Familiewebsite Gerda en Jo Schiffelers

Wie schrijft die blijft. Over ons en onze familie

De familie Van kan in de loop van de eeuwen

Onze speurtocht naar de voorouders van Gerda begon uiteraard in Nieuwenhagen. Het viel ons meteen op dat bij de aangifte van de geboorte van de vader van Gerda de naam wel op een heel bijzondere manier werd geschreven als Van kan. Los van elkaar dus, terwijl opa in de akte nog Vankan werd genoemd en ook zo ondertekende. Deze verschrijving is niet meer ongedaan gemaakt, zodat de nakomelingen van de vader van Gerda hun naam dus op deze afwijkende manier schrijven.

Van Nieuwenhagen bracht de speurtocht ons al snel naar Schaesberg en met name Palemig. Vankan(n) werd daar zelfs Vankanne bij de stamvader. En toen? Hij was geboren uit een ongehuwde moeder. Je krijgt wel haar geslachtsnaam, maar de mannelijke lijn is onbekend. In de eerste documenten werd gesproken over een geboorte in Simpelveld. Hoe we ook zochten, maar noch in de burgerlijke stand noch in de doopregisters was iets te vinden. Vergeten of iets anders? Inderdaad iets anders want na enig zoeken vonden we in een ander document een vermelding van geboren in Mheer. In de doopregisters van Mheer vonden we inderdaad zijn doop. In de doopregisters van Simpelveld hadden we wel zijn vermoedelijke moeder al gevonden. De doopregisters van Mheer vertelden ons ook dat bij de doopgetuigen (peter en meter) ook zijn grootmoeder genoemd werd. Hiermee konden de lijn verder terug in de tijd zoeken.

Vankan is een naam die vaak voorkomt. Al snel werd het duidelijk, dat we een lijn in de omgeving van Simpelveld en Eys-Wittem hadden en een rond Meerssen. Tot op de dag van vandaag is het ons niet gelukt om deze lijnen ook bij elkaar te brengen. Omdat in Schaesberg al bleek dat nazaten van de beide lijnen hier woonden, konden we niet anders dan alle namen en dus beide lijnen onderzoeken. De een wat intensiever en de ander wanneer het zo uitkomt.

Vankan kan wijzen op een een zogenaamde herkomstnaam en dat zou dan dus het Belgisch Kanne kunnen zijn. In Wijlre komt een schepen voor die eerst Swinnen (Swennen) wordt genoemd en later Vankan. Onze oudste gegevens gaan in elk geval terug naar Simpelveld in de 17e eeuw. Over de tijd van voor de kerkregisters is amper iets bekend. Misschien geeft onderzoek in de schepenbank ons ooit uitsluitsel.

"Het Kanneke"

Het is inmiddels alweer heel wat jaren geleden, dat wij voor de Nieuwenhaagse familie Vankan een eigen familieblad maakten. Na een aantal jaar zijn we er toen helaas mee gestopt.

We zijn bezig om het blad van toen te digitaliseren. Via een download is het dan weer voor iedereen leesbaar.

Het Kanneke 1 t/m 5 

Het Kanneke 6 t/m 10

Het Kanneke 11 t/m 15

Het Kanneke 16 t/m 20

Het Kanneke 21 t/m 25