Startpagina.over ons.hobby.genealogie.heemkunde.foto's.foto's 2.WO I + II.linken.
Genealogie
Hoewel wij altijd geïnteresseerd zijn geweest in geschiedenis en vooral de streekgeschiedenis, kregen we pas in 1994 wat extra tijd om aan ons eigen stamboomonderzoek te gaan werken.
Wij zijn toen lid geworden van de Heemkundever-eniging Landgraaf. Veel vrije dagen werden doorgebracht in het rijksarchief in Maastricht, dat tegenwoordig het Regionaal Historisch Centrum Limburg wordt genoemd. We hebben heel wat boeken, registers en akten gezien, microfilms, microfiches en natuurlijk uren op het internet gezocht. En we zijn er nog lang niet.
Door de bestuursfunctie bij de Heemkundevereniging en activiteiten bij de Heemkundekring in Heeze  blijft er eigenlijk te weinig tijd over voor het eigen onderzoek. Maar we hebben al enorm veel gegevens. Op deze pagina hebben we links geplaatst naar een aantal van onze bestanden. Let op de bestanden zijn wel al wat ouder. Je mag die gegevens gebruiken. Daarom publiceren wij ze hier. Maar wanneer je aanvullingen hebt of correcties stellen wij het op prijs wanneer je die aan ons wilt doorgeven via joschiffelers@gmail.com
Wij werken aan de stambomen: Schiffelers, Dautzenberg, Horsch, Brassé, Vankan, Boermans, Hanssen en Vreuls. Daarnaast hebben wij ook nog veel andere gegevens beschikbaar.

Genealogie brengt soms hele verrassingen en wereldwijde contacten met zich mee.

Soms vragen mensen zich wel eens af wat we met al die sociale media moeten. Wij gebruiken een aantal van die websites voor het verzamelen van genealogische gegevens. En soms krijg je een bericht van de andere kant van de wereld met de vraag of je familie bent of dat je gegevens hebt over een bepaalde familie.

Door een vraag of we iets wisten over Bocholtz, kwamen we in contact met nakomelingen van een oom van mijn vader die indertijd naar Brazilië is geëmigreerd. Wij konden hun een plezier doen met foto’s en gegevens en wij konden onze gegevens aanvullen. Intensief is het contact niet. Wij spreken geen Portugees en in Brazilië hebben zelfs mensen met een universitaire opleiding moeite met het Engels.

Een Amerikaanse vrouw vroeg of wij iets meer wisten over een Conrad Vreuls die in Kerkrade geboren was. Zij ging namelijk trouwen met een Jean Vreuls. Daar konden ze dus mee helpen want met wat eenvoudig werk konden we ze zo plaatsen in de stamboom Vreuls die we zelf in de voorouders hebben.

 

De twee foto’s hierboven laten leden van de familie Schiffelers in Brazilië zijn. De onderste foto is Maria Schiffelers. Zij is een kleindochter van Leonard Schiffelers die dus emigreerde. De contacten verlopen via haar dochter Katia, die op de bovenste foto met kind op de schoot staat.

 

De twee foto’s hiernaast laten Jean Vreuls zien die als kind met zijn ouders naar Amerika vertrok. Hij was in 1909 geboren in Heerlen. Op de foto daaronder staat in kleur zijn zoon  Jean die in november 2010 trouwde met Nancy via wie de contacten lopen. Nancy is zelf besmet met genealogie. Beiden hebben nog een volle baan. Nancy werkt voor de NASA en Jean heeft West Point doorlopen.

 

Zoals jullie zien, kunnen de sociale netwerken dus toch wel wat leuke contacten opleveren en interessante gegevens voor onze familiegeschiedenis.

 

Kwartierstaat van Jean Pete Vreuls

Stambomen zijn constant in ontwikkeling en veranderen vaak wekelijks. Het is en blijft een speurtocht waar waar geen einde aan komt.

En vaak kom je gegevens tegen die iets meer tijd kosten om te controleren en duidelijkheid te krijgen. Het speuren blijft niet beperkt tot het binnenland. Je moet vrijwel altijd ook de grens overkijken en dan met name Duitsland en België.

Maar we hebben een troost: “elke vraag die opgelost wordt, geeft meteen weer twee nieuwe vragen”.