts . Anna Kockelkorn. Het onderpand is huijs, hoff, weijde tot Benzenraedt en een halve bunder land op den Graeff bij den Dael (Gichten Heerlen nr. 526)

Vermoedelijk is hij de Hans Willem die genoemd wordt in LVO 7857 22-06-1724 in welk aangegeven wordt dat hij zijn graf heeft in de buurt van de pilaar waar de preekstoel hangt van de Pancratiuskerk in Heerlen.
Ondertrouwd op 01-11-1671 te Heerlen met Odilia (Dilgen) ROOSEBOOM, 22 jaar oud, gedoopt (rk) op 14-11-1648 te Voerendaal, overleden op 16-02-1705 te Heerlen op 56-jarige leeftijd, dochter van Thomas ROOSEBOOM en Elisabeth SPEITZ (SPEETS).
   7.  Petrus, gedoopt (rk) op 13-03-1639 te Heerlen (zie 1460).
   8.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 17-06-1641 te Heerlen (getuige(n): Schils, Jacobus en Busschops, Gertrudis), overleden op 21-09-1681 te Heerlen op 40-jarige leeftijd. Uit de gichten van de Schepenbank Heerlen blijkt, dat zij in 1681 haar testament maakt.
Ondertrouwd op 26-10-1659 te Heerlen met Nicolaas SCHILS, 19 jaar oud, burgemeester van de bank Heerlen, gedoopt (rk) op 30-10-1639 te Heerlen. Op 22-03-1680 leent hij als oud-burgemeester van de Hoofdbank Heerlen geld bij de heer Fellingen, koopman te Aken (Gichten Heerlen nr. 91).

Hoewel Nicolaas mede-eigenaar was van het huis aan de Veemarkt is hij in het huis "op de Weegscheid" blijven wonen. Dit huis werd "de Arend" genoemd.

Op 26-02-1683 (Gichten Heerlen) vindt erfmangeling plaats met Vaes Joosten . Mettel Meents, huis en hof tot Schandelen (vlgs not. akte d.d. 31-12-1680) aan Schils toekomende van Mettel Teulmans, wed. van Peter Botterwegh, tegen:
weijde aen het Cempken tot Meysenbroeck. Zoon van Nicolaas (Claes) SCHILS en Maria CLINGEN.
   9.  Casparus (Jasper), gedoopt (rk) op 24-02-1645 te Heerlen (getuige(n): Fabritius, Gerard en Creuwen, Maria), overleden op 22-08-1677 te Heerlen op 32-jarige leeftijd. Notaris Vrijthof RAL 4178 pag 1. Zie ook LVO Klimmen 7097 RAL pg 307
Op 10 maart 1727 dragen de erfgenamen van wijlen Jaspar Dautzenberg x Anna Rietrae, Jan Dautsenberg ongehuwd, Werner Dautsenberg in 2de huwelijk met Delia Boosten en wednr van Barb. Moonen heeft 2 kinderen Jaspar en Anna Maria Dautsenberg, Dirck Dautsenberg x Cecilia van den Hove, dragen goederen over aan Machiel Pluymen x Gertrud Hollants en Hendrick Wijnen, Heyliger Pluymens namens de kinderen van Lemmen Pluymen met namen Ida, Helena en Jenne Pluymen.

Ondertrouwd op 09-02-1670 te Heerlen. Getuigen waren Scheepers, Henderick, oom van de bruidegom en Korst Hilskens. Echtgenote is Anna RIEDRAED (RIETRAE), overleden op 20-03-1721 te Heerlen. Zij is afkomstig van Prickenis (Schaesberg).
   10.  Joannes, gedoopt (rk) op 24-06-1647 te Heerlen (getuige(n): Schepers, Henricus en Clingen, Maria), overleden op 08-09-1693 te Heerlen op 46-jarige leeftijd.
2921    Catharina BISSCHOPS (BUSSCHOPS), gedoopt (rk) op 01-08-1607 te Heerlen, overleden op 06-10-1680 te Heerlen op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 2920).
 
