Startpagina.over ons.hobby.genealogie.heemkunde.foto's.foto's 2.WO I + II.linken.

 

Heemkunde als grote hobby

Een van onze grootste hobby’s is het uitoefenen van de heemkunde. Daarbij houden wij ons bezig met stamboomonderzoek, het verzamelen van bidprentjes en rouwbrieven, oude foto’s en de geschiedenis van de dorpen Heeze en Schaesberg. Het woord “heem” betekent niet meer en niet minder dan thuis. En daar willen we eigenlijk alles van weten. Daarbij stel je je vragen als: hoe zag het er hier vroeger uit? Waar en in welke huizen en straten hebben de mensen gewoond? Hoe woonden zij? Wat deden zij om in leven te blijven? Wie hebben er lang voor ons gewoond (archeologie)? Wie hebben hier gewoond etc.

 

Op dit moment werken wij aan een beschrijving van de panden in Heeze en Leende van vóór 1955. Vanaf 1955 gaan we terug om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en te beschrijven over de panden en hun bewoners.

Datzelfde doen we voor Schaesberg.en Ubach over Worms. Daar wordt teruggewerkt vanaf 1970 en daarbij beperken we ons niet tot het oude straatdorp “Scheydt”. Heel Schaesberg komt aan bod.  In Ubach over Worms gaat ook om de hele gemeente met Waubach, Rimburg, Groenstraat en de andere wijken.

Saai? Nee je ontdekt steeds weer opnieuw dingen en tegelijkertijd krijg je nieuwe vragen.

 

 

Jo combineerde vaak zijn werk met zijn hobbies. Rechts de oorspronkelijke kunstopslag van de gemeente Heeze-Leende die nu in een beter depot ligt en opnieuw geïnventariseerd is.

Boven de hals van een baardmanskruik uit de opgraving aan de Averbodeweg in Sterksel.