Familiewebsite Gerda en Jo Schiffelers

Wie schrijft die blijft. Over ons en onze familie

De familie Schiffelers in de loop van de eeuwen. 

Iedereen die de geslachtsnaam Schiffelers, Schieffelers draagt en bijna iedereen die de naam Schiffeleers, Schiffelaers, Schiffeler, Schiffler(s) heet, kan er vrijwel zeker van zijn dat hij afstamt van een eeuwenoud geslacht uit het gebied tussen Aken en Simpelveld. Alleen in Maastricht is dat met de naam Schiffeleers niet altijd te garanderen omdat daar in het verleden een naam Schaffelaar ook verbasterd is naar Schiffeleers. Heel soms kom je ook nog een verschrijving tegen met Schuffelers en Schoffelers. Dit betekent dat je alles moet controleren en niet klakkeloos kunt invoegen. Helaas kom je publicaties rond Aken ook de nodige missers tegen omdat men daar maar automatisch Schiffers van de naam heeft gemaakt. In de Voerstreek en met name het Frans talige deel moet je er rekening mee houden dat er ook een verfransing is geweest en de naam geschreven wordt als bijvoorbeeld Xhoffleers. Geschreven als uitgesproken.

De oudste roots die 100% teruggevolgd kunnen worden gaan terug tot in de 15e eeuw in Simpelveld en omgeving. Daarvoor zijn ook veel interessante gegevens te vinden . Via Eys, Valkenburg-Oost komen we dan in Aken terecht. Ook in enkele andere plaatsen zijn gegevens te vinden. Daarvoor moet je dan de oude documenten raadplegen. Grote branden hebben in Aken veel historische informatie verloren laten gaan, maar gelukkig is van de oude stadsrekeningen veel bewaard gebleven. Onze oudste gegevens gaan terug tot in de 12e eeuw. De geslachtsnaam is een zogenaamde dictusnaam. Een verwijzing naar een goed of een tak van een familie. Opvallend is dat de jonkers van die tijd het wapen gebruiken van de grote familie Scavedries. Ook valt het op, dat bij onze rechtstreekse voorouders in de 16e eeuw voor het laatst sprake is van huwelijken met adellijke dames. Waarom men uit de landadel is gegaan is ons nog niet duidelijk geworden. Overigens beperken wij ons niet tot een rechte lijn maar proberen alle naamgenoten (oude en jonge gegevens) een plaats te geven in die grote genealogie.

Wij zijn van mening, dat je gegevens met anderen moet delen. Dat betekent wel, dat wij een bronvermelding op prijs stellen en eventuele aanvullingen en correcties ook aan ons worden doorgegeven. Helaas moeten we ook constateren dat mensen met 25 jaar onderzoek aan de haal gaan en dan ook nog doen alsof ze alles zelf hebben uitgezocht. Realiseer je dan wel, dat wij niet alleen lid zijn van verenigingen maar ook kostbare abonnementen op historische gegevens hebben. Op deze pagina zullen we dus ook weer detailgegevens plaatsen in de vorm van down te loaden bestanden. In het kader van privacy zullen een aantal gegevens echter afgeschermd blijven. Veel van onze gegevens zijn ook te vinden op Myheritage. 

Voor mensen die meer willen weten hebben wij een inleiding gemaakt. Het verhaal is nog lang niet compleet en wij moeten zeker nog verder onderzoek doen om meer inzicht te krijgen in de periode tussen 1150 en 1550. S.v.p. niet klakkeloos zonder onze bronvermelding gebruiken.

Inleiding geslacht Schiffelers 2021