2922    Thomas MONEN (MOENEN), gedoopt (rk) circa 1600 te Meesenbroek-Heerlen, overleden op 15-04-1656 te Heerlen. Hij was pachter van de kasteelhoeve Meesenbroek, man van de keurkeulse mankamer voor het Goldsteenleen, gelegen op de Geer (aankoop 16-04-1644), (1644, 1653) schepen (Spaanse zijde) van de Hoofdbank Heerlen, schatheffer van de hoofdbank Heerlen. Hij heeft erfgoederen onder de bank Klimmen. (LTG 1980 K-Siegelaer).
Vermoedelijk bouwde hij het huis "het Kruis" in Heerlen ("Igge Kruts"). Bij sloop in 1952 van het gedeelte dat aan de Coriumvallumstraat lag kwam een Kunrader steen te voorschijn met daarin gebeiteld "anna 1643". (Land van Herle 1953 pag 85 e.v.).
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-06-1620 te Wijnandsrade met Judith HUNTGENS (Canisius), overleden voor 1634. Zij is overleden voor 14-03-1634.
Gehuwd voor de kerk (2) 1636 te Heerlen met Maria LEUFKENS (zie 2923).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt (rk) op 10-05-1622 te Heerlen (getuige(n): Zevelen, Melchior en Nacken, Maria).
   2.  Wilhelmina, gedoopt (rk) op 20-07-1624 te Heerlen (getuige(n): Snijders, Jan en Moenen, Christina).
   3.  Jan, gedoopt (rk) op 17-02-1627 te Heerlen (getuige(n): Coenen, Lambert en Beckers, Elisabeth), overleden op 09-09-1666 te Heerlen op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk 1597. Zij zijn gehuwd voor 30-01-1597. Echtgenote is Maria SENDEN, geboren circa 1630, dochter van Andreas (Tilman) SENDEN, Schout van Wijnandsrade, en Gertrudis CLINGEN.
   4.  Frans, gedoopt (rk) op 02-03-1628 te Heerlen (getuige(n): Siben, Jan en Strabach, Anna).
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 01-12-1630 te Heerlen (getuige(n): Merckelbach, Syblis en Wingarts, Maria).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Christina, gedoopt (rk) op 25-08-1633 te Heerlen (getuige(n): Wijngarts, Mathias en Busschops, Catharina).
Gehuwd met Frans ROEBROECK.
   7.  Ida, gedoopt (rk) op 22-07-1639 te Heerlen (getuige(n): Doutzenberg, Jan en Clingen, Maria).
   8.  Gerard, gedoopt (rk) op 08-08-1640 te Heerlen (getuige(n): Clingen, Hendrik en Cloot, Barbara).
   9.  Maria, gedoopt (rk) op 04-05-1642 te Heerlen (zie 1461).
   10.  Ida, gedoopt (rk) op 16-05-1644 te Heerlen (getuige(n): Moenen, Peter en Bont, Barbara).
Gehuwd voor de kerk (1) op 38-jarige leeftijd op 15-02-1683 te Heerlen (Pancratius) met Nicolaas SCHILS, 43 jaar oud, burgemeester van de bank Heerlen, gedoopt (rk) op 30-10-1639 te Heerlen. Op 22-03-1680 leent hij als oud-burgemeester van de Hoofdbank Heerlen geld bij de heer Fellingen, koopman te Aken (Gichten Heerlen nr. 91).

Hoewel Nicolaas mede-eigenaar was van het huis aan de Veemarkt is hij in het huis "op de Weegscheid" blijven wonen. Dit huis werd "de Arend" genoemd.

Op 26-02-1683 (Gichten Heerlen) vindt erfmangeling plaats met Vaes Joosten . Mettel Meents, huis en hof tot Schandelen (vlgs not. akte d.d. 31-12-1680) aan Schils toekomende van Mettel Teulmans, wed. van Peter Botterwegh, tegen:
weijde aen het Cempken tot Meysenbroeck. Zoon van Nicolaas (Claes) SCHILS en Maria CLINGEN.
Gehuwd (2) met Peter VORGAGE.
   11.  Agnes, gedoopt (rk) op 15-07-1646 te Heerlen (getuige(n): Haenen, Frans en van den Hoef, Elisabeth).
   12.  Gerard, gedoopt (rk) op 21-10-1648 te Heerlen (getuige(n): Panhuis, Leonard en van Neerbeek, Barbara).
2923    Maria LEUFKENS, gedoopt (rk) op 28-08-1607 te Heerlen (getuige(n): Dautzenberg, Willem en Teilen, Magdalena), overleden op 01-01-1687 te Heerlen op 79-jarige leeftijd. In de doopregisters wordt zij ook aangeduid als "Maria uut gen Pauff" onder Heerlen. Omstreeks 1655 was zij pachteresse van de kasteelhoeve Meesenbroek. Tevens exploiteerde zij eigen landerijen waarvan 12 bunder 74½ kl(eine) roeden.

Lens en Peter Vroen, Cathrijne Dortant weduwe van Hendr. Vroen, Lins Cloot, Nicolaes Steijnbusch, Wijn Schleijpen en Peter Jabich, gezamenlijke erfgenamen van Maria, weduwe van Jan Vijgen, hun oom en (2) Thomas Moenen die land "tot Vruschenbroeck in tocht heeft" verkopen aan Peter Dautzenberg . Maria Moenen huis etc. Vroeschenbroeck en veel land.

Op 16-06-1692 deponeert haar zoon Jan obligatie in naam van zijn moeder en ten laste van Peter Ritzen . Maria Vrösch. (Gichten Heerlen).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1635 met Joannes (Jan) VIJGEN, overleden voor 1636. Hij was van Vrusschenbroek.
Gehuwd voor de kerk (2) 1636 te Heerlen met Thomas MONEN (MOENEN) (zie 2922).
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen (zie onder 2922).
 
2980    Thomas RUWETTE.
Gehuwd met
2981    Cathrijn LENENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolas (Claes), geboren circa 1615 (zie 1490).

2982    N.N. HAGELSTEIN.
Gehuwd met
2983    N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, geboren circa 1613 (zie 1491).
   2.  Michael.
Gehuwd met Margriet FRÖSCH van CARLSFELD.

3008    Joannes RÖMKENS.
Gehuwd met
3009    Petronella N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus, gedoopt (rk) op 18-07-1607 te Heerlen (getuige(n): Mijnis, Dionijs en Moubichs, Isabella).
   2.  Simon, gedoopt (rk) op 25-10-1609 te Heerlen (zie 1504).

3060    Joannes DAUTZENBERG, gedoopt (rk) op 03-06-1607 te Heerlen (getuige(n): Werden, Mijnis en Jochims, Jehenna), overleden op 09-11-1677 te Heerlen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met
3061    Joanna VIJGEN, geboren circa 1600 te Heerlen, overleden op 05-09-1680 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis, gedoopt (rk) op 10-06-1632 te Heerlen, overleden op 08-03-1707 te Heerlen op 74-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 12-02-1662 te Heerlen, gehuwd voor de kerk 00-03-1662 met Antonius (Teunis) KOENEN (COENEN, COUNEN, CUNEN), herbergier, geboren circa 1637 te Klimmen, overleden op 25-01-1700. Hij is de oudst bekende waard van herberg "De Swaen" (1679 SAH criminele stukken nr 649). De herberg lag in "De Backerd" (Baggerd). Het waren enkele aan elkaar gebouwde woningen links naast de tegenwoordige ingang van huize Op de Biest aan de Hereweg.
   2.  Joannes, gedoopt (rk) op 06-01-1635 te Heerlen (getuige(n): Moors, Hermannus en Werden Cornelia). Jong overleden.
   3.  Joannes, gedoopt (rk) op 25-12-1639 te Heerlen (zie 1530).
   4.  Elisabeth (Giertjen), gedoopt (rk) op 27-03-1642 te Heerlen (getuige(n): Senden, Henricus en Kautnagel, Maria), overleden op 17-06-1715 te Heerlen op 73-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 24-02-1669 te Heerlen. Als getuigen traden op Caspar Sijstermans, een broer van de bruidegom en Feiken (Sophia) Dautzenberg, een zus van de bruid. Echtgenoot is Laurentius SIJSTERMANS, 36 jaar oud, gedoopt (rk) op 14-05-1632 te Heerlen, overleden op 21-01-1719 te Heerlen op 86-jarige leeftijd. In hun op 3 juli 1704 opgemaakt testament worden als erfgenamen aangewezen hun neef Peter Dautzenberg en zijn vrouw Anna Reumkens. Hun zoon Christianus is dan blijkbaar al overleden. Er worden ook geen andere kinderen uit dit huwelijk bekend c.q. als erfgenamen aangewezen. (SAH, schepenbank deel 5, pag 410 e.v.).

Op 25-03-1692 vindt met Tilman Moors . Edel Latten erfbuit plaats van ackerland op de Heugden, sonneopganck Lennert Spierts, sonnenonderganck Hilger Pelsers, voorhoofd gemene wegh. (Gichten Heerlen).

Op 23-06-1692 verkoopt hij aan Joannes Franssen . Zibilla Zegels bempt in Wijerbroeck. Zoon van Christianus SIJSTERMANS en Anna N.N.
   5.  Goswinus, gedoopt (rk) op 20-06-1644 te Heerlen (getuige(n): Wetsels, Petrus en Schull, Catharina), overleden op 16-11-1706 te Lichtenberg-Schaesberg op 62-jarige leeftijd, begraven te Schaesberg. Hij werd begraven in de kerk. Hij was schepen van Schaesberg en tijdelijk schout. Op 25-08-1681 verkoopt hij met Jan Meens en huis te Kunrade "aen den Wolf" aan Thomas Eussens . Trijntjen Straelen (Gichten Schepenbank Heerlen).

Op 06-01-1681 verkoopt hij met Herman Keijbets een "weide tot Nieuwenhagen in des heere houve (80½ roede), langse sijde Heijn Speerts, voorhoofd de straet" aan Thonis Arets . Maria Nassen.

Landmetersarchief 4766. Op 26-03-1707 vindt de meting plaats voor zijn erven. Het gaat daarbij om:
een akker naast Moers, Tilman, in drie gelijke delen;
een akker in het Hoffveld, in drie gelijke delen;
de Hoffweide;
twee akkers in de Kreuckels Del.

Op 28 maart wordt gemeten:
een akker an den Backert, in drie delen;
een akker aan het voorhoofd van het vorige, in drie delen;
een akker onder Acher busch;
een akker op de Hochden;
een akker op de Hochden, in twee gelijke delen;
een akker naast Eijmahl, Johan.

Op 31 maart gemeten:
een akker op de Winckel, in twee gelijke delen;
een akker op de Winckel;
een akker naast de weduwe van Dautsenberg, Jan;
vier akkers an den Dorremich;
een akker aan de Koijweg;
een akker in het Kaltvelt;
een akker achter de Eijckenbusch;
een akker naast Spierts, Leonard;
een akker in de Heijdtcamp, in twee gelijke delen.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 08-02-1672 te Heerlen (Pancratius) met Joanna JONGEN, 38 jaar oud, gedoopt (rk) op 27-07-1633 te Heerlen (getuige(n): Frederix, Gerardus en Vromen, Gertrudis), overleden op 19-09-1693 te Heerlen op 60-jarige leeftijd. Zij erfde van haar vader een deel van het huis, hof en landerijen te Kunrade. Dochter van Hendrik JONGEN en Sybilla (Bielken) N.N.
   6.  Petrus, gedoopt (rk) op 06-02-1650 te Heerlen (getuige(n): Kebets, Tilmanus en Haenraets, Anna), overleden op 17-04-1713 te Heerlen op 63-jarige leeftijd. LVO 7857 Schaesberg 16-05-1693.
Dautsenberg, Peter x Heuts, Ida verkopen aan Spierts, Jan (zwager) x Dautsenberg, Metgen een derde deel van een huis en hof op de Lichtenberg. Een zwager is Coenen, Thonis en zijn broer is Dautsenberg, Goosen.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 06-06-1680 te Heerlen (Pancratius) met Ida HEUTS, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 22-03-1654 te Voerendaal, dochter van Petrus HEUTS en Anna SEVERMANS.
   7.  Mechtildis (Metgen), gedoopt (rk) op 29-10-1653 te Heerlen (getuige(n): Tribels, Antonius en van den Hoof, Elisabeth).
Gehuwd met Joannes SPIRTZ.

3062    Peter WETZELS.
Gehuwd met
3063    Elisabeth MOENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt (rk) te Heerlen (zie 1531).

3104    Henricus SPIERTZ.
Gehuwd voor de kerk op 25-11-1608 te Heerlen (Pancratius) met de 20-jarige
3105    Odilia VROEN, gedoopt (rk) op 22-09-1588 te Heerlen (getuige(n): Moers, Claes en in gen Smit, Meijken).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabetha, gedoopt (rk) op 03-03-1609 te Heerlen (getuige(n): Klingen, Dionis en Lenars, Maria).
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 24-03-1611 te Heerlen (getuige(n): Pennenx, Willem en Lenaertz, Anna).
   3.  Reinerus, gedoopt (rk) op 27-10-1613 te Heerlen (getuige(n): Cornelij, Joannes).
   4.  Henricus, gedoopt (rk) op 09-07-1616 te Heerlen (zie 1552).
   5.  Joannes, gedoopt (rk) op 12-07-1618 te Heerlen (getuige(n): Lattenhovers, Peter en Schils, Catharina).
   6.  Godefridus, gedoopt (rk) op 07-09-1621 te Heerlen (getuige(n): Dortans, Petrus en Clingen, Elisabetha).
   7.  Maria, gedoopt (rk) op 26-11-1623 te Heerlen (getuige(n): Horroin, Guilielmus en Pennincx, Clara).
   8.  Joanna, gedoopt (rk) op 04-02-1627 te Heerlen (getuige(n): Nacken, Godefridus en Beckers, Maria).
   9.  Margaretha, gedoopt (rk) op 26-11-1629 te Heerlen (getuige(n): Cloot, Matthias en Boberts, Anna).
   10.  Margaretha, gedoopt (rk) op 26-11-1629 te Heerlen (getuige(n): Cloot, Mathias en Boberts, Anna).
Gehuwd met Maria Mechtildis A CAMPO.
   11.  Hermanus, gedoopt (rk) op 12-04-1633 te Heerlen (getuige(n): N.N.).

3106    Henricus PRICKEN.
Gehuwd met
3107    Barbara SUREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mechtildis, gedoopt (rk) op 23-12-1611 te Heerlen (getuige(n): van den Hoef, Alexander).
   2.  Catharina, gedoopt (rk) op 24-02-1614 te Heerlen (getuige(n): Lupen, Paulus en Pauli, Maria).
   3.  Sybilla (Isabella, Belken), gedoopt (rk) op 18-11-1618 te Heerlen (zie 1553).

3120    Meis (Bartholomeus) JONGEN, geboren circa 1565.
Gehuwd voor de kerk circa 1590 met
3121    Catharina MOERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus, geboren circa 1595.
   2.  Petrus, gedoopt (rk) op 25-08-1602 te Heerlen (getuige(n): Melcops, Nel).
   3.  Joannes JONG(H)EN, geboren circa 1605 te Schaesberg (zie 1560).
   4.  Bartholomeus, gedoopt (rk) op 07-02-1608 te Heerlen (getuige(n): Muters, Peter, Vigen, Joannes en Dorthans, Jen), overleden 00-11-1682 te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk circa 1639 met Catharina van den HOOF (HOVE), overleden op 16-09-1666 te Heerlen.

3128    Leonart SPIERTZ (SPIRTZKENS, SPIRTZ).
Gehuwd met
3129    Jenne (Joanna) FROIJEN (FROHND) (Pricken), overleden 08-1658?? te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-08-1602 te Heerlen (Pancratius) met Wilhelm PENNINCX, halfwin kasteelhoeve Schaesberg.
Gehuwd (2) met Leonart SPIERTZ (SPIRTZKENS, SPIRTZ) (zie 3128).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gregorius (Gorijs), gedoopt (rk) op 15-04-1592 te Heerlen (zie 1564).

3130    Dionisius (Nijs) KLINGHEN (CLINGEND).
Gehuwd met
3131    Maria van den HOVE (HOFF).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, gedoopt (rk) op 03-01-1593 te Heerlen (zie 1565).

3224    Jonkheer Tilman Christiaan van REBOTRATH, 1640 eigenaar van de helft van de Terbruggenhof te Eygelshoven. LVO 2212 verheffing 7 vierdel beemd.

Op 10-01-1644 ontvangt hij 7/4 beemd gelegen onder den Laetsenbosche over die bach, voorhooft Cortenbachs Anstelen beemden ofte die broich.
Hij draagt deze over aan Peter Quaedtvliegh a 80 rdl. Hij verpand zijn Colnische leengoed te Heerlen. Bij deze overdracht wordt Tilman jonkheer genoemd.
(OCGL nalatenschap pastoor Russel).
Gehuwd met
3225    Sybilla van GURTSKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dietrich Bertram van REBOTRATH, (zie 1612).
   2.  Tilman Conrad, overleden op 23-09-1688 te Eygelshoven. Terbruggerhof Eygelshoven 1665.
Gehuwd met Sophia CLUT.

3842    Joannes DREIJSSENS (DRIESSENS).
Gehuwd met
3843    Oda KERFFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria DREIJSSENS (zie 1921).

4012    Christianus CRIJNS, overleden op 09-06-1639 te Nuth.
Gehuwd met
4013    Catharina TYMMERS, overleden op 15-05-1649 te Nuth.
Uit dit huwelijk:
   1.  Quirinus, gedoopt (rk) op 02-05-1595 te Nuth (getuige(n): Guilielmus Spronck en Petronella ev Henricus Wuestenraedt), overleden voor 1603.
   2.  Hermanus, schepen van Vaesrade, gedoopt (rk) op 30-05-1596 te Nuth, overleden op 16-02-1664 op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19-10-1628 te Nuth (Bavo) met Mechtildis BRULS (BOSCH).
   3.  Anna, gedoopt (rk) op 23-09-1599 te Nuth (getuige(n): Johanna Crijns en Thijs Duyvemans).
   4.  Quirinus, gedoopt (rk) op 07-03-1603 te Nuth (getuige(n): Leonaruds Huntgens), overleden op 25-12-1690 te Nuth op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met Catharina KOCKELKOREN.
   5.  Maria, gedoopt (rk) op 16-04-1609 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Arnold Bemelmans en Ida Sijmons).
   6.  Catharina, gedoopt (rk) op 24-04-1611 te Nuth (getuige(n): Franciscus Canisius en Joanna ev Joannes Knoren).
   7.  Thomas (zie 2006).

Generatie XIII

 
4096    Johannes (Jan, Joest) SCHEIFFELERTS, geboren circa 1500. In de registers van de Laathof van Rode vinden we, dat Jan of Johan een zoon is van Jacob. We treffen hen in bij het leen "Die Padne, Panne of Pannisleen". Het leen lag tusschen de Hoven en Groenstraat in het Haenvelt onder Ubach over de Worms. Het leen was 50 morgen groot. Gillis van Eynaten schreef toen, dat op donderdag na St. Jan Baptist - 30 juni 1530 - Johan, Jacob Schiffelaerts soon voor zich en consorten het goed, dat zijn vrouw Thyne bij haar dood achterliet, gelegen in de Groenstraat en genoemd "Die Panne", "ende Johan Peters zo vermannen plaich". De eerste vermelding komt voor het in het leenboek 1524.

In de "Liber de Simpelfeldt" van pastoor Arnoldus Dydden vinden we terug, dat Jan werd "doetgelaegen door Jacob Lambrechts".

In de aantekeningen van Heinrich Noppenich (zie ook Heyn) vinden we van Jan de volgende aantekeningen van pachtgronden:
" Jan Schiffler yn de neyrm straysse.
140. iem gilt Jan Schiffler van eynen boenre lantzs gelegen yn den wydendaill (wyendend aill)? schuyst up des waillbroichs hoeffs lant